திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

911566b6-a620-4061-95ee-b292a33c9131

 

”நின்றாய், நடந்தனை, நீளக் கிடந்தனை,
சென்றாயர் பாடியில் சேர்ந்தனை, -கன்றுக்காய்,
கண்ணென கோகுலக் கன்றிமை காத்திடும்,
கண்ணனை நெஞ்சே கருது”….கிரேசி மோகன்….

Share

Comment here