Archive for the ‘மரபுக் கவிதைகள்’ Category

Page 1 of 512345

“ஸ்ரீராம தர்ம சரிதம்”

  மீ.விசுவநாதன் (காப்பு) (வெண்பா) கணபதியின் மாமா கலிதீர்க்கும் விஷ்ணு குணநிதி ராமனாய்க் கொஞ்சு துணையுடன் தர்மத்தைக் கொண்டு தரணியைக் காத்தகதை கர்வமின்றிச் சொல்வேன் களித்து. (1) களிப்பில் கவனம் கரையா திருக்க அளிப்பா(ய்) அகத்தி(ல்) அணுவின் துளியாய் அமுதனாம் ராம(ன்) அருளின் ஒளியை ! குமுதமாய்க் கும்பிடுவேன் கொண்டு. (2) கொண்ட ... Full story

வரவேற்புக் கவிதை

விவேக் பாரதி   என் கல்லூரியில் இன்று இணைந்திருக்கும் முதலாமாண்டு மாணவர்களுக்கு மூத்த(இரண்டாமாண்டு) மாணவனான நான் மனதாரப் பாடிய வரவேற்புக் கவிதை.... இளமை கொண்டவர்கள் வாழ்கவே - வாழ்கவாழ்க இளமை கொண்டவர்கள் வாழ்கவே ! வளமை ஆக்கவந்த மக்களாம் - வாழ்கவாழ்க வலிப டைத்தவர்கள் வாழ்கவே ! கனவு காணுங்கண்கள் வாழ்கவே - உயருதற்குக் கடமை ஆற்றுங்கைகள் வாழ்கவே ! மனதில் அச்சமற்ற வீரர்கள் - பூமியெங்கும் ... Full story

கருமாரி கிரகமாலை

கருமாரி கிரகமாலை
  விவேக்பாரதி   காப்பு நவக்கிரக நாயகியே நானுன் பதத்தில் அவம்நீங்க வேண்டி அமர்ந்து - கவிசொல்வேன் ! மாலை முடிந்திடவும் மாற்றம் நிகழ்ந்திடவும் காலங் கொடுத்தருள்வாய் காப்பு ! நூல் : காரிய மாற்றிக் கடமைசெய் வோரின் கருத்திடையில், சீரிய நோக்கிற் சிறப்புறச் செல்பவர் சிந்தைதனில் பேருரு வாகும் பெருங்கரு மாரி பெயருரைக்கச் சூரியத் ... Full story

எது பக்தி ??

விவேக் பாரதி   பக்தி என்ப தெல்லாம் - இங்கே பாழ்ப டிந்து போச்சு ! முக்தி என்ப தெல்லாம் - சாகும் மூட மென்று மாச்சு ! பக்தி என்ப தென்ன ? - அன்பைப் பாடு கின்ற சமயம் அக்னி யாயின் அதனை - ஏற்றும் அறிவுத் திரியே பக்தி ! பக்தி ஒன்றி னாலே - கிட்டும் ... Full story

நாளையென்ன நாளை

  நாளையென்ன நாளையைய்யா வரதராஜா ! - உன் . நல்லருளை இன்றனுப்பு வரதராஜா ! நீளுகின்ற காத்திருப்பு போதும்ராஜா - உன் . நிர்மலக்க ழல்காட்சி சிந்துராஜா ! தோளிலென்னை வேஷபாரம் தாக்குகின்றதே - மனம் . தோற்றபடி வெந்தழுது வீங்குகின்றதே ஆளுமாக பாதஜாலம் காட்டுராஜா - அட . அம்பிகையின் சோதரனே வரதராஜா ! காலமென்னை ஆட்டுவிக்கக் கண்டிருப்பதோ - உன் . ... Full story

காலப் பெண்ணே

தில்லித் துருகர்செய்த வழக்கமடி" மற்றும் "மன்னர் குலத்தினிடை பிறந்தவளை" என்ற பாரதி பாட்டின் சந்தமெட்டு ! என்னை அலையவைத்துச் சிரிப்பதென்ன - அடி எங்குந் திகழ்கின்ற காலப்பெண்ணே ! உன்னைப் புகழ்வதன்றி இந்தச்சிறுவன் - எழில் ஊறுஞ் சொல்வேறு சொல்லியதுண்டோ ? மின்ன லெனப்போகும் காலப்பெண்ணே ! - எனை மீட்டி இயக்கிடுவை காலப்பெண்ணே ! சின்னஞ் சிறுவனென நானிருப்பதால் ... Full story

மனிதனைத் தேடுகின்றேன் !

கவிஞர் ஜவஹர்லால்    முகத்திலே தாம ரைப்பூ முறுவலைக் காட்டு கின்றான்; அகத்திலோ அறிய வொண்ணா ஆயிரங் கோணல்; இந்தச் செகத்தையே வெல்லு மாப்போல் சிரிப்பலை கொழிக்கும்; என்றும் அகத்திலும் மலர்ந்து நிற்கும் அவனைநான் தேடு கின்றேன்.   பேச்சிலே இனிமை கொட்டும்; பின்னவன் இழைக்கும் நாசி மூச்செலாம் வஞ்சம் வெட்டும்; முனைப்பெலாம் கொடுமை பேசும்; பேச்சினைப் போலத் தூய்மை பொங்கிட நெஞ்சந் தன்னை ஓச்சிடும்  மனித  னான ஒருவனைத் தேடு கின்றேன்.   மற்றவன் உயர்ந்தால் உள்ளம் மகிழ்பவன் இருக்கின் றானா ? மற்றவன் வழுக்கி னால்கை வழங்குவோன் வாழ்கின் றானா ? மற்றவன் புகழில் சொந்த வயிறெரிந் திடாமல் வாழக் கற்றவன் தன்னைக் கண்ணாற் காணநான் தேடு கின்றேன்.   நண்பனே என்ற ணைப்பான்; நறுக்கென இறுக்கு மந்த அன்பெனும் அணைப்புக் குள்ளே ஆயிரம் வஞ்சம் நந்தம் என்பினை நொறுக்கி மெல்ல இதயமும் துளைத்தெ ... Full story

நீயே சொல்லு!

கவிஞர் ஜவஹர்லால்     "வாடாப்பா படைத்தவனே! உன்ப டைப்பின்  வாழ்வுமுறை கண்டுமனம் மகிழ லாம்வா! போடாப்பா அத்திசையில் கொஞ்சம்; சற்றுப்  பொறுத்துப்பார்! நடையோரம் கிழிந்து போன நாடாவைச் சிற்றாடை என்னச் சுற்றி  நடைபயிலும் 'அரைவயிற்றைப்' பார்த்தா யாநீ! தாடாப்பா உன்கரத்தை; தயங்கா தேநீ!  தள்ளுகொஞ்சம் பள்ளத்தில் விழப்போ கின்றாய்!   பள்ளத்தைத் தாண்டப்பா; இங்கே என்ன  பள்ளமென்றா கேட்கின்றாய்? அடடா   இஃதைப் பள்ளமென்றா சொன்னோமிங் குறைவோர் கேட்பின்  பதைத்துமனங் குமுறிடுவார்;... Full story

ஸ்ரீராமன்

ஸ்ரீராமன்
                  மீ.விசுவநாதன்                         அவரைப்போல் ஒவ்வொரு நாழியும் - நான் ஆக நினைக்கிறன் அன்போடு சுவரைப்போல் ஆணவம் நின்றெனை - தினம் சுற்றி அடிக்குது வம்போடு !   நினைவெல்லாம் உத்தமப் பாதையை - நான் நேரே கடந்திட விழைகின்றேன் பனையளவாய்ப்  பந்தமும் பாசமும் - உடன் பற்றி இழுத்திடத் தவிக்கின்றேன் !   அரண்மனையின் வாழ்விலும் தாழ்விலும் -அவன் அமைதி அடைந்ததை அறிகின்றேன் முரண்பலவாய்க் கொண்டுள என்னுளே - ராம மூல ஒலியினை உணர்கின்றேன் !   தர்மமான  வாழ்வினைப் போற்றிட - இறை தானே ராமனைக் காட்டியது நிர்மலமாய் உள்ளமும் நின்றிட - ராம நீதி காப்பதே முக்தியது !     (இன்று 04.04.2017 ஸ்ரீ ராமநவமி) Full story

கூத்து

கவிஞர் ஜவஹர்லால்   காலமெனும் மேடையிலே கோலமிட்டு வேடமிட்டுக் காட்டுகிறோம் நாம்பலவாய் வித்தை-ஆய்ந்து கூட்டிடிலோ அத்துணையும் சொத்தை   காதலென்றும் மோகமென்றும் காதலின்றேல் சாதலென்றும் கதறுகிறார் இளைஞரெல்லாம் இங்கே-அந்தக் காதலெல்லாம் ஓய்ந்தபின்னர் எங்கே?   மாடுமனை வீடுமக்கள் கூடுகின்ற மக்களெலாம் மாட்சியுள்ள போதிருப்பார் கூடி-நாம் வீழ்ச்சியுற்றால் பறந்திடுவார் ஓடி   செத்தபிணம் தனைச்சுற்றிக் கத்தைகத்தை யாய்மாலை சாத்துகிறார் போர்த்துகிறார் ஆடை-நாளும் சாம்பிணத்துக் கேதுமில்லை ஆடை   வறுமையென்றும் ஒழிப்பென்றும் வகைவகையாய்க் கொள்கைகளை வகுத்துரைத்து வாக்குவாங்கிச் செல்வார்-அவர் வென்றபின்னே ஏழைபக்கம் நில்லார்   யாரிடத்தில் யார்தஞ்சம் யாரொடுயார் கூட்டணியாம் நாட்டிலொரு பெருங்கூத்தே நடக்கும்-என்று நாட்டுமக்கள் அக்கூத்தை முடிக்கும்? Full story

வேறெதும் வேண்டுமோ ?

கவிஞர் ஜவஹர்லால்   புள்ளினம் வானில் பறக்குதே ! – வானப் பரப்பினில் வெளிச்சமும் பாயுதே ! நல்லதோர் காலைப் பொழுதென – இங்கு நவின்றிட வேறெதும் வேண்டுமோ ?   கீச்செனக் குருவிகள் பாயுதே ! – அந்தக் கீழ்வானம் ஒளியினில் தோயுதே ! ஆச்சிதோ காலைப் பொழுதென – இங்கே அறைந்திட வேறெதும் வேண்டுமோ ?   உச்சியில் வெய்யில் எறிக்குதே ! – கால்கள் ஓரிடம் நிற்க மறுக்குதே ! மெச்சியே நண்பகல் இதுவென – இங்கு முழங்கிட வேறெதும் வேண்டுமோ ?   வேர்வையில் உடலெலாம் குளிக்குதே ! –மூச்சு மேலுறக் கீழுற வாங்குதே ! சீறிடும் உச்சிப் பொழுதென – இங்குச் செப்பிட வேறெதும் வேண்டுமோ ?   மாடுகள் வீடு திரும்புதே ... Full story

அழகென்னும் தெய்வம்

அழகென்னும் தெய்வம்
      கவிஞர் ஜவஹர்லால்                 பூத்திருக்கும் மலரசைவில், கீழை வானில் புலர்ந்திருக்கும் கதிரொளியில், மாலை வாசல் காத்திருக்கும் கண்ணசைவில், தலையைத் தூக்கிக் கவிழ்ந்திருக்கும் சேயசைவில், நீர்க்கு டத்தைச் சேர்த்திருக்கும் இடுப்பசைவில், தெறித்த நீரில் திளைத்திருக்கும் உடலசைவில், கவிதை சிந்தி ஆர்த்திருக்கும் பெண்ணசைவில் மனங்கொ டுத்தேன்; அழகென்னும் தெய்வத்தின் அடிமை யானேன்.   காலையிளங் கதிரவனை எழுப்பும் சேவற் கரகரத்த குரலினிலே அழகைக் கண்டேன். சோலையிளந் தளிரினையே ஆட்டி வைக்கும் சுகமான தென்றலிலே அழகைக் கண்டேன். காளையினத் திமிர்நடையில், அதைந டத்தும் கட்டுறுதித் தோளசைவில், அழகைக் கண்டேன். மாலைவரும் புள்ளினத்தின் வரிசை தன்னில் மயக்குகிற அழகென்னும் தெய்வம் கண்டேன்.   மலைமீது கொஞ்சுமிளம் ... Full story

உமர் கயாம் ஈரடிப் பாக்கள்

உமர் கயாம் ஈரடிப் பாக்கள்
  சி.ஜெயபாரதன்                       பாரசீக மூலம் :  உமர் கயாம் ரூபையாத் ஆங்கில மூலம் : எட்வேர்டு ஃபிட்ஜெரால்டு தமிழாக்கம் :  சி. ஜெயபாரதன், கனடா.   அந்திப் பொழுது அங்காடிச் சந்தையில் குயவன் கரங்கள் ஈரக்  களிமண் பிசையும். எதற்கும் அடங்கா  நாக்கு முணுமுணுத்து, மெதுவாய் தம்பி ! மெதுவாய் எனக்கெஞ்சும்.   For in the Market-place, one Dusk of Day, I watch'd the Potter thumping his wet Clay: And with ... Full story

ஒருஆயுள் கைதியின் கோரிக்கை

  மீ.விசுவநாதன் தேவைக்கு மேலொரு காசினைத் தேடினால் நான்குற்ற வாளிதானே! நாவைத்தான் கட்டிடா நானுமோர் நாட்டிலே பொய்கூறும் பிள்ளைதானே ! சேவைக்கு நெஞ்சிலே கொஞ்சமும் சிந்தனை செய்யாத கள்ளனானேன் ! சாவைத்தான் எண்ணிடா மானுடச் சாத்திரம் கூறுமொரு வேடனானேன் ! மாடாக நித்தமும் வேலைசெய் மாந்தரின் கூலியிலே சூடுவைதேன் ! கோடானு கோடியாய்ச் சூதினைக் கொட்டியே நல்லோரை நோகடித்தேன் ! கூடாத நட்பினால் ... Full story

ஆனை முகன்

ஆனை முகன்
 மீ.விசுவநாதன்  மஞ்சள் பிடித்து வைத்து மனத்தோடு புல்லைப் போட்டு கொஞ்சம் அமைதி யோடு குணவானே பிள்ளை யாரே தஞ்சம் அடைந்தே னுன்னை தவறிலாத பொழுதைத் தந்து நெஞ்சி லிருப்பாய் என்றால் நினைவெல்லாம் நிறைந்தி ருப்பான் ! வேலை துவங்கி னாலும் வேதாந்தம் கற்கும் போதும் மேலை நாட்டிற் காக... Full story
Page 1 of 512345
Copyright © 2015 Vallamai Media Services . All rights reserved.
வல்லமை மின்னிதழில் வெளியாகும் ஆக்கங்கள், ஆக்கியவரின் தனிப்பட்ட கருத்துகளே; வல்லமையின் கருத்துகளாகக் கொள்ள வேண்டாம்.