இரமேஷ் அர்ஜூன் கவிதைகள்

1 என் வார்த்தைகளில் இருக்கும் வன்மங்களுக்கு ஆயுள் தண்டனை கொடுக்கிறேன். ஆனால் அவை சுதந்திர தினம் தியாகிகள் தினம் அந்த தினம் இந்த தினம் என்று

Read More

கவிஞர் இரமேஷ் அர்ஜுன் கவிதைகள்

-இரமேஷ் அர்ஜுன் 1 விடியல்அறியா இரவொன்றில் தொடங்குகிறது வாழ்க்கை உறக்கத்தின் ஊடே இடைப்பிறவரல் என்பதாய் கனவொன்றில் ஆழ்மனத் தேடலின் அசைவுகள்

Read More