நிறையாய் வளராய்

இனிய ஆசிரியர் (குரு) தின வாழ்த்துகள்

 

புவியாய் கதிராய் மதியாய் வெளியாய்
நிலமாய் நீராய் தீயாய் காற்றாய்
மலையாய் நதியாய் ஒலியாய் ஒளியாய்
சகமாய் சுகமாய் மனமாய் வளர்ந்தே!!

காயாய் கனியாய் கசப்பாய் இனிப்பாய்
தாயாய் பதியாய் தமிழாய் அணியாய்
உறவாய் உணர்வாய் உளமாய் இதமாய்
கறவாய் கவியாய் கனவாய் நனவாய்

சுரமாய் சுயமாய் சுருதியாய் கிருதியாய்
தரமாய் சரமாய் வரியாய் சரியாய்
கரமாய் க்ரமமாய் வரமாய் வருமாய்
விரியாய் குருவே திரிமேன் ஒளியே!

மனமாய் குணமாய் இனமாய் மதமாய்
தனமாய் வளமாய் தினமாய் திறமாய்
வ‌னமாய் தவமாய் பிறவாய் இறவாய்
முடிவாய் தருவாய் முதல்வாய் சரணே!!

சரியாய் உரையாய் விரியாய் வரியாய்
கரியாய் அரனாய் அரியாய் குகனாய்
தெரியாய் புரியாய் சுவையாய் அமுதே!
பெரிதாய் சிறிதாய் கிரியின் அழகே!!

கருவாய் திருவாய் கனிவாய் மொழியாய்
தருவாய் தருவாய் ஒருவாய் மொழியாய்
உருவாய் அறிவாய் அருவாய்த் தெளிவாய்
குருவாய் வருவாய் விரைவாய் மனதே

வரவாய் செலவாய் இரவாய் பகலாய்
முழுதாய் இலதாய் மதியாய் ஒளியாய்
புதிதாய் முதிதாய் வயதாய் தொடரும்
விதிதாய் சுழலும் உனதாய் முடியும்

உருவில் குருவாய் அருளில் தாயாய்
கருவின் முதலாய் அறிவின் விழுதாய்
இருளில் ஒளியாய் இறையே அருளாய்
மறையாய் மலராய் நிறையாய் வளராய்.

சத்தியமணி –
பிறப்பு – திருமயம், தமிழ் நாடு
படிப்பு – கணிதத்திலும் , கணிப்பொறிப் பயன்பாட்டிலும் முதுகலை
உழைப்பு – விஞ்ஞானி , இயக்குநர் ((தகவல் தொழில்நுட்பம்)
இருப்பு – தில்லி தலைநகரம்
துடிப்பு – தமிழ் வளர்த்தல், கவி புனைதல், கதைக் கட்டுரை வடித்தல்,மொழி பெயர்த்தல்,இறைப் பணி,இசைப் பணி, சமுதாயப் பணி,ஜோதிடம்,
சிறப்பு – அவ்வைத் தமிழ் சங்கம் / உதய கீத அமைப்புகளில் முக்கிய பங்கு
பங்களிப்பு – கவியரங்குகள், தமிழ் சபைகள் , பொதுநலத் தொண்டு சங்கங்கள், பக்தி பணி
களிப்பு – இணையத்தை வடிப்பித்தல்,பதிப்பித்தல், புதுப்பித்தல்,நட்பு உலகத்தை களிப்பித்தல் ,http://sathiyamani.blogspot.in/, http://www.youtube.com/watch?v=XmxkF8nHpDY

Facebook LinkedIn Google+ YouTube 

Share

About the Author

has written 77 stories on this site.

சத்தியமணி - பிறப்பு - திருமயம், தமிழ் நாடு படிப்பு - கணிதத்திலும் , கணிப்பொறிப் பயன்பாட்டிலும் முதுகலை உழைப்பு - விஞ்ஞானி , இயக்குநர் ((தகவல் தொழில்நுட்பம்) இருப்பு - தில்லி தலைநகரம் துடிப்பு - தமிழ் வளர்த்தல், கவி புனைதல், கதைக் கட்டுரை வடித்தல்,மொழி பெயர்த்தல்,இறைப் பணி,இசைப் பணி, சமுதாயப் பணி,ஜோதிடம், சிறப்பு - அவ்வைத் தமிழ் சங்கம் / உதய கீத அமைப்புகளில் முக்கிய பங்கு பங்களிப்பு - கவியரங்குகள், தமிழ் சபைகள் , பொதுநலத் தொண்டு சங்கங்கள், பக்தி பணி களிப்பு - இணையத்தை வடிப்பித்தல்,பதிப்பித்தல், புதுப்பித்தல்,நட்பு உலகத்தை களிப்பித்தல் ,http://sathiyamani.blogspot.in/, http://www.youtube.com/watch?v=XmxkF8nHpDY

Write a Comment [மறுமொழி இடவும்]

Security Question: (* Solve this math to continue) *


Copyright © 2015 Vallamai Media Services . All rights reserved.
வல்லமை மின்னிதழில் வெளியாகும் ஆக்கங்கள், ஆக்கியவரின் தனிப்பட்ட கருத்துகளே; வல்லமையின் கருத்துகளாகக் கொள்ள வேண்டாம்.