செய்திகள்

பாரதி விழா 2011

 

bharathi vizha invitation (3)

 

bharathi vizha invitation (1)

Share

Comments (1)

 1. தி.க.சி. அவர்களுக்கு பாரதி விருது கொடுத்து
  அறிஞாகள் எல்லாரும் வாழ்த்தியது மிகவும்
  மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. “நிமிர்ந்த நன்னடை
  நேர்கொண்ட பார்வை” என்ற பாரதியாரின்
  வரிகளுக்கு உதாரணமாக திகழ்பவர் தி.க.சி.
  இரா.தீத்தாரப்பன், ராஜபாளையம்.

Comment here