Archive for the ‘திருமால் திருப்புகழ்’ Category

Page 1 of 11012345...102030...Last »

யுகாதி வாழ்த்துகள்…..!

  யுகாதி அன்று எழுதியது....! ------------------------------------------------ தகாது தவிர்த்துநல் தக்கவை ஏற்று யுகாதியில் எந்தரோக்க ளோடு -மகானுவாய் சித்திறையை சேர்வதற்கு சாதகம் செய்திட சித்திரையில் காண்பாய் ஜெயம்....கிரேசி மோகன்....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
161027 - Rajagopala -wcol-lores கண்ணபிரான் காயாம்பூ வண்ணபிரான் வெண்ணைமண் தின்னபிரான் நற்கீதை சொன்னபிரான் -பின்னமுறான் முன்னவனாம் தென்மதுரை அன்னையவள் அண்ணனையே எண்ணவரும் ஏகாந்தம் இங்கு....கிரேசி மோகன்....! Full story

’’படமும் பாடலும்….!

’’படமும் பாடலும்....!
  ராஜாஜி பாடல்....! ------------------------------------------ கருத்து மூதறிஞர் ராஜாஜி.... ---------------------------------------------------- ''உள்ளே உறங்குபவர் வெள்ளே வரமாட்டார், வெள்ளே விழித்திருப்போர் வேலிதாண்டிச் -செல்லார் சுடுதடியால் வெட்டியான் செத்தோரை சாத்தும், சுடுகாட்டிற்(கு) ஏனோ சுவர்’’....கிரேசி மோகன்....! படமும் பாடலும்....! ----------------------------------------- ''அடியேன் இரண்டு ஓவியங்கள் கிண்டியில் பொறியியல் படிக்கும் காலத்தில் வரைந்தேன்....இருவருமே மூதறிஞர்கள்....ஒருவர் ... Full story

’படமும், பாடல்களும்’’…..!

’படமும், பாடல்களும்’’.....!
  ஐயப்பன் வெண்பாக்கள் ------------------------------ ஆணென்றும் பெண்ணென்றும் நானென்றும் நீயென்றும் வீணிந்த வித்தியாசம் ஏனென்று - ஆணென்ற பெண்மைக்கும் பெண்பாதி ஆண்மைக்கும் சேயானோய் உண்மைக்குள் உய்ய உதவு.... அரிதாரம் பூசி அரிதாரம் ஆனான் கரியாடை பூண்டோன் கரத்தில் -அறிவே அரனில் அரியை அறிய புரிவாய் சரணம் சபரி ... Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
‘’சாகக் கிடக்கும் சிலருக்கு நீசொல்லும் யோகநலம்(யோகஷேமம்) எப்படி யாதவா! -பாகனுரை(தேர்பாகன் கண்ணன் உரை) வீணாகிப் போகா விடாமுயற்சி யோகமிது தானாக மீறாது தன்வரம்பை -வாநாளில் எள்ளளவு செய்வோரை எப்பயம் சூழ்ந்தாலும் உள்ளிருந்து காக்கும் உரை''....!கிரேசி மோகன்....! Full story

’’படமும் பாடலும்’’….!

’’படமும் பாடலும்’’....!
  பட்டம்மாள் பேத்தி நித்யஸ்ரீ வீட்டுக்கு விஜயம்....! -------------------------------------------------------------------------------------------------- ''பாட்டியின்(பாட்டம்மாள்) ஓவியம் பார்க்கும் பரவசத்தில் ஓட்டமாய் வந்தாரென் வீட்டுக்கு -நாட்டமாய் ஃஃபோட்டோபோஸ்(Photo Pose) தந்தார், படிதாண்டா பத்தினிக்கு பாட்டுப்பெண் பார்த்த பலன்’’....கிரேசி மோகன்....! Dr.டி.கே.பட்டம்மாள்....! --------------------------------------------------- ’’பட்டம்மாள் நிதயஸ்ரீ பேத்திக்கு சொத்தாக விட்டுப்போ னாள்பாட்டைப் பாசுரமாய் : கிட்டப்போய் டாக்டரம்மா மாத்திரை தாருமென்றால், தந்திடுவார் டாக்டரம்மா சங்கீத டானிக்’’....!கிரேசி ... Full story

’’படமும் பாடலும்’’….!

’’படமும் பாடலும்’’....!
  சு.ரவியின் யசோதா கண்ணன்(ரவி வர்மர் என்று நினைக்கின்றேன், அந்த ஓவியம் பார்த்து வரைந்தது, வெண்பா எழுதியது)....! -------------------------------------------------------------- அம்மணக் கண்ணன், அலங்காரம் செய்கையில் கம்மென நிற்பதன் தாத்பர்யம் -நம்மனம் புத்தியை மாற்றிடும் யுக்தியாம் கீதையை ஒத்திகை பார்ப்பதற்க் கோ....! அன்னை புரியும் அலங்காரம் பாராது என்னதான் அப்படி யோசனை -கண்ணனே ராதை பிறந்தாளா? காதல் புரிவாளா? ஆதலினால் தானே அலுப்பு....கிரேசி மோகன்....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
''இந்திரன் குன்றுக்காய், இந்திரன்சேய் கீதைக்காய், தொந்திரவு மாமேகம்(சரணாகதி) தாமுவுக்கே(தாமோதரர்க்கே) -வந்துறவு கொண்டாடும் கன்றுக்கு கீதையா சொல்வது! திண்டாடும் சேய்க்கேகீ தை"....கிரேசி மோகன் ....! Full story

’’கண்ணாடி ‘’

’’கண்ணாடி ‘’
  ’’கண்ணாடி ‘’ பற்றிய பகிர்வு டாப் -கிளாஸ் ராம்னாத்....! ‘’வாளால் வகிர்ந்தாலும், வாளா(து) இருந்தாலும், நாளாம்நா ளாம்திருநாள் நம்பிக்கை, -ஜூலாவோய்(ஜூலா ஓய்)!; கண்ணாடி போல்பிறர் முன்னாடி பேசிடு பின்னாடி பாதரஸப் பூச்சு!’’....கிரேசி மோகன்....! ஓவியர் & இயக்குனர் ‘’பாப்புவின்’’ ஸ்கெட்ச் பார்த்து வரைந்தது....!கண்ணாடி காரிகை....! Full story

’’காரடையான் நோன்பு’’….!

  ''ஆயிரம் பேருடையான் ,ஆண்டாளின் தாருடையான(மாலை) பாயிரம் நாலா யிரமுடையான் -ஆயினன் சீரடைவு கொண்டு சுமங்கலியாய் வாழ்ந்திட காரடையான் நோன்பில்கால் கட்டு''.... ''பாம்பில் படுத்தவனைப், பத்த வதாரனை, சாம்பலான் பத்தினி சோதரனை, -நோம்பன்று, கண்ணனை நெஞ்சில் கருதி மணிக்கட்டில் கண்ணிநுண் தாம்பாகக் கட்டு’’....கிரேசி மோகன்.....! Full story

”SWEET LITTLE MOTHER”….!

  I HAVE A SWEET LITTLE MOTHER WHO LIVES IN MY HEART WE ARE SO HAPPY TOGETHER WE SHALL NEVER PART....மொழிபெயர்ப்பு ------------------------------------------------------------   என்னுள் இருக்கின்றாள் சின்னக் குழந்தையாய் அன்னை அவரென்(று) அறிந்துணர்ந்தேன் -பின்னிப் பிணைந்தோம் எமக்குள் பிரிவில்லை என்றும் இணைந்தோம் இதயத்தில் இன்(இனிய)....கிரேசி மோகன்....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
''நெஞ்சுரம் பெற்றான் நவனீதர் கீதையால் அஞ்சிலே மத்யமர் அர்ஜுனன் -வெஞ்சமர் வீதியில் தேரினை விட்டிடு அச்சுதா! நீதிநிலை நாட்டுவேன் நான்’’....கிரேசி மோகன்....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
’’மேல்கோட்டை செல்லத்தின்(செல்லப்பிள்ளை) கால்மாட்டைக் கன்றுண்ண, மால்பாட்டுக்(கு) ஓட்டம் மதியாது, -ஸோல்மேட்டை(ஆவினம்), விட்டாலும் கன்று, விடாது கருப்பனை; கெட்டாலும் விட்டலன் கால்’’....கிரேசி மோகன்....! "கேசவர்தாள் மாடாக, கேசவ்கைக் கோடாக, பாசிப்புல் மேடாக, பண்டரி , -வாசனவர், வீடாக, வீற்றக்கல் ஓடாக, போற்றும்பா ஏடாகச், செய்பிறப்(பு) ஏழு"....! Full story

SRI AUROBINDO

  SRI AUROBINDO or The adventure of consciousness -Satprem.....! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- HE is the CHILD of the waters, HE is the CHILD of forests,the CHILD of things stable, and the CHILD of things that move.....Even in the stones HE is there....!Rescue thy FATHER in thy knowledge keep him safe, thy FATHER becomes thy SON and bears thee....! "சேயவர் ... Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
''சிஸுபாலர்(கண்ணன்) காலில், பசுமாடு மேய்தல், விசுவாஸம் இல்லை வயதில்; -நிஸிவண்ணன் தாள்பணிந் துகிட துவமேவ என்றுநிதம் கால்மாட்டில் மாடாய்க் கிட’’....கிரேசி மோகன்....! Full story
Page 1 of 11012345...102030...Last »
Copyright © 2015 Vallamai Media Services . All rights reserved.
வல்லமை மின்னிதழில் வெளியாகும் ஆக்கங்கள், ஆக்கியவரின் தனிப்பட்ட கருத்துகளே; வல்லமையின் கருத்துகளாகக் கொள்ள வேண்டாம்.