Archive for the ‘மரபுக் கவிதைகள்’ Category

Page 1 of 712345...Last »

“ஸ்ரீராம தர்ம சரிதம்” (17)

  மீ.விசுவநாதன் பகுதி: 17 பாலகாண்டம் கங்கை, உமா தேவி கதை வைகறைப் பொழுது வந்ததென வாழ்த்தி எழுப்பி விட்டவுடன் கைகளால் நீரை வான்நோக்கி வழங்கித் துதித்தான் காகுத்தன் ! பொய்யிலா குருவின் முகம்நோக்கி "புனித சோணா நதிகடந்து அய்யனே எங்கு செலவுள்ளோம் அடியேன் தனக்கு ... Full story

”ஸ்ரீராம தர்ம சரிதம்” (16)

”ஸ்ரீராம தர்ம சரிதம்
  மீ.விசுவநாதன் பகுதி: 16 பாலகாண்டம் "மிதிலைக்குப் புறப்படுதல்" பொழுது புலர்ந்த வேளையதில் புனிதக் கதிரின் மேன்மைகளை தொழுது முடித்த இராமபிரான் தூய முனியின் முகம்பார்த்து விழுது நாங்கள் உங்களது விருப்பம் அறிய விரும்புகிறோம் எழுத முடியா குருவருளே இயம்பும் அடுத்த செயலென்றார்! (1)... Full story

“ஸ்ரீராம தர்ம சரிதம்” (15)

மீ.விசுவநாதன் பகுதி: 15 பாலகாண்டம் "சித்தாசிரமம் என்ற காட்டுப் பகுதி" சிந்தையிலே மகிழ்ச்சிதனைக் கூட்டும் "சித்தாச்ர ம"க்கதையைக் கேட்பீர் ! முந்தயநாள் மாவிஷ்ணு இங்கே முடிவில்லா மாதவத்தைச் செய்தார் ! மந்திரத்தை மனத்துள்ளே ஓதி மகத்தான பேரின்பங் கொண்டார் ! அந்தவோர் வேளையிலே ... Full story

“ஸ்ரீராம தர்ம சரிதம்” (14)

மீ.விசுவநாதன் பகுதி: 14 பாலகாண்டம் தாடகையின் பிறப்பு பிரும்மாவின் வரம்பெற்றுப் பிறந்தவளே இந்த பிரும்மாண்ட பலங்கொண்ட தாடகைப்பெண் என்பாள் ! விரும்பித்தான் "சுந்தனை"யே திருமணமும் செய்தாள் ! விவேகமிலா கோபத்தால் அகத்தியரைச் சீண்ட திரும்பியவர் சாபமிட வீழ்ந்திட்டான் சுந்தன் ! தீராத ஆத்திரத்தில் தெய்வமுனி செய்யும்... Full story

சிவபிரதோஷம் “வெண்பனித் தீயினன்”

சிவபிரதோஷம்
மீ.விசுவநாதன்  "அன்பே சிவம் " இறைவனுண்டா ஏமாற்றா? - என் ஏக்கத்தைத் தாய்க்குத் தெரிவித்தேன் நிறைமனத்தில் அன்புவைநீ - அந்த நிமிடமுதல் இறையே நீயென்றாள் . தெய்வமுண்டா கிடையாதா ? - குருவே தெளிவுதாரீர் எனக்கே எனக்கேட்டேன் ஐயமின்றி உண்டென்றார் - அதை அனுபவத்தில் கண்டே உணரென்றார். கடவுளுண்டா கற்பனையா ? - ... Full story

“ஸ்ரீராம தர்ம சரிதம்” (13)

மீ.விசுவநாதன் பகுதி: 13 பாலகாண்டம் தாடகவனத்தை அடைதல்   காலையிலே எழுந்தவுடன் கதிரவனை வேண்டி காகுத்தன் இலக்குவனும் கடமைகளைச் செய்து வேலைகளை முடித்தவுடன், வேள்விதனைச் செய்யும் மேலான முனிவர்கள் முகமலர்ச்சி யோடு ஓலமிடும் கங்கையினை உடன்கடந்து செல்ல ஓடமொன்று தந்ததிலே உடனமரச் சொல்லி ஞாலமதில் தர்மமென்றும் ... Full story

“ஸ்ரீராம தர்ம சரிதம்” (12)

  மீ.விசுவநாதன் பகுதி: 12 பாலகாண்டம் காலையில் நதிக்கரையில் மங்கையரில் சிறந்தவளாம் கோசலையுன் அன்னை மடிபெற்ற புண்ணியத்தால் வந்துதித்த ராமா, செங்கதிரால் கோலமிட்டுச் சீர்கொண்டு உன்னை தெய்வீக ராகத்தில் எழுப்புகிறான் சூர்யன் ! செங்கரும்பும் மஞ்சளுமாய் சேர்ந்தயிக் காட்டில் சிறகடிக்கும் பறவையெலாம் ... Full story

சிவபிரதோஷம் “வெண்பனித் தீயினன்”

சிவபிரதோஷம்
  மீ.விசுவநாதன் மேனியின் ஆசையை மெள்ளநான் விட்டிட மிகஆழ பக்தி வேண்டும் ஊனிலே ஓடுற உதிரமா சக்தியில் உமைபாகன் உறைய வேண்டும் மானிடன் என்னுரு மாதொரு பாகனாய் மனம்நன்கு காண வேண்டும் ஞானியர் பக்கமே நான்தின மிருந்திட நல்லசிவ னருள வேண்டும் தீநிற வண்ணனே நீரணி அழகனே தீரட்டும் பிறவிப் பிணியே... Full story

“ஸ்ரீராம தர்ம சரிதம்” (11)

  மீ.விசுவநாதன் பகுதி: பதினொன்று பாலகாண்டம் விஸ்வாமித்திரர் தயரதனிடம் விடுத்த கோரிக்கை   சொன்னசொலை மீறாத குலத்தினிலே வந்த கோவே! நற் குணக்குன்றே உன்வார்த்தை கேட்டு இன்னமுதைப் பெற்றுவிட்ட இன்பத்தைக் கொண்டேன் ! என்னுள்ள எண்ணத்தைச் சொல்கின்றேன் ! எந்தன் இன்னலைநீ போக்கிடுவாய் என்றுன்னை நம்பி இப்போதே ... Full story

“காயத்ரி”

  மீ.விசுவநாதன் ஆதிசக்தி ஒன்றென்று - மனம் ஆழப் பதிந்த விதையொன்று – தினம் ஒதிபக்தி செய்வதற்கே - நன்கு ஓங்கி வளர்ந்து உருவாச்சு ! நாதியாகத் தானிருந்து - மெய் ஞான விளக்கு எரிவதற்கு - தன் சோதிக்கண் தந்தவளே - என் சூட்சு மத்தின் திரியவளே ! எப்போதும் உள்ளிருந்தே - அந்த ஏக உருவை உணர்வதற்கு ... Full story

“ஸ்ரீராம தர்ம சரிதம்” (10)

  மீ.விசுவநாதன்   பகுதி: பத்து பாலகாண்டம் தேவர்கள் வானர சேனைகளாக வருதல் ஜாம்பவான் சுக்ரீவன் வாலி தாரன், நளன்,நீலன், வாயு தாமெனத் தந்திட்ட பிள்ளை தவத்தோன் அறிவனுமன், இன்னும் மாபலங் கொண்டிருக்கும் வீரர் மண்ணில் வானரராய்த் தோன்றி ராவணப் போர்புரிந்து சீதா ... Full story

“ஸ்ரீராம தர்ம சரிதம்” (9)

மீ.விசுவநாதன் பகுதி: ஒன்பது பாலகாண்டம் வசிட்டரிடம் மன்னன் வேண்டினான் வசந்த காலம் வந்தபோது வசிட்ட முனியைத் தயரதன்போய் உசந்த வேள்வி அச்வமேதம் உடனே துவங்க வேண்டுமென்று நயந்த பக்திப் பணிவுடனே ஞானி முன்னே நிற்பதுபோல் புயங்கள் கட்டிக் கேட்டவுடன்... Full story

“ஸ்ரீராம தர்ம சரிதம்” (8)

மீ.விசுவநாதன்   பகுதி: எட்டு பாலகாண்டம் "ரிஷ்ய சிருங்கரும் சுமந்திரர் சொன்னதும்"   மன்னன் தயரதன் மந்திரி சுமந்திரர் சொன்ன செய்தி மன்னனுக்கு மகிழ்ச்சியை அள்ளித் தந்தது ; அதைநாம் அறிவோம்:- புள்ளி விவரமாய்ப் புராணம் சொல்வதை நெஞ்சுள் வைத்தே விபரமாய்ச் சொல்கிறேன்! சஞ்சல மில்லா சனத்குமாரர் முனிவர்கள் சபையில் ... Full story

குறளின் கதிர்களாய்…(182)

      புக்கி லமைந்தின்று கொல்லோ வுடம்பினுள்                                                   துச்சி லிருந்த வுயிர்க்கு.        -திருக்குறள் -340(நிலையாமை)   புதுக் கவிதையில்...   நோய் நொடிகளால் நிறைந்திருக்கும் வீடு, மனித உடல்..   அதில் மறைந்து குடியிருந்து வெளியேறிய உயிர், நிரந்தரமாய்க் குடியிருக்க இதுவரை கிடைக்கவில்லை வீடொன்று...!   குறும்பாவில்...   உடலெனும் வீட்டில் நெருக்கிக் குடியிருந்த            உயிரதற்குக் கிடைக்கவில்லை வீடு,  நிரந்தரமாய்க் குடியேற...!... Full story

சிவபிரதோஷம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரன்

சிவபிரதோஷம்             ஸ்ரீ சந்திரசேகரன்
 மீ.விசுவநாதன்                       அஞ்செழுத்து மந்திரத்தைச் சொல்கிறேன் - துளி     அச்சமின்றி அன்போடு வாழ்கிறேன் ! பிஞ்சுமுகச் சந்திரன்போல் உள்ளவன் - என்     பிரியமுள்ள சந்திரசே கரானவன் ! கஞ்சமின்றிக் கருணைதன்னைக் காட்டுவான் - மனக்     கற்பூரத் தீவண்ணச் சோதியன் ! நெஞ்சமெனும் வேள்வித்தீ மத்தியில் - தான்     நிமிர்ந்துநடை போட்டபடித் தோன்றுவான் !   தீர்த்தபதி என்றவனைப் போற்றிட - என்     திருநாவில் தானமர்ந்து பாடுவான் ! கூர்த்தமதி கொண்டஞான சித்தனாய் - என்     குருவாகக் கிட்டவந்து கூடுவான் ! வார்த்தைக்குள் சிக்காத பேரொளி - சிறு     மனச்சிறைக்குள் சிக்குகின்ற சிவனொளி ! சேர்த்தகைக்குள் சிவலிங்க ... Full story
Page 1 of 712345...Last »
Copyright © 2015 Vallamai Media Services . All rights reserved.
வல்லமை மின்னிதழில் வெளியாகும் ஆக்கங்கள், ஆக்கியவரின் தனிப்பட்ட கருத்துகளே; வல்லமையின் கருத்துகளாகக் கொள்ள வேண்டாம்.