குறளின் கதிர்களாய்…(202)

 

செண்பக ஜெகதீசன்

 

கடுமொழியுங் கையிகந்த தண்டமும் வேந்த                                                                 

னடுமுரண் தேய்க்கும் அரம்.

       -திருக்குறள் -567(வெருவந்த செய்யாமை)

 

புதுக் கவிதையில்…

 

கண்டிப்பில் கடுமையான சொல்லும்,

தண்டனை

அளவுக்கு அதிகமாவதும்,

அரசனின்

வெல்லும் வலிமையெனும்

இரும்பறுக்கும் அரமே…!

 

குறும்பாவில்…

கடுஞ்சொல் கண்டிப்பும், காவலனின்  

கூடுதல் தண்டனையும், வெல்லுமவன்  

வலிமை இரும்பறுக்கும் அரமாகும்…!

 

மரபுக் கவிதையில்…

 

நாட்டை யாழும் மன்னவர்க்கு

     நல்ல தல்லாக் கொடுஞ்சொல்லும்,

காட்டிக் கொடுக்கும் வஞ்சகர்க்குக்

     கொடுக்கும் அதிக தண்டனையும்,

ஆட்டம் காட்டிடும் அரசினுக்கே,

     அரமாய் அவையே அறுத்தழிக்கும்

ஓட்டம் பிடிக்கப் பகையழிக்கும்

     வலிமை யென்னும் இரும்பினையே…!

 

லிமரைக்கூ..

 

கண்டிக்கும் கொடிய சொல்லும்,

கொடுந்தண்டனையும், மன்னனின் வலிமையாமிரும்பை

அரமாகி அறுத்துச் செல்லும்…!

 

கிராமிய பாணியில்…

 

நல்லதில்ல நல்லதில்ல

ராசாவுக்கு நல்லதில்ல,

கோவத்தல சொல்லுற கொடுஞ்சொல்லும்

குடுக்கிற தண்டனயக்

கூடுதலாக் குடுகிறதும் நல்லதில்ல..

 

அதெல்லஞ் சேந்து

அவுரு செயிக்கிற

வலிமங்கிற இரும்ப

அரம்போல அறுத்திடுமே..

 

அதால,

நல்லதில்ல நல்லதில்ல

ராசாவுக்கு நல்லதில்ல,

கொடுஞ்சொல்லும்

கூடுதல் தண்டனயும் நல்லதில்ல…!

 

-செண்பக ஜெகதீசன்…

செண்பக ஜெகதீசன்

செண்பக ஜெகதீசன்

இதுவரை: இரைதேடுவதுடன் இறையும் தேடிய அரசுப்பணி
(நிர்வாக அதிகாரி-நெல்லையப்பர் திருக்கோவில்).
இப்போது: மேலாளர், காசித்திருமடம், ஆச்சிராமம்(சுசீந்திரம்).
ஓய்வுநேரப் பணிகள்: ரசனை(இயற்கை, இலக்கியம்),
எழுத்துப் பணிகள் (பெரும்பாலும் கவிதைகள்)…
கவிதை நூல்கள்-6..
வலைதளங்கள்: வார்ப்பு, திண்ணை,
நந்தலாலா, வல்லமை, முத்துக்கமலம்…

Share

About the Author

செண்பக ஜெகதீசன்

has written 354 stories on this site.

இதுவரை: இரைதேடுவதுடன் இறையும் தேடிய அரசுப்பணி (நிர்வாக அதிகாரி-நெல்லையப்பர் திருக்கோவில்). இப்போது: மேலாளர், காசித்திருமடம், ஆச்சிராமம்(சுசீந்திரம்). ஓய்வுநேரப் பணிகள்: ரசனை(இயற்கை, இலக்கியம்), எழுத்துப் பணிகள் (பெரும்பாலும் கவிதைகள்)… கவிதை நூல்கள்-6.. வலைதளங்கள்: வார்ப்பு, திண்ணை, நந்தலாலா, வல்லமை, முத்துக்கமலம்...

Write a Comment [மறுமொழி இடவும்]


1 − one =


Copyright © 2015 Vallamai Media Services . All rights reserved.
வல்லமை மின்னிதழில் வெளியாகும் ஆக்கங்கள், ஆக்கியவரின் தனிப்பட்ட கருத்துகளே; வல்லமையின் கருத்துகளாகக் கொள்ள வேண்டாம்.