Archive for the ‘கிரேசி மொழிகள்’ Category

Page 1 of 3212345...102030...Last »

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
180913 - Vinayaka -Watercolour -10x14” Arches 300gsm lr சித்திபுத்தி வேழத்தை சாஷ்டாங் கமாய்வணங்க அத்தைக்கு மீசமுளைச்(சு) ஆவாள்பார் -சித்தப்பா(சித் அப்பா) தோத்தாலும் பாஸாவோம்(பரிட்சையில்) தோப்புக் கரணமிட கூத்தாடும் பிள்ளையார் காப்பு...கிரேசி மோகன்...! பிள்ளையார் பதினாறு ---------------------------- ஷோடஸ நாயகர் ---------------------- பெரியா அருள் வாக்கில் ‘’ஷோடஸ நாயகரைப்’’ பற்றி எழுதியதை வாசித்ததால் விளைந்த வெண்பாக்கள் தங்கள் மேலான பார்வைக்கு....!(முன்பு(2012ல்) எழுதியது.....!... Full story

”கீழ் திருப்பதி சாட்சி கணபதி பெருமாள்’’….!

''கீழ் திருப்பதி சாட்சி கணபதி பெருமாள்’’....!
  ’’சாட்சி கணபதி பெருமாள்’’.... --------------------------------------------------- ‘’காட்சி அளிக்கின்றார் கீழத் திருப்பதியில் மாட்சிமை மாம(ன்)அல மேலுமண, -சாட்சியாய்: நாம கணபதியை நாம வணங்கினால், ஷேமம் ஜரகண்டி ஸ்பீட்’’....கிரேசி மோகன்....! Full story

’’சக்தி கொழுக்கட்டை’’….!

’’சக்தி கொழுக்கட்டை’’....!
படமும் பாடலும்....! -------------------------------------------- பிஸியாகப் பார்வதி பூரணம் செய்ய பசியோடு பிள்ளையார் பார்க்க -ருஸியான மோதகம் ஏனுனக்கு மைந்தா பஸியென்றால் போதகப்பன் கையில் பழம்....கிரேசி மோகன்....! பூரணத்தை தாயார் பூரணமே செய்திடும் காரணத்தைக் காணும் கணேச -வாரணமே நாளை சதுர்த்தி நலமாய் நிகழ்ந்ததும் வேலையில்(கடலில்) மூழ்த்துவோம் வா....கிரேசி மோகன்....! Full story

பிள்ளையார் பிறப்பு

  நீராடும் வேளை நிலைவாசல் காவலுக்கு ஓராளைத் தேடினாள் ஓங்காரி -சேறாக மேனியில் பூசிய மஞ்சளால் செய்தனள் ஞானி வினாயக னை....! ஆதியே ஆனாலும் அன்னை குளிக்கையில் பாதியில் வந்த பரம்பொருளை -வீதியில் தள்ளிய பிள்ளைத் தலையைத் தகப்பனீசர் கிள்ளியங்கு வைத்தார் கஜம்...கிரேசி மோகன்....!   அட்வான்ஸ் பிள்ளையார் சதுர்த்தி வாழ்த்துக்கள்....!   பிள்ளையார் வெண்பாக்கள் --------------------------------------------- சோமன்த னைச்சென்னி சூடும் சிவகுடும்ப சீமந்த மைந்தன் சதுர்த்தியின்று -மாமன்தன் சக்கரத்தை உண்டுமிழ்ந்த சித்தி வினாயகனை... Full story

HAPPY GOKULASHTAMY….!

  மழைத்துளி மழைத்துளி மலரில் சங்கமம் தேன்துளி தேன்துளி உயிரினில் சனனம் விழித்துளி விழித்துளி கலையினில் மனனம் கனித்துளி கலந்து கவித்துளியாய் மலருது! நள்ளிரவில் தோன்றிய கண்ண பெருமாளை நள்ளிரவில் அழைத்தல் தானே முறை....! பெருமாள் திருப் புகழ்....! காப்பு --------------- பெருமாள் திருப் புகழ்....! ---------------------------------------------------------- "சிந்தை மகிழ சிவநேசர்செ விதனில் மந்த்ர வடிவ உபதேசம ருளிய கந்த முருக கதிர்காமம ருகனின் -முறைமாம அந்த ... Full story

ரமணாயனம்-சுபம்,முடிவு,மங்களம்….!

  முக்தி காண்டம் ------------------ திருச்சுழி தோன்றி திருக்கூடல் காய்த்து திருவருணை நின்ற தருவாம் -குருச்சுவை ஞானப் பழத்தை நுகர நினைப்பது வானத்தை வில்லாய் வளைப்பு....(351) அருந்தி, உறங்கி, அளவளாவும் அன்பு நெருங்கி இருப்போர்க்கே ஞானம் -பெருந்தீ அருணை ரமணர் அணைப்பில் குளிர அருகதை அன்பே அரன்....(352) மேடிட்ட நெற்றியில் மேதமை இட்டவர் தோடுற்ற காதோன் திருவுரு -சாடுவிக்கின் ‘’கைகளால் பேசுவார் செய்கையால் சிந்திப்பார்’’ பொய்கையாம் வர்ணிப்பைப் பார்....(353) சாது ... Full story

ரமணாயனம்…..தொடர்ச்சி….அமுத சுரபியில் வெளிவந்தது…..!

  தவரச காண்டம் ---------------- சீதைக்(கு) இருப்பிடம் ஸ்ரீராமன் தங்குமிடம் கீதைக்(கு) இருப்பிடம் கண்ணனே -தாதையும் கூடியிருந்து அன்பருடன் காகுத்தன் ராமனாய் தேடிவந்தோர்(கு) ஊட்டினார்கீ தை....(299) பனியோ, குளிர்மழையோ பல்துலக்கும் நேரம் தனியேவோர் பாறையில் தாவி -கனிவாய் செளபாக்கியம்மா கீழிருந்து சாமியைக் காண தவபாக் கியத்தார் தயவு....(300) கண்கெட்ட பின்னுமேன் காணவந்தாய் என்னையென பண்பட்ட சாமி பரிந்திட -உன்பட்டு பார்வை முதலியார் பாட்டியிவள் மேல்பட்டால் தீர்வைத் தருமென்றாள் தாய்....(301) இந்தநேரம் ... Full story

ரமணாயனம்…..தொடர்ச்சி….அமுத சுரபியில் வெளிவந்தது…..!

  ஞான காண்டம் ---------------- பிறவிப் பிணியை அறவே அகற்றி துறவுக்கும் அப்பால் திகழ்ந்த -பரிசுத்த ஆவியைக் கண்டதால் அர்ச்சிப்பீர் ‘'பகவானாய்'' காவிய கண்டமுனி கூற்று....(26) இகவாழ்வின் அச்சம் இயலாமை கோபம் புகவொண்ணா சாத்வீகம் பெற்றும் -பகவானை மண்ணிட்ட மீனாக மாற்றியது , தண்ணீராம் அண்ணா மலையார் அழைப்பு....(27) நானாட்சி போனதால் நாடுடல் நாட்டம்போய் வானாச்சு, மண்ணாச்சு வீரமெலாம் -மீனாட்சி சுந்தரேஸர் முன்பு சிலிர்த்துகுக்கும் கண்ணீரை இந்தரோஷம் ஆன்மன் இயல்பு....(28)... Full story

”ரமணாயனம்’’….!அமுத சுரபியில் வெளிவந்தது….!

  ரமணாயனம்’’....! -------------------------- ''பால காண்டம்'' ------------------------ திருவா திரையில் திருச்சுழி ஊரில் கருவாய் அழகம்மை கர்பம் -உருவாய் பெருந்தவம் செய்த பகவான் ரமணர் பிறந்து துறந்தார் பிறப்பு....(1) பேரூழி காலத்தில் பாராழி புக்காது நீரோய சூலன் நிறுத்திய -ஊராம் திருச்சுழி தோன்றினன், தாயழ கம்மை கருக்குழியில் கர்மம் கழித்து....(2) மகப்பேறு கண்ட முழியற்ற மாது சுகப்ரஸவம் ஆனதும் சொன்னாள் -தகப்பனார் சுந்தரம் அய்யரிடம் ஜோதியைக் கண்டதாய் வந்தசேய் வானத் ... Full story

Q’வில் வந்தவர்கள்….காமகோடி கட்டுரை….!

Q'வில் வந்தவர்கள்....காமகோடி கட்டுரை....!
  Full story

கடவுளைக் கண்டேன்….!

  காணாத காட்சியில் நானாக நானின்றி தோணாத சிந்தையில் தோய்ந்திட -தானாக கையில் கனியாய்க் கடவுளைக் கண்டேன்நான் நெய்யிருக்கும் பாலில் நுழைந்து....(1)....! எய்த அம்பிலும் ,கொய்த தலையிலும் பெய்த மழையிலும், பத்தினியாள் -வைதலிலும் செய்த செயல்களிலும், சிந்தனைப் போக்கிலும் தெய்வதம் கண்டேன் திகைத்து....(2)....! ஏழை சிரிப்பிலும் ,கோழை சிலிர்ப்பிலும் வாழ வழியற்றோர் வாகையிலும் -பாழும் கொடுவினை வந்தும் கலங்காதோர் நெஞ்சில் கடவுளைக் கண்டேன் களித்து....(3)....! காலை மழலையில் ,மாலை கிழவனில் சேலை ... Full story

திருவோணத் திருமால்….!

  பதவி இழந்தோய்ந்த பிள்ளைகள் சார்பாய் அதிதியன்னை கேட்டாள் அரியின் -உதவியை. பூணும் தவம்கண்டு பூரித்து வாமனனாய் ஓணத்தில் சேயாய் உதிப்பு....! சேணம் பிடித்தைவர் சேனை ஜெயித்திட வானத்து வைகுண்டம் விட்டகன்ற -ஓணத்தன் வாத புரீசன் வடமதுரா மன்னவன் கீதகோ விந்தந்தாள் காப்பு....! களித்தெமுனா தீரத்தில் கோபியர் சூழ குளித்தவர் காமத்தைக் கொன்று -அளித்தனன் ஞானத்தை; அந்தநந்த நீலத்தை நாம்வணங்கி ஓணத்தில் கொள்வோம் உவப்பு....! வானத்தை மண்ணை வரமாய் பலிதந்த தானத்தை ... Full story

”ஹேப்பி வரலஷ்மி விரதம்’’….!

  உத்தம பத்தினியின் உச்சந் தலைவகிட்டில், பத்தும் செய்யா பணமுடிப்பில், -சுத்தமாய் சாணத் தெளிப்பில்,ஸ்ரீ சூர்ண நுதற்பிறையில் காணலாம் பொன்மகளின் கால்....! ''நல்லவெள்ளி இன்று, நலம்புகழ் செல்வத்தை இல்லத்தில் அம்பாள் இறைத்திடுவாள், -(கற்பக)வல்லியவள் ஆடி பராசக்தி, அண்ணனோ ஆயர்தம் பாடிமுராரி வெள்ளியைப் பொன்(தங்கம்)’’....கிரேசி மோகன்.... Full story

வெண்பாகவதம்(தொடர்ச்சி….!)

  கூர்மாவதாரம்....! -------------------- துர்வாசர் இட்ட தொடையை எறிந்திட கர்வாதி கத்தில் களிறின்மேல் -சர்வாதி காரத்தால் பெற்ற கடுத்தமுனி சாபத்தின் பாரத்தால் வானத்தோன் பாழ்....! சாப விமோசனத்தை, சாகரப் பாற்கடலை மாபெரும் மந்தார மத்தினால், -நீபெருவாய் வாசுகி தாம்பால் வளைத்துக் கடைந்திட; வாசுதேவன் விண்ணுக்கு வாக்கு....! வாசுகி உச்சியை வானோர் பிடித்திழுக்க ஆசு அசுரர் அதன்வாலில் -கோஷமிட மந்தார வெற்பன்று மூழ்குதலைத் தாங்கிட வந்தாராம் ஆமையாய் விஷ்ணு....! அப்போது பீறிட்ட ... Full story

வெண்பா கவதம் -தொடர்ச்சி

  கோன்சத் தியவிரதன் கையபி ஷேகநீரில் மீன்சுத் திவந்து மிகப்பெரிதாய் -வான்பொத்தல் ஆகத் திமிங்கலமாய் ஆக அரசனும் தாகமென்ன கேட்டான் திகைத்து....()....13-09-2011 ஞானியர்கள், ஜீவர்கள், தானியங்கள் ஜோடியாய் தோணியிட்டு வாசுகித் தாம்பினால் -ஆணியிடு உச்சியுள்ள கொம்பென்(று) உரைத்தது பாகவத மச்சா வதாரத்து மீன்....()....13-09-2011 மனவா சுகியால் மனித கலத்தை வினையூழி நாளில் வலிக்க -உனைமீன் உருவில் இழுத்து உயர்நலம் சேர்க்கும் குருவின் மகிமை கருத்து....()....13-09-2011 வருவித்த வெள்ளம் வடியும் வரையில் பிறவித் ... Full story
Page 1 of 3212345...102030...Last »
Copyright © 2015 Vallamai Media Services . All rights reserved.
வல்லமை மின்னிதழில் வெளியாகும் ஆக்கங்கள், ஆக்கியவரின் தனிப்பட்ட கருத்துகளே; வல்லமையின் கருத்துகளாகக் கொள்ள வேண்டாம்.