Archive for the ‘மின்னூல்கள்’ Category

Page 1 of 1112345...10...Last »

எழிலரசி கிளியோபாத்ரா – [பேரங்க நாடகம்] (10)

ஆண்டனி & கிளியோபாத்ரா மூன்றாம் பாகம் அங்கம் -7 காட்சி -1 அவளோர் தர்க்க ராணி! வாயாடி மாது! அவளைப் பற்றிவை  இவற்றுள் அடங்கும்: திட்டுவாள்! சிரிப்பாள்! அழுவாள்! கொதித்தெழும் ஆவேசம், ஆத்திர உணர்ச்சி, உன் கவனம் கவரும்! போற்ற விழைவாய்! உண்மை யாய்த் தோன்றும் அவை உனக்கு! …..  ஆண்டனி   வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் (ஆண்டனி & கிளியோபாத்ரா) .   நாடகப் பாத்திரங்கள்: எகிப்தின் அலெக்ஸாண்டிரியாவில்:... Full story

எழிலரசி கிளியோபாத்ரா – [பேரங்க நாடகம்] (9)

அங்கம் -6 காட்சி -4 எங்கே ஆண்டனி? எவருடன் உள்ளார்? என்ன செய்கிறார்? என்னைக் கூறாய் உன்னை அனுப்பிய தென்று! ஆண்டனி சோகமா யிருந்தால், சொல்வாய் அவரிடம், ஆடிப் பாடி உள்ளேன் என்று! அவர் பூரித்தி ருந்தால் நோயில் துடிப்பதாய்க் கூறிடு! போய்வா சீக்கிரம் ! … (கிளியோபாத்ரா) வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் (ஆண்டனி & கிளியோபாத்ரா) கண்ணியப் பிரபு! ஒரு வார்த்தை புகல்வேன்! பிரியத்தான் வேண்டும் நீங்களும் நானும்! அது மட்டு மில்லை! நேசிப்ப துண்மை நீங்களும், நானும் ! அது மட்டு மில்லை! நிச்சயம் அறிவீர் நீவீர்! சொல்கிறேன், மறக்கும் என் நினைவு, ... Full story

எழிலரசி கிளியோபாத்ரா – [பேரங்க நாடகம்] (8)

அங்கம் -6 காட்சி -1 வாழ வேண்டும் நீ! அல்லது மதிப்போடு மீள வேண்டும் வாழ நீ,  குருதியில் மூழ்கி மாள எதிராகப் போரிட்டு! …. (ஆண்டனி) வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் (ஆண்டனி & கிளியோபாத்ரா) தைபர் நதி ரோமில் உருகிப் போகட்டும்! ரோம் சாம்ராஜி யத்தின் தோரண வளையம் குப்புற வீழட்டும்! என் வசிப்புத் தளம் இதுதான்! அரசு மாளிகை அனைத்தும் களிமண்! சாணிப் பூமி யானது, மானி டனுக்கும் மிருகத் துக்கும் தீனி யிடுவது வெவ்வேறு முறையில்! வாழ்வின் புனிதம் இவ்விதம் புரிவது: ஒருவரை ஒருவர் விரும்பி யிருவர் ஒன்றாய்ப் பின்னிப் ... Full story

எழிலரசி கிளியோபாத்ரா – [பேரங்க நாடகம்] (7)

அங்கம் -5 காட்சி -11 சீஸரின் புண்கள் பேசா வாய்கள்! எனக்காய் நீவீர் இயங்கிடச் செய்வீர்! ….. இங்குதான் குத்தினான் வஞ்சகக் காஸ்கா! இனிய புரூட்டஸ் குத்தியது இங்கே !… பாம்ப்பியின் சிலைக் காலடியில் சீறிடும் குருதி சிந்தச் சிந்த சீஸரும் வீழ்ந்தார் ! சீஸர் வீழ்ந்ததும் மோசச் சதிதான் நேசர் நம்மேல் வீசிச் சென்றிட நீங்களும் நானும் ஏங்கியே வீழ்ந்தோம்! எத்தகை வீழ்ச்சி என்னாட் டவர்காள்! …. (ஆண்டனி) வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் நாடகப் பாத்திரங்கள்:  ... Full story

எழிலரசி கிளியோபாத்ரா – [பேரங்க நாடகம்] (6)

அங்கம் -5 கட்சி -4 வானத்தின் வயிறைக் கிழிக்குது மின்னல் வைர நெஞ்சில் அடிக்குது பேரிடிச் சத்தம் நாட்டின் வடிவைச் சிதைக்குது பேய்ப்புயல் நகர்த் தெருவை நிரப்புது பெருமழை! ************** பாதிக் கோளத்தில் (பரிதியின் மறைவால்) இறந்து விட்டன இயற்கை நிகழ்ச்சிகள்! வேதனைக் கனவுகள் சீரழிக் கின்றன, திரைமறைவில் எழுந்திடும் துக்கமதை. வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் (சீஸர்) மரணத்தால் மட்டும் தீரும் சிக்கல். சினமில்லை எனக்குத் தனித்த முறையில் குடிமக்கள் நலத்தை எண்ணுபவன் நான் முடி சூட்டுவார் பேராசைச் சீஸருக்கு. முடி ... Full story

எழிலரசி கிளியோபாத்ரா – [பேரங்க நாடகம்] (5)

அங்கம் -5 காட்சி -1   ரோமாபுரிக்கு கிளியோபாத்ரா விஜயம்   கிரேக்க வனிதை தெஸ்ஸா லியனை மிஞ்சிடும், கிளியோ பாத்ராவின் மேனிக் கவர்ச்சி! வானத்து நிலவையும் கவ்வி வசப்படுத்திடும் ! தேன்குரல் எவரையும் திகைக்க வைத்திடும்! பேசத் தொடங்கின் இரவு பகலை நீடிக்கும் ! வயது அவளைப் பார்த்து மொட்டு விடும்! வாலிபத்தைக் கண்டு பொங்கி எழும்! பாதிரியும் வைத்தகண் வாங்காமல் பார்ப்பார், பாவையின் புன்சிரிப்பு இதழில் மின்னிலால்!   ஆங்கில நாடக மேதை: ஜான் டிரைடன் ... Full story

எழிலரசி கிளியோபாத்ரா – [பேரங்க நாடகம்] (4)

எழிலரசி கிளியோபாத்ரா - [பேரங்க நாடகம்] (4)
அங்கம் -4 காட்சி -1 பூரிப்பு அடைகிறேன், எனது வலுவிலாச் சொற்கள் தீப்பற்ற வைத்தன, புரூட்டஸ் நெஞ்சிலே! காஸ்ஸியஸ் பருத்த உடல் கொண்டோர் என் பக்கத்தில் வரட்டும், மென்மை மூளையோடு ஓய்வும் எடுப்போர் ! அதோ பார் ஆண்டனி! பசித்த பார்வையும், நலிந்த மேனியும் படைத்த காஸ்ஸியஸ் ! ஆழ்ந்து உளவிடும் அத்தகை மாந்தர் அபாய மனிதர்கள்! ஜூலியஸ் சீஸர் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் என்ன சாதித்து விட்டார் ... Full story

எழிலரசி கிளியோபாத்ரா [பேரங்க நாடகம்] (3)

எழிலரசி  கிளியோபாத்ரா [பேரங்க நாடகம்] (3)
அங்கம் -3 காட்சி -1 கண்களை மட்டும் கவர்ந்திடும் வனப்பு, கணப்பொழுதில் மலர்ந்து கருகுவது! ஏனெனில் மானிடக் கண்கள் எப்போதும் ஆத்மாவின் ஜன்னல்கள் அல்ல!” ஜியார்ஜ் ஸான்ட் பிரெஞ்ச் பெண் எழுத்தாளி “உலகத்தின் வாக்குறுதிகள் பெரும்பான்மையாக வீண் மாயைகள்தான்! ஒருவன் தன்மீது உறுதியாக நம்பிக்கை கொண்டு, ஒரே ஒரு வினையில் தகுதியும், மதிப்பும் பெறுவதே மானிடத்தின் மிகச் சிறந்த ... Full story

எழிலரசி கிளியோபாத்ரா [பேரங்க நாடகம்] (2)

எழிலரசி  கிளியோபாத்ரா [பேரங்க நாடகம்] (2)
அங்கம் -2 பாகம் -11 மேலங்கியை மாட்டு! எனக்கு மகுடத்தைச் சூட்டு! மேலோங்கி எழுகிற தெனக்குள் தெய்வீக வேட்கை! … (கிளியோபாத்ரா) கடவுளுக் களிக்கும் சுவைத் தட்டு மடந்தை யவள் என்று நானறிவேன், உடல் மீது பிசாசு அவளுக்கு ஆடை அணியா விட்டால்! வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் “ஆத்ம உள்ளுணர்வு கைகளோடு ஒன்றி ... Full story

எழிலரசி கிளியோபாத்ரா [பேரங்க நாடகம்] (1)

எழிலரசி  கிளியோபாத்ரா [பேரங்க நாடகம்] (1)
மூலம்: ஷேக்ஸ்பியர் & பெர்னாட்ஷா தமிழாக்கம்: சி. ஜெயபாரதன், கனடா +++++++++++++++++ வயது ஏறினும் வாடாது அவள் மேனி வழக்க மரபுகளால் குலையாதவள் வாலிபம் வரையிலா விதவித வனப்பு மாறுபாடு ......! படகில் அவள் அமர்ந்துள்ளது பொன்மய ஆசனம்! கடல்நீரும் பொன் மயமாகும் அதன் ஒளியால். படகின் மேற்தளப் பரப்பு தங்கத் தகடு மேடை மிதப்பிகள் நிறம் பழுப்பு! பரவும் நறுமணத் தெளிப்பு காற்றுக்கும் அதனால் காதல் ... Full story

“வேர்களும் விழுதுகளும்”

“வேர்களும் விழுதுகளும்”
********************************************** “ஈழத்து இலக்கியப் பரப்பு” ********************************************** வைத்திய கலாநிதி தியாகராஜ ஐயர் ஞானசேகரன் (தி. ஞானசேகரன் – பகுதி-III) ********************************* 2015 ஞானம் 175 ஈழத்துப் புலம்பெயர் இலக்கியம் 06.06.2000 அன்று தனது முதலாவது இதழை வெளியிட்டுவைத்த ஞானம் ... Full story

வனநாயகன் – புதினம்: ஓர் அறிமுகம்

வனநாயகன் – புதினம்: ஓர் அறிமுகம்
வல்லமை வாசகர்களுக்கு, ஆரூர்பாஸ்கரின் அன்பு வணக்கங்கள்! "வனநாயகன் - மலேசிய நாட்கள்" எனும் எனது இரண்டாவது புதினம் (நாவல்) கிழக்குப் பதிப்பகத்தால் கடந்த ஜனவரியில் வெளியிடப்பட்டது. 2017-சென்னை புத்தகத் திருவிழாவில் வெளியான நாள்முதல் வாசகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்ற வனநாயகனை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துவதில் மிக்க மகிழ்ச்சி! வனநாயகன் குறித்து நான் எழுதுவதைவிட, "காங்கிரீட் வனத்தில் ஒரு யுத்தம்" எனும் ... Full story

ஓவியக்கவி கலில் கிப்ரான் கவிதைகள் – 54

ஓவியக்கவி கலில் கிப்ரான் கவிதைகள் – 54
–சி. ஜெயபாரதன். (1883-1931) ஓவியக்கவி கலில் கிப்ரான் கவிதைகள் மூலம் : கலில் கிப்ரான் தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா     “நீதி மன்றத்துக்கோ அல்லது பல்கலைக் கழகங்களுக்கோ நான் போகும் போது அங்கேயும் திருவாளர் பிதற்றுவாய் தன் தந்தை, தாயோடு பட்டாடையும், அழகிய தலைப்பாகையும் அணிந்து வஞ்சக அங்கி போர்த்திக் கொண்டு காணப்படுவார் !” கலில் கிப்ரான். (Mister Gabber) எதிர்காலத்தை நோக்கி எண்ணற்ற மானிடர் இயற்கை ... Full story

ஓவியக்கவி கலில் கிப்ரான் கவிதைகள் – 53

ஓவியக்கவி கலில் கிப்ரான் கவிதைகள் – 53
–சி. ஜெயபாரதன். (1883-1931) ஓவியக்கவி கலில் கிப்ரான் கவிதைகள் மூலம் : கலில் கிப்ரான் தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா “நான் நண்பன் ஒருவனிடம் பேச உட்காரும் போது திருவாளர் பிதற்றுவாய் அழைக்கப் படாமலே மூன்றாவது நபராய் எம்மோடு ஒட்டிக் கொள்வார். நான் ஒதுக்கினாலும் எப்படியாவது நெருங்கிக் கொண்டு தன் பிதற்றலை எதிரொலித்து எனக்குச் சின மூட்டுவார். அது என் வயிற்றைக் கலக்கிக் கெட்டுப் போன ... Full story

ஓவியக்கவி கலில் கிப்ரான் கவிதைகள் – 52

ஓவியக்கவி கலில் கிப்ரான் கவிதைகள் – 52
–சி. ஜெயபாரதன். (1883-1931) ஓவியக்கவி கலில் கிப்ரான் கவிதைகள் மூலம் : கலில் கிப்ரான் தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா “கடைவீதிப் பக்கம் நான் செல்லும் போது திருவாளர் பிதற்றுவாய் ஒவ்வொரு கடை வாசலிலும் நின்று போவோர் வருவோரைப் பற்றி வக்கணை அடிப்பார். பிதற்றுவாயன் அவரைப் பின்பற்றிச் செல்வதையும் நான் அவரது மௌன முகத்திலே கண்டிருக்கிறேன். பொது மக்களுக்கு ஆட்டிப் படைக்கும் அவன் இருக்கை தெரிவதில்லை.” கலில் ... Full story
Page 1 of 1112345...10...Last »
Copyright © 2015 Vallamai Media Services . All rights reserved.
வல்லமை மின்னிதழில் வெளியாகும் ஆக்கங்கள், ஆக்கியவரின் தனிப்பட்ட கருத்துகளே; வல்லமையின் கருத்துகளாகக் கொள்ள வேண்டாம்.