கேசவ் வண்ணம் -கிரேசி எண்ணம்

181129 Dialogue with Arjuna – Gitamrita 160gsm A4-wcol (milker, churner, feeder)

”ஊட்டுகிறார் கீதையை உண்ணென பார்த்தனுக்கு
மாட்டுக்கார் கண்ணன், மதனியின்(பெரியபிராட்டி) -வூட்டுக்கார்(விஷ்ணு):
கீதா அமுதத்தை, கேசவ் கொடுத்தது,
சேதாரம் இன்றி சுவை’’….கிரேசி மோகன்….!

About the Author

has written 1959 stories on this site.

எழுத்தாளர், நடிகர், கவிஞர், என சகல கலைகளிலும் பிரபலமானவர்.