வினைத்தொகையே வாழ்க்கைத்துணையாய்…!!!

-ஆ.செந்தில் குமார். படர்கொடி நீயாக.. பற்றும் கொழுகொம்பு நானாக… சுடரொளி நீயாக.. செல்லும் பரவெளி நானாக... அடர்வனம் நீயாக.. தரும் அடைமழை நானாக… தொட

Read More

புத்தாண்டே வருக! வருக…! புதுவாழ்வு தருக! தருக…!

-ஆ. செந்தில் குமார். நல்லதோர் அரசு அமைய… புத்தாண்டே வருக! வருக..! நல்லோர் நட்பு நிலைக்க… புத்தாண்டே வருக! வருக..! பொல்லாதோர் விலகி ஓட… புத்தாண்டே

Read More

இச்சையின் பிடியிலிருந்து இளம் பிஞ்சுகளைக் காப்போம்…!

ஆ. செந்தில் குமார். அனைத்திலும் குழந்தைகள் முதன்மையாக இருப்பதற் கேங்கும் பெற்றோரால்... அகவை ஐந்தை எட்டுவதற்குள் ஆற்ற வியலா மனவுளைச்சல்… அளித்

Read More

கருவாகி உருவாகி கவினுலகைக் காணும் வரை…

-ஆ. செந்தில் குமார். தந்தையின் உயிரணு ஆற்றலைப் பெற்று… தாயின் கருமுட்டை சுவற்றைத் துளைத்து… உட்புகுந் ததனுள் ஒன்று கலந்து… உயிரின் கருவாய் மாற்ற

Read More

நாட்டுப்புறப் பாடல்…

ஆ. செந்தில் குமார்   சிங்கப்பூரு சீமபோயி… மச்சான் சட்டுபுட்டுன்னு சம்பாரிச்சி… செட்டிகுளம் கூட்டுரோட்டுல… பெட்டிக்கட ஒன்னு போடலாமு

Read More

ஈழத்தின் குரலாய்…!

  ஆ. செந்தில் குமார்   வஞ்சியவள் சீதையின் வாட்டத்தைப் போக்கி - காத்து நின்ற அஞ்சனையின் மைந்தனவன் அனுமனைப் போன்று எதிரிகளின் படை

Read More

வஞ்சகர்…!!

-ஆ. செந்தில் குமார்   கருத்திருப்பர்! வெளுத்திருப்பர்! கனிவான பேச்சில் இனித்திருப்பர்! உள்ளத்தில் கடுத்திருப்பர்! - எனினும் உடல் மொழியதை

Read More

உறவுகள் மேம்பட…!

- ஆ. செந்தில் குமார் உதிர்க்கின்ற கடுஞ்சொல்லால் உறவு நிலைக்குமா? காண்கின்ற குற்றத்தால் சுற்றம் நிலைக்குமா? கடுகடுத்த முகத்தைக் கண்டால் குடும

Read More

உழவுக்காடு….

உழவுக்காடு.... ***************** - ஆ. செந்தில் குமார் கண்ட கனவு பலிக்குதடி கண்ணம்மா! கருமேகம் திரண்டுடுச்சி கண்ணம்மா! கருமேகம் திரண்டுச்சின்னா

Read More

பெண் ஒரு போராளி…!

-ஆ. செந்தில் குமார் கல்லடிகள் தாங்கி நிற்கும் பழுமரம் போல் - கணவனின் சொல்லடிகள் தாங்கி நிற்கும் பெண் ஒரு போராளி! கற்புநெறிக்கு இடையூறு எது வரி

Read More

தமிழ் பால் கொண்ட ஈர்ப்பால்…!

  ஆ. செந்தில் குமார்   இலக்கணத்தில் இருப்பது ஆண்பால் பெண்பால் பலர்பால் ஒன்றன்பால் பலவின்பால் எனும் ஐம்பால்... இவற்றுள் முதல் மூ

Read More

முரண்பாடு….!

  ஆ. செந்தில் குமார்     அணுவின் உருவம் மிகச்சிறிது அதில் பொதிந்துள ஆற்றல் அளப்பரிது! அழகாய் தோன்றும் கடல்தனிலே ஆழிப் பே

Read More