Archive for the ‘கிரேசி மொழிகள்’ Category

Page 1 of 2812345...1020...Last »

யுகாதி வாழ்த்துகள்…..!

  யுகாதி அன்று எழுதியது....! ------------------------------------------------ தகாது தவிர்த்துநல் தக்கவை ஏற்று யுகாதியில் எந்தரோக்க ளோடு -மகானுவாய் சித்திறையை சேர்வதற்கு சாதகம் செய்திட சித்திரையில் காண்பாய் ஜெயம்....கிரேசி மோகன்....! Full story

’’படமும் பாடலும்….!

’’படமும் பாடலும்....!
  ராஜாஜி பாடல்....! ------------------------------------------ கருத்து மூதறிஞர் ராஜாஜி.... ---------------------------------------------------- ''உள்ளே உறங்குபவர் வெள்ளே வரமாட்டார், வெள்ளே விழித்திருப்போர் வேலிதாண்டிச் -செல்லார் சுடுதடியால் வெட்டியான் செத்தோரை சாத்தும், சுடுகாட்டிற்(கு) ஏனோ சுவர்’’....கிரேசி மோகன்....! படமும் பாடலும்....! ----------------------------------------- ''அடியேன் இரண்டு ஓவியங்கள் கிண்டியில் பொறியியல் படிக்கும் காலத்தில் வரைந்தேன்....இருவருமே மூதறிஞர்கள்....ஒருவர் ... Full story

’படமும், பாடல்களும்’’…..!

’படமும், பாடல்களும்’’.....!
  ஐயப்பன் வெண்பாக்கள் ------------------------------ ஆணென்றும் பெண்ணென்றும் நானென்றும் நீயென்றும் வீணிந்த வித்தியாசம் ஏனென்று - ஆணென்ற பெண்மைக்கும் பெண்பாதி ஆண்மைக்கும் சேயானோய் உண்மைக்குள் உய்ய உதவு.... அரிதாரம் பூசி அரிதாரம் ஆனான் கரியாடை பூண்டோன் கரத்தில் -அறிவே அரனில் அரியை அறிய புரிவாய் சரணம் சபரி ... Full story

’’படமும் பாடலும்’’….!

’’படமும் பாடலும்’’....!
  பட்டம்மாள் பேத்தி நித்யஸ்ரீ வீட்டுக்கு விஜயம்....! -------------------------------------------------------------------------------------------------- ''பாட்டியின்(பாட்டம்மாள்) ஓவியம் பார்க்கும் பரவசத்தில் ஓட்டமாய் வந்தாரென் வீட்டுக்கு -நாட்டமாய் ஃஃபோட்டோபோஸ்(Photo Pose) தந்தார், படிதாண்டா பத்தினிக்கு பாட்டுப்பெண் பார்த்த பலன்’’....கிரேசி மோகன்....! Dr.டி.கே.பட்டம்மாள்....! --------------------------------------------------- ’’பட்டம்மாள் நிதயஸ்ரீ பேத்திக்கு சொத்தாக விட்டுப்போ னாள்பாட்டைப் பாசுரமாய் : கிட்டப்போய் டாக்டரம்மா மாத்திரை தாருமென்றால், தந்திடுவார் டாக்டரம்மா சங்கீத டானிக்’’....!கிரேசி ... Full story

’’படமும் பாடலும்’’….!

’’படமும் பாடலும்’’....!
  சு.ரவியின் யசோதா கண்ணன்(ரவி வர்மர் என்று நினைக்கின்றேன், அந்த ஓவியம் பார்த்து வரைந்தது, வெண்பா எழுதியது)....! -------------------------------------------------------------- அம்மணக் கண்ணன், அலங்காரம் செய்கையில் கம்மென நிற்பதன் தாத்பர்யம் -நம்மனம் புத்தியை மாற்றிடும் யுக்தியாம் கீதையை ஒத்திகை பார்ப்பதற்க் கோ....! அன்னை புரியும் அலங்காரம் பாராது என்னதான் அப்படி யோசனை -கண்ணனே ராதை பிறந்தாளா? காதல் புரிவாளா? ஆதலினால் தானே அலுப்பு....கிரேசி மோகன்....! Full story

’’கண்ணாடி ‘’

’’கண்ணாடி ‘’
  ’’கண்ணாடி ‘’ பற்றிய பகிர்வு டாப் -கிளாஸ் ராம்னாத்....! ‘’வாளால் வகிர்ந்தாலும், வாளா(து) இருந்தாலும், நாளாம்நா ளாம்திருநாள் நம்பிக்கை, -ஜூலாவோய்(ஜூலா ஓய்)!; கண்ணாடி போல்பிறர் முன்னாடி பேசிடு பின்னாடி பாதரஸப் பூச்சு!’’....கிரேசி மோகன்....! ஓவியர் & இயக்குனர் ‘’பாப்புவின்’’ ஸ்கெட்ச் பார்த்து வரைந்தது....!கண்ணாடி காரிகை....! Full story

’’காரடையான் நோன்பு’’….!

  ''ஆயிரம் பேருடையான் ,ஆண்டாளின் தாருடையான(மாலை) பாயிரம் நாலா யிரமுடையான் -ஆயினன் சீரடைவு கொண்டு சுமங்கலியாய் வாழ்ந்திட காரடையான் நோன்பில்கால் கட்டு''.... ''பாம்பில் படுத்தவனைப், பத்த வதாரனை, சாம்பலான் பத்தினி சோதரனை, -நோம்பன்று, கண்ணனை நெஞ்சில் கருதி மணிக்கட்டில் கண்ணிநுண் தாம்பாகக் கட்டு’’....கிரேசி மோகன்.....! Full story

”SWEET LITTLE MOTHER”….!

  I HAVE A SWEET LITTLE MOTHER WHO LIVES IN MY HEART WE ARE SO HAPPY TOGETHER WE SHALL NEVER PART....மொழிபெயர்ப்பு ------------------------------------------------------------   என்னுள் இருக்கின்றாள் சின்னக் குழந்தையாய் அன்னை அவரென்(று) அறிந்துணர்ந்தேன் -பின்னிப் பிணைந்தோம் எமக்குள் பிரிவில்லை என்றும் இணைந்தோம் இதயத்தில் இன்(இனிய)....கிரேசி மோகன்....! Full story

SRI AUROBINDO

  SRI AUROBINDO or The adventure of consciousness -Satprem.....! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- HE is the CHILD of the waters, HE is the CHILD of forests,the CHILD of things stable, and the CHILD of things that move.....Even in the stones HE is there....!Rescue thy FATHER in thy knowledge keep him safe, thy FATHER becomes thy SON and bears thee....! "சேயவர் ... Full story

படமும், பாடலும் … !

படமும், பாடலும் ... !
  படமும், பாடலும்(படம் கல்லூரி நாளில் வரைந்தது, பாடல் இப்போது எழுதியது) ---------------------------------- ''மண்ணுண்ட வாயை மகன் திறந்திட, அன்னை யவள்கண்டாள் ஆச்சரியம்,-தன்னை மறந்தவள் வாயைத் திறந்திட, மாயை பிறந்ததவள் வாயுள் விழி’’....கிரேசி மோகன்....! எந்தக் குழந்தையும் கண்ணன்தான்....! ------------------------------------------------------------------------------ பையன் மண்ணைத் தின்றால்....! வையாதே.....! வாய்க்குள் பார்....! வையம் தெரியாவிட்டால்....! ஐயமே இல்லை....!நீ... Full story

உலக மகளிர் தின வாழ்த்துக்கள்…..!

  ''நோயுமவள், சாய்ந்திடும் பாயுமவள், மாற்றிடும் மாயமவள், புத்தொளிர் காயமவள், -நாயன்மார் நேயமவள், நாடாதோர் சீயமவள், தேற்றிடும் தாயுமவள், கற்பகத் தாள்’’....கிரேசி மோகன்....! அழுதாலும் பிள்ளைக்(கு) அவள்தான் பொறுப்பு பழுதான பின்பும் பரிவை -விழுதாய்ப் பொழிவாள் எமது பராசக்தி, நெஞ்சே தொழுவாய் அவளைத் தொடர்ந்து....கிரேசி மோகன்....! Full story

படமும் பாடலும் .. !

படமும் பாடலும் .. !
Full story

படமும் பாடலும் … !

படமும் பாடலும் ... !
  அமெரிக்காவில் வரைந்தது.....இந்தியாவில் எழுதியது.....!    Full story

’சொல் கோவிந்தம்’

’சொல் கோவிந்தம்’
பஜ கோவிந்தம்.... ----------------------------- சாவிந்த மேனியை சந்திக்கும் வேளையில் காபந்து செய்யுமோ கற்றகல்வி -கோவிந்த நாமத்தில் மூட நினைவே நிலைத்திரு ஷேமத்தில் சேர்க்கும்மச் சொல்....(1) வெல்வாய்ஓ மூடா செல்வம்சேர் வேட்கையை கொள்வாய் அதன்மாற்றாம் கொள்கையாய் -வல்லான் விதித்த தொழில்செய்து வந்த பொருளை மதித்து மனதுள் மகிழ்....(2) வேறு ------- ... Full story

”படமும் பாடலும்’’….!

''படமும் பாடலும்’’....!
''வரேன்வரேன் என்றுசொல்லி வாரா திருப்பர் தரேன்தரேன் என்றுசொல்வர், தாரார் -நரேனோ(விவேகானந்தரின் பூர்வாஸ்ரமப் பெயர்) தருவார்பார் ஏழைக்கு தாராள மாக வருவார்பார் வேதாந்த வெற்பு’’....கிரேசி மோகன்....!   Full story
Page 1 of 2812345...1020...Last »
Copyright © 2015 Vallamai Media Services . All rights reserved.
வல்லமை மின்னிதழில் வெளியாகும் ஆக்கங்கள், ஆக்கியவரின் தனிப்பட்ட கருத்துகளே; வல்லமையின் கருத்துகளாகக் கொள்ள வேண்டாம்.