கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

’சகாதேவன் கட்டினான்,ய சோதை பிணைத்தனள்,
சுகதேவர் சொல்லுற்ற(பாகவத) சேயோ, -அகமில்லா
அன்பால் அடைபடும் ஆனந்தக் கண்ணன்,ஆ
வின்பால் யசகாதே வர்’’….கிரேசி மோகன்….

About the Author

has written 1959 stories on this site.

எழுத்தாளர், நடிகர், கவிஞர், என சகல கலைகளிலும் பிரபலமானவர்.