யாருமில்லா மேடையில்

கவிஞர் ஜவஹர்லால்

 

யாரு மில்லா மேடையி லேநான்

நாட்டிய மாடுகின்றேன்; — கேட்க

யாரு மில்லா அவையினி லேநான்

பாடல் பாடுகின்றேன்.

மலரின் அசைவை அதுதரும் மணத்தை

நுகர வாருமென்றேன்; — அந்த

மலரே வாடி உதிர்ந்திடு வரையில்

மனிதர் நெருங்கவில்லை.

தென்னையின் கீற்றுச் சலசலப் பொலியின்

தேனிசை கேளுமென்றேன்; — அங்கே

தென்னையின் அடியில் நிற்பவர் கூடச்

சலசலப் புணரவில்லை.

சாதிக ளெழுப்பும் சச்சர வொலியின்

சத்தம் அடக்குமென்றேன்; — அந்தச்

சாதிகள் இரைச்சல் இன்னிசை யெனவே

சுவைத்தலை யேகண்டேன்.

ஊழல் எனவொரு புற்றுநோய் நாட்டை

உருக்குலைக் குதென்றேன்நான்; — அந்த

ஊழலில் குளித்தே திளைப்பவர் என்குரல்

உதறிடல் கண்டுநொந்தேன்.

யாரு மில்லா மேடையி லாடும்

நாட்டியம் என்னபயன் ? – கேட்க

யாரு மில்லா அவையினி லேஎன்

பாடலால் என்னபயன் ?

Share

About the Author

has written 14 stories on this site.

மரபுக் கவிஞர்.

Write a Comment [மறுமொழி இடவும்]

Security Question: (* Solve this math to continue) *


Copyright © 2015 Vallamai Media Services . All rights reserved.
வல்லமை மின்னிதழில் வெளியாகும் ஆக்கங்கள், ஆக்கியவரின் தனிப்பட்ட கருத்துகளே; வல்லமையின் கருத்துகளாகக் கொள்ள வேண்டாம்.