Archive for the ‘மரபுக் கவிதைகள்’ Category

Page 1 of 512345

மனிதனைத் தேடுகின்றேன் !

கவிஞர் ஜவஹர்லால்    முகத்திலே தாம ரைப்பூ முறுவலைக் காட்டு கின்றான்; அகத்திலோ அறிய வொண்ணா ஆயிரங் கோணல்; இந்தச் செகத்தையே வெல்லு மாப்போல் சிரிப்பலை கொழிக்கும்; என்றும் அகத்திலும் மலர்ந்து நிற்கும் அவனைநான் தேடு கின்றேன்.   பேச்சிலே இனிமை கொட்டும்; பின்னவன் இழைக்கும் நாசி மூச்செலாம் வஞ்சம் வெட்டும்; முனைப்பெலாம் கொடுமை பேசும்; பேச்சினைப் போலத் தூய்மை பொங்கிட நெஞ்சந் தன்னை ஓச்சிடும்  மனித  னான ஒருவனைத் தேடு கின்றேன்.   மற்றவன் உயர்ந்தால் உள்ளம் மகிழ்பவன் இருக்கின் றானா ? மற்றவன் வழுக்கி னால்கை வழங்குவோன் வாழ்கின் றானா ? மற்றவன் புகழில் சொந்த வயிறெரிந் திடாமல் வாழக் கற்றவன் தன்னைக் கண்ணாற் காணநான் தேடு கின்றேன்.   நண்பனே என்ற ணைப்பான்; நறுக்கென இறுக்கு மந்த அன்பெனும் அணைப்புக் குள்ளே ஆயிரம் வஞ்சம் நந்தம் என்பினை நொறுக்கி மெல்ல இதயமும் துளைத்தெ ... Full story

நீயே சொல்லு!

கவிஞர் ஜவஹர்லால்     "வாடாப்பா படைத்தவனே! உன்ப டைப்பின்  வாழ்வுமுறை கண்டுமனம் மகிழ லாம்வா! போடாப்பா அத்திசையில் கொஞ்சம்; சற்றுப்  பொறுத்துப்பார்! நடையோரம் கிழிந்து போன நாடாவைச் சிற்றாடை என்னச் சுற்றி  நடைபயிலும் 'அரைவயிற்றைப்' பார்த்தா யாநீ! தாடாப்பா உன்கரத்தை; தயங்கா தேநீ!  தள்ளுகொஞ்சம் பள்ளத்தில் விழப்போ கின்றாய்!   பள்ளத்தைத் தாண்டப்பா; இங்கே என்ன  பள்ளமென்றா கேட்கின்றாய்? அடடா   இஃதைப் பள்ளமென்றா சொன்னோமிங் குறைவோர் கேட்பின்  பதைத்துமனங் குமுறிடுவார்;... Full story

ஸ்ரீராமன்

ஸ்ரீராமன்
                  மீ.விசுவநாதன்                         அவரைப்போல் ஒவ்வொரு நாழியும் - நான் ஆக நினைக்கிறன் அன்போடு சுவரைப்போல் ஆணவம் நின்றெனை - தினம் சுற்றி அடிக்குது வம்போடு !   நினைவெல்லாம் உத்தமப் பாதையை - நான் நேரே கடந்திட விழைகின்றேன் பனையளவாய்ப்  பந்தமும் பாசமும் - உடன் பற்றி இழுத்திடத் தவிக்கின்றேன் !   அரண்மனையின் வாழ்விலும் தாழ்விலும் -அவன் அமைதி அடைந்ததை அறிகின்றேன் முரண்பலவாய்க் கொண்டுள என்னுளே - ராம மூல ஒலியினை உணர்கின்றேன் !   தர்மமான  வாழ்வினைப் போற்றிட - இறை தானே ராமனைக் காட்டியது நிர்மலமாய் உள்ளமும் நின்றிட - ராம நீதி காப்பதே முக்தியது !     (இன்று 04.04.2017 ஸ்ரீ ராமநவமி) Full story

கூத்து

கவிஞர் ஜவஹர்லால்   காலமெனும் மேடையிலே கோலமிட்டு வேடமிட்டுக் காட்டுகிறோம் நாம்பலவாய் வித்தை-ஆய்ந்து கூட்டிடிலோ அத்துணையும் சொத்தை   காதலென்றும் மோகமென்றும் காதலின்றேல் சாதலென்றும் கதறுகிறார் இளைஞரெல்லாம் இங்கே-அந்தக் காதலெல்லாம் ஓய்ந்தபின்னர் எங்கே?   மாடுமனை வீடுமக்கள் கூடுகின்ற மக்களெலாம் மாட்சியுள்ள போதிருப்பார் கூடி-நாம் வீழ்ச்சியுற்றால் பறந்திடுவார் ஓடி   செத்தபிணம் தனைச்சுற்றிக் கத்தைகத்தை யாய்மாலை சாத்துகிறார் போர்த்துகிறார் ஆடை-நாளும் சாம்பிணத்துக் கேதுமில்லை ஆடை   வறுமையென்றும் ஒழிப்பென்றும் வகைவகையாய்க் கொள்கைகளை வகுத்துரைத்து வாக்குவாங்கிச் செல்வார்-அவர் வென்றபின்னே ஏழைபக்கம் நில்லார்   யாரிடத்தில் யார்தஞ்சம் யாரொடுயார் கூட்டணியாம் நாட்டிலொரு பெருங்கூத்தே நடக்கும்-என்று நாட்டுமக்கள் அக்கூத்தை முடிக்கும்? Full story

வேறெதும் வேண்டுமோ ?

கவிஞர் ஜவஹர்லால்   புள்ளினம் வானில் பறக்குதே ! – வானப் பரப்பினில் வெளிச்சமும் பாயுதே ! நல்லதோர் காலைப் பொழுதென – இங்கு நவின்றிட வேறெதும் வேண்டுமோ ?   கீச்செனக் குருவிகள் பாயுதே ! – அந்தக் கீழ்வானம் ஒளியினில் தோயுதே ! ஆச்சிதோ காலைப் பொழுதென – இங்கே அறைந்திட வேறெதும் வேண்டுமோ ?   உச்சியில் வெய்யில் எறிக்குதே ! – கால்கள் ஓரிடம் நிற்க மறுக்குதே ! மெச்சியே நண்பகல் இதுவென – இங்கு முழங்கிட வேறெதும் வேண்டுமோ ?   வேர்வையில் உடலெலாம் குளிக்குதே ! –மூச்சு மேலுறக் கீழுற வாங்குதே ! சீறிடும் உச்சிப் பொழுதென – இங்குச் செப்பிட வேறெதும் வேண்டுமோ ?   மாடுகள் வீடு திரும்புதே ... Full story

அழகென்னும் தெய்வம்

அழகென்னும் தெய்வம்
      கவிஞர் ஜவஹர்லால்                 பூத்திருக்கும் மலரசைவில், கீழை வானில் புலர்ந்திருக்கும் கதிரொளியில், மாலை வாசல் காத்திருக்கும் கண்ணசைவில், தலையைத் தூக்கிக் கவிழ்ந்திருக்கும் சேயசைவில், நீர்க்கு டத்தைச் சேர்த்திருக்கும் இடுப்பசைவில், தெறித்த நீரில் திளைத்திருக்கும் உடலசைவில், கவிதை சிந்தி ஆர்த்திருக்கும் பெண்ணசைவில் மனங்கொ டுத்தேன்; அழகென்னும் தெய்வத்தின் அடிமை யானேன்.   காலையிளங் கதிரவனை எழுப்பும் சேவற் கரகரத்த குரலினிலே அழகைக் கண்டேன். சோலையிளந் தளிரினையே ஆட்டி வைக்கும் சுகமான தென்றலிலே அழகைக் கண்டேன். காளையினத் திமிர்நடையில், அதைந டத்தும் கட்டுறுதித் தோளசைவில், அழகைக் கண்டேன். மாலைவரும் புள்ளினத்தின் வரிசை தன்னில் மயக்குகிற அழகென்னும் தெய்வம் கண்டேன்.   மலைமீது கொஞ்சுமிளம் ... Full story

உமர் கயாம் ஈரடிப் பாக்கள்

உமர் கயாம் ஈரடிப் பாக்கள்
  சி.ஜெயபாரதன்                       பாரசீக மூலம் :  உமர் கயாம் ரூபையாத் ஆங்கில மூலம் : எட்வேர்டு ஃபிட்ஜெரால்டு தமிழாக்கம் :  சி. ஜெயபாரதன், கனடா.   அந்திப் பொழுது அங்காடிச் சந்தையில் குயவன் கரங்கள் ஈரக்  களிமண் பிசையும். எதற்கும் அடங்கா  நாக்கு முணுமுணுத்து, மெதுவாய் தம்பி ! மெதுவாய் எனக்கெஞ்சும்.   For in the Market-place, one Dusk of Day, I watch'd the Potter thumping his wet Clay: And with ... Full story

ஒருஆயுள் கைதியின் கோரிக்கை

  மீ.விசுவநாதன் தேவைக்கு மேலொரு காசினைத் தேடினால் நான்குற்ற வாளிதானே! நாவைத்தான் கட்டிடா நானுமோர் நாட்டிலே பொய்கூறும் பிள்ளைதானே ! சேவைக்கு நெஞ்சிலே கொஞ்சமும் சிந்தனை செய்யாத கள்ளனானேன் ! சாவைத்தான் எண்ணிடா மானுடச் சாத்திரம் கூறுமொரு வேடனானேன் ! மாடாக நித்தமும் வேலைசெய் மாந்தரின் கூலியிலே சூடுவைதேன் ! கோடானு கோடியாய்ச் சூதினைக் கொட்டியே நல்லோரை நோகடித்தேன் ! கூடாத நட்பினால் ... Full story

ஆனை முகன்

ஆனை முகன்
 மீ.விசுவநாதன்  மஞ்சள் பிடித்து வைத்து மனத்தோடு புல்லைப் போட்டு கொஞ்சம் அமைதி யோடு குணவானே பிள்ளை யாரே தஞ்சம் அடைந்தே னுன்னை தவறிலாத பொழுதைத் தந்து நெஞ்சி லிருப்பாய் என்றால் நினைவெல்லாம் நிறைந்தி ருப்பான் ! வேலை துவங்கி னாலும் வேதாந்தம் கற்கும் போதும் மேலை நாட்டிற் காக... Full story

மாக்கருணைக் கொடையன்றோ !

          எம். ஜெயராமசர்மா ... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா   புலம்பெயர்ந்து சென்றாலும் புறப்பட்டு வந்திடுவார் நலம்கிடைக்கும் நல்லூரான் நற்றிருவிழா காண்பதற்காய் புலனைந்தும் தனைமறந்து புத்துணர்வு பெற்றுநிற்கும் புதுமையினைப் பெற்றுவிட புறப்படுவார் அன்பரெலாம் !   வெள்ளைமணல் வீதியிலே விரதமுடன் அடியார்கள் உள்ளமெலாம் உருகிநிற்க உருக்கமுடன் பாடிநின்றி கள்ளமெலாம் களைந்துவிடு கந்தாவென அழைத்து நல்லதமிழ் பாடிநிற்பார் நல்லூரான் சன்னிதியில் !   நாகரிகம் வந்தாலும் நல்லூரான் கோவிலிலே நல்லதமிழ்ப் பண்பாடே நாளுமே மிளிர்ந்துநிற்கும் நோயகல வீனைதீர நூறுமுறை அடியழித்துக் காதலுடன் நல்லூரான் காலடியைப் போற்றிநிற்பார் !   முத்தமிழைத் தந்தகந்தன் அத்தமிழைக் கேட்பதற்காய் எத்திக்கும் எதிரொலிக்கும் எழில்கொஞ்சும் எங்கள்தமிழ் தமிழ்கேட்ட அனைவருமே தமைமறந்தே இருப்பார்கள் இவையாவும் நல்லூரான் இருப்பிடத்தின் பெருமையன்றோ !   துறைதோய்ந்த ... Full story

“கொஞ்சம் யோசி”

மீ. விசுவநாதன்   பெற்ற உதவியை மறப்பதும் உற்ற துணைதனை இழப்பதும் - மனமே கற்ற வழியெது எண்ணுவாய் - தீ தற்ற மொழியிலே சொல்லுவாய் ! நித்தம் கவலையில் திளைப்பதும் சுத்த நினைவினை இழப்பதும் - மனமே சித்தம் அறிந்துடன் காட்டுவாய் - உன் குத்தம் குறைகளைக் கொட்டுவாய் ! உருவில் அழகினைக் கருதியும் அருகில் பணத்தது புழுதியும் - மனமே உருகி உருகியே கொஞ்சுவாய் - உயிர் திருகித் தவிகையில் அஞ்சுவாய் !... Full story

உமையாள் திருப்புகழ் -7

விவேக்பாரதி  தான தந்தன தானா தனாதன  ...தான தந்தன தானா தனாதன  .....தான தந்தன தானா தனாதன - தனதானா !  சீறு மங்கர வோடே சடாமுடி  ...சீத ளம்பயி லாதே  நிலாவொடு  .......சீவ னந்தக னோடே யுலாவிடு - சிவதேவீ ! தீது மெங்கிலு மூடே யெழாதற ...தீரு மந்நிலை மாதே அழாதிர .......தீர மென்றிட மாரே விழாதுற - அருள்தாராய் !   ஏறு மங்கரி காடே புகாதரு  ...ளேகி யெம்மன நாடே சடாரென  ......ஏறி அந்திரி நீயே தயாபரி - வரவேணும்  ஏம மென்றுமெ சாகா துராவிட  ...ஏடி சங்கரி மாயே அடாசிடு  ......ஏத மென்றிடு தீயே சுடாதுற ... Full story

உமையாள் திருப்புகழ் – 6

விவேக்பாரதி தந்ததன தந்தனம் தந்ததன தந்தனம்     தந்ததன தந்தனம் - தந்ததானா !  முன்புதம தன்பனுஞ் சந்திரனு மிங்ஙணம்  ...முந்திவர வென்றதும் - தன்றனோடு  முள்ளநகை தன்னையும் விண்ணுலவ நல்கி,நம்  ...முல்லையிலொ ளிர்ந்திடுஞ் - சம்புமாரி ! துன்பமது மெங்கிலுந் துண்டெனநொ றுங்கிடுந் !  ...துள்ளிவரு மன்பனின் - பிள்ளைகேவத்  துங்கமுள கொங்கையின் நல்லமுது தந்தவன்  ...துஞ்சிடவ மர்ந்த்துஞ் - சம்புமாரி !... Full story

நாராய் அழு

விவேக்பாரதி    நேரிசை ஆசிரியப்பா    கதிரவ னுதியாக் கருநிறக் காலை சதிர்படு மந்தச் சமவெளிப் பனியின் பால்நிற மன்ன படுவழ கோடே கால்நிற முள்ளக் கருநிற நாராய் ! பெறுமல கதிலே பேருரு கொண்ட உறுமீ னேந்தி யுச்சியிற் செல்வாய் ! உனதருங் கூட்ட மோய்விட மெல்லா மெனதருந் தலைவ ! னேவு கணையன் ! விண்ணளந் திட்ட விசையன் ! வீரன் ! கண்ணினி லதனைக் காட்டா மனிதன் ! அப்துல் கலாமெனு மதிசயக் கார ! னொப்பிலா தலைவன் ! ஒழுகிய பண்பன் ! தலைமுடி கவிழ்ந்தும் தலைகவி ழாதே யுலகினைக் கண்ட உத்தம வில்லன் ! வீணையும் ... Full story

உமையாள் திருப்புகழ் 5

  விவேக்பாரதி   தனனதந்த தத்தத்த தந்த ...தனனதந்த தத்தத்த தந்த ......தனனதந்த தத்தத்த தந்த - தனதானா !   மணமறிந்த தெத்திக்கு மந்த ...மதுவருந்த தித்தித்த வண்டு ......மதிமயங்கி சுற்றித்தி ரிந்த - மலரோடு   மரமுவந்து கொட்டிக்க னிந்த ...மணியிலிங்கு மொத்திட்ட தென்றல் ......மகிழவந்து கட்டிப்பு ரண்ட - கனியோடு   கணமுமிங்கு சுற்றிக்கி டந்த ...கடுமைகல்லின் செக்குற்ற எண்ணெய் ......கமழவந்து பற்றித்தி கழ்ந்த - அகலோடு   கடவுளென்னு மொப்பற்ற வொன்று... Full story
Page 1 of 512345
Copyright © 2015 Vallamai Media Services . All rights reserved.
வல்லமை மின்னிதழில் வெளியாகும் ஆக்கங்கள், ஆக்கியவரின் தனிப்பட்ட கருத்துகளே; வல்லமையின் கருத்துகளாகக் கொள்ள வேண்டாம்.