Archive for the ‘மரபுக் கவிதைகள்’ Category

Page 1 of 1012345...10...Last »

திகைக்கச் செய்தார்!

-கவிஞர் இடக்கரத்தான் மாவீரன் சிவாஜிபெரும் கோட்டை கட்டும் மகத்தான பணிதனையும் தொடரும் வேளை காவியுடை தரித்தங்கு வந்து நின்ற குருவான ராமதாஸர் தம்மை வணங்கி ஆவலுடன் அகந்தையுமே மிகுந்து கொள்ள ”அங்குபணி ஆற்றிவரும் அனைவ ருக்கும் மாவீரன் நானன்றோ உணவு மற்றும் மற்றவற்றை வழங்குவதாய்” கூறி நின்றான்! குருநாதர் இதுதனையும் கேட்ட பின்னர் குறுநகையும் தனைஒன்றை உதிர்த்து விட்டு அருகினிலும் கிடந்தஒரு கல்லைக் காட்டி ”அதுதனையும் நீபிளப்பாய்” என்று சொன்னார்! உருவியதன் வாள்கொண்டு கல்லை ரெண்டாய் உடைக்கத்தான் அதிலிருந்து தேரை தோன்ற ”சிறுஉயிரும் இதற்கும்உன் உணவு தானா? சிந்திப்பாய்” எனக்கூறித் திருந்தச் செய்தார்! கவிஞர் இடக்கரத்தான் Full story

துணைதான் யாரோ?

-கவிஞர் இடக்கரத்தான் வானுக்குக் துணைசெய்யும் நிலவின் தோற்றம்    வயலுக்குத் துணைதானே வரப்பின் ஏற்றம் ஆணுக்குத் துணைசெய்வாள் அழகுப் பாவை    அரசுக்குத் துணைஆற்றும் நல்லோர் சேவை மானுக்குத் துணைசெய்யும் குட்டைக் கால்கள்    மாந்தர்தம் துணையன்றோ நீதி நூல்கள் தேனுக்காய் அலையும்சிறு வண்டி னுக்கோ    தேன்சிந்தும் மலர்க்கூட்டம் துணையே ஆகும்! ஊருக்குத் துணைசெய்யும் நதியின் ஓட்டம்    உயர்வுக்குத் துணைசெய்வார் நல்லோர் கூட்டம் நாருக்குத் துணைசெய்யும் மலரின் வாசம்    நன்மைக்குத் துணையாற்றும் நல்லோர் நேசம் வேருக்கு வலுசேர்க்கும் மண்ணின் ஈரம்    வெற்றிக்குத் துணையாற்றும் நெஞ்சின் வீரம் யாருக்கும் பயனில்லா உயிரும் ஓர்நாள்    யமனுலகு போகையிலும் துணைதான் யாரோ? 10.12.2018 Full story

குறளின் கதிர்களாய்…(236)

வகையறச் சூழா தெழுதல் பகைவரைப் பாத்திப் படுப்பதோ ராறு. -திருக்குறள் -465(தெரிந்து செயல்வகை) புதுக் கவிதையில்... பகைவரை அழிக்கும் செயல்வகையை நன்கு அறியாமல் செயலில் இறங்கினால், அது பகைவரை நிலைத்து நிலைபெற வழிவகுத்துவிடும்...! குறும்பாவில்... செயல்வகை தெரியாமல் பகையழிக்கும் செயலில் இறங்குவது, பகைவர் உறுதியாய் நிலைபெற வைத்துவிடும்...! மரபுக் கவிதையில்... தொடரும் பகையை அழித்திடவே தகுந்த செயல்வகை தெரியாமல் தொடங்கும் செயலில் பயனில்லை தேடித் தராது வெற்றியையே, மடமைச் செயலாய் மாறியேயது மாற்றான் வெல்ல வழிவகுத்தே இடரது நமக்குத் தரும்வகையில் எதிரியை நிலைக்க வைத்திடுமே...! லிமரைக்கூ.. தெரிந்து செயல்படு செயலின் வகை பகைவரையழிக்க, இல்லையேல் அவர் வலிமைபெற்று நிலைத்துவிடும் பகை...! கிராமிய பாணியில்... செயல்படு செயல்படு தெரிஞ்சி செயல்படு, எதயும் நல்லாவேத் தெரிஞ்சி செயல்படு.. எதிரிய எப்புடி அழிப்பதுங்கிற நடமொற தெரியாமலே தொடங்குனா செயல, கெடைக்காது எப்பவும் வெற்றி.. அது எதிராளிய செயிக்கவச்சி பகய நெரந்தரமா நெலைக்கவெச்சிடுமே.. அதால செயல்படு ... Full story

வளங்கொடுக்கும் வாழ்விலென்றும்

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா ... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா பார்வையினை இழந்தவர்கள் பலபேர்கள் இருக்கின்றார்      வாய்பேச இயலாமல் வகைவகையாய் இருக்கின்றார் கையிழந்து காலிழந்து பலரிப்போ இருக்கின்றார்      கருத்தளவில் அவர்களெல்லாம் கனதியுடன் வாழுகிறார் குறைபாடு இல்லாமல் பிறந்தவர்கள் யாவருமே      குறைபாடு உடையாரை குறையுடனே நோக்குகிறார் குறையுடனே பிறந்துவிட்டோம் எனவெண்ணும் குறையுடையார்     குறைபற்றி நினையாமல் நிறைவுநோக்கி நகர்கின்றார் வலது குறைந்தவர்கள் எனும்வர்க்கம் இப்போது    மாற்றுத் திறனாளிகளாய் மலர்ந்துமே நிற்கிறது நிலம்மீது வந்து பிறந்துவிட்ட அனைவருமே    நலம்பற்றி ... Full story

பாடம் தரும் நிலவு

பாடம் தரும் நிலவு
மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா.... மெல்பேண் .. அவுஸ்திரேலியா  வானமீதில் நீந்தியோடும் வண்ணநிலாவே - உன் வடிவழகைப் பாடாத கவிஞரில்லையே நானுமுன்னைப் பாடவெண்ணும் ஆசையினாலே  - இங்கு பாடுகிறேன் பால்நிலவே நின்றுகேட்டிடு ! உண்ணமறுக்கும் குழந்தைக் கெல்லாம் உன்னைக்காட்டியே - இங்கு உணவையூட்டி உளம்மகிழ்வார் உலகில்பலருமே விண்ணில்நீயும் ஓடியோடி விந்தை காட்டுவாய் - அதை வியந்துவியந்து பிள்ளைபார்த்து விரும்பி மகிழ்ந்திடும் ! பூரணையாய் வந்துநீயும் பொலிந்து விளங்குவாய் - அதை பூரிப்போடு பலரும்பார்த்து உளம் மகிழுவார் காதலர்க்குக் களிப்பையூட்ட களத்தில் இறங்குவாய் - அதை கவிதையிலே பலகவிஞர் கண்டு வாழ்த்துவார் ! உன்வரவை ஆவலோடு உலகம் நோக்கிடும் - இங்கு உன்வரவால் ... Full story

“ஸ்ரீ வாணி பதிகம்”

    மீ.விசுவநாதன்   ஆயிரங் கோடி அருமைக் கவிகளைத் தாயெனும் சாரதை தந்தவள் - தூயவள் வாயிலே தாம்பூல மங்கலம் கொண்டவள்; சேயிவன் வாக்கிலே தேன்.     ஆவெனக் காட்டிட அற்புதத் தீந்தமிழ்ப் பூமலர்ப் பாட்டினை புத்தியில் தூமழை போலவே கொட்டுவாள் ; பொன்னெனும் நெஞ்சிலே காலமாய் வாழுவாள் காத்து.   காத்திடச் செய்திடாள்; கண்ணிலே கண்டவள் தோத்திரம் செய்திடத் துன்பமே போக்குவாள்; மாத்திரைப் போதிலே ... Full story

அம்மா இல்லாத தீபாவளி 

அம்மா இல்லாத ... Full story

வெடியற்ற விடியல்

-விவேக்பாரதி வெடியற்ற விடியலைக் காணவேண்டும் - மண்ணின்     வேதனை கூடாதிருக்க வேண்டும் - கோர இடியற்ற திருநாளைக் காணவேண்டும்! - அன்று     இன்பமே வரமாய்க் கிடைக்கவேண்டும்! - நொந்து மிடியுற்ற தாய்பூமி மோட்சம்பெற - அசுரன்     மிரட்சியைக் கொன்றநாள் தீபாவளி - அன்று  விடியட்டும் நல்வாழ்த்தும் உற்சாகமும் - நம்மை     விலகட்டும் பொய்ப்புகை பிறதூசுகள்!  குப்பைகள் புகைகளும் அலங்காரமோ? - நிலம்     கொடுத்ததற் கேதரும் பரிகாரமோ? - இதனைத்  தப்பென்று தெளியாமல் வாழ்கின்றதால் - நம்மைத்    தரிகெட்ட கரியபுகை சூழ்கின்றதே! - தேவை  முப்போதும் நெருக்கிடப் புகைவாகனம் - விட்டு     முந்திடுங் குதிரைகள் போலோடுவோம் - பல  குப்பைக்கு மத்தியில் உயர்கோபுரம் - கட்டி     கோடிகள் பெற்றதாய் நாம்பாடுவோம்!  விடுமுறை நாளிலும் வெடிமாசினால் - புவி     விக்கிட வைப்பதோர் விளையாடலோ? - வளம்  தடுத்திடும் செய்கைக்குப் பல்லாயிரம் - இங்கு     செலவுகள் செய்வதோர் அறிவாண்மையோ? - வையம்  அடுப்பெனப் புகையோடு நெருப்பைத்தர - அதனை     ஆனந்தம் ஆனந்தம் எனச்சொல்வமோ? - இதை  விடுத்துயர் வெய்தினோம் என்னும்புகழ் - நம்     வரலாற்றில் பெயர்மாற்றும்! அதையெண்ணுவோம்!  இனிப்புக்குத் தானிந்த தீபாவளி - மக்கள்     இதயங்கள் மகிழவே தீபாவளி - பச்சை  வனப்புக்குத் தானிந்த தீபாவளி - மாசின்     வாட்டங்கள் நீங்கவே தீபாவளி - நமது  மனப்புட்கள் பறக்கின்ற படிவாழ்த்துவோம் - புகையின்     மாசின்றி இந்நாளை நாமேத்துவோம்! - சத்த  நினைப்புக்குத் திரைபோட்டுக் கொண்டாடுவோம் - எந்த     நாளிலும் சந்தோஷப் பண்பாடுவோம்!! -06.11.2018. Full story

தீபாவளி நினைவுகள்

-விப்ரநாராயணன்  தீப  வொளியை  வணங்கிடுவோம்    தீயவை  அகல  வேண்டிடுவோம் பாபம் தொலையப்  பாரதத்தில்    பலரும்   சேர்ந்து   உழைத்திடுவோம் அன்பும்  கருணையும்  சுரந்திடவே    ஆதவன் அருளை நாடிடுவோம் தன்னுள்   பகைமை  ஒழிந்திடவே    தன்னிலை  யறிய  முனைந்திடுவோம் புதிய ஆடைகள்  அணிந்திடுவோம்     புதியக்  கவிதையாய்  வாழ்ந்திடுவோம் விதியை நினைந்து  வருந்தாது     வீரனாய்  வாழ நினைத்திடுவோம் வெடிகள்  கொளுத்தி  மகிழ்ந்திடுவோம்    வேதனைகள்  வராது  தடுத்திடுவோம் படிகள்  தாண்டி  உயர்ந்திடவே    பணிவாய் வாழக்  கற்றிடுவோம் வாழ்வின்  பொருளை  அறிந்திடுவோம்    வாய்மை கூறத்  துணிந்திடுவோம் ஏழ்மை நீங்க  உறுதியுடன்    எதையும் எதிர்க்க  இணைந்திடுவோம் அறத்தின்  வழியில் நடந்திடுவோம்    ஆணவ மின்றி  உதவிடுவோம் புறத்தே தூய்மை  நிலைத்திடவே    பசுமைப்  புரட்சி  செய்திடுவோம் நாட்டில்  ... Full story

ஜீவன் முக்த ஜகத்குரு

-மீ.விசுவநாதன் உனக்கும் எனக்கும் தெரியுமா? - அந்த    உயர்ந்த துறவிப் பெருமைகள் ? கனக்கும் மனத்து கவலையை - அவர்    கரைத்து விடுவார் புரியுமா? சினத்தை அடக்கி சிவனையே - தவம்    செய்யும் சிறந்த தவசியாம் ! தினத்தை அறிந்து உலகினை - நல்ல    திசைக்குத் திருப்பி விடுவராம். கருங்கற் சிலைக்குள் கடவுளை - நாம்    காணும் வழியை உரைப்பராம் சிருங்க கிரியில் இருப்பினும் - நம்    சிறிய உளத்தும் நிறைவராம் ! பெருங்கு ணத்"த பிநவரே" - எளிய    சீடர் நமக்கே அருள்வராம் நெருங்கி யவரை நினைவிலே - ஒரு    நிமிடம் இருத்தப் பழகுவோம். (இன்று 06.11.2018 தீபாவளித் திருநாள். ஜகத்குரு அனந்த ஸ்ரீ ... Full story

முப்பெரும் தேவியர்

(வஞ்சித்துறை ) மலைமகள் ஆதியாம் முதல் பாதியாம் இவள் மீதியாம்    சிவம் தூதியாம்   பணி! அலைமகள் நாரணன்  மலர் தாரணம்   இவள் காரணம்   அரி வாரணம்  அணி கலைமகள் ஞானமும்  அவள் கானமும்    இதழ் மோனமும்  சுடர் தானமும்     இனி கல்வியும் தரும் செல்வமே வரம் வெல்லென உரம் சொல்லிட  வரும் அன்னையின் புகழ் முன்னையின்  கழல் கொன்னையை  விடும் சென்னையைத் தரும் Full story

பொறித்துப் படி

அறுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம் எத்தனைக்  கொடுமையிது எத்தனைக்    கொடுமையிது இத்தருண  மிங்கே அத்தனைக்  கடுமையிது      அத்தனைக்   கடுமையிது       முத்தமிழ    ணங்கே! இத்தனைக்  காயமுடன்         இம்மகள்         துடித்தழுது        இவ்வலியு   மோடு வத்தனைக்  காய்வந்து            பலியாகி         கிடக்கிறாள்      பரிகாச        மோவிது ? பெண்ணுக்கு  சீர்மதிப்பும்  சிதறாத           சிறப்பும்   தருவதுதான்       ஈன்ற‌ மண்ணுக்கு    ... Full story

கரிகால் பெருவளத்தான்

முனைவர் மு.புஷ்பரெஜினா, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, பான் செக்கர்ஸ் மகளிர் கல்லூரி, தஞ்சாவூர். கயவர்க்கு எதிர்க்கும் கரியாவான் எதிர்க்கும் பகைக்கு காலனாவான் குயவனைப் போல் அறம் ஆக்கிடுவான் குற்றமெல்லாம் அறவே போக்கிடுவான் மைவரை கானகத்தே மயங்கிடுவான் மையலாரை கானத்தால் மயக்கிடுவான் தைபோல் நல்வழிதான் காட்டிடுவான் தையலாரைத் தன்வழிதான் கூட்டிடுவான் கண்ணனினும் தேர்ப்பாகன் கண்டதுண்டோ கரிகாலனினும் தேர்ப்புகழான் ஆண்டதுண்டோ கன்னலிலும் தேனொத்த தினிமையுண்டோ கண்ணினுள் சிறுதுரும்பு காப்பதுண்டோ காவிரிதான் கரைதாண்டி புரண்டிடலாமோ காவிரிதாய் காத்திடாது அழிக்கலாமோ காலனவன் கைவிரித்திடாது கவர்ந்திடலாமோ கரிகாலனவ‌ன் கல்லணையிடாது காத்திடலாமோ அயலாரைத் துரத்தியடிக்கும் வெறியானதே கரிகாலன் தாள்கள்தான் கரியானதே ஆக்கிடும் வேள்விகள்தான் சரியானதே ஆக்கினைக்கு நல் அறம்தான் அரியானதே!  Full story

தாய்மையே ! வெண்த்தூய்மையே !!

(கலி விருத்தம் ) தாயுமானவள்  தாரமானவள் தங்கையானவள்  அன்பினோடும் சேயுமானவள்  சேமமானவள்  சீருமானவள்    பண்பினோடும் வாயுமானவள்   வாசியானவள்  வாழ்வுமானவள் பண்ணோடும் வேயுமானவள்   பேருமானவள் பெண்மையாமவள்  தாய்மையே  1   ஈரமானவள்     தீரமானவள்   ஆரமானவள்  அரசனாகும் வீரமானவள்    விசயமானவள் வித்தையாகி  அகிலமாகும் வாரமானவள்   மாதமானவள் வருடமாகியே வயதுமாகும் சாரமானவள்   சந்தமானவள் சக்தியாமித் தாய்மையே         2   பெண்மையாக  மென்மையாக தந்திடும்பத்   துமாதமாக‌ உண்மையாக    இன்மையாகத்     தங்கிடும்கருப்  பையுமாக‌ தண்மையாக    திண்மையாக    கவனமாகப்  பெற்றெடுக்க‌ ப‌ண்மையாக     நண்மையாக    பிறப்பளித்த  தாய்மையே                   3   விழிகளாட்டி விரல்களாட்டி வளைகளாட்டி அம்மாயென‌ மொழிகளுட்டி தமிழனாக்கி வழிகளாற்றிய‌ அன்னையை பழிகளாற்றிக் கலைகளென்ற‌ கவர்ச்சிகாம வெறியரை அழிப்பதற்குச் சூலமேந்தும் ஆதிகாளியே தாய்மையே        4   கற்பனைக் கலையெழுதக் கன்னியரைப் பயமுறுத்தி அற்பனைப் போலசிலர் அறமாற்றி நெறிமாற்றி கற்பினைக் களங்கமுற கண்கலங்கச் செய்வதும் ஏற்பிலைக் காணாயோ! ... Full story

வேழ கணபதி காப்பு

-விவேக்பாரதி சந்தச் சிந்தியல் வெண்பாக்கள் மோன கணபதி ஞான கணபதி வான மருளிடு மாதி கணபதி கான கணபதி காப்பு! தீது விடுபட வாத மறுபட மோத வருமிட ரோடி விலகிட நாத கணபதி காப்பு! நாளு மடியவ ராழ வினைகெட ஆளு மரசுநி தான கணபதி தாளெ மதுகதி காப்பு! நீல நதிதவ மாழ வமரனு கூல கணபதி மூல அதிபதி கால கணபதி காப்பு! தேக முயர்நல மாக வழிசெயு மூக கணபதி மூட வினைதடு காக கணபதி காப்பு! ஆறு சடைதவ ழாதி சிவனொடு வீறு மிகவெதி ... Full story
Page 1 of 1012345...10...Last »
Copyright © 2015 Vallamai Media Services . All rights reserved.
வல்லமை மின்னிதழில் வெளியாகும் ஆக்கங்கள், ஆக்கியவரின் தனிப்பட்ட கருத்துகளே; வல்லமையின் கருத்துகளாகக் கொள்ள வேண்டாம்.