Archive for the ‘திருமால் திருப்புகழ்’ Category

Page 1 of 12412345...102030...Last »

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
180918-New Forever-wcol 10x14-lr அளித்திடுவார் உச்சியை, ‘ஆ’போல் உனக்கும் களித்திரு கண்ணன் கலப்பில் -பளிச்சென நாக(ம்)(குண்டலினி) ஏறா மல்நாம்உச்சி, நாம சஹஸ்ரத்தால்(சஹஸ்ரஹார சக்ரம்-விஷ்ணு சஹஸ்ர நாமம்-சக்ரம் சுதர்ஸனம்) வேகமாய் நித்ரை விழிப்பு....! அந்தரங்க சுத்தியுடன் அந்த(அ)ணங்கு(கோமாதா பெண்தானே) 'ஆ'போல, அந்தரங்க ராஜனை அர்ச்சிக்க -வந்திறங்கி வைகுண்டம் வாவென்று கைகொடுத்து உச்சிமுகர் பைகொண்ட நாகமுற்ற பொற்பு(அழகு)....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
180916_Yashoda -wcol-lr 10x14 பள்ளிதனைக் கொள்வதால், பிள்ளை பெறுவதால், வெள்ளலைப் பாற்கடல் உள்ளமால், -புள்ளேறும் கார்மேக வண்ணனும் கண்ணிநுண் அன்னையும் நேர்நிகர் ஆவார் நமக்கு....கிரேசி மோகன்....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
180915 Mayadheesh icam 10x14 wcol -lr பாரீசன்(சிவ தனுசு) வில்லொடித்து பத்தினியாள் கைப்பிடித்து மாரீச மானால் மனைபிரிந்து -பேராசை மன்னனவன் லங்கேசன் மாளப்பின் வந்தமாயன், கண்ணனை நெஞ்சே கருது....கிரேசி மோகன்....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
180914 Vanvihari 10x14” watercolour lr (Padmavanalaya. ) காட்டினில் புல்லாங் குழல் இசைத்திடும், மாட்டுக்கார் மாலர் மகானாக -வேட்டையாய் கால்களை மேய, COWபீன பீதகத்தில்(பீதாம்பரம்) பால்கண்ணன் பத்மநா பர்....! காட்டுப் பகுதியில் கீதம் இசைத்திடும், மாட்டுத் தொழுவத்தில் மண்ணுண்டு -கேட்டிடும் அன்னைக்கு வாய்க்குள் அகிலத்தைக் காட்டிடும் கண்ணனை நெஞ்சே கருது....கிரேசி மோகன் Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
180913 - Vinayaka -Watercolour -10x14” Arches 300gsm lr சித்திபுத்தி வேழத்தை சாஷ்டாங் கமாய்வணங்க அத்தைக்கு மீசமுளைச்(சு) ஆவாள்பார் -சித்தப்பா(சித் அப்பா) தோத்தாலும் பாஸாவோம்(பரிட்சையில்) தோப்புக் கரணமிட கூத்தாடும் பிள்ளையார் காப்பு...கிரேசி மோகன்...! பிள்ளையார் பதினாறு ---------------------------- ஷோடஸ நாயகர் ---------------------- பெரியா அருள் வாக்கில் ‘’ஷோடஸ நாயகரைப்’’ பற்றி எழுதியதை வாசித்ததால் விளைந்த வெண்பாக்கள் தங்கள் மேலான பார்வைக்கு....!(முன்பு(2012ல்) எழுதியது.....!... Full story

”கீழ் திருப்பதி சாட்சி கணபதி பெருமாள்’’….!

''கீழ் திருப்பதி சாட்சி கணபதி பெருமாள்’’....!
  ’’சாட்சி கணபதி பெருமாள்’’.... --------------------------------------------------- ‘’காட்சி அளிக்கின்றார் கீழத் திருப்பதியில் மாட்சிமை மாம(ன்)அல மேலுமண, -சாட்சியாய்: நாம கணபதியை நாம வணங்கினால், ஷேமம் ஜரகண்டி ஸ்பீட்’’....கிரேசி மோகன்....! Full story

’’சக்தி கொழுக்கட்டை’’….!

’’சக்தி கொழுக்கட்டை’’....!
படமும் பாடலும்....! -------------------------------------------- பிஸியாகப் பார்வதி பூரணம் செய்ய பசியோடு பிள்ளையார் பார்க்க -ருஸியான மோதகம் ஏனுனக்கு மைந்தா பஸியென்றால் போதகப்பன் கையில் பழம்....கிரேசி மோகன்....! பூரணத்தை தாயார் பூரணமே செய்திடும் காரணத்தைக் காணும் கணேச -வாரணமே நாளை சதுர்த்தி நலமாய் நிகழ்ந்ததும் வேலையில்(கடலில்) மூழ்த்துவோம் வா....கிரேசி மோகன்....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
180912- Sudama-wacol 10x14 Arches 300gsm -lr சுதாமன் அவலுக்கு சொத்தை அளித்த கதாதரன் கண்ணன் பரம -பிதாவாம் அலர்மேல் அன்னை அரியின் சிபார்சால் மலரும்நாள் காசின் பிறப்பு....! அவலுக்கு செல்வம், அழகுமயில் ராதை அவளுக்குக் காதல், விஜயன் -கவலைக்கு, கீதை, அடியார்தம் கண்ணீர் திவலைக்கு தாதை அளிப்பான் துடைப்பு....! திகட்டும் அளவு திரவியம் தந்தாய் புகட்டிய நஞ்சை புசித்தாய் -நகத்தால் உரித்தெறிந்த ... Full story

பிள்ளையார் பிறப்பு

  நீராடும் வேளை நிலைவாசல் காவலுக்கு ஓராளைத் தேடினாள் ஓங்காரி -சேறாக மேனியில் பூசிய மஞ்சளால் செய்தனள் ஞானி வினாயக னை....! ஆதியே ஆனாலும் அன்னை குளிக்கையில் பாதியில் வந்த பரம்பொருளை -வீதியில் தள்ளிய பிள்ளைத் தலையைத் தகப்பனீசர் கிள்ளியங்கு வைத்தார் கஜம்...கிரேசி மோகன்....!   அட்வான்ஸ் பிள்ளையார் சதுர்த்தி வாழ்த்துக்கள்....!   பிள்ளையார் வெண்பாக்கள் --------------------------------------------- சோமன்த னைச்சென்னி சூடும் சிவகுடும்ப சீமந்த மைந்தன் சதுர்த்தியின்று -மாமன்தன் சக்கரத்தை உண்டுமிழ்ந்த சித்தி வினாயகனை... Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
180910 - Krishna deepa -wcol -charcoal-10x14 arches -lr "மயிலிறகு சூடும் முடிகொண்ட கண்ணன் DAILYயொரு கோலத் திகழ்வு; -வெயிலுருகும் சித்திரை மாதத்தை சீதக் களபமாயுன் சித்திரம் மாற்றுதுகே சவ்"....! மெய்யே அகலாக மேவுமுயிர் நெய்யாக உய்யும் ஒரேஆன்மன் ஒளியாக -அய்யநின் ஆரா தனையல்லால் வேறே துமெண்ணாத சீரான வாழ்வில் செலுத்து....கிரேசி மோகன்....! மோதகப் பிள்ளை முழுங்க, பதைபதைத்து பீதகப் ... Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
180907 Krishnapremi-ShAkamrga wcol 10x14 Arches -lr கண்ணபிரான் பொம்மலாட்டம் காட்டுகின்றார் பொம்மைக்கு எண்ணபிரான் ஆகின்றார் ஏந்திமனம்(மனம் ஒரு குரங்கு) :- பின்னமுறான் வெண்ணைமண் தின்னபிரான் நற்கீதை சொன்னபிரான், பின்னமுறா(து) எண்ணவரும் ஏகாந்தம் இங்கு....கிரேசி மோகன்....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
180906 -New Forever -wcol-100dpi-A4 lr பக்திக்(கு) அவன்பதங்கள், சக்திக்(கு) அவன்சரணம் முக்திக்(கு) அவனின் மலர்த்தாள்கள் -யுக்தியாய் கண்ணினுன் தாம்பினால் கட்டும் உரிமைக்குக் கண்ணனை நெஞ்சே கருது....கிரேசி மோகன்....! பக்திக்(கு) அவன்பதங்கள், சக்திக்(கு) அவன்சரணம் முக்திக்(கு) அவனின் மலர்த்தாள்கள் -யுக்தியாய் கண்ணினுன் தாம்பினால் கட்டும் உரிமைக்குக் கண்ணனை நெஞ்சே கருது.... Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
150709 Vanvihari wacol 24x32 lr ஆன்மக் கண்ணனே நேரில் வந்து வாத்ஸல்யமாய் கீதை உரைத்தாலும் காடுறும்(சுடுகாடுறும்) ஜீவன் கூழாட்பட்டு மேய்ச்சல் சோத்துக்குத்தான் ஓடும் ஐம்புலக் காய்ச்சலில்....யோசிக்க வைத்தமைக்கு நன்றி கலந்த சபாஷ் கேசவ்....! ''ஓடுற மாட்டுடன் ஓடிக் கறக்கின்றான் காடுறும் கன்றுக்குக் கால்கொடுத்து, -பாடுறான் காய்ச்சல் பசுவுக்கு கீதையை வாசித்து: மேய்ச்சல் விருப்பத்தில் மாடு’’....கிரேசி மோகன்....!   Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
180904 - Yashoda Krishna - A4 -lr -charcoal (When the entire world inside his stomach starts feeling the love) கட்டி அணைக்கின்றாள் .கண்ணிநுண் தாம்பாலே கட்டிய மாற்றாந்தாய் கண்ணனை: -ஒட்டி உறவாடும் கண்ணபிரான் ஓரிரவில் மஞ்ஞை(மயில்) இறகுடைய விஷ்ணு இவர்’’.....கிரேசி மோகன்....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
  KRISHNA FOR TODAY....!(ஹேப்பி கண்ணன் பிறந்தநாள்)....! --------------------------------------------- கடந்த பத்து வருடங்களாக, அடியேன் ’’காலைக் கடன்’’ கேசவ் அனுப்பும் கண்ணன் ஓவியத்திற்கு வெண்பா வடிக்கும் (திரு)’’மாலைகடன்’’....நன்றி கேசவ்....!தொடரட்டும் நம் பணி....! "ஏறுமயில் ஏறிவிளை யாடும்முகம் ஒன்று" மெட்டில் எழுதியது....! 180903 - Srijayanthi Vishwaroopa 10x14” lr கண்ணன் திருப் புகழ் -------------------------- "கோலுயர கன்றுகளை காத்தமுகம் ஒன்று கோபியர்கள் கூட்டமதில் கொஞ்சுமுகம் ஒன்று... Full story
Page 1 of 12412345...102030...Last »
Copyright © 2015 Vallamai Media Services . All rights reserved.
வல்லமை மின்னிதழில் வெளியாகும் ஆக்கங்கள், ஆக்கியவரின் தனிப்பட்ட கருத்துகளே; வல்லமையின் கருத்துகளாகக் கொள்ள வேண்டாம்.