சித்திரையே வருக!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

வல்லமை வாசக அன்பர்களுக்கும்

உலகத் தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும்

தமிழ்ப் புத்தாண்டு நல் வாழ்த்துக்கள்.

பெருவை பார்த்தசாரதி

 

சித்திரை முதல் நன்னாளில்..சிந்தனையில்

……சிறப்பாகத் தோன்றி யதைச் சொல்கிறேன்.!

பத்தரை மாற்றுத் தங்கமாமது! மாதங்கள்

……பன்னிரண்டில் முதன் மையாய்த் திகழுமே.!

அத்துணை நன்மைகளும் நம்மிடம் வந்து

……அடையுமாறு அச் சித்திரையும் வழிசெயும்.!

முத்திரை பதிக்கும் வாழ்விலொரு நாளாக

……சித்திரை நாட்களனைத்தும் நல் நாட்களே.!

 

சித்திரைத் திருநாள் பிறந்தநன் நாளில்நம்

……சிந்தனையும் நன்றே சிறப்புற வேண்டும்.!

தித்திக்கும் பல திருவிழாவைத் தருகின்ற

……தெவிட்டாத இன் பத்தையுமது அளிக்கும்.!

கத்திரி வெயிலின் வெப்பமிக விருந்தாலும்

……குளிருமது!கொண்டாடும் திரு விழாவால்.!

புத்தாண்டின் முதல் நாளாமின்று அதைப்

……புன்னகையோடு புகழுற வர வேற்போம்.!

பெருவை பார்த்தசாரதி

பெருவை பார்த்தசாரதி

கல்வித் தகுதி :: வணிகவியலில் முதுகலைப் பட்டம்
கல்லூரி :: தேசியக் கல்லூரி, திருச்சிராப்பள்ளி
அலுவலகம் :: சென்னை விமானநிலையம்
குடியிருப்பது :: கலைஞர் நகர், சென்னை

Share

About the Author

பெருவை பார்த்தசாரதி

has written 110 stories on this site.

கல்வித் தகுதி :: வணிகவியலில் முதுகலைப் பட்டம் கல்லூரி :: தேசியக் கல்லூரி, திருச்சிராப்பள்ளி அலுவலகம் :: சென்னை விமானநிலையம் குடியிருப்பது :: கலைஞர் நகர், சென்னை

Write a Comment [மறுமொழி இடவும்]


2 + three =


Copyright © 2015 Vallamai Media Services . All rights reserved.
வல்லமை மின்னிதழில் வெளியாகும் ஆக்கங்கள், ஆக்கியவரின் தனிப்பட்ட கருத்துகளே; வல்லமையின் கருத்துகளாகக் கொள்ள வேண்டாம்.