Archive for the ‘மரபுக் கவிதைகள்’ Category

Page 1 of 612345...Last »

“காயத்ரி”

  மீ.விசுவநாதன் ஆதிசக்தி ஒன்றென்று - மனம் ஆழப் பதிந்த விதையொன்று – தினம் ஒதிபக்தி செய்வதற்கே - நன்கு ஓங்கி வளர்ந்து உருவாச்சு ! நாதியாகத் தானிருந்து - மெய் ஞான விளக்கு எரிவதற்கு - தன் சோதிக்கண் தந்தவளே - என் சூட்சு மத்தின் திரியவளே ! எப்போதும் உள்ளிருந்தே - அந்த ஏக உருவை உணர்வதற்கு ... Full story

“ஸ்ரீராம தர்ம சரிதம்” (10)

  மீ.விசுவநாதன்   பகுதி: பத்து பாலகாண்டம் தேவர்கள் வானர சேனைகளாக வருதல் ஜாம்பவான் சுக்ரீவன் வாலி தாரன், நளன்,நீலன், வாயு தாமெனத் தந்திட்ட பிள்ளை தவத்தோன் அறிவனுமன், இன்னும் மாபலங் கொண்டிருக்கும் வீரர் மண்ணில் வானரராய்த் தோன்றி ராவணப் போர்புரிந்து சீதா ... Full story

“ஸ்ரீராம தர்ம சரிதம்” (9)

மீ.விசுவநாதன் பகுதி: ஒன்பது பாலகாண்டம் வசிட்டரிடம் மன்னன் வேண்டினான் வசந்த காலம் வந்தபோது வசிட்ட முனியைத் தயரதன்போய் உசந்த வேள்வி அச்வமேதம் உடனே துவங்க வேண்டுமென்று நயந்த பக்திப் பணிவுடனே ஞானி முன்னே நிற்பதுபோல் புயங்கள் கட்டிக் கேட்டவுடன்... Full story

“ஸ்ரீராம தர்ம சரிதம்” (8)

மீ.விசுவநாதன்   பகுதி: எட்டு பாலகாண்டம் "ரிஷ்ய சிருங்கரும் சுமந்திரர் சொன்னதும்"   மன்னன் தயரதன் மந்திரி சுமந்திரர் சொன்ன செய்தி மன்னனுக்கு மகிழ்ச்சியை அள்ளித் தந்தது ; அதைநாம் அறிவோம்:- புள்ளி விவரமாய்ப் புராணம் சொல்வதை நெஞ்சுள் வைத்தே விபரமாய்ச் சொல்கிறேன்! சஞ்சல மில்லா சனத்குமாரர் முனிவர்கள் சபையில் ... Full story

குறளின் கதிர்களாய்…(182)

      புக்கி லமைந்தின்று கொல்லோ வுடம்பினுள்                                                   துச்சி லிருந்த வுயிர்க்கு.        -திருக்குறள் -340(நிலையாமை)   புதுக் கவிதையில்...   நோய் நொடிகளால் நிறைந்திருக்கும் வீடு, மனித உடல்..   அதில் மறைந்து குடியிருந்து வெளியேறிய உயிர், நிரந்தரமாய்க் குடியிருக்க இதுவரை கிடைக்கவில்லை வீடொன்று...!   குறும்பாவில்...   உடலெனும் வீட்டில் நெருக்கிக் குடியிருந்த            உயிரதற்குக் கிடைக்கவில்லை வீடு,  நிரந்தரமாய்க் குடியேற...!... Full story

சிவபிரதோஷம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரன்

சிவபிரதோஷம்             ஸ்ரீ சந்திரசேகரன்
 மீ.விசுவநாதன்                       அஞ்செழுத்து மந்திரத்தைச் சொல்கிறேன் - துளி     அச்சமின்றி அன்போடு வாழ்கிறேன் ! பிஞ்சுமுகச் சந்திரன்போல் உள்ளவன் - என்     பிரியமுள்ள சந்திரசே கரானவன் ! கஞ்சமின்றிக் கருணைதன்னைக் காட்டுவான் - மனக்     கற்பூரத் தீவண்ணச் சோதியன் ! நெஞ்சமெனும் வேள்வித்தீ மத்தியில் - தான்     நிமிர்ந்துநடை போட்டபடித் தோன்றுவான் !   தீர்த்தபதி என்றவனைப் போற்றிட - என்     திருநாவில் தானமர்ந்து பாடுவான் ! கூர்த்தமதி கொண்டஞான சித்தனாய் - என்     குருவாகக் கிட்டவந்து கூடுவான் ! வார்த்தைக்குள் சிக்காத பேரொளி - சிறு     மனச்சிறைக்குள் சிக்குகின்ற சிவனொளி ! சேர்த்தகைக்குள் சிவலிங்க ... Full story

“ஸ்ரீராம தர்ம சரிதம்” (7)

மீ.விசுவநாதன் பகுதி: ஏழு பாலகாண்டம் "இஷ்வாகு குலமும் அயோத்தி தேசமும்" மனுவில் தொடங்கி வருகிற "இஷ்வாகு" இனக்குலம் ஓங்கி ஈடிலாப் புகழுடன் (2) கோசல நாட்டை குற்ற மிலாது நேச முடைய நிறைகுண மக்களின் (4) விருப்பு அறிந்த வேந்தர் களாக பொறுப்பு மிகுந்து பூமியை ... Full story

“ஸ்ரீராம தர்ம சரிதம்” (6)

      மீ.விசுவநாதன் பகுதி: ஆறு பாலகாண்டம் காவியம் இயற்றினார் வால்மீகி உருவாய் தருமம் உலகில் பிறந்து திருவாய் நடந்த தெய்வக் கதையை அகத்தி லாழ்த்தி அமுதாய்ச் சொல்ல சுகமாய்த் தனித்துச் சூழல் மறந்து நாத வீணை நலந்தரும் இசையை வேத நரம்பெலாம் விருப்புடன் கேட்டல்போல்... Full story

“ஸ்ரீராம தர்ம சரிதம்” (5)

மீ.விசுவநாதன் பகுதி: ஐந்து பாலகாண்டம் நாரதர் சென்றதும் வால்மீகி கண்டதும் நாரதரின் நாமொழிந்த நல்லகதை கேட்டுள் பூரணமாய் வாங்கிக் கொண்டார் வால்மீகி ! அவரின்தாள் பணிந்துபின் அவரைவழி அனுப்ப தவயோகி நாரதரும் தான்மறைந்து போனார் ! சீடர்பரத் வாஜரைச் சேர்த்தழைத்துக் கொண்டு காடதனின் காட்சியினைக் கண்டுவரப் புறப்பட்டார் ... Full story

சிவபிரதோஷம் “ஆதிசக்தி வெள்ளம் “

சிவபிரதோஷம்
     மீ.விசுவநாதன்                                                                                                       ... Full story

“ஸ்ரீராம தர்ம சரிதம்” (4)

  மீ.விசுவநாதன் பகுதி: நான்கு பாலகாண்டம் ஸ்ரீராமன் சந்தித்த அனுமனும், சுக்ரீவனும் பம்பைநதிக் கரையில்தான் பணிவுமிக்க தூய பக்தனான அனுமனைப் பார்த்தான்ஸ்ரீ ராமன் ! தெம்புதுளிர் விட்டதுபோல் திருமுகத்தில் மெல்லத் தெரிந்ததுநல் நம்பிக்கை ! தேவிதனைத் தேட அன்புள்ள சுக்ரீவன் அரவணைப்பும் பெற்றான் ! அக்னிசாட்சி யோடவனும் ... Full story

“ஸ்ரீராம தர்ம சரிதம்” (3)

  மீ.விசுவநாதன்   பகுதி: மூன்று பாலகாண்டம் இலக்குவனும், சீதையும் உடன் வருதல் அண்ணனுக்குத் தொண்டாற்றி ஆதிமுதல் வாழும் அடக்கமிகு இலக்குவனும் அடவிக்குச் சென்றான் மண்மகளாம் ஜானகியும் வருங்காலம் உங்கள் வரமென்றே தன்கணவன் மனமொப்பச் சென்றாள்! எண்ணத்தில் பாசத்தை ஏற்றிய மன்னன் ஈடிலா தயரதனும் எல்லைவரை வந்தான் ... Full story

“ஸ்ரீராம தர்ம சரிதம்” (2)

  மீ.விசுவநாதன்   பகுதி: இரண்டு பாலகாண்டம் ஆதிகவி வால்மீகியும் நாரதரும் (காப்பு) வில்லெடுத்த வீரன் விநயமிகு ராமகதை நல்லொழுக்கத் தீன்தமிழில் நான்சொல்லச் சொல்லெடுத்து நீதருவாய் சாரதையே ! நித்திலப் பேரொளியே ! சீருடன் என்னுள்ளே சேர். (8) சிருங்கேரி மாமலைவாழ் தெய்வதமே ! ஞானப் பெருங்கோவில் கொண்டவளே ... Full story

“ஸ்ரீராம தர்ம சரிதம்” (1)

களிப்பில் கவனம் கரையா திருக்க அளிப்பா(ய்) அகத்தி(ல்) அணுவின் துளியாய் அமுதனாம் ராம(ன்) அருளின் ஒளியை ! குமுதமாய்க் கும்பிடுவேன் கொண்டு. (2) கொண்ட அறிவோ குறைவு, மனத்திலே கொண்ட அளவோ குணராமன் கொண்ட தருமத்தின் உச்ச தரத்தி னுயரம் ! குருசித்த மென்றிதைக் கொள். (3) கொள்வதும் தள்வதும் கூடியோர் ஞானத்தின் உள்ளிருக்கும் ஆத்ம உபதேசம் ... Full story

வரவேற்புக் கவிதை

விவேக் பாரதி   என் கல்லூரியில் இன்று இணைந்திருக்கும் முதலாமாண்டு மாணவர்களுக்கு மூத்த(இரண்டாமாண்டு) மாணவனான நான் மனதாரப் பாடிய வரவேற்புக் கவிதை.... இளமை கொண்டவர்கள் வாழ்கவே - வாழ்கவாழ்க இளமை கொண்டவர்கள் வாழ்கவே ! வளமை ஆக்கவந்த மக்களாம் - வாழ்கவாழ்க வலிப டைத்தவர்கள் வாழ்கவே ! கனவு காணுங்கண்கள் வாழ்கவே - உயருதற்குக் கடமை ஆற்றுங்கைகள் வாழ்கவே ! மனதில் அச்சமற்ற வீரர்கள் - பூமியெங்கும் ... Full story
Page 1 of 612345...Last »
Copyright © 2015 Vallamai Media Services . All rights reserved.
வல்லமை மின்னிதழில் வெளியாகும் ஆக்கங்கள், ஆக்கியவரின் தனிப்பட்ட கருத்துகளே; வல்லமையின் கருத்துகளாகக் கொள்ள வேண்டாம்.