Author Archive

Page 1 of 712345...Last »

கொஞ்சி விளையாடும் கோபம்!

-பெருவை பார்த்தசாரதி மனதில் நினைவிலாத கனவுகள் நூறாயிரமதில் ..........மங்காத கனவாக மனதில் நீங்காததொன்றாம்! எனதருமைக் காதலியைக் காண்ப தென்னாள் ..........என்புருகிப் போனேன்! எண்ணூறு இரவாயின! உனதருமைக் கொஞ்சலால்..காரிகை உன்மேல் ..........உன்மத்தம் பிடிக்கும்! நடுநிசியில் நீவருவாய்! எனத்துடித்தே எழுவேன்! இன்புறு மென்மேல் ..........எங்கேயுன்? கொஞ்சி விளையாடும் கோபம்! மஞ்சள்பூசி மதிமயக்கு முன்முக வசீகரத்தால் ..........முழுமதியும் வெட்கி வெளிச்சம் தரமறுக்கும்! மஞ்சத்தில் கிடக்கும் கடிமலரும் வாடிவிடும் ..........மனமாறும் நிலையில் மறுபடிநீ ஏமாற்றாதே! வஞ்சி வருவாளென வருந்தியயென் விழிகள் ..........வஞ்சியாமல் அவள் விழியை எதிர்நோக்கும்! நெஞ்சம் கனக்கிறது! ஏலா இருளில் உந்தன் .......கொஞ்சி விளையாடும் கோபமதை லேசாக்கும்! சேவலும் குயிலும்கூடக் கூக்குரலில் கூவியது ..........காவலனும் தாழிட்ட கதவைத் தட்டுகின்றான்! ஆவலில்லை! அவசரத்தில் எழும் மனமில்லை ..........அவளின்று கனவில் வடிவெடுத்து வரவில்லை! பாவமில்லை! பரிதாபமில்லை!...பஞ்சணை கூட ..........‘பூவுலகப் பெண்டிரே ... Full story

எங்கும் எதிலும்!

எங்கும் எதிலும்!
-பெருவை பார்த்தசாரதி எந்திரசக்தி அறிந்திராத அந்தக் காலத்திலேயே .......எழும்பி நின்ற விண்ணைமுட்டும் கோபுரமுண்டு..! மந்திரசக்தியால் நல்மழையும் காற்றும் பெற்று .......மண்நீர்வளம் காத்ததாகவும் சரித்திரமும் உண்டு..! தந்திரசக்தி ஏதுமின்றியே விண்ணும் மண்ணும் .......தரும் கொடைக்குத்தான் காரணம் ஏதுமுண்டா..? இந்திரிய மைந்தையடக்கி வாழ்நாளை நீட்டிக்கும் .......எங்கும் எதிலும் ஓர்சக்தியிருப்பதை உணர்வீரா.! அண்டத்தில் அனைவரிடமும் மறைந் திருக்கும் .......அற்புத சக்தியறிய இறையருளும் வேண்டும்..! கண்டம்விட்டுக் கண்டம் பாயும் ஏவுகணையை .......கருத்தாகக் கணபதியை வழிபட் டெழச்செய்வர்.! கொண்டவற்றை வைத்துக் கொண்டு குவலயமே .......கொண்டாடும் சாதனை ஆக்குமோர் சக்திதான்.! உண்டதெலாம் இரைப்பையுனுள் செல்வது முதல் .......எங்கும் எதிலுமோர் உந்துசக்தி ஒளிந்திருக்கும்..! ஆயகலைகள் அறுபத்து நான்கையும் அறிகின்ற .......ஆவி பொருள் தேகமூன்றும் கொடுத்தவனவனே.! மாயசக்தியாய்த் ... Full story

அந்நாளே திருநாள்!

-பெருவை பார்த்தசாரதி எண்ணும் நல்மனத்தினுள் நற் சிந்தனையும் ........எழுவது நின்று அழுக்காற்றால் சீர்கெட்டது..! உண்ணும் உணவில் கலப்படம் மிகுந்ததால் ........உண்ட நம்முடலும் நோயால் கெட்டழிகிறது..! கொண்ட வாழ்வில் பேராசையால் குறிதவறிய ........குறிக்கோளை மீட்டெடுப்பது எந் நாளோ..? மண்ணியல் வளம் மறைந்ததெலாம் மீண்டும் ........மாறும்நிலை நமக்கு..அந்நாளே திருநாளாம்..! பாயும் ஏவுகணை கொண்டு பயமுறுத்துவார் ........பக்கத்து நாடாயிருந்தும் பகையே கொள்வார்..! யுதமேந்திய கப்பலைக் கடலில் நிறுத்துவார் ........அண்டை நாடுகளைக் குலைநடுங்க வைப்பார்..! தாயும் குழந்தையும் தவித்திருக்கும் போதில் ........தன்கை யெறிகுண்டை வீசிக்கலகம் செய்வார்..! வாயும்முகமும் துணியால் மூடிய கயவரின்தீய ........வெண்ணம்..! மாறும் அந்நாளே திருநாளாம்..! நடமாடும் தெய்வமாம் ஞானியரும் தேவரும் ........நாளும் தவமிருந்தாரன்று பொதுநலம் கருதி..! உடலாலும் உள்ளத்தாலும் நாட்டுநலன் மீது ........உறுதிபூண்ட நல்லோரும் பின்னர் தோன்றினர்..! இடவசதி பொருள்வசதி இல்லாத ஏழைக்கு ........ஈயும் செயலையே ... Full story

தனிமையோடு பேசுங்கள்..!

தனிமையோடு பேசுங்கள்..!
  பெருவை பார்த்தசாரதி ============================== மனிதப்பிறவி என்பது அரிதாகும் அதைவிடவும்.. .......மனத்திலெழும் சிந்தனா சக்தியென்பது அற்புதமாம்.! கனியுமாமங்கே கருத்துடன் செறியும் எண்ணம்.. .......காலத்தேயது வெளிப்படும் காதுக்கினிய பேச்சாக.! இனியசொல்லே இல்லாமல் இடைவிடாமல் பேசும்.. .......இயல்புள்ள மனிதருமிங்கே உண்டு இவர்தவிர்த்து.! தனிமையிலே பேசினால்நம் தன்னிலை அறியலாம்.. .......தக்கதோர் இடமதற்கு பொருத்தமா யமையவேணும்.!     முனிவனும் யோகியும் முற்றுமெதையும் துறந்தாலும்.. .......தனிமையில் சிந்தித்ததால் தன்னிகரற்று விளங்கினர்.!... Full story

வஞ்சம் செய்வாரோடு..!

வஞ்சம் செய்வாரோடு..!
    வஞ்சகிகூனியும் வஞ்சகசகுனியும் செய்ததாகப் பல.. .......தந்திரமதைச் சொல்கிறது ராமகாதையும் மாபாரதமும்.! வஞ்சகத்திற் கெப்போது மிப்போதும் குறைவில்லை.. .......வாகாகயதைக் கையாளத் தெரிந்தால் துன்பமில்லை.! பஞ்ச பாண்டவருக்கு துரோகமிழைத்த துரியோதனன்.. .......பாரதப்போரிலே படுதோல்வி யடைந்தது எதனாலே.! அஞ்சாநெஞ்சம் கொண்ட சிங்கமாமந்த கர்ணனை.. .......ஆட்டிவைத்து அழவைத்ததும் வஞ்சச் செயல்தானே.!     லஞ்சமென்ப தெங்குமெதிலும் தலை விரித்தாடுமதில்.. .......லாவகமாய்ச் ... Full story

நல்லதோர் வீணை..!

நல்லதோர் வீணை..!
  நல்வளமாம் நீர்வளமும் நிலவளமும் நிறைந்ததிருநாட்டில்.. ..........நீதிவழுவாதோர் நாட்டுக்கு நல்லதெனப் பலசொன்னார்.! நல்லெண்ணம் கொண்டஞானியரும் முனிவரும் உதித்தநம்.. ..........நானிலத்தில் நாட்டுப்பற்றுக்கு இனியதிகப் பஞ்சம்தான்.! வல்லரசாகும் நம்நாடுமென இளைஞரின் இளநெஞ்சினில்.. ..........வல்லமை யெனும் விதையன்றே விதைத்தானொருவன்.! வெல்லமுடியா மகாகவியாமவன்!கேட்டான் சிவசக்தியிடம்.. ..........நல்லதோர் வீணைசெய்து புழுதியில் எறியலாமாவென.?     நல்லாட்சி நல்குதற்கே நாட்டுப்பற்றுடன் நாளுமுழைத்தார்.. ..........கல்லுடைத்துச் செக்கிழைத்தார் சிறைக்கும் சென்றார் .! பொல்லாத சொப்பனமின்று ... Full story

கொண்டாடப்படும் தினங்கள்!

கொண்டாடப்படும் தினங்கள்!
-பெருவை பார்த்தசாரதி நாட்களிலே  நல்லதுகெட்டதெது  என்பதொரு கேள்வியே.? ..........நாட்களைத்துமே கொண்டாட வேண்டிய  நற்தினங்களே.! நாட்காட்டியில்  நாளொன்றின்  தாளைநாம்  கிழிக்கும்போது.. ..........நம்வாழ்வில்  நாளொன்று  கழிவதைநாம்  அறியவேண்டும்.! ஆட்டம்காணா  வாழ்வமைய  ஆன்றோர்  வகுத்துவைத்த.. ..........இருங்கலையதைக்  கற்றுத்தேற  அரும்பாடு படவேண்டும்.! கோட்பாடுடன்  குறிக்கோளையும்  நாம்  கொண்டுவிட்டால்.. ..........கோள்கள் கொடுக்கும்  கொடுமைகூட  விலகிவழிவிடும்.! வளைந்தாலும் நெளிந்தாலும் வீழ்ந்தாலும் தாழ்ந்தாலும்.. ..........நாளைசெய்வோம்  எனவொரு  எண்ணம் எழவேண்டாம்.! இளைஞனே  நற்செயலைத்  திட்டமிடு! அச்செயலில்.. ..........இறங்கியபின்  நாட்டமுடன்  நல்கியதை முடிக்கப்பழகு.! முளைக்கும் விதைக்கு மண்ணைப்பிளக்கும் வீரியமுண்டு.. ..........மூளையில் உருவாகும் சிந்தனைக்குமொரு சக்தியுமுண்டு.! களைகளும் தடைகளும் தடங்கலின்றி தழைத்துவருமாம்.. ..........தாங்கியதை  எதிர்ப்பின்  எல்லாதினமும் கொண்டாட்டமே.! ஒருதினத்தில்  இல்லையெனில்  மறுதினத்தில்  வந்துவிடும்.. ..........ஓர்விழாவும்  பண்டிகையும்!...உலகமுழுதுமிது ... Full story

தூரத்து வெளிச்சம்..!

தூரத்து வெளிச்சம்..!
பெருவை பார்த்தசாரதி ஆரம்பமாதிமூலம் ரிஷிமூலநதிமூலம் உண்டென்பர் ஞானியர்.. ..........அதையறிய முனைந்தால் உலகிலெதுவுமிலை என்பதேயுண்மை.! ஈரடிப்புலவன் அய்யன்வள்ளுவனும் இதைத்தான் இயம்பினான்.. ..........அகிலத்தையு மோர்வரியில் “ஆதிபகவன் முதற்றேயுலகென்றான்” தூரத்தில் நின்றுநிலையாய் வெளிச்சம்தருமந்த வெண்ணிலவும்.. ..........துருவநட்சத்திரமும் விரிகதிரும்...நிலையாயது தோன்றாவிடின்.? பாரஞ்சுமக்கும் புவியில்தான் நுண்ணுயிர்கள் பிறக்கவழியுண்டா.. ..........பார்புகழும் விஞ்ஞானியிடம் இதற்கொருபதிலும் உண்டாசொல்.?   வருடத்திற் கொருமுறைதான் தோன்றுமாமந்த வானவேடிக்கை.. ..........வருடமோராயிரம் கடந்தாலுமின்றுமது ... Full story

யுத்தம் செய்யும் கண்கள்..!

யுத்தம் செய்யும் கண்கள்..!
  =====================   மொத்தநம் அங்கமும் பொய்யுடலில் பொழித்திருப்பின்.. ..........ஒத்தயிரண்டு கண்களில்லா உருவத்தை ஏற்கமுடியுமா.? அத்துணை படைப்புக்குமற்புத உறுப்புண்டாம் அதில்.. ..........அழகுமிகும் கண்களுக்கே..! அங்கத்தில் முதலிடமாம்.! தத்துவமாய்த் தெரிகின்றதோர் ஓவியத்தை உயிரூட்டத்.. ..........தகும் சான்றொன்று உண்டென்றாலது கண்ணழகேயாம்.! வித்தைசெயும் வித்தகன்தன் விளையாட்டை விடுமுன்.. ..........விழிகளுக் கங்கேயோர் விழிப்பான வேலையுண்டாம்.!       முத்துக்கோர்த்த பற்களொடு முல்லையிதழ் சிரிப்பொடு.. ..........மமதைமிகு கன்னியொருத்தி யெதிர்வந்தால்!.காளையர்..... Full story

பொங்கல் விழா – 2018

பொங்கல் விழா - 2018
வல்லமை ஆசிரியர் குழுவுக்கும், வல்லமை உறுப்பினர்களுக்கும், வல்லமை வாசகர்களுக்கும்... என் அகமகிழ்ந்த பொங்கல் வாழ்த்தினைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்..   பாண்டவர்கள் புகழுடனாண்ட பழம்பெரும் நாடு.. ..........பண்டிகைக்கிங்கே பஞ்சமில்லை பலவு முண்டாம்.! பாண்டியனும் சேரசோழனும் பார்த்துக் களித்தவிழா.. ..........பாரத்தின் பெருமை சொல்லும் விழாவிலொன்றாம்.!. வேண்டும் வேண்டாமை எனுமெண்ணம் இலாமல்.. ..........வேற்றுமை சிறிதுமிலா உதட்டிலன்று உவகையெழும்.!. ஆண்டுதோறும் நிறையும் அளவிலா மகிழ்ச்சியும்.. ..........அனைத்துயிரும் இன்புற்றிருக்கும் பொங்கல் விழா.! வீண்போக்கு போக்காமை வீடெலாம் சுத்தம்செய்து.. ..........விளைந்த தானியத்தால் விருந்தினரை உபசரிப்பர்.!. ஆண்பெண் எனும்பாகுபாடு இல்லா இனியவிழா.. ..........அளவில்லாமல் தானம்செயும் எண்ணமெழும் விழா.!. மீண்டும் மீண்டும் வரவேண்டுமிப் பொங்கல் விழா.. ..........மாண்டாலும் பெருமை ... Full story

நினைவுப் பெட்டகம்-2017

நினைவுப் பெட்டகம்-2017
பெருவை பார்த்தசாரதி     அனைத்துலக நிகழ்ச்சிகளும் ஆடி அமருமிடமாம்.. ..........அருமைப் பெட்டகமதுவே நம்மரிய நினைவாகும்.! அனைவரிடமும் இருக்குமிந்த அரும் பொக்கிஷம்.. ..........அதி லமிழ்ந்திருக்கும் ஆயிரமாயிரம் இன்பதுன்பம்.! எனையது உறக்கத்தில் தட்டியெழுப்பும் அதுநாம்.. ..........ஈட்டிய சாதனைகளும் கூடவேசில சோதனையும்.! சுனையாய் மனதிலென்றும் மகிழ்வுடனே சுழலுவது.. ..........சீறிப்பாய்ந்த செயற்கைக் கோளதற்கே முதலிடம்.!     தினைவிளையும் புலமதில் வினைவிதைத்த செயல்..... Full story

மனத்திற்கிட்ட கட்டளை..?

  பெருவை பார்த்தசாரதி ====================     மனத்திற்கிட்ட கட்டளைகள் மலைபோல் குவிந்தாலும்.. ..........மனமதையேற்று மகிழ்வுடன் செய்வததன் கடமையாம்.! மனவலிமை பெற்றிட வேண்டுமென்றால் அடங்காத.. ..........மனப்பேயையொரு கட்டுக்குள் வைக்க வேண்டுமாம்.! மனமொரு சேவகனெனில் மூளையதன் அரசனாகும்.. ..........மனம்மூளை இரண்டும் ஒன்றுவதே இயற்கைவிதியாம்.! மனப்புரவி அடக்குதற்கு மனக்கடிவாளம் அவசியம்.. ..........மனம்போன போக்கில் மனிதன் ஓடாவழியெதுவாம்.?   வனவாசம் செய்தாலும் மனம்நோகும் செயலைத்தன்.. ..........வசமாகாது திண்ணம் கொண்டவர்களே பாண்டவர்கள்.! தனக்கெதிரே தன்மனைவி பாஞ்சாலியாடை யுரித்ததும்.. ..........தமக்கிட்ட கட்டளைக்குக் கீழ்ப்படிந்து மாண்புகாத்தார்.!... Full story

பெண் எனும் பிரபஞ்சம்..!

பெருவை பார்த்தசாரதி விண்ணில் காணும் கார்மேகத்தையும் வெண்ணிலவையும்.. வியந்து நோக்கும்போது என்னுளவளே தெரிகின்றாள்.! மண்ணில் உலவும் அனைத்துயிரிலும் அன்புணர்வுகள்.. மலர்வதைப் பார்க்கின்றேன்!....அவளின் கருத்தரிப்பில்.! தண்ணீரில் மிதக்கும்தாமரையும் அல்லியுமலர்வது அவளின்.. தளிர்நடை கண்டபிறகுதானென கவிதையும் பாடுவேன்.! மண்டலத்தில் மாறாத வாசமனைத்துமவள் சொந்தமோ?. பெண்ணவள் பிரபஞ்ச மனைத்திலும் நிறைந்திருப்பாள்.! மண்ணிலவதரித்த அழகான மனுஷியர்களங்கே கூடுவார்.. மானுடர் நிறையுமேடையும் அண்டமும் இதைக்காணும்.! பெண்தானுலகிலேயே அழகுப் பண்டமெனக் கூடிப்பேசுவர்.. பொன்னுமுத்துமணியாப் பேரழகி யாரெனறிய முனைவர்.!... Full story

விடையில்லா விடுகதை..!

விடையில்லா விடுகதை..!
விடையில்லா விடுகதைபோல வினாப்பல உண்டிங்கே.. விடையில்லை இன்றளவும் எஞ்சுவது வினாவொன்றே.? படையுடன் போர்தொடுத்து பகையிலா நாட்டையும்.. பழிதீர்க்கும் செயலுக்குத் தகும்காரணம் ஏதுமுண்டா.? இடைத்தரகர் இறாது எதையுமிங்கே செய்யமுடியுமா.. எதுவும்முடியும் அவர்தயவால் என்பதுதான் நியாயமா.? கடையேழு வள்ளலையும்கூட வஞ்சகரெனக் கூறுவார்.. குறையில்லா மனிதர்களும் இவ்வுலகில் இருக்கிறாரா.? பொதுச்சொத்தை அழிக்கும் ... Full story

என் முதல் கனவு..!

என் முதல் கனவு..!
    பெருவை பார்த்தசாரதி               ஒருமுறைதான் உனைநான் நினைத்தேன் நீயோ.. ..........ஓராயிரமுறை வந்தாயென் கனவில்!....நீயாரோ.! பருவமெய்திய நாள் முதல்கனவு கண்டபின்.. ..........புரண்டு புரண்டு படுத்தாலும் நித்திரையில்லை.! ஒருநாள் விடாமலென் உறக்கத்தைக் கெடுத்தவன்.. ..........ஊர்புகழும் அன்னவன் வாள்சுழற்றும் வீரன-வன்.! தருமின்ப மதிமயக்கமும் தழுவுமினிய சுகம்தனில்.. ..........தழைந்துவந்த கனவிதுவேதான் என் முதல்கனவு.!     கொல்லும் காதலெனும் பெருந்தீயை மூட்டிவிட்டு.. ..........கண்ணைக்கட்டி காட்டில் விட்டகன்ற கட்டழகன்.! இல்லற சொர்க்கத்தை இயக்கிக் கொண்டிருக்கும்.. ..........இன்ப அதிர்வலையில் திக்குமுக்காட வைத்தவன்.! கொல்லும் பகைகிழிக்கும் வீரமுடன் வேகமாகச்.. ..........செல்லும் குதிரைஏறி வாளுடனெங்கு சென்றான்.! மெல்லமெல்ல நானுமெனை மறந்தேன் இதுதான்.. ..........மென்மை நிலவொளியில் கண்டயென் முதல்கனவு.!     பட்டகாலிலே படும் கெட்டகுடியே கெடுமென்பார்.. ..........படாதபாடு படுத்துமாம் ... Full story
Page 1 of 712345...Last »
Copyright © 2015 Vallamai Media Services . All rights reserved.
வல்லமை மின்னிதழில் வெளியாகும் ஆக்கங்கள், ஆக்கியவரின் தனிப்பட்ட கருத்துகளே; வல்லமையின் கருத்துகளாகக் கொள்ள வேண்டாம்.