Archive for the ‘திருமால் திருப்புகழ்’ Category

Page 1 of 9612345...102030...Last »

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
  கல்லில் கலைநயம் சொல்லில் பொருள்மயம் துள்ளும் அபிநயம் தோற்றம் -உள்ளும் புறமும் உலவிப் பெருகும் பலவாம் இறைவன் அறிவே இவள்.... ''த்யான த்யாத்ரு த்யேய ரூபி'' ----------------------------------------- எண்ணும் தொழிலவள், எண்ணிலா எண்ணமவள் எண்ணுவோர்க்(கு) ஏற்ற எழுச்சியவள் -எண்ணிடத் தின்னும் பசியவள் தீராத தாகமவள் உண்ணா ... Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
'காளை தனிலமர்ந்து, கையில் கமலமும், சூலமும் கொண்டு சயிலமகள்(இமவான் புத்ரி-சயிலம் மலை) , -நாளை(DATE) நமக்களிக்க வந்தாள், நவராத்ரி நாளில் அமர்க்களம் அம்பாள் அழகு’’....கிரேசி மோகன்....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
  ''BALA''....! ---------------------- ’’வெள்ளை அரவிந்தம் வெண்புலியில் வீற்றபடி கொள்ளை அழகாய் கொலுவிருக்கும், -பிள்ளையவள், பாலா திரிபுரையைப் போற்றிப் பணிவோர்க்கு நாளாம் நவராத்ரி நாள்’’....(4) BALATHIRIPURASUNDARI.... --------------------------------------------------- ''பாப்பா நெமிலிவாழ் பாலா திரிபுரை, காப்பாள், அடியார் கரம்பிடித்துச், -சேர்ப்பாள் அதியற் புதமான ஆன்ம உலகில்: துதியவளை சாக்லேட்டைத் ... Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
''சீரங்க ராட்டினம் சேய்வி ஜயர்சவாரி, பாரங்கள் போக்கிடும் பாரத -ஓரங்க நாடகம் சுற்றும் நவனீதக் கண்ணனவர் வீடகம் பாற்கடல்,பேர் விஷ்ணு’’....கிரேசி மோகன்....! Full story

சூரி நாகம்மாள்….ஸ்ரீ ரமணாஸ்ரம லேகலு….!

  ’’ஈருபத்து கைகளால் ஈசன்கை லாஸத்தை தாருபத்(து) அணிந்தவர் தூக்கிட, -வீறுகொண்டு வீழ்த்தினன் கட்டை விரலால் அவன்கர்வம்: வாழ்த்துமப்பர்(வாழ்த்துப் பண்பாடும் அப்பர் பதிகம்) பாடலின் வேட்கையால் -தாழ்த்தினர் நாள்நிறைய, தப்புணர்ந்த நாடகக் காரனவர், தாள்மறைக் காட்டில் தடார்(திறப்பு)’’....கிரேசி மோகன்....! ஈருபத்து -இருபது.... தாரு பத்து -மாலை பத்து(பத்து தலை, பத்து கழுத்து, 10 மாலை) இராவணர்.... நாள் நிறைய -லேட்டாக... வாழ்த்துமப்பர் -வாழ்த்தும் அப்பர்.... தாள் மறைக்காடு -வேதாரண்யக் ... Full story

தினமலரில் கிரேசி!

தினமலரில் கிரேசி!
இன்றைய ‘’தினமலரில்’’ வெளியான அடியேன் பேட்டி....!கிரேசி மோகன்....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
  அர்ஜுன உவாச(கீதை கேட்டல்)....! ---------------------------------------------------------------------------- ‘’காலைப் பிடித்துக் கதறுகிறார் காண்டீபர், பாலை வனத்துப் பசுமையாய்: -மாலை(பெருமாளை) விழுந்து ,வியர்த்து,வளைந்து ,வணங்க அழுந்திய பாதத்தில் ‘’ஆ’’(கோமாதா)....கிரேசி மோகன்....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
‘’குருவின் கிருபா கடாக்‌ஷம் குறியாய் அருகிருக்கும் சீடன் அமைவை, -உருவகமாய் வானர லக்‌ஷியமாய் வைத்தார்கள், கைவல்யம் ஏ!நரா தயார்நிலை யே’’....கிரேசி மோகன்....! ''ரஜஸிக், தமஸிக்காம் ரெண்டும் குணங்கள் நிஜSICK ஆக்கிடும் நின்னை-கஜம்சிக்க(முதலைவாய் ஆனைசிக்க) காத்தவன் சொல்கிறேன் காண்டீபா கீதையாம் பாத்திரம்நான் பண்டம்நீ பாண்டு’’....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
''பச்சைப் பயலாக பார்த்தன் பயந்திட பச்சைப் புயல்மால் பாரதத்தின் -உச்ச குருஷேத் திரத்திடை ,கீதோ பதேசம்: பரிட்சித்தைக் காத்தோன் பணி’’.... ''பள்ளிக்குச் செல்கின்ற பிள்ளைப் பிராயமா! துள்ளும் இளமையைத் தீண்டியவா! -கொள்ளியையும் ஆன்மா அசையாது காண்பதுபோல் காணும்காண் மேன்மேலும் மாற்றும்மெய் யை''....கிரேசி மோகன்....! Full story

“நீதி வெண்பாக்கள்”….”மனம் “….

"மனமற்றுப் போனால்தான் மானுடா சாந்தி தினமுற்றுப் புள்ளிவை; தெய்வ -குணமுற்றால் வைக்கலாம் புள்ளியை , வாழ்வெதிர் பார்க்குமேல் பொய்க்கமா போட்டுப் பழக்கு"....! முணுமுணுப்பாய் முன்னால், தொணதொணப்பாய் பின்னால், சினமெடுத்து சீறுவாய் சொன்னால் -அணுஅணுவாய் கொல்லாதெனைக் கொல்கின்ற பொல்லா மனமேநீ!, இல்லாத பேரிடம் ... Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
‘’என்ன தவம் செய்தனர் கோபியர் எங்கும் நிறை பரப்ரும்மம் மால் மேல் புகார் செய்ய’’....! 170914- The Evidence- Gopikas report to Yashoda -Krishna Leela -lr ''கோபியர் கூடிவளைக் கையும் களவுமாய், கோபியராய்(கோபமாக) கண்ணனைக் கொண்டுவந்து -பாபியிவர்! எங்காத்து வெண்ணையை ஏறித் திருடினார்:... Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
170913 - Kaliamala - lr "சோழியன் முன்னுச்சி சும்மாவே ஆடாது, காளியன் ஓங்காரக் குண்டலினி -வாழிய! கண்ணிநுண் தாம்பினால் கட்டுண்ட கண்ணனால், மண்ணுண்ணி பாம்பாய் மலர்ந்து(காளியமாலா)"!....கிரேசி மோகன் ....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
’’கனைத்திளங் கன்றவர் காலணுகிக் கோத வனத்தில் விருந்தா வனத்தோர்: -தினத்துக்கும்(டெய்லி) வண்ணமாய் கேசவ் வரைந்திடும் வள்ளலைக் கண்ணனை நெஞ்சே கருது’’....கிரேசி மோகன்....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
  பகவான் உவாச.... ------------------------ ''நாணை இழுத்திட மானேநீ நாணாதே, ஆனை படுத்தால் அசுவமட்டம் -சேனைக் களம்நீங்க செல்லாத காசாவாய், வேந்தருன் உளம்நோக வைப்பார் உவந்து''.... "சரணா கதிசெய்து சும்மா இருப்பாய், கரணா திகள்கருவி கர்த்தா-முரணாகும்(மாயை); தேரையும் போரையும் தேர்ந்தெடுத்த என்சொல்கேள் ... Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
  ’’ஒன்றே சதமென்று ஒருஓரம் உட்கார்ந்து மென்று முழுங்கிட மாம்பழம்(கண்ணனின் கன்னம்-மாம்பழ வாயன்....) -கன்றெபோல்-, நித்தம் இதுபழக, நம்பீச மைத்துனனால் சித்தம்மாப் பிள்ளை சிவம்’’....! ’’அப்பண ஆதி அனந்தனில் தூங்குவோன் சொப்பனம் இவ்வுலக சாராம்சம் -அற்பநான் எண்ணம் தொலைத்து எழுவாய் விழிப்புடன் கண்ணனை நெஞ்சே கருது’’....கிரேசி மோகன்....! Full story
Page 1 of 9612345...102030...Last »
Copyright © 2015 Vallamai Media Services . All rights reserved.
வல்லமை மின்னிதழில் வெளியாகும் ஆக்கங்கள், ஆக்கியவரின் தனிப்பட்ட கருத்துகளே; வல்லமையின் கருத்துகளாகக் கொள்ள வேண்டாம்.