Archive for the ‘திருமால் திருப்புகழ்’ Category

Page 1 of 11812345...102030...Last »

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
180715 Garuda vahana watercolour brushpen A4 lr2 புள்வா கனர்வி(ல்)லேந்தும், பூந்துழாய் மாதினை கல்யாணம் கட்டியக் கேசவர் , -எள்ளென்றால் எண்ணையாய் பக்தியை ஏற்கின்ற கோகுலக் கண்ணனை நெஞ்சே கருது....கிரேசி மோகன்....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
180720 Krishnapremi A4 Wcol charcoal -lr 100dpi 'சங்கூ துதுமந்தி,சாட்டையில் கண்ணபிரான் அங்கிருந்த வாறே அருச்சுனர்க்கு -சங்கீதை(சங்கு கீதை) சொல்கின்றார் ’’சவ்யஸாஸி சோம்பல் அழகல்ல வில்கன்றை ஏந்து விஜய்’’....கிரேசி மோகன்....! Full story

”ஸ்ரீ ரமண வசனாம்ருதம்’’….!

    ‘’சிரித்திடும் நானார்! , சிரிக்கவைக்கும் நானார்! , விறைத்திட சுடுகாட்டில் வேக -எறிந்திடும் நானார்! ,எரிந்திடும் நானார்! , எரிந்தபின் நானார்! , புனரபிதான் நான்’’....கிரேசி மோகன்.... Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
  KRISHNA FOR TODAY....! ------------------------------------------------- 180718 Krishna Leela A4 wcol charcoal wm அளித்திடுவார் உச்சியை, ‘ஆ’போல் உனக்கும் களித்திரு கண்ணன் கலப்பில் -பளிச்சென நாக(ம்)(குண்டலினி) ஏறா மல்நாம்உச்சி, நாம சஹஸ்ரத்தால்(சஹஸ்ரஹார சக்ரம்-விஷ்ணு சஹஸ்ர நாமம்-சக்ரம் சுதர்ஸனம்) வேகமாய் நித்ரை விழிப்பு....! அந்தரங்க சுத்தியுடன் அந்த(அ)ணங்கு(கோமாதா பெண்தானே) 'ஆ'போல, அந்தரங்க ராஜனை அர்ச்சிக்க -வந்திறங்கி வைகுண்டம் வாவென்று கைகொடுத்து உச்சிமுகர் பைகொண்ட நாகமுற்ற ... Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
180716 Vatsalya - Canson 21.5x29.5inch mixed media (charcoal,pastel,acrylic and watercolour) -lr ''மாலோலன் பாடுகிறார் மாடை மடிதாங்கி, தாலேலோ வாத்ஸல்ய தாலாட்டு: -காலேல(காலையில்) கேசவ் அனுப்ப கலிதீர்ந்து போனது வாசனையாய்(பிராரப்தம்,ஆகாமி....!) என்வெண்பா வாய்''....கிரேசி மோகன்.... Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
180716 Vyasa composes the Mahabharata 9x12 strathmore 160gsm lr ’’ஆரணர்(ஆரணம் -வேதம்....வேத வ்யாஸர்) சொன்னது, வாரணர் வாக்கிது, நாரணர்பூ பார நிவிருத்தி -பாரதம்: வேதர் உரைத்தது, வேழர் வடித்தது கீதையாம் பாரதக் குட்டு''(மகாபாரதக் குட்டு-WRITERS BLOCK)....கிரேசி மோகன்....! முனிவன் உரைத்த மகாபா ரதத்தை பணிவும் குறும்பும் பெருகும் -வினய முகத்துடன் மூஷிக வாகனன் தந்த நகத்தால் வடித்தல் நயம்....! வேறு ------------... Full story

படமும், பாடலும்….!

  திருச்சிராப்பள்ளி மக்கள் பலர் கண்டிராத அழகிய மலைகோட்டை தெப்பக்குளம். நம் அரசர்கள் செதுக்கி வைத்த வரலாற்று பதிவு. களைப்போடு வீடணன் கைகால் கழுவுகையில் மலைக்கோட்டைப் பிள்ளை குறும்பால் -நிலைப்பாடாய் கொள்ளிடத் தீவில் கிடக்கும் அயோத்தியின் பள்ளிகொண்ட ரங்கனைப் பாடு....கிரேசி மோகன்....! திருச்சி என்றால் ‘’ஸ்வாமி ஒங்கரந்தாஜி’’ அடியேன் நினைவுக்கு வருவார்....அவருடைய தாயுமானவர் ப்ரவசனம் கேட்டு அன்று இரவே அடியேன் எழுதியது உங்களது மேலான் பார்வைக்கு....! தாயுமானவன் திருப்புகழ்... Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
180715 Goverdhan 9x12 strathmore 160gsm tinted paper -Krishnapremi lr குன்று மவர்தான்காண்!! காத்திடும் மந்தியவர்! என்றுமவர் ஏரார்ந்த கண்ணியின் -அன்பினைத் தட்டாது கட்டுண்ட தாமோ தரனவர் கொட்டாயில் ஆவதன் கன்று....கிரேசி மோகன்.... Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
  180714 Udupi Krishna A4 Canson 300gsm lr கோஹம் விசாரித்து, சோஹத்தின் சன்னிதியில் நாஹமித் தேஹமில்லை நன்குணர்ந்து -மோஹமாம் பிண்ணனியில் மேயும் பசுபாசம் ஓட்டிட கண்ணனை நெஞ்சே கருது....கிரேசி மோகன்....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
180713 - Vraj Diary - Strathmore tinted paper 160gsm 9x12” mixed media (Wa.c pastel and charcoal) wm ''மனமந்தி தோழர், மணிகட்டப் பூனை இனத்திற்கும் காவல் இவரே, -சினம்கொள் ரஜஸ்மாம்ஸை(கம்ஸன்) வெல்ல, ரங்கனின் சத்வ,வ் ரஜடயரி தன்னில் ரமிப்பு’’(பாக வதத்தில் அடுத்த வதம் யார்....!டயரி பார்க்கிறார்....!)....கிரேசி மோகன்....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
180712 -Vatsalya 9x12” Strathmore tinted paper 160gsm mixedmedia -lr ''உச்சிமுக ரும்முன் உலகளந்தோன், கோமாதா மச்சினர் மாலவர் மாடுதழுவல்: -கொச்சுமவள் ராதையின், சக்களத்தி ராப்பகலாய், வாத்ஸல்ய போதைக்குப் பட்டமளிப் பு (பட்டாபிஷேகம்)’’....கிரேசி மோகன்....! "அந்தணர், மந்திரம், ஆடம் பரமின்றி, சந்திர வம்சத்து ஸ்ரீரங்கன்,-நந்தனின், வீட்டுச்சேய் பால்வெளியில், வேந்தனாய் ஆவதைக், காட்டிய கேசவ் கவி"....கிரேசி மோகன்....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
180711 Yashoda and Putana -mixed media watercolour, pastel, and charcoal - Strathmore 160gsm tinted paper 9”x12”-lr பூதனை தான்யசோதை பூமிக்குத் தாய்ப்பாலை போதனை செய்யப் பிறந்தபிரான்: -தீதான நஞ்சுண்ண பேய்ச்சி நகிலுண்ட கண்ணபிரான் அஞ்சலென்று மோக்‌ஷம் அளிப்பு....! பல்லில்லா பாலகன் என்றெண்ணி பூதனை கொல்லவந்த கண்ணனைக் கண்டதும் -இல்லம் புகுந்து முலைதிணித்துப் பார்த்திட வாய்க்குள் முகுந்தனுக்கு முப்பத்தி மூணூ(நமக்கெல்லாம் 32)....!... Full story

கிரேசி மோகனின் “சங்கர லிங்காஷ்டகம்”

கிரேசி மோகனின்
  பாடல்: கிரேசி மோகனின் "சங்கர லிங்காஷ்டகம்" இசை: குரு கல்யாண்   சங்கர லிங்காஷ்டகம் ---------------------------- சத்சிவ சித் தானந்தன லிங்கம் சகுண உபாசக நிர்குண லிங்கம் புத்தி அனுக்கிரக பாரதி லிங்கம் சத் குரு சங்கர தத்துவ லிங்கம்....(1) தொன்மையில் சிவமாய்த் தோன்றிய லிங்கம் தென்முகம் நோக்கிய தெய்வத லிங்கம் சின்மயமான சிதம்பர லிங்கம் சத்குரு சங்கர தத்துவ லிங்கம்....(2)... Full story

படமும், பாடலும்!

படமும், பாடலும்!
  குறும் பா....! --------------------- ... Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
    KRISHNA FOR TODAY....! ------------------------------------------------------ தாய்க்குப் பணிந்தன்று தாம்பில் புகுந்துமரம் சாய்க்க உரலிழுத்த சாகஸா - வாய்க்குள் மாதா மகிழ மகோன்னதம் காட்டிய கீதா உபதேசா காப்பு....! கோலத்தால் காலிட்டு கைகூப்பி கும்பிட்டு ஞாலத்தை உண்டுமிழ்ந்த நாதனுக்காய் -தாலத்தில் பக்ஷணத்தை ஏந்திநின்றால் பக்தராதைக்(கு) ஈடாக தக்ஷிணையாய் கேட்டான் தபஸ்....! காணவனைக் காற்றில் கலந்துவரும் கீதத்தில் நானென(து) இல்லாத மோனத்தில் -தேனளவு... Full story
Page 1 of 11812345...102030...Last »
Copyright © 2015 Vallamai Media Services . All rights reserved.
வல்லமை மின்னிதழில் வெளியாகும் ஆக்கங்கள், ஆக்கியவரின் தனிப்பட்ட கருத்துகளே; வல்லமையின் கருத்துகளாகக் கொள்ள வேண்டாம்.