குறளின் கதிர்களாய்…(213)

-செண்பக ஜெகதீசன்

நயன்சாரா நன்மையி னீக்கும் பயன்சாராப்
பண்பில்சொற் பல்லா ரகத்து. (திருக்குறள் -194 பயனில சொல்லாமை)

புதுக் கவிதையில்… 

பயனேதும் சாராத
பண்பிலாச் சொல்லைப்
பலரிடத்தும் பேசுதல்,
ஒருவனை
நீதி நேர்மையுடன் சாராமல்
நன்மை பெறவிடாமல்
நீக்கிவிடும்…!

குறும்பாவில்… 

பயனற்ற பண்பிலாச் சொல்லை
பலரிடமும் பேசுதல், அவனை நீதிநேர்மையுடன்
சாராது நன்மைபெறாமல் தடுத்துவிடும்…!

மரபுக் கவிதையில் 

பயனது ஏதும் தாராத
-பண்பே யில்லாச் சொல்லதனை,
அயலார் அறியப் பேசிடுதல்,
-அறியா ததனைப் பேசியோனை,
உயர்ந்த நீதி நேர்மையெலாம்
-உடைமையாய் வந்து சேராமல்
பயன்படும் நன்மை பெற்றிடாமல்
-பாழாய்ப் போக விட்டிடுமே…!

லிமரைக்கூ… 

பேசாதே பயன்சாராப் பண்பிலாச் சொல்லை,
பிறரறியயிதனைப்  பேசுவோர் தமக்கு என்றும்
நீதி நேர்மையொடு நன்மையேது மில்லை…!

கிராமிய பாணியில்… 

பேசாத பேசாத
பயன்தராத சொல்ல
எப்பவுமே பேசாத…

பண்பேயில்லாம
பயன்தராத சொல்ல
பெறரறியப் பேசாத,
அப்புடிப் பேசுறவனுக்கு
நீதி நேர்மயோட
நன்ம எதுவும் கெடைக்காதே…

அதால,
பேசாத பேசாத
பயன்தராத சொல்ல
எப்பவுமே பேசாத…!

 

 

செண்பக ஜெகதீசன்

செண்பக ஜெகதீசன்

இதுவரை: இரைதேடுவதுடன் இறையும் தேடிய அரசுப்பணி
(நிர்வாக அதிகாரி-நெல்லையப்பர் திருக்கோவில்).
இப்போது: மேலாளர், காசித்திருமடம், ஆச்சிராமம்(சுசீந்திரம்).
ஓய்வுநேரப் பணிகள்: ரசனை(இயற்கை, இலக்கியம்),
எழுத்துப் பணிகள் (பெரும்பாலும் கவிதைகள்)…
கவிதை நூல்கள்-6..
வலைதளங்கள்: வார்ப்பு, திண்ணை,
நந்தலாலா, வல்லமை, முத்துக்கமலம்…

Share

About the Author

செண்பக ஜெகதீசன்

has written 354 stories on this site.

இதுவரை: இரைதேடுவதுடன் இறையும் தேடிய அரசுப்பணி (நிர்வாக அதிகாரி-நெல்லையப்பர் திருக்கோவில்). இப்போது: மேலாளர், காசித்திருமடம், ஆச்சிராமம்(சுசீந்திரம்). ஓய்வுநேரப் பணிகள்: ரசனை(இயற்கை, இலக்கியம்), எழுத்துப் பணிகள் (பெரும்பாலும் கவிதைகள்)… கவிதை நூல்கள்-6.. வலைதளங்கள்: வார்ப்பு, திண்ணை, நந்தலாலா, வல்லமை, முத்துக்கமலம்...

Write a Comment [மறுமொழி இடவும்]


2 − = zero


Copyright © 2015 Vallamai Media Services . All rights reserved.
வல்லமை மின்னிதழில் வெளியாகும் ஆக்கங்கள், ஆக்கியவரின் தனிப்பட்ட கருத்துகளே; வல்லமையின் கருத்துகளாகக் கொள்ள வேண்டாம்.