சிறப்புச் செய்திகள்செய்திகள்

எஸ்.எஸ்.எம். சமுதாய வானொலிக்கு தேசிய விருது!

வல்லமையின் மனமார்ந்த வாழ்த்துகள்!

வணக்கம். இந்த இனிய தருணத்தில். நமது எஸ்.எஸ்.எம். சமுதாய வானொலிக்கு நடுவண் அரசு வழங்கும் 2016ம் ஆண்டிற்கான தேசிய விருது கிடைத்துள்ளது என்பதை தெரிவித்துக் கொள்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம்.

சமுதாய வானொலிகளுக்கான போட்டியில், அழிந்து வரும் கலைகளை மீட்டெடுக்கும் முயற்சியில் – பாரம்பரிய கலாச்சாரம் என்ற நிகழ்ச்சியில் தொல்கலைப் பயணம் என்ற தலைப்பில் பங்கு கொண்டு நமது அரசிடமிருந்து பெற்றுள்ளது என்பதனை மிக்க மகிழ்வுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.

நன்றி,
இப்படிக்கு,
பு.மு. ஜாகீர் உசேன்
நிலைய மேலாளர்
எஸ்.எஸ்.எம். சமுதாய வானொலி

52ad3c8b-4022-451e-8472-89484d0c7af6

Comment here