கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

180917 Radhakrishna lr

யிங்யாங் காக இணைப்பாம் இருவரும்,
சங்கரன் சக்தியுமை ஜாடையில் -இங்கரன்
கண்ணபிரான் சக்தியுமைப் பெண்ராதை: க்ரேசியின்
எண்ணமிது வண்ணம்கே சவ்…..கிரேசி மோகன்…..!

About the Author

has written 1959 stories on this site.

எழுத்தாளர், நடிகர், கவிஞர், என சகல கலைகளிலும் பிரபலமானவர்.

Copyright © 2015 Vallamai Media Services . All rights reserved.
வல்லமை மின்னிதழில் வெளியாகும் ஆக்கங்கள், ஆக்கியவரின் தனிப்பட்ட கருத்துகளே; வல்லமையின் கருத்துகளாகக் கொள்ள வேண்டாம்.