Author Archive

Page 1 of 4412345...102030...Last »

என்னோடு வாழ வந்த வனிதை

என்னோடு வாழ வந்த வனிதை
மூலம் : பீட்டில்ஸ் பாடகர் தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா +++++++++++   என் கதையைக் கேட்பார் எங்காவது எவரேனும் உள்ளாரா, என்னோடு வாழ வந்த அந்தப் பெண்ணைப் பற்றித் தெரிந்து கொள்ள ? பெருங் கதை யுள்ள பெண்ணைப் பற்றி அறிந்தால் நீ வருத்தம் அடைவாய் ! ஆயினும் ஒருநாள் கூட வேதனைப் படாய் !... Full story

நிலவு தோன்றிய பிறகு, பற்பல அண்டங்களின் தாக்குதலால் பூமியின் நிறை கூடியுள்ளது

நிலவு தோன்றிய பிறகு, பற்பல அண்டங்களின் தாக்குதலால் பூமியின் நிறை கூடியுள்ளது
Posted on December 9, 2017 சி. ஜெயபாரதன் B.E.(Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா ++++++++++++++ பொங்கிவரும் பெருநிலவைப் புலவர் புனைந்தார் ! மங்கிப் போன கரி முகத்தில் கால் வைத்தார் ! தங்க முழு நிலவுக்கு மஞ்சல் நிறம் பூசி வேசம் போட்டுக் காட்டும் நேசப் பரிதி ! அச்சில் சுழலாமல் ... Full story

நீயே சிந்தித்துப்பார்

நீயே சிந்தித்துப்பார்
                  மூலம் : பீட்டில்ஸ் பாடகர் தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா   ஓரிரு வார்த்தைகள் உள்ளன உனக்கு நான், நேரே சொல்லிவிட, நீ செய்யும் தகாத வினைகள் பற்றி ! நம் கண்களை மூடிச் செய்தால் கிடைக்கும், நல்ல வெகுமதிகள் என்று நீ சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் பொய்களைப் பற்றித்தான் ! விரும்புவதைச் செய் நீ ! போக நினைக்கும் இடத்துக்கு ஏகு நீ ! ஆனால் நீயே சிந்தித்துப் பார் முதலில் !   ஏனெனில் நானிருக்கப் போவ தில்லை உன்னோடு ! நீ விரும்பும் ஊழல் வாழ்க்கையின் பின்னே உன்னை விட்டுவிட்டு விலகி நான் வந்து ... Full story

எழிலரசி கிளியோபாத்ரா – [பேரங்க நாடகம்] (10)

ஆண்டனி & கிளியோபாத்ரா மூன்றாம் பாகம் அங்கம் -7 காட்சி -1 அவளோர் தர்க்க ராணி! வாயாடி மாது! அவளைப் பற்றிவை  இவற்றுள் அடங்கும்: திட்டுவாள்! சிரிப்பாள்! அழுவாள்! கொதித்தெழும் ஆவேசம், ஆத்திர உணர்ச்சி, உன் கவனம் கவரும்! போற்ற விழைவாய்! உண்மை யாய்த் தோன்றும் அவை உனக்கு! …..  ஆண்டனி   வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் (ஆண்டனி & கிளியோபாத்ரா) .   நாடகப் பாத்திரங்கள்: எகிப்தின் அலெக்ஸாண்டிரியாவில்:... Full story

எழிலரசி கிளியோபாத்ரா – [பேரங்க நாடகம்] (9)

அங்கம் -6 காட்சி -4 எங்கே ஆண்டனி? எவருடன் உள்ளார்? என்ன செய்கிறார்? என்னைக் கூறாய் உன்னை அனுப்பிய தென்று! ஆண்டனி சோகமா யிருந்தால், சொல்வாய் அவரிடம், ஆடிப் பாடி உள்ளேன் என்று! அவர் பூரித்தி ருந்தால் நோயில் துடிப்பதாய்க் கூறிடு! போய்வா சீக்கிரம் ! … (கிளியோபாத்ரா) வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் (ஆண்டனி & கிளியோபாத்ரா) கண்ணியப் பிரபு! ஒரு வார்த்தை புகல்வேன்! பிரியத்தான் வேண்டும் நீங்களும் நானும்! அது மட்டு மில்லை! நேசிப்ப துண்மை நீங்களும், நானும் ! அது மட்டு மில்லை! நிச்சயம் அறிவீர் நீவீர்! சொல்கிறேன், மறக்கும் என் நினைவு, ... Full story

எழிலரசி கிளியோபாத்ரா – [பேரங்க நாடகம்] (8)

அங்கம் -6 காட்சி -1 வாழ வேண்டும் நீ! அல்லது மதிப்போடு மீள வேண்டும் வாழ நீ,  குருதியில் மூழ்கி மாள எதிராகப் போரிட்டு! …. (ஆண்டனி) வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் (ஆண்டனி & கிளியோபாத்ரா) தைபர் நதி ரோமில் உருகிப் போகட்டும்! ரோம் சாம்ராஜி யத்தின் தோரண வளையம் குப்புற வீழட்டும்! என் வசிப்புத் தளம் இதுதான்! அரசு மாளிகை அனைத்தும் களிமண்! சாணிப் பூமி யானது, மானி டனுக்கும் மிருகத் துக்கும் தீனி யிடுவது வெவ்வேறு முறையில்! வாழ்வின் புனிதம் இவ்விதம் புரிவது: ஒருவரை ஒருவர் விரும்பி யிருவர் ஒன்றாய்ப் பின்னிப் ... Full story

எழிலரசி கிளியோபாத்ரா – [பேரங்க நாடகம்] (7)

அங்கம் -5 காட்சி -11 சீஸரின் புண்கள் பேசா வாய்கள்! எனக்காய் நீவீர் இயங்கிடச் செய்வீர்! ….. இங்குதான் குத்தினான் வஞ்சகக் காஸ்கா! இனிய புரூட்டஸ் குத்தியது இங்கே !… பாம்ப்பியின் சிலைக் காலடியில் சீறிடும் குருதி சிந்தச் சிந்த சீஸரும் வீழ்ந்தார் ! சீஸர் வீழ்ந்ததும் மோசச் சதிதான் நேசர் நம்மேல் வீசிச் சென்றிட நீங்களும் நானும் ஏங்கியே வீழ்ந்தோம்! எத்தகை வீழ்ச்சி என்னாட் டவர்காள்! …. (ஆண்டனி) வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் நாடகப் பாத்திரங்கள்:  ... Full story

எழிலரசி கிளியோபாத்ரா – [பேரங்க நாடகம்] (6)

அங்கம் -5 கட்சி -4 வானத்தின் வயிறைக் கிழிக்குது மின்னல் வைர நெஞ்சில் அடிக்குது பேரிடிச் சத்தம் நாட்டின் வடிவைச் சிதைக்குது பேய்ப்புயல் நகர்த் தெருவை நிரப்புது பெருமழை! ************** பாதிக் கோளத்தில் (பரிதியின் மறைவால்) இறந்து விட்டன இயற்கை நிகழ்ச்சிகள்! வேதனைக் கனவுகள் சீரழிக் கின்றன, திரைமறைவில் எழுந்திடும் துக்கமதை. வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் (சீஸர்) மரணத்தால் மட்டும் தீரும் சிக்கல். சினமில்லை எனக்குத் தனித்த முறையில் குடிமக்கள் நலத்தை எண்ணுபவன் நான் முடி சூட்டுவார் பேராசைச் சீஸருக்கு. முடி ... Full story

எழிலரசி கிளியோபாத்ரா – [பேரங்க நாடகம்] (5)

அங்கம் -5 காட்சி -1   ரோமாபுரிக்கு கிளியோபாத்ரா விஜயம்   கிரேக்க வனிதை தெஸ்ஸா லியனை மிஞ்சிடும், கிளியோ பாத்ராவின் மேனிக் கவர்ச்சி! வானத்து நிலவையும் கவ்வி வசப்படுத்திடும் ! தேன்குரல் எவரையும் திகைக்க வைத்திடும்! பேசத் தொடங்கின் இரவு பகலை நீடிக்கும் ! வயது அவளைப் பார்த்து மொட்டு விடும்! வாலிபத்தைக் கண்டு பொங்கி எழும்! பாதிரியும் வைத்தகண் வாங்காமல் பார்ப்பார், பாவையின் புன்சிரிப்பு இதழில் மின்னிலால்!   ஆங்கில நாடக மேதை: ஜான் டிரைடன் ... Full story

எழிலரசி கிளியோபாத்ரா – [பேரங்க நாடகம்] (4)

எழிலரசி கிளியோபாத்ரா - [பேரங்க நாடகம்] (4)
அங்கம் -4 காட்சி -1 பூரிப்பு அடைகிறேன், எனது வலுவிலாச் சொற்கள் தீப்பற்ற வைத்தன, புரூட்டஸ் நெஞ்சிலே! காஸ்ஸியஸ் பருத்த உடல் கொண்டோர் என் பக்கத்தில் வரட்டும், மென்மை மூளையோடு ஓய்வும் எடுப்போர் ! அதோ பார் ஆண்டனி! பசித்த பார்வையும், நலிந்த மேனியும் படைத்த காஸ்ஸியஸ் ! ஆழ்ந்து உளவிடும் அத்தகை மாந்தர் அபாய மனிதர்கள்! ஜூலியஸ் சீஸர் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் என்ன சாதித்து விட்டார் ... Full story

எழிலரசி கிளியோபாத்ரா [பேரங்க நாடகம்] (3)

எழிலரசி  கிளியோபாத்ரா [பேரங்க நாடகம்] (3)
அங்கம் -3 காட்சி -1 கண்களை மட்டும் கவர்ந்திடும் வனப்பு, கணப்பொழுதில் மலர்ந்து கருகுவது! ஏனெனில் மானிடக் கண்கள் எப்போதும் ஆத்மாவின் ஜன்னல்கள் அல்ல!” ஜியார்ஜ் ஸான்ட் பிரெஞ்ச் பெண் எழுத்தாளி “உலகத்தின் வாக்குறுதிகள் பெரும்பான்மையாக வீண் மாயைகள்தான்! ஒருவன் தன்மீது உறுதியாக நம்பிக்கை கொண்டு, ஒரே ஒரு வினையில் தகுதியும், மதிப்பும் பெறுவதே மானிடத்தின் மிகச் சிறந்த ... Full story

எழிலரசி கிளியோபாத்ரா [பேரங்க நாடகம்] (2)

எழிலரசி  கிளியோபாத்ரா [பேரங்க நாடகம்] (2)
அங்கம் -2 பாகம் -11 மேலங்கியை மாட்டு! எனக்கு மகுடத்தைச் சூட்டு! மேலோங்கி எழுகிற தெனக்குள் தெய்வீக வேட்கை! … (கிளியோபாத்ரா) கடவுளுக் களிக்கும் சுவைத் தட்டு மடந்தை யவள் என்று நானறிவேன், உடல் மீது பிசாசு அவளுக்கு ஆடை அணியா விட்டால்! வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் “ஆத்ம உள்ளுணர்வு கைகளோடு ஒன்றி ... Full story

எழிலரசி கிளியோபாத்ரா [பேரங்க நாடகம்] (1)

எழிலரசி  கிளியோபாத்ரா [பேரங்க நாடகம்] (1)
மூலம்: ஷேக்ஸ்பியர் & பெர்னாட்ஷா தமிழாக்கம்: சி. ஜெயபாரதன், கனடா +++++++++++++++++ வயது ஏறினும் வாடாது அவள் மேனி வழக்க மரபுகளால் குலையாதவள் வாலிபம் வரையிலா விதவித வனப்பு மாறுபாடு ......! படகில் அவள் அமர்ந்துள்ளது பொன்மய ஆசனம்! கடல்நீரும் பொன் மயமாகும் அதன் ஒளியால். படகின் மேற்தளப் பரப்பு தங்கத் தகடு மேடை மிதப்பிகள் நிறம் பழுப்பு! பரவும் நறுமணத் தெளிப்பு காற்றுக்கும் அதனால் காதல் ... Full story

பூகோளம் வெகு விரைவாகச் சூடேறுகிறது விஞ்ஞானிகள் அஞ்சியதுபோல் !

பூகோளம் வெகு விரைவாகச் சூடேறுகிறது விஞ்ஞானிகள் அஞ்சியதுபோல் !
Posted on November 26, 2017 சி. ஜெயபாரதன் B.E.(Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா ++++++++++++++++++ சூட்டு யுகம் புவிக்கு வேட்டு வைக்க ஏகுது ! நாட்டு நடப்பு, வீட்டு ... Full story

நாடில்லாத் தளத்தில் இருப்போன் !

நாடில்லாத் தளத்தில் இருப்போன் !
                  மூலம் : பீட்டில்ஸ் பாடகர் தமிழாக்கம்  சி. ஜெயபாரதன், கனடா   நாடில்லா மனிதன் அவன் நிஜமாகவே !  வாடிக் கிடப்பது அவன் நாடில்லா தளத்தில் ! தன் நாடில்லா நிலத்தில் யாருக்கும் உதவத் திட்டமிட வேண்டாம் ! குறிக்கோள் இல்லை ! போவ தெங்கே என்றும் அறியான் அவன் ! சிறிதளவு என்னைப் போல, உன்னைப் போல    இல்லையா அவன் ?   நாடில்லா மனிதா ! நான் இப்போது நவில்வதைக் கேள் ! நீ இழப்பதை அறியாய் ! நாடில்லா மனிதா !   உன் ஆணைக்கடி பணியும் இவ்வையம் ! குருடன் நீ ! காண விழைவது ... Full story
Page 1 of 4412345...102030...Last »
Copyright © 2015 Vallamai Media Services . All rights reserved.
வல்லமை மின்னிதழில் வெளியாகும் ஆக்கங்கள், ஆக்கியவரின் தனிப்பட்ட கருத்துகளே; வல்லமையின் கருத்துகளாகக் கொள்ள வேண்டாம்.