Archive for the ‘திருமால் திருப்புகழ்’ Category

Page 1 of 8712345...102030...Last »

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
''பாலமுது கீதையை பார்த்தனுக்(கு) ஊட்டுகிறார் காலமுது கொள்ளை குதிரைக்கு -பாலனாய் வண்ணம் சிறுத்தாலும், எண்ணம் சிறுக்காத கண்ணனை நெஞ்சே கருது’’....கிரேசி மோகன்....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
''சந்தேகம் யார்க்கென்று சற்றேனும் சந்தேகி! வந்தேகிச் செல்லும் விளையாடி -உன்தேகம், பொய்யென்(று) உணர்ந்து புகலடை ''யாதவன்கால்'', மெய்யுணர் மானுட மாடு’’....கிரேசி மோகன்.... Full story

சந்தக் கவி

  எழுவதுகளில் சொல்லையும் கொடுத்து சொல்லியும் கொடுத்த சந்தக் கவி சு.ரவி உந்தப் புனைந்தது.... ---------------------------------------------------------------------------- தானதான தந்ததந்த தானதான தந்ததந்த தானதான தந்ததந்த -தனதான ''சூரனோடு சண்டைகொண்டு வீரவேலெ றிந்தஅந்த வேலனார் அருந்துகின்ற -அமுதூறும் பாரமான கொங்கைதங்கு மேனியோட சைந்துயிங்கு வேகமாய்ந டந்துவந்து -அருள்வாயே கோரமாக வந்துநின்ற மாலிநீலன் சண்டமுண்டன் மேனியாவை யும்பிளந்த -திரிசூலி ஆலகாலம் உண்டசம்பு மேனிபாதி தங்குகின்ற ஆதிகாளி உன்னையென்றும் -மறவேனே... Full story

எண்சீர் விருத்தங்கள்….

கிரேசி மோகன் ---------------------------------------------------- ஆதித்தன் அம்புலிவிண் மீன்கள் மாயை ஆடவரும் பெண்டிரும்அவ் அலிகள் மாயை போதிமரத் தடிவாழும் புத்தரும் மாயை புகன்றவந்த நிர்வாணப் பூச்சும் மாயை வாதிட்டு வென்றசங் கரனும் மாயை விளைந்தஷண் மதங்களும் மாயை மாயை ஆதியந்த மிலாபிரமன் அடையா தோற்கு அகமாயை சகமாயை அனைத்தும் மாயை....(1) அதனாலோ இதனாலோ அதுயிங் கில்லை அதுவாக அதற்குள் அதுவாய் ஆகி அதன்பின்னே அதுஅலுத்து அதுவே றாகி... Full story

HINDU COVERAGE -RCT-Return Of Crazy Thieves….!

HINDU COVERAGE -RCT-Return Of Crazy Thieves....!
  Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
''அலங்காரம் உண்டு, அலட்டலிலை, போரில் ‘’கலங்காதே கண்டீபா கீதைக் -களங்காதை’’ சொன்னவரை, பார்த்தனுக்கு சேணம் பிடித்தவரை(வடமதுரா மன்னவர், ஸ்ரீதேவி மணவாளர் அலங்கரித்தாலும் போரில் அசுவரதம் ஓட்டியது அவர் எளிமை....simply superb....!) கண்ணனை நெஞ்சே கருது''....கிரேசி மோகன்....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
''முதலைவாய் சிக்கி மதகளிறு ஆதி முதலைவா வென்றைக்க மூன்றில் -முதலாய் கருடன் அமர்ந்து கஜேந்திரனைக் காத்த புருடனைப் போற்றல் பிழைப்பு''....கிரேசி மோகன்....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
''மந்திக்கு முன்னாடி,மாட்டுக்குப் பின்னாடி, கண்திக்கில் மாபலி காட்சியை -சந்திக்க விண்ணுகுத் தாவிய விக்கிரம வாமனனை கண்ணனை நெஞ்சே கருது’’....கிரேசி மோகன்....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
''வேறெதற்கு வீடு, விருந்தா வனமிருக்க, பேரதற்கு ஏகப் பரம்பொருளாம், -வேரதற்கு விண்ணனைந்து ஓங்கிடும், மண்ணில் மலரும்அக் கண்ணனை நெஞ்சே கருது’’....கிரேசி மோகன்....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
  “கண்ணனின் வாய்க்குள்ளே கண்டனள்: ஏரார்ந்த கண்ணிக்கே கண்ணளித்து கைவல்யம் : -மண்ணோடும், விண்ணோடும் சேர்ந்து விளையாடும் வாமனனை தன்னோடு சேர்த்துரைத்தாள் தாங்க்ஸ் (Thanks Kesav)''....!கிரேசி மோகன்....!   Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
''ஞானக்கண் வேண்டும் நரனே எனைக்காண !, ஊனக்கண் காண்பது உற்சவரை: -தானக்கண் கொண்(டு)அவரின் திவ்யமூலக் காட்சி கண்டதை விண்டனை கேசவ்ஜி வாவ்(WOW)''....கிரேசி மோகன்....!   Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
''தூதுக்(கு)(பாலுக்கு -ஹிந்தி) அழும்பாலன், தூதானார் பாண்டவர்க்காய், ராது(செல்லமாக ராதை)வை வாஅர்த்த ராத்திரியில், -தூதாக அன்னத்தை சொல்லி அனுப்பிடும், ஆயர்சேய் கண்ணனை நெஞ்சே கருது’’....கிரேசி மோகன்....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
’’ஆலால கண்டர்(ஈசர்) அருமை மைத்துனர், ஆலா பனைசெய்யும் ஆண்டவர், -கோலோகர், மேலோட் டவாசிப்பு(வைகுண்ட வாசிப்பு) வாலாட்டும் மாட்டுக்கு: மேலோட் டமாய்பார்க்க மேய்ப்பு’’....கிரேசி மோகன்...! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
'நினைத்திட நம்முள் நவநீதம் பொங்கும் கனைத்திடக் காமம் கலங்கும்: -மணத்துழாய் உச்சியில் ஏந்தி, உவக்கும் பசுக்(கு)உம்மா: கச்சிதம் கேசவ் கிரேட்’’....கிரேசி மோகன்....! Full story

’’ஸ்ரீநிவாசர்’’….!(கண்ணன் வந்தார் எங்கள் கண்ணன் வந்தார்)….!

’’அன்புள்ள அனைவர்க்கும்’’.....அடியேன் நாத்திகன் கிரேஸி மோகன் நிச்சயமாய் அல்ல....விடிகாலை பத்து மணிக்கு துயிலெழும் சோம்பேறி ஆத்திகன் ‘’லேஸி மோகன்’’....கோயிலுக்குச் சென்று ஸ்ரீனிவாசரை ‘’காதலிக்க நேரமில்லை’’....இருந்தாலும் செடியாய் வல்வினை தீர்க்க சீனிவாசர், வருடா வருடம் அடியேன் தரிசிக்க வீதியுலா வந்திடும் வாத்ஸல்யர்....(கூடாரை வெல்லும் சீர் கோவிந்தன்)....!இது முன்னூட்டம்....இனி பின் ஊட்டச் சத்து-சித்து-ஆனந்தம்....! சென்ற வருடம் ஸ்ரீனிவாசப் பெருமாள் வீட்டு வாசலில் விடி காலை எழுந்தருளினார்....அப்போது எழுதிய வெண்பா.... ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- சுற்றிடும் ஆழியை, சூழ்கடல்வெண் ஆழியைப்... Full story
Page 1 of 8712345...102030...Last »
Copyright © 2015 Vallamai Media Services . All rights reserved.
வல்லமை மின்னிதழில் வெளியாகும் ஆக்கங்கள், ஆக்கியவரின் தனிப்பட்ட கருத்துகளே; வல்லமையின் கருத்துகளாகக் கொள்ள வேண்டாம்.