வரவேற்புக் கவிதை

விவேக் பாரதி

 

என் கல்லூரியில் இன்று இணைந்திருக்கும் முதலாமாண்டு மாணவர்களுக்கு மூத்த(இரண்டாமாண்டு) மாணவனான நான் மனதாரப் பாடிய வரவேற்புக் கவிதை….

இளமை கொண்டவர்கள் வாழ்கவே – வாழ்கவாழ்க
இளமை கொண்டவர்கள் வாழ்கவே !
வளமை ஆக்கவந்த மக்களாம் – வாழ்கவாழ்க
வலிப டைத்தவர்கள் வாழ்கவே !

கனவு காணுங்கண்கள் வாழ்கவே – உயருதற்குக்
கடமை ஆற்றுங்கைகள் வாழ்கவே !
மனதில் அச்சமற்ற வீரர்கள் – பூமியெங்கும்
மணம்ப ரப்பிநீடு வாழ்கவே !

வேட்கை கொண்டநெஞ்சர் வாழ்கவே – சூழுகின்ற
வேத னையெரித்து வாழ்கவே !
பாட்டி சைக்ககுமிதழ்கள் வாழ்கவே – கல்விகற்று
பாரு யர்த்தும்வர்க்கம் வாழ்கவே !

காதல் பேணுமக்கள் யாவரும் – இன்பமுற்று
கவிதை போலமண்ணில் வாழ்கவே !
நீதி நேர்மைகொண்டு வாழ்ந்திடும் – இளைஞரென்றும்
நீடு வாழ்கவாழ்க வாழ்கவே !

எச்ச ரிக்கைகொண்ட மானுடர் – நல்லவார்த்தை
எழுத மண்ணில்நன்கு வாழ்கவே !
மெச்சு தற்குமுரிய சக்தியாம் – இளைஞரென்னும்
மேன்மை யாளர்வாழ்க வாழ்கவே !

Share

About the Author

விவேக் பாரதி

has written 25 stories on this site.

"கல்லூரி பயிலும் இளம் மரபு கவிஞர்" துபாய் தமிழர் சங்கத்தின் மூலம் "வித்தக இளங்கவி" என்ற பட்டம் பெற்றவர். "மகாகவி ஈரோடு தமிழன்பன்" விருது பெற்றவர். "முதல் சிறகு" என்னும் கவிதைத் தொகுப்பின் ஆசிரியர். பாரதி மேலே தீராத பற்று கொண்ட இளைஞர். மரபுக் கவிதைகள் மேல் வளர்த்த காதலால் கவிதை பாடும் கவிஞர்.

Write a Comment [மறுமொழி இடவும்]


3 + six =


Copyright © 2015 Vallamai Media Services . All rights reserved.
வல்லமை மின்னிதழில் வெளியாகும் ஆக்கங்கள், ஆக்கியவரின் தனிப்பட்ட கருத்துகளே; வல்லமையின் கருத்துகளாகக் கொள்ள வேண்டாம்.