Archive for the ‘திருமால் திருப்புகழ்’ Category

Page 1 of 11412345...102030...Last »

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
180510 - Krishna Leela-Nataraja -lr -29.5x42 cms (11.5x16.5 inch) பாஞ்சாலி கூப்பிட்டது கண்ணனை....வந்தது மூவர்....! ''முயலகன் எங்கே! மால்நட ராஜா  கயலாமை பன்றியாய் கோரசீயப் -பயலாய் (பயல் -வாமனர்)  மூணுராம கண்ணனாய் முந்திவந்தோய், த்ரோபதைக்கு  தாணுமால யன் (மும்மூர்த்திகள்) கை துகில்’’  ....கிரேசி மோகன்....!   Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
ஆகண்ணன், ஆஹா அசோதை வளர்கண்ணன் ’ஆ’அடி மேய்ந்திடும் ஆனந்த - சேய்க்கண்ணன் கட்டிப் பிடிடாக்டர் காதல் கசிந்திட கட்டிப் பிடிகண்ணன் காப்பு.’’                 ....கிரேசி மோகன்....!   Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
  180508 Kaliyamardhana-watercolour-lr‘Nagapatnis plead: Krodhopi tava anugraham eva..’ ’’காளியன் குட்டையில் கற்புக் கரசிகூறி னாள்கண்ணன் கோபமது, நீர்தாண்டா(ஜலம் தாண்டா) -நீலமவள்(பத்தினி), ஆசியென்றே, காளியன் நாசி(பாம்புக்கு ஏது செவி)க்(கு)உரைக்க, துப்பறியும் தேசிகர்(கண்ணன்) கேட்டாரி தை’’....கிரேசி மோகன்....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
  மீரா -K(கிருஷ்ணப்) -பிரபு 180507 Meera ke Prabhu- Goverdhandhari -lr-29.5x42cm ’’மைவண்ணர் கையணைந்த மீராவின் கொஞ்சலை, மெய்யவர் என்றுணர்ந்த மாடது -அய்யாவை குன்றுவிரலால் காத்திடக் கன்றதன் கெஞ்சலையும் கொண்டுவந்த கேசவ் கவி’’.....கிரேசி மோகன்....! Full story

நாணமின்றி யுத்தத்தில் நாலுகால் ஜந்துக்கள் சாணமள்ளிக் கொட்டும் ஜனார்த்தனனை - ஞானமள்ளி உண்ணென கீதையை ஊட்டியதே ரோட்டியை, கண்ணனை நெஞ்சே கருது.         ....கிரேசி மோகன்....!     Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் -  கிரேசி எண்ணம்
பாற்கடல் பத்தினியார், பூபாரம் போக்கவேண்ட ஏற்கின்றார் எட்டாய்(கண்ணனாய்)  யசோதையார், - தோற்கடல் (மேனி) உந்தி(வயிறு) விளங்க(தாய்க்குடல் விளக்கம்செய் தாமோதரர்) உத்தமர் சேயாகித் தந்தியாய் ஏற்றுகீ தை.                                             ...கிரேசி மோகன்....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
''தாமரையி லைத்தண்ணீர் தாமோதர் ,தூங்குகிறார்,  நாமறை நாயகர் நாபியின்றி - வாமறை  கீதையே கண்ணனின் காதில் மெலிதாக  ஓதுநீ பார்த்தனுக்காய் ஓம்’’                                                                              ....கிரேசி மோகன்...! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
முதலைவாய் சிக்கி மதகளிறு ஆதி முதலைவா வென்றைக்க மூன்றில் -முதலாக மோட்சம் கொடுத்தனர் முதலைவாய் யானைக்கு காட்சியிதைக் கேசவ் கொடுப்பு”                                            ....கிரேசி மோகன்....!   Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
180501 Gopi Prabhāva-icam A4 lr கண்ணன் ஆடியதால் இந்த ஆட்டத்தின் பெயர் ‘’கண்ணாம்மூச்சி’’....! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ''கோபியர் கோர்த்திடும் கைபிருந்தா காட்டுக்குள்(பிருந்தா வனத்துள்....!) பேபியாய்க் கண்ணமால் பூந்துவந்து -ஹாபியாய் ஆடுறார் ஐபிஎல் அதோனி நவாபாக(ஸ்ரீ ராகவேந்திர பிருந்தாவனம் கட்ட இடமளித்தவர்) பாடுறார்உம் மாச்சிவெண் பா’’....கிரேசி மோகன்....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
  180430 -Vatsalya-A4-Conte -lr ''தோளேற்றி குட்டிக்கு மேலோட்டம் வாத்ஸல்யம் போலாட்டம் தோன்றினாலும் பட்டகடன்(தினம் கால்வருடும் கடன்): -பாலாற்று(பாற்கடல்) மாலாட்டம் போடுறார் காளிங்கன் குட்டையில், வாலாட்டும் கன்றை வளர்த்து’’....கிரேசி மோகன்....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
180429 -vanvihari mixed media -icam-wm ’காத்த கஜேந்திரர்மேல் கண்ணபிரான் குந்திட ஊத்தநீர் தும்பிக்கை பாத்ஷவராய்(BATH SHOWER) -காத்(து)உலர்த்தும் போததுவே ஹேர்ட்ரையராய்(HAIR DRIER),பாத்துப்போ சொல்ஹார்னாய்(HORN) யாதுமாகி கான்(வனம்)விஹாரிக்(கு) ஏது(ஹேதுவின் தமிழ் வடிவம்)’’....கிரேசி மோகன்....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
180428-Narasimha and Prahlada-conte-wm கொச்சு பிரகலாதன் கொஞ்சு மழலையில் உச்சரிக்க நாமம் உரத்(து)அப்போ -உச்சி குளிர்ந்தவன் உச்சியைக் கோதிய சிங்கம் மெலிந்துகர் ஜிக்க மியாவ்....கிரேசி மோகன்....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
  180427 Vatsalya lr A4 pen and conte ’வெள்ளைப் பசுவின்கால் பிள்ளைக் கரியமுது கொள்ளை அழகாய் கருப்புவெளுப்பில் -தெள்ளத் தெளிவாகத் தீட்டி அளித்திடுவோய் இன்று, பொலிவுடன் கண்ண பிரான்’’....கிரேசி மோகன்....! Full story

காமகோடி கட்டுரை(தொடர்ச்சி)……!

காமகோடி கட்டுரை(தொடர்ச்சி)......!
  Full story

பெருமாள் திருப் புகழ்….!

  தனனா தனத்த தனனா தனத்த தனனா தனத்த -தனதான -------------------------------------------------- பெருமாள் திருப் புகழ்....! "சிவனார் கொடுத்த சிலைநா ணிழுத்து சிலைஜா னகிக்கு -மணமாலை இடுரா மபத்ர ரகுவீ ரகத்ய மறைதே சிகர்க்கு -பரிவான, அவமா னமுற்று அரியே யெனக்கை அணிசே லைவிட்டு-அவள்கூவ சரணா கதிக்கு பதிலாய் உடுத்த வளர்சே லைகொட்டி -அருள்வோனே கவணால் விரட்ட ... Full story
Page 1 of 11412345...102030...Last »
Copyright © 2015 Vallamai Media Services . All rights reserved.
வல்லமை மின்னிதழில் வெளியாகும் ஆக்கங்கள், ஆக்கியவரின் தனிப்பட்ட கருத்துகளே; வல்லமையின் கருத்துகளாகக் கொள்ள வேண்டாம்.