இலக்கியம்கவிதைகள்

தாயுமானவன்!

கவிஞர் அறிவுமதி

 

என்னைத் தாயாக்கியவன் 

கணவன்!

எனக்குத் தாயாகியவன்

நண்பன்!

Comment here