குறளின் கதிர்களாய்…(206)

 

 

 

சென்ற விடத்தாற் செலவிடா தீதொரீஇ                                                                  

நன்றின்பா லுய்ப்ப தறிவு.

       -திருக்குறள் -422(அறிவுடைமை)

 

புதுக் கவிதையில்…

 

செல்லும் தீய பாதையில்

மனதைச்

செல்லவிடாமல் தடுத்து,

நல்ல பாதையில்

செலுத்துதல்தான் அறிவு…!

 

குறும்பாவில்…

 

தீய பாதையில் செல்லும் மனத்தைத் 

தடுத்து தீமையகற்றி தூயபாதை 

செலுத்துதலே அறிவு…!

 

மரபுக் கவிதையில்

 

கட்டுப் பாடுகள் ஏதுமின்றிக்

     கடந்தே செல்லும் மனத்தினையே,

கட்டுப் படுத்தித் தடைசெய்து

     கெட்ட வழியில் செல்லாமல்,

திட்ட மிட்டே நல்வழியில்

     தீயன அகற்றிச் செலவிடுதல்

மட்டும் தானிவ் வுலகதிலே

     மகிமை மிக்க அறிவாமே…!

 

லிமரைக்கூ..

 

செலவிடாதே மனததன்வழி யதுவே, 

செலுத்ததை தீமையகற்றி நல்லவழியிலே,  

செம்மை அறிவென்பதுதான் இதுவே…!

 

கிராமிய பாணியில்…

 

அறிவுயில்ல அறிவுயில்ல- இது

அறிவுயில்ல அறிவேயில்ல,

அதுபோக்கில மனசப் போகவிட்டா

அதுக்கபேரு அறிவில்ல..

 

அடங்காமப்போற மனச அடக்கி

அது கெட்டவழியில போகாம

நல்லவழியில அனுப்புனா,

அதுக்கப்பேருதான் அறிவு..

 

அதால

அறிவுயில்ல அறிவுயில்ல- இது

அறிவுயில்ல அறிவேயில்ல,

அதுபோக்கில மனசப் போகவிட்டா

அதுக்கபேரு அறிவில்ல…!

 

-செண்பக ஜெகதீசன்…

செண்பக ஜெகதீசன்

செண்பக ஜெகதீசன்

இதுவரை: இரைதேடுவதுடன் இறையும் தேடிய அரசுப்பணி
(நிர்வாக அதிகாரி-நெல்லையப்பர் திருக்கோவில்).
இப்போது: மேலாளர், காசித்திருமடம், ஆச்சிராமம்(சுசீந்திரம்).
ஓய்வுநேரப் பணிகள்: ரசனை(இயற்கை, இலக்கியம்),
எழுத்துப் பணிகள் (பெரும்பாலும் கவிதைகள்)…
கவிதை நூல்கள்-6..
வலைதளங்கள்: வார்ப்பு, திண்ணை,
நந்தலாலா, வல்லமை, முத்துக்கமலம்…

Share

About the Author

செண்பக ஜெகதீசன்

has written 357 stories on this site.

இதுவரை: இரைதேடுவதுடன் இறையும் தேடிய அரசுப்பணி (நிர்வாக அதிகாரி-நெல்லையப்பர் திருக்கோவில்). இப்போது: மேலாளர், காசித்திருமடம், ஆச்சிராமம்(சுசீந்திரம்). ஓய்வுநேரப் பணிகள்: ரசனை(இயற்கை, இலக்கியம்), எழுத்துப் பணிகள் (பெரும்பாலும் கவிதைகள்)… கவிதை நூல்கள்-6.. வலைதளங்கள்: வார்ப்பு, திண்ணை, நந்தலாலா, வல்லமை, முத்துக்கமலம்...

Write a Comment [மறுமொழி இடவும்]


5 − four =


Copyright © 2015 Vallamai Media Services . All rights reserved.
வல்லமை மின்னிதழில் வெளியாகும் ஆக்கங்கள், ஆக்கியவரின் தனிப்பட்ட கருத்துகளே; வல்லமையின் கருத்துகளாகக் கொள்ள வேண்டாம்.