குறளின் கதிர்களாய்…(168)

see http://sviluppo.studiosanti.com/moe/kupit-dzhivik.html செண்பக ஜெகதீசன்

வானுயர் தோற்ற மெவன்செய்யுந் தன்னெஞ்சந்
தானறி குற்றப் படின். (திருக்குறள் -272: கூடாவொழுக்கம்) 

புதுக் கவிதையில்…

தவறென அறிந்தபின்னும்,
அதைச் செய்ய
மனம் நாடும் ஒருவன்
கொண்ட
உயர்ந்த தவக்கோலத்தில்,
ஒரு பயனுமில்லை…! 

குறும்பாவில்…

அறிந்தே தவறுசெய்ய எண்ணங்கொண்டோன்,
வானுயர் தவக்கோலம் கொண்டாலும்
வராது நற்பலனே…! 

மரபுக் கவிதையில்…

குற்ற மென்றே தெரிந்தபின்னும்
     -கேடு செய்ய நினைத்திடுவோர்,
கற்று யர்ந்த துறவிபோலக்
   -காவி யுடையும் தண்டுடனே
மற்றும் பலவாய்த் தவவேடம்
  -மாற்றி மாற்றிப் போட்டாலும்,
பெற்று விடவே போவதில்லை
  -பெரிதாய் நல்ல பயனதுவே…! 

லிமரைக்கூ…

அறிந்தே செய்வார் கேடு,
உயர்தவ வேடத்திலும் ஒன்றும்பெறார்,
பெறுவார் பலனாய்ப் பாடு…! 

கிராமிய பாணியில்…

செய்யாத செய்யாத தவறு செய்யாத,
தவறுன்னு தெரிஞ்சிதுன்னா
தவறிக்கூட தவறு செய்யாத… 

தவறுன்னு தெரிஞ்சபின்னும்
தவறுசெய்ய மனசுவச்சா
தவறிப்போவான் பாத்துக்கோ… 

அவன்
தவசிபோலக் காவிகெட்டிப்
பெருசாத்
தவவேசம் போட்டாலும்,
பயனில்ல பயனில்ல
கொஞ்சங்கூடப் பயனில்ல… 

அதால,
தவறு செய்யாத தவறு செய்யாத,
தவறிக்கூட தவறு செய்யாத…!

 

 

 

செண்பக ஜெகதீசன்

செண்பக ஜெகதீசன்

இதுவரை: இரைதேடுவதுடன் இறையும் தேடிய அரசுப்பணி
(நிர்வாக அதிகாரி-நெல்லையப்பர் திருக்கோவில்).
இப்போது: மேலாளர், காசித்திருமடம், ஆச்சிராமம்(சுசீந்திரம்).
ஓய்வுநேரப் பணிகள்: ரசனை(இயற்கை, இலக்கியம்),
எழுத்துப் பணிகள் (பெரும்பாலும் கவிதைகள்)…
கவிதை நூல்கள்-6..
வலைதளங்கள்: வார்ப்பு, திண்ணை,
நந்தலாலா, வல்லமை, முத்துக்கமலம்…

Share

About the Author

செண்பக ஜெகதீசன்

has written 332 stories on this site.

இதுவரை: இரைதேடுவதுடன் இறையும் தேடிய அரசுப்பணி (நிர்வாக அதிகாரி-நெல்லையப்பர் திருக்கோவில்). இப்போது: மேலாளர், காசித்திருமடம், ஆச்சிராமம்(சுசீந்திரம்). ஓய்வுநேரப் பணிகள்: ரசனை(இயற்கை, இலக்கியம்), எழுத்துப் பணிகள் (பெரும்பாலும் கவிதைகள்)… கவிதை நூல்கள்-6.. வலைதளங்கள்: வார்ப்பு, திண்ணை, நந்தலாலா, வல்லமை, முத்துக்கமலம்...

Write a Comment [மறுமொழி இடவும்]


7 × seven =


Copyright © 2015 Vallamai Media Services . All rights reserved.
வல்லமை மின்னிதழில் வெளியாகும் ஆக்கங்கள், ஆக்கியவரின் தனிப்பட்ட கருத்துகளே; வல்லமையின் கருத்துகளாகக் கொள்ள வேண்டாம்.