Archive for the ‘திருமால் திருப்புகழ்’ Category

Page 1 of 12812345...102030...Last »

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
181112 Goverdhan -A4 acidfree —archival paper 160gsm- ink -72 dpi lr ''ஆனை(ஐராவதம்) அடிவருட அண்டர்கோன்(இந்திரன்) சார்பாக மோனைப் பசுஎதுகால்(எதுகை) மேய்ந்திட , -ஓணம் பிறந்தவன் வானைப் பிளக்கின்ற மின்னல்(வித்யுத்) திறந்திடும் ஆமனத் தோன்’’....கிரேசி மோகன்....! வாமனன் கோகுல ஆமனன்....! கண்ணன் எதுகையென்றால் பின்செல்லும் பசு மோனை....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
181105a Yashoda krishna - watercolour - A4 100dpi with Yashoda Sundaralingam (SriLanka) live demo. lr கட்டி அணைக்கின்றாள் .கண்ணிநுண் தாம்பாலே கட்டிய மாற்றாந்தாய் கண்ணனை: -ஒட்டி உறவாடும் கண்ணபிரான் ஓரிரவில் மஞ்ஞை(மயில்) இறகுடைய விஷ்ணு இவர்’’.....கிரேசி மோகன்....!   என்னதவம் செய்தாய் யசோதையார் கண்ணனை வண்ணமுற கேசவ் வரைவதற்கு; -மன்னவனே கோவிலுக்கு லீவுவிட்டு கேசவ்இல்ல வாயிலின் காவலுக்கு கண்ணா ... Full story

கேசவ் வண்ணம் கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம்  கிரேசி எண்ணம்
181110- when maya evaporates DWA -A4-Canson 200 wcol -72dpi lr கரதூ ஷணர்கள் பரலோகம் செல்ல நரவேஷம் இட்டாய்கண் ணர்க்குமுன் -வரவர்ஷம்(வர மழை) அண்டர்கோன்(இந்திரன்) கண்களாய், ஆவினம் காத்திட சுண்டுவிரல் கொண்டாய்கல்(கல் -கோவர்த்தன கிரி) கீ(KEY)....கிரேசி மோகன்....! KEY -SOLUTION....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
181109 Vatsalya - Sepia ink -Canson 200 gsm A4 -72 dpi lr விலக்க விருப்பம் , விரைந்து நெருங்கும் விளக்கம் தெளிவு விடியல் -கலக்கம் இனிநமக்(கு) இல்லைநாம் கண்ணனைப் போல தனிமரத் தோப்பில் திளைப்பு....! இயல்பாய் இருத்தல் இயலாமல் பாடும் குயில்கரையும் காகத்தின் கூட்டில் -பயில்வீர் பெருக்கெடுக்கும் கங்கையும், பாழான நீரும் சிரம்தெளித்துக் கொள்ளும் சமம்... சமர்த்தஅவ் ஆவினை சிந்தா சனத்தில்... Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
181107 - Adhara sudha -watercolour - A4 Canson 200gsm 100dpi lr சேதாரம் மேனிக்கே சாவில்லை ஆன்மனுக்கு ஆதாரம் விஷ்ணு அவதாரர், -ஸ்ரீதாரர் (ஸ்ரீதேவியைத் தரித்தவர்) வேகாது, தண்ணீரில் வீழ்ந்தும் நனையாது சாகாத அவ்வுணர்வே சத்து....! சத்துக்கு ஆனந்தம் சித்தின் விளையாட்டு அத்தனையும் வேடிக்கை ஆகப்பார் -புத்தி மனமுள்ளம் நெஞ்சென்ற மாயங்கள் நால்வர் உனையுண்ணத் தூக்கும் உறவு....! உறவும் பகையும் துறவும் தெளிவும்... Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
181014/15 Satyabhama -Parijatha and Narakasura vadam -wcol 14x20” Arches 300gsm -for Kalki Deepavali malar lr "உதிநுதல் சூடி, நதிகங்கை ஆடி(நீராடி) சதிபதியாய் ஷீரடி சாயி, -அதிபதி, பாபா வழிசென்று, பாமா உதவியில் தீபா வளிகாண் தினம்"....கிரேசி மோகன்....! மோதக மூக்கனவர், சாதக வாக்கனவர் தீதற போக்கிடும் தேஹனவர்-மாதவர், பாபா வழிசெல்வாய், பாமா உதவியில் தீபா வளிகாண் தினம்"....! விண்டுரைக்க வொண்ணா ... Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
181105 - Vayu Vahana -watercolour - A4 Canson 200gsm 100dpi lr கோபத்தில் ராமன் கணையெடுத்து கர்ஜிக்க ஆபத்(து) உணர்ந்த அலையரசன் - சாபத்துக்(கு) அஞ்சி சகியோடு அண்ணல் சரணாகதி: அஞ்சனைசேய் வாசிவேகன் அங்கு....!   அண்ணல் அலையரசனை அடக்கும் சு.ரவி ரவிவர்மா ஓவியம் பார்த்து ------------------------------------------------------------------------------------ கோபத்தில் ராமன் கணையெடுத்து கர்ஜிக்க ஆபத்(து) உணர்ந்த அலையரசன் -சாபத்துக்(கு) அஞ்சி சகியோடு அண்ணல் ... Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
091201 New Forever -A4 icam lr ஆலில் மிதந்தவா ஆழ்வார்கள் பாசுர நூலில் நிறைந்தவா நந்தலாலா -தோளில் திருத்துழாய் பூண்ட திருவோணத் தானே கருத்தில் கலந்துவளைக் காப்பு....! ''படிகாரப் பச்சை, பவளச்செவ் வாயதரம், (எழுப்பும்)கடிகா ரமுரளியின் கீதம், -அடிசேர்ந்து, உண்ணும் பசுசமேத, உத்தவர் தோழனை, கண்ணனை நெஞ்சே கருது''....கிரேசி மோகன்.... முரளி -வேணுகானம்.... Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
181103 Krishna philharmonic - indian ink - microtip- A4 100 dpi மாட்டுக்குக் கால்களைக் காட்டாது கண்ணன்தன் பாட்டுக்குத் தட்டல் தபேலாவை: -கோட்டுக்குள் போட்டதற்கு இந்தியன்இன்க் பூசிய கேசவ்கை போட்டிருக்கும் காப்பு பிரஷ்(BRUSH)’’....கிரேசி மோகன்.... Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
அவனால் அவனி, அவன்தான் புவனி அவனை அவனால் கவனி -அவனே வருவான் குருவாய் அறிவைத் தருவான் பெருவாய் பரம பதம்....கிரேசி மோகன்....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
181101 Kaliamardhana graphite 10x14" Arches 300 gsm-icam lr முலைகனத் தாயை அலைக்கழிய விட்டு கொலைகுண பூதனை கொங்கை -மலைசுவைத்தாய் அந்நஞ்சைப் பாம்பின்மேல் ஆடி ஜெரித்தவன்பால் நன்நெஞ்சே நிற்பாய் நினைந்து....கிரேசி மோகன்....! Full story

டாக்டர் ஸ்ரீதர்….!

செல்லப் பிள்ளை ஸ்ரீதர் ------------------------------- மருந்துக்கு அடங்காதது மந்திரத்துக்கு அடங்கும் என்பார்கள்....டாக்டர்.ஸ்ரீதரிடம் ஆஸ்த்மா மருந்தும் இருக்கு, கற்பகாம்பாள் ஆலய மந்திரமும் இருக்கு....நோயாளியின் ஆஸ்த்மா சாந்தி அடையும் டாக்டர் ஸ்ரீதரால்....அதேசமயம் நோயாளியின் ஆத்மா சாந்தியடையாமல் காப்பாற்றுவாள் கற்பகாம்பாள் தனது செல்லப் பிள்ளை ஸ்ரீதருக்காக....செய்யும் தொழிலே தெய்வம் என்பார்கள்....ஸ்ரீதருக்கோ '' தெய்வம் தொழலே தொழில்''....'' என்னால முடிஞ்சதை செஞ்சுட்டேன் ....இனி ஆண்டவன் விட்ட வழி '' என்பார்கள் மற்ற வைத்தியர்கள்....ஸ்ரீதருக்கோ ஈஸ்வரன் கபாலி கம்பவுண்டர்....ஈஸ்வரி கற்பகாம்பாள் நர்ஸ்....அப்புறம் என்ன சார்.... ஸ்ரீதரிடம் செல்பவர்களுக்கு ... Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
181031 Vishwaroopa -10x14" icam (brushpen-microtip pen) Arches 300 gsm lr ’’பசுவரும் முன்னே, விஸுவரூபர் பின்னே, கொசுவாகக் காண்டீபர் கெஞ்ச ,-’’அசுவரதம் ஏறு முதலில், அருச்சுனாபின் கீதையின் சாறுண்டு கொல்நூறு பேரு’’.... கிரேசி மோகன்....! பாலுக்(கு) அழும்பாலன் பாவை களின்லோலன் ஞாயலத் துயர்தீர்க்கும் நாயகன் -மாலுக்குள் எண்ணமாய்த் தோன்றி இடைசாதி வந்தவன் கண்ணனை நெஞ்சே கருது....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
  தீபாவளி தோற்றம்....! ---------------------------------------------------------- ஏனத்தால் ஈன்ற பொழுதில் பெரிதுவந்த மானத்தை வாங்கும் மகனபி -மானத்தால் தந்தை மகாவிஷ்ணு தாள்தொட்டு பூதேவி விந்தையாய் வேண்ட,வரம் விஷ்ணு....! நாரண அம்பை நரகனுக்கு தந்தபின் வேறென்ன வேண்டுமென்ற விஷ்ணுவிடம் -பூரணத்வம் தாவென்ற பிள்ளைக்கு ’’தாயன்றி யாராலும் சாவில்லை என்றார் சிரித்து’’....! தீபாவளி EVE பாமா துணை -----------------------------------------------... Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
181029 Prahlada Narasimha -A4 -Brushpen- lr கொச்சு பிரகலாதன் கொஞ்சு மழலையில் உச்சரிக்க நாமம் உரத்தப்போ -உச்சி குளிர்ந்தவன் உச்சியைக் கோதிய சிங்கம் மெலிந்துகர் ஜிக்க மியாவ்....! ஏந்தி இலக்குமியை யோகநர சிம்மமாய் சாந்தி தவழ்கின்ற சிங்கத்தை -மாந்தி திளைப்போர் வினைத்தூண் இளைத்து துரும்பாய் களைத்தல் கதையின் கருத்து....கிரேசி மோகன்....! Full story
Page 1 of 12812345...102030...Last »
Copyright © 2015 Vallamai Media Services . All rights reserved.
வல்லமை மின்னிதழில் வெளியாகும் ஆக்கங்கள், ஆக்கியவரின் தனிப்பட்ட கருத்துகளே; வல்லமையின் கருத்துகளாகக் கொள்ள வேண்டாம்.