Archive for the ‘மரபுக் கவிதைகள்’ Category

Page 1 of 812345...Last »

அப்பா (1998)

நிறுத்திச் சொன்னால் பாசம் தெரியும் அழுத்திச் சொன்னால் அர்த்தம் அறியும் மெதுவாய்ச் சொன்னால் கடினம் புரியும் பணிவாய்ச் சொன்னால் கருணை விரியும் கத்திச் சொன்னால் தனிமை தணியும் கதறிச் சொன்னால் விலகல் சரியும் நீட்டிச் சொன்னால் காரியம் முடியும் காட்டிச் சொன்னால் கல்லும் கரையும் பாடிச் சொன்னால் அன்பின் குளிர்ச்சி வாடிச் சொன்னால் அருளின் வளர்ச்சி அணைத்துச் சொன்னால் அதுவே உணர்ச்சி அடுக்கிச் சொன்னால் எதுவோ கிளர்ச்சி அப்பா என்றால் அப்பாலில்லை அப்பாடி எனில் அடிப்பாரில்லை அப்பா தெய்வம் இப்பாரிட்டால் எப்போதும் பயம் இல்லை இல்லை சொல்லிப் பாருங்கள் இதுபோல் இன்று பொருளைக் காண்பீர் அனுபவம் கொண்டு. Full story

யார் இட்ட சாபம்.!

யார் இட்ட சாபம்.!
போர்வீரர்களின் மனைவி தான் பாஞ்சாலி =====பொதுச்சபையில் பட்ட துன்பம் தெரியாதா..? கூர்மதி கொண்டவர் பாண்டவர்! அவர்கள் =====கொண்ட துன்பத்திற் கேதேனும் அளவுண்டா.? சூர்யகுல அரசன் அரிச்சந்திரன் தன்வாழ்வில் =====சுடலையில் பிணமெரித்த நிலை எதனால்..? யார் இட்டசாபம் இதற்கெல்லாம் காரணம்? =====ஏனிந்தக் கஷ்டம் ? புரிவது மிகக்கடினமே..! மார்க் கண்டேயனுக்கு பதினாறில் மரணம் =====மரணமில்லாச் சிரஞ்சீவி யானது எதனால்..? நேர்வாரிசு இல்லாமல் நானூறு ... Full story

எல்லாப் புகழும் இறைவனுக்கே !

எல்லாப் புகழும் இறைவனுக்கே !
எம். ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் .... அவுஸ்திரேலியா எல்லாப் புகழும் இறைவனுக்கே இயன்றவரை உதவிடுவோம் யாவர்க்குமே நல்லவற்றை நினைத்திடுவோம் நாளெல்லாம் அல்லவற்றை அகற்றிடுவோம் அனைவருமே சொல்லுவதை சுவையாகச் சொல்லிடுவோம் சோர்வின்றி நாளெல்லாம் உழைத்திடுவோம் கொல்லுகின்ற கொலைவெறியை மறந்திடுவோம் குணமதனைச் சொத்தாக்கி உயர்ந்திடுவோம் ! எல்லையில்லா ஆனந்தம் ஈந்தளிக்கும் எல்லையில்லா இறையினைநாம் ஏற்றுநிற்போம் வல்லமையின் வடிவான ... Full story

போராட்டம்!

எம். ஜெயராமசர்மா, மெல்பேண், அவுஸ்திரேலியா நீதிக்கும் போராட்டம் நியாயத்துக்கும் போராட்டம் சாதிக்கும் போராட்டம் சமயத்துக்கும் போராட்டம் போதிக்கும் குருமார்க்கும் போராட்டம் போராட்டம் போராட்டம் இப்போது போராடி நிற்கிறதே! கோவில்சிலை போகுதென்று போராட்டம் ஒருபக்கம் கோவிலையே தகர்ப்போமென்று போராட்டம் மறுபக்கம் சாமியில்லை சாமியில்லை என்றுசொல்லிப் போராட்டம் சன்மார்க்கம் காத்திடுவார் தம்பாட்டில் போராட்டம்! மருத்துவர்கள் வசதிக்காய் வகைவகையாய் போராட்டம் மருந்திலே கலப்படத்தை தடுத்துவிடப் போராட்டம் நோயாளி சுகம்பெற்று வருவதற்கும் போராட்டம் போராட்டம் மருத்துவத்தைப் பொறிவைத்தே நிற்கிறது! கற்றறிந்தார் காசுக்காய் போராட்டம் நடத்துகிறார் கல்விகற்கும் மாணவரும் போராட்டம் நடத்துகிறார் அற்பத்தனம் கொண்டுநிற்கும் அனைத்துக் கல்விமுதலைகளும் ஆதாயம் தேடுதற்கும் போராட்டம் நடத்துகிறார்! ஊழலென்னும் பேயதனை ஒழித்துவிடப் போராட்டம் உணர்வதனை இழக்கவைக்கும் ... Full story

சிவபிரதோஷம்

சிவபிரதோஷம்
  "ஒரு வேண்டுகோள்"   மீ.விசுவநாதன் தீயின் நிறத்து மேனியனே - உமை தேவி மனத்து நாயகனே - எம் தாயின் குணத்துத் தந்தையனே -உயிர்த் தாகம் தணிக்கும் கங்கையனே - மனக் காயம் தீர்க்கும் பரம்பொருளே - உன் காலைப் பிடித்துக் கேட்கின்றேன் - பலர் மாயும் தீய மதப்பித்தை - ஒரு மாயம் செய்து ... Full story

“ஸ்ரீராம தர்ம சரிதம்” (23)

  மீ.விசுவநாதன் பகுதி: 23 பாலகாண்டம் திரிசங்கு மன்னன் சூர்யகுலத் தோன்றலான "திரிசங்கு" மன்னன் கொண்டிருக்கும் உடலோடு சொர்க்கத்தைச் சேர பாரினிலே ஒருவருமே செய்திடாத வேள்வி பண்ணிடவே எண்ணினான்; வசிட்டரிடம் சென்று நேர்மைமிகு குருநீங்கள் எனக்குதவ வேண்டும் நிலத்தினிலே உமக்கீடு யாருமில்லை என்றான் ஊரினிலே இல்லாத பழக்கமெனச் சொல்லி உடனேயே அனுப்பிவிட்டார் வசிட்டரெனும் ஞானி.... Full story

ஓர் இரவு நெடுநேரம் தூங்க விடாமல் போக்கு காட்டிப் பின் ஒரு வழியாக காலையில் மலர்ந்த ஒரு உணர்வுப் பிரவாகம்

ஓர் இரவு நெடுநேரம் தூங்க விடாமல் போக்கு காட்டிப் பின் ஒரு வழியாக காலையில் மலர்ந்த ஒரு உணர்வுப் பிரவாகம்
காளியைத் துணைக்க ழைத்துக் காட்சியை அமைக்க வைத்துக் கவிதை செய்யக் காத்திருக்கிறேன்- அவள் கண்டு கண்டு பரிகசிக்கிறாள்! - மனத் தூளியை அசைத்து விட்டுத் தூங்குமென்னைக் கிள்ளி விட்டுத் தூரம் நின்றபடி சிரிக்கிறாள் - என் துன்பம் சோர்வினை மிதிக்கிறாள்! நீளுமிக் கணத்தி லென்னை நெஞ்சமே அமர்த்திக் கொண்டு ... Full story

பாதங்களால் நிறையும் வீடு

நாகினி   பாதங்களால் நிறையும் வீடு.. (அறுசீர் ஆசிரிய விருத்தம்)   மோதலைத் தவிர்த்து மண்ணிலே உறவின் … மொழியென மலரும் காதலில் கலந்த நெஞ்சுரம் கொண்டோர் .. கால்களின் மென்மை பாதமும் நிறைந்து வலம்வரும் வீடு .. பாரினில் மேன்மை நாதமாய் ஒலிக்கும் இல்லற தர்மம் .. நலம்பெறத் தூணாம் தூய்மையாய் நாட்டில் உறவுகள் தழைத்து .. துலங்கிடச் செய்யும்... Full story

“ஸ்ரீராம தர்ம சரிதம்” (20)

  மீ.விசுவநாதன் பகுதி: 20 பாலகாண்டம்   "அமுதம் தோன்றுதல்" சந்தியா வந்தனம் செய்து தன்னுடைய குருமுகத்தை வணங்கி வந்துள படகினில் ஏறி வடபுறமே சென்றிடுவோம் என்று புந்தியில் புனிதராம் இராமன் புகன்றவுடன் அனைவருமே சென்றார் இந்திர லோகமாய்க் காணும் இவ்விடத்தின் பெருமைசொல்வீ ரென்றார் ! நானறி ... Full story

“ஸ்ரீராம தர்ம சரிதம்” (19)

  மீ.விசுவநாதன் பகுதி: 19 பாலகாண்டம் "கங்கையின் கதையும், பகீரத முயற்சியும்" சரகனின் பிள்ளை அம்சுமானும்  சந்ததி யான திலீபனிடம் அரசினைத் தந்து சென்றிட்டான் அறத்தினைப் போற்றும் அம்மகனும் உரசலே இன்றி ஆண்டாலும் உத்தம முன்னோர் நீர்க்கடனை விரைவிலே முடிக்க முடியாமல் விண்ணக வாழ்வைப் பெற்றிட்டான் ! (1) ... Full story

மகாசக்திக்குப் பிரார்த்தனை

மகாசக்திக்குப் பிரார்த்தனை
விவேக் பாரதி     அம்பிகே சிவசக்தி - எனை ஆட்டுவிக்கும் காலம் எத்தனையோ? அம்படி நானுனக்கு! - எனை ஆற்றலோ டேவிடும் வில்லடிநீ!! நம்பினேன் உள்ளவரை - அவர் நாளெலாம் நடித்திடக் காணுகையில் வெம்பினேன் மனதுக்குள்ளே - இந்த வேதனை மாய்ந்திட வழியிலையோ? உள்ளமாம் அகழியிலே - நான் ... Full story

“ஸ்ரீராம தர்ம சரிதம்” (18)

  (மீ.விசுவநாதன்) பகுதி: 18 பாலகாண்டம் "சரகன் வரலாறு"   சூர்ய குலத்து வழியினிலே சொல்லும் செயலும் ஒன்றான சுத்த அரசன் சரகனென்பான் சொந்தப் பிள்ளை வேண்டுமென பார்யாள் "சுமதி, கேசினீயை" பக்கம் அழைத்து வனம்சென்று பக்தி யுடனே தவம்செய்தான்! பரிவு கொண்ட ... Full story

“ஸ்ரீராம தர்ம சரிதம்” (17)

  மீ.விசுவநாதன் பகுதி: 17 பாலகாண்டம் கங்கை, உமா தேவி கதை வைகறைப் பொழுது வந்ததென வாழ்த்தி எழுப்பி விட்டவுடன் கைகளால் நீரை வான்நோக்கி வழங்கித் துதித்தான் காகுத்தன் ! பொய்யிலா குருவின் முகம்நோக்கி "புனித சோணா நதிகடந்து அய்யனே எங்கு செலவுள்ளோம் அடியேன் தனக்கு ... Full story

”ஸ்ரீராம தர்ம சரிதம்” (16)

”ஸ்ரீராம தர்ம சரிதம்
  மீ.விசுவநாதன் பகுதி: 16 பாலகாண்டம் "மிதிலைக்குப் புறப்படுதல்" பொழுது புலர்ந்த வேளையதில் புனிதக் கதிரின் மேன்மைகளை தொழுது முடித்த இராமபிரான் தூய முனியின் முகம்பார்த்து விழுது நாங்கள் உங்களது விருப்பம் அறிய விரும்புகிறோம் எழுத முடியா குருவருளே இயம்பும் அடுத்த செயலென்றார்! (1)... Full story

“ஸ்ரீராம தர்ம சரிதம்” (15)

மீ.விசுவநாதன் பகுதி: 15 பாலகாண்டம் "சித்தாசிரமம் என்ற காட்டுப் பகுதி" சிந்தையிலே மகிழ்ச்சிதனைக் கூட்டும் "சித்தாச்ர ம"க்கதையைக் கேட்பீர் ! முந்தயநாள் மாவிஷ்ணு இங்கே முடிவில்லா மாதவத்தைச் செய்தார் ! மந்திரத்தை மனத்துள்ளே ஓதி மகத்தான பேரின்பங் கொண்டார் ! அந்தவோர் வேளையிலே ... Full story
Page 1 of 812345...Last »
Copyright © 2015 Vallamai Media Services . All rights reserved.
வல்லமை மின்னிதழில் வெளியாகும் ஆக்கங்கள், ஆக்கியவரின் தனிப்பட்ட கருத்துகளே; வல்லமையின் கருத்துகளாகக் கொள்ள வேண்டாம்.