Archive for the ‘மரபுக் கவிதைகள்’ Category

Page 1 of 712345...Last »

சிவபிரதோஷம்

சிவபிரதோஷம்
  "ஒரு வேண்டுகோள்"   மீ.விசுவநாதன் தீயின் நிறத்து மேனியனே - உமை தேவி மனத்து நாயகனே - எம் தாயின் குணத்துத் தந்தையனே -உயிர்த் தாகம் தணிக்கும் கங்கையனே - மனக் காயம் தீர்க்கும் பரம்பொருளே - உன் காலைப் பிடித்துக் கேட்கின்றேன் - பலர் மாயும் தீய மதப்பித்தை - ஒரு மாயம் செய்து ... Full story

“ஸ்ரீராம தர்ம சரிதம்” (23)

  மீ.விசுவநாதன் பகுதி: 23 பாலகாண்டம் திரிசங்கு மன்னன் சூர்யகுலத் தோன்றலான "திரிசங்கு" மன்னன் கொண்டிருக்கும் உடலோடு சொர்க்கத்தைச் சேர பாரினிலே ஒருவருமே செய்திடாத வேள்வி பண்ணிடவே எண்ணினான்; வசிட்டரிடம் சென்று நேர்மைமிகு குருநீங்கள் எனக்குதவ வேண்டும் நிலத்தினிலே உமக்கீடு யாருமில்லை என்றான் ஊரினிலே இல்லாத பழக்கமெனச் சொல்லி உடனேயே அனுப்பிவிட்டார் வசிட்டரெனும் ஞானி.... Full story

ஓர் இரவு நெடுநேரம் தூங்க விடாமல் போக்கு காட்டிப் பின் ஒரு வழியாக காலையில் மலர்ந்த ஒரு உணர்வுப் பிரவாகம்

ஓர் இரவு நெடுநேரம் தூங்க விடாமல் போக்கு காட்டிப் பின் ஒரு வழியாக காலையில் மலர்ந்த ஒரு உணர்வுப் பிரவாகம்
காளியைத் துணைக்க ழைத்துக் காட்சியை அமைக்க வைத்துக் கவிதை செய்யக் காத்திருக்கிறேன்- அவள் கண்டு கண்டு பரிகசிக்கிறாள்! - மனத் தூளியை அசைத்து விட்டுத் தூங்குமென்னைக் கிள்ளி விட்டுத் தூரம் நின்றபடி சிரிக்கிறாள் - என் துன்பம் சோர்வினை மிதிக்கிறாள்! நீளுமிக் கணத்தி லென்னை நெஞ்சமே அமர்த்திக் கொண்டு ... Full story

பாதங்களால் நிறையும் வீடு

நாகினி   பாதங்களால் நிறையும் வீடு.. (அறுசீர் ஆசிரிய விருத்தம்)   மோதலைத் தவிர்த்து மண்ணிலே உறவின் … மொழியென மலரும் காதலில் கலந்த நெஞ்சுரம் கொண்டோர் .. கால்களின் மென்மை பாதமும் நிறைந்து வலம்வரும் வீடு .. பாரினில் மேன்மை நாதமாய் ஒலிக்கும் இல்லற தர்மம் .. நலம்பெறத் தூணாம் தூய்மையாய் நாட்டில் உறவுகள் தழைத்து .. துலங்கிடச் செய்யும்... Full story

“ஸ்ரீராம தர்ம சரிதம்” (20)

  மீ.விசுவநாதன் பகுதி: 20 பாலகாண்டம்   "அமுதம் தோன்றுதல்" சந்தியா வந்தனம் செய்து தன்னுடைய குருமுகத்தை வணங்கி வந்துள படகினில் ஏறி வடபுறமே சென்றிடுவோம் என்று புந்தியில் புனிதராம் இராமன் புகன்றவுடன் அனைவருமே சென்றார் இந்திர லோகமாய்க் காணும் இவ்விடத்தின் பெருமைசொல்வீ ரென்றார் ! நானறி ... Full story

“ஸ்ரீராம தர்ம சரிதம்” (19)

  மீ.விசுவநாதன் பகுதி: 19 பாலகாண்டம் "கங்கையின் கதையும், பகீரத முயற்சியும்" சரகனின் பிள்ளை அம்சுமானும்  சந்ததி யான திலீபனிடம் அரசினைத் தந்து சென்றிட்டான் அறத்தினைப் போற்றும் அம்மகனும் உரசலே இன்றி ஆண்டாலும் உத்தம முன்னோர் நீர்க்கடனை விரைவிலே முடிக்க முடியாமல் விண்ணக வாழ்வைப் பெற்றிட்டான் ! (1) ... Full story

மகாசக்திக்குப் பிரார்த்தனை

மகாசக்திக்குப் பிரார்த்தனை
விவேக் பாரதி     அம்பிகே சிவசக்தி - எனை ஆட்டுவிக்கும் காலம் எத்தனையோ? அம்படி நானுனக்கு! - எனை ஆற்றலோ டேவிடும் வில்லடிநீ!! நம்பினேன் உள்ளவரை - அவர் நாளெலாம் நடித்திடக் காணுகையில் வெம்பினேன் மனதுக்குள்ளே - இந்த வேதனை மாய்ந்திட வழியிலையோ? உள்ளமாம் அகழியிலே - நான் ... Full story

“ஸ்ரீராம தர்ம சரிதம்” (18)

  (மீ.விசுவநாதன்) பகுதி: 18 பாலகாண்டம் "சரகன் வரலாறு"   சூர்ய குலத்து வழியினிலே சொல்லும் செயலும் ஒன்றான சுத்த அரசன் சரகனென்பான் சொந்தப் பிள்ளை வேண்டுமென பார்யாள் "சுமதி, கேசினீயை" பக்கம் அழைத்து வனம்சென்று பக்தி யுடனே தவம்செய்தான்! பரிவு கொண்ட ... Full story

“ஸ்ரீராம தர்ம சரிதம்” (17)

  மீ.விசுவநாதன் பகுதி: 17 பாலகாண்டம் கங்கை, உமா தேவி கதை வைகறைப் பொழுது வந்ததென வாழ்த்தி எழுப்பி விட்டவுடன் கைகளால் நீரை வான்நோக்கி வழங்கித் துதித்தான் காகுத்தன் ! பொய்யிலா குருவின் முகம்நோக்கி "புனித சோணா நதிகடந்து அய்யனே எங்கு செலவுள்ளோம் அடியேன் தனக்கு ... Full story

”ஸ்ரீராம தர்ம சரிதம்” (16)

”ஸ்ரீராம தர்ம சரிதம்
  மீ.விசுவநாதன் பகுதி: 16 பாலகாண்டம் "மிதிலைக்குப் புறப்படுதல்" பொழுது புலர்ந்த வேளையதில் புனிதக் கதிரின் மேன்மைகளை தொழுது முடித்த இராமபிரான் தூய முனியின் முகம்பார்த்து விழுது நாங்கள் உங்களது விருப்பம் அறிய விரும்புகிறோம் எழுத முடியா குருவருளே இயம்பும் அடுத்த செயலென்றார்! (1)... Full story

“ஸ்ரீராம தர்ம சரிதம்” (15)

மீ.விசுவநாதன் பகுதி: 15 பாலகாண்டம் "சித்தாசிரமம் என்ற காட்டுப் பகுதி" சிந்தையிலே மகிழ்ச்சிதனைக் கூட்டும் "சித்தாச்ர ம"க்கதையைக் கேட்பீர் ! முந்தயநாள் மாவிஷ்ணு இங்கே முடிவில்லா மாதவத்தைச் செய்தார் ! மந்திரத்தை மனத்துள்ளே ஓதி மகத்தான பேரின்பங் கொண்டார் ! அந்தவோர் வேளையிலே ... Full story

“ஸ்ரீராம தர்ம சரிதம்” (14)

மீ.விசுவநாதன் பகுதி: 14 பாலகாண்டம் தாடகையின் பிறப்பு பிரும்மாவின் வரம்பெற்றுப் பிறந்தவளே இந்த பிரும்மாண்ட பலங்கொண்ட தாடகைப்பெண் என்பாள் ! விரும்பித்தான் "சுந்தனை"யே திருமணமும் செய்தாள் ! விவேகமிலா கோபத்தால் அகத்தியரைச் சீண்ட திரும்பியவர் சாபமிட வீழ்ந்திட்டான் சுந்தன் ! தீராத ஆத்திரத்தில் தெய்வமுனி செய்யும்... Full story

சிவபிரதோஷம் “வெண்பனித் தீயினன்”

சிவபிரதோஷம்
மீ.விசுவநாதன்  "அன்பே சிவம் " இறைவனுண்டா ஏமாற்றா? - என் ஏக்கத்தைத் தாய்க்குத் தெரிவித்தேன் நிறைமனத்தில் அன்புவைநீ - அந்த நிமிடமுதல் இறையே நீயென்றாள் . தெய்வமுண்டா கிடையாதா ? - குருவே தெளிவுதாரீர் எனக்கே எனக்கேட்டேன் ஐயமின்றி உண்டென்றார் - அதை அனுபவத்தில் கண்டே உணரென்றார். கடவுளுண்டா கற்பனையா ? - ... Full story

“ஸ்ரீராம தர்ம சரிதம்” (13)

மீ.விசுவநாதன் பகுதி: 13 பாலகாண்டம் தாடகவனத்தை அடைதல்   காலையிலே எழுந்தவுடன் கதிரவனை வேண்டி காகுத்தன் இலக்குவனும் கடமைகளைச் செய்து வேலைகளை முடித்தவுடன், வேள்விதனைச் செய்யும் மேலான முனிவர்கள் முகமலர்ச்சி யோடு ஓலமிடும் கங்கையினை உடன்கடந்து செல்ல ஓடமொன்று தந்ததிலே உடனமரச் சொல்லி ஞாலமதில் தர்மமென்றும் ... Full story

“ஸ்ரீராம தர்ம சரிதம்” (12)

  மீ.விசுவநாதன் பகுதி: 12 பாலகாண்டம் காலையில் நதிக்கரையில் மங்கையரில் சிறந்தவளாம் கோசலையுன் அன்னை மடிபெற்ற புண்ணியத்தால் வந்துதித்த ராமா, செங்கதிரால் கோலமிட்டுச் சீர்கொண்டு உன்னை தெய்வீக ராகத்தில் எழுப்புகிறான் சூர்யன் ! செங்கரும்பும் மஞ்சளுமாய் சேர்ந்தயிக் காட்டில் சிறகடிக்கும் பறவையெலாம் ... Full story
Page 1 of 712345...Last »
Copyright © 2015 Vallamai Media Services . All rights reserved.
வல்லமை மின்னிதழில் வெளியாகும் ஆக்கங்கள், ஆக்கியவரின் தனிப்பட்ட கருத்துகளே; வல்லமையின் கருத்துகளாகக் கொள்ள வேண்டாம்.