தெய்வ தரிசனம்: ஆடிக் கிருத்திகை: முருகன் துதி

ரமணி

தெய்வ தரிசனம்: ஆடிக் கிருத்திகை: முருகன் துதி

images

(எழுசீர்ச் சந்த விருத்தம்:
தான/தனன தானன/தனன தான/தனன தானன/தனன
. தான/தனன தானன/தனன தானனா)

ஆறு படைகளில் ஆல யங்கொளும் ஆறு மாமுக வேலனே
ஏறு மாமயில் சேரும் மாவிணை ஈச னுமைமகன் பாலனே
கூறு மாவடி யார்ம னத்தினில் கோலம் கொண்டமர் குமரனே
சேறு வொன்றையே சீந்து மென்மனம் சேயெ னக்கருள் அமரனே. … 1 (2)

[மாவிணை = அழகிய இரு மனைவியர்]

ஓது மாமறை உன்ன தம்வரும் உன்னைப் பாடிடும் போதிலே
யாதும் நீயெனும் ஞானம் வந்திடும் யானி லங்குள மீதிலே
சோத னைபல தந்த ருள்குகன் சூர பதுமனின் காலனே
தீத ழிந்துளம் நன்மை நாடவே சேயெ னக்கருள் பாலனே. … 2 (2)

ஆழ்ம னத்துயர் நீக்கி ஞானமென் றாழ்ம னத்துயர் வாகவே
பாழ்ம னத்தினில் பற்று நீங்கிடும் பான்மை யென்நெறி யாகவே
ஊழ்வி னையடி யோடு நீங்ககண் ணொற்றி னேன்குகன் பாதமே
வாழ்வி லேயினி வைய மேயிது மாயை யாமெனும் போதமே. … 3 (2)

–ரமணி, 28-07-2016, கலி.13/04/5117

*****

Share

About the Author

ரமணி

has written 11 stories on this site.

திரு. ஜி.குருநாதன், ‘ரமணி’ என்னும் புனைப்பெயரில் 1986 வருடம் கதைகள் எழுதத் தொடங்கியவர். அப்போது எழுதிய ஐந்து சிறுகதைகளில் மூன்று, ‘சிறுகதைக் களஞ்சியம்’, ‘இதயம் பேசுகிறது’, ‘அமுதசுரபி’ இதழ்களில் வெளிவந்தன. ‘அமுதசுரபி’யில் வந்த கதை, அவர்கள் 1990 வருடம் நடத்திய சிறுகதைப் போட்டியில் முதல்பரிசைப் பகிர்ந்துகொண்டது. அதன்பின், கணினித் துறையில் ஈடுபாடு காரணமாக, இத்தனை வருடங்கள் கதை எழுதுவதை விட்டுவிட்டவர், இப்போது பணிஒய்வு பெற்ற நிலையில் மீண்டும் எழுதத் தொடங்கியுள்ளார். இப்போது எழுதிய சிறுகதைகளில் மூன்று ‘இலக்கிய வேல்’ மாத இதழில் வெளிவந்துள்ளன. கதை எழுதுவதுடன், ‘சந்தவசந்தம்’ கூகிள் மரபுக்கவிதை குழுமத்தில் சேர்ந்ததனால் மரபுக்கவிதைகள் புனைவதிலும் தேர்ச்சிபெற்று, ஆன்மீகம், உலகியல் போன்ற துறைகளில் மரபுக்கவிதைகள் எழுதி அவற்றைச் ‘சந்தவசந்தம், முகநூல்’ மற்றும் பிற இணையக் குழுமங்களில் பதிந்து வருகிறார்.

Write a Comment [மறுமொழி இடவும்]

Security Question: (* Solve this math to continue) *


Copyright © 2015 Vallamai Media Services . All rights reserved.
வல்லமை மின்னிதழில் வெளியாகும் ஆக்கங்கள், ஆக்கியவரின் தனிப்பட்ட கருத்துகளே; வல்லமையின் கருத்துகளாகக் கொள்ள வேண்டாம்.