Posts Tagged ‘எம். ஜெயராம சர்மா’

Page 1 of 1112345...10...Last »

பரந்தமனம் எழவேண்டும் !

     ( எம் . ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் .... அவுஸ்திரேலியா )     குடிப்பதற்கு நீரின்றிக் குவலயத்தில் பலபேர்கள் தவிக்கின்ற நிலையிப்போ தானெழுந்து நிற்கிறது அதைப்போக்க வழிகாண ஆராய்ச்சி செய்துவிடின் அவலமுறும் அனைவருமே ஆறுதலை அடைந்திடுவார் !   அணுபற்றி ஆராய்ச்சி அகிலத்தில் நடக்கிறது ஆயுதங்கள் புதுப்புதிதாய் அதனூடாய் வருகிறது அருந்துவதற்கு நீரின்றி அவதியுறும் நிலைபற்றி ஆயுதத்தை சிந்திப்பார் அரைக்கணமும் நினைப்பதில்லை !   ஆண்டவனின் படைப்பினிலே அரும்படைப்பு மனிதவினம் அவ்வினத்தின் துயர்பற்றி அக்கறையைச் செலுத்தாமல் ஆயுதங்கள் செய்வதிலே ஆசையுடன் செயற்பட்டால் அகிலத்தின் அமைதியெலாம் அத்தனையும் அழியுமன்றோ !   நீரில்லா நிலையினிலே நிலம்வறண்டு வீணாகும் போர்வந்து ... Full story

அன்புதனை அணையுங்கள்

எம் . ஜெயராமசர்மா, மெல்பேண், அவுஸ்திரேலியா    ஓடிவரும் ஆறும் ஊற்றெடுக்கும் நீரும் ஆடிவரும் காற்றும் அனைவருக்கும் உதவும் கூவிநிற்கும் குயிலும் குதித்தோடும் முயலும் யாவருக்கும் இன்பம் நல்கிவிடும் நயமாய் !   மயிலென்போம் குயிலென்போம் வண்ணமிகு கிளியென்போம் தனியான குணங்கொண்டால் அன்னமென உயர்த்திடுவோம் கருடனை வணங்கிடுவோம் காக்கைக்குச் சோறிடுவோம் பெருமைநிறை பறவையென உரிமையாய் உரைத்துநிற்போம் !   கூவிநிற்கும் கோழியினை குழம்புவைத்துச் சுவைத்துவிட்டு கோழியது பொருமையை கொண்டாடி மகிழ்ந்திடுவர் வீட்டிலே வளர்த்தெடுக்கும் வெள்ளாடு தனைவெட்டி விருந்துண்டு மகிழ்ந்துவிட்டு விரிவுரைகள் செய்துநிற்பர் !   அஃறிணை என்று அவற்றையெல்லாம் ஒதுக்கிவிட்டு உயர்திணை என்று உவப்பாகப் பேசிநிற்கும் உலகத்து மனிதர்களின் உண்மைமுகம் வரும்பொழுது அஃறிணை எதுவென்று அப்போது  அறிந்திடலாம் !   உயிர்கொன்று உயிர்வளர்த்தல் உயர்வான செயலன்று எனவுரைக்கும் வள்ளுவத்தை உயர்பீடம் வைக்கின்றோம் உயர்வான குறள்சொல்லும் உயர்வான தத்துவத்தை உள்ளமதில் பதிக்காமல் உதாசீனம் செய்கின்றோம் !   கருணையைக் கடவுளென்போம் அன்புதான் அனைத்துமென்போம் உயிர்களைக் காப்போமென்று உறுதியும் எடுத்து நிற்போம் விலங்குக்குச் சங்கம்வைப்போம் வேள்விகள் வேண்டாமென்போம் நலம்பற்றி சொல்லிவிட்டு நாம்மட்டும் மாறமாட்டோம் ... Full story

புனிதமுடன் நோக்குவோம் !

     ( எம். ஜெயராமசர்மா.... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா )     கருணையொடு பாசமும் கள்ளமில்லா உள்ளமும் உருகிநிற்கும் அன்புமே உருவமெனக் கொண்டதாய் கருவறையில் சுமந்துமே கண்விழித்துப் பார்த்துமே மனமுழுக்கச் சுமந்திடும் மாண்புடைய மங்கையை நிலமுழுதும் இன்றுநாம் நீக்கமறப் போற்றுவோம் அவள்மனதில் ஆனந்தம் அமர்ந்துவிடச் செய்குவோம் !   பொறுமையில் சிகரமாகி பொறுப்பினில் வைரமாகி அறிவினில் கூர்மைகொண்டு அனைத்திலும் உழைத்துநிற்கும் பெருமையாம் பெண்கள்தம்மை பெருமையாய் பார்க்கும்பாங்கு உலகினில் உதிக்கவேண்டி  ஒலியுடன் குரலெழுப்பி தனிமையில் வாடும்பெண்மை தலைநிமிர்ந் திடுகவென்று அனைவரும் அழைப்போம்வாரீர் அவரகம் மகிழ்ந்துநிற்பார் !   மாதர்தம்மை இழிவுசெய்வார் மடமையைப் பொசுக்குவோம் மாநிலத்தில் மாதர்தம்மை மதிப்புயரச் செய்குவோம் பேதமின்றி பெண்கள்வாழ பெரிதும்பணி ஆக்குவோம் பூதலத்தில் பெண்கள்தமை புனதமுடன் நோக்குவோம் !   Full story

ஒருகணம்நாம் சிந்திப்போம் !

   ( எம். ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா )     பரந்திருக்கும் கடலதனை பலருக்கும் உவமிப்பர் பட்டம்பல பெற்றவரை பதவியிலே உயர்ந்தவரை பெட்டிநிறை பணம்கொண்டார் அத்தனபேர் தனையுலகில் கடலெனவே பெயர்சூட்டிக் களிப்புடனே அழைத்திடுவர் !   உவமிக்கும் உவமானம் உயர்வினையே தரவேண்டும் உவர்நிறைந்த கடலதனை உவமித்தல் உகந்ததன்றோ உவர்நிறைந்த கடலதனை உவமானம் ஆக்கிவிடின் உயர்வென்று கருதுவதில் ஒருகுறைவு வருமன்றோ !   தந்தாலும் பலவளத்தை தாகமதைத் தீர்க்காத கடலதனை உவமித்தல் கற்பனைக்கே பொருத்தமில்லை பசுமைதனைத் தருவதற்கும் பயிர்வளர்ச்சி யடைவதற்கும் ஒருபொழுதும் உதவாமல் இருக்குதன்றோ உவர்கடலும் !   மேலிருக்கும் மேகமது கீழிருக்கும் கடல்தன்னுள் ஆதவனின் உதவியுடன் ஆவியென நீரெடுத்து பூமிதனைக் குளிர்விக்க பொழிகின்ற மழையெனவே மாறிவிட்டால் பின்னால்தான் மற்றவர்க்கு உதவுதது !   பட்டம்பல பெற்றவர்கள் பண்புநிலை உயர்வதில்லை பணம்கொண்ட பலபேர்கள் குணம்கூட மாறமாட்டார் உவர்கொண்ட கடல்போல உளமெல்லாம் உயிர்ப்பின்றி அவர்வாழும் நிலையினைநாம் அகிலத்தில் காணுகிறோம் !   கருணைக் கடலென கடவுளைக் கூறுகிறோம் கற்பனைக் கடலென்று கவிஞர்தமை அழைக்கின்றோம் பரந்திருக்கும் காரணத்தால் பெருவாழம் கொண்டதனால் கடலெனவே கருதிநின்று உலகிலுள்ளோர் அழைக்கின்றார் !   ஆழத்தை ... Full story

ஆண்டவனை வேண்டிடுவோம்!

-எம். ஜெயராமசர்மா - மெல்பேண், அவுஸ்திரேலியா  ஆணவம் வந்துவிட்டால் அப்பனும் தெரியமாட்டார் அம்மையும் தெரியமாட்டார் அறிவெலாம் மயங்கிநின்று அகந்தையின் உச்சம்சென்று அழிவினைத் தொட்டுநிற்கும் அவலத்தில் சிக்கிநிற்போம்! குடும்பமாய்க் கடவுள்காட்டும் குணமதைக் கொண்டுநிற்கும் அரும்பெரும் சமயந்தன்னை அறிந்திட முயலுகின்றார் ஆணவம் போக்குவென்று அம்மதம் சொல்லிச்சொல்லி அருமையாய்க் கதைகள்தன்னை அமுதமாய் அளிக்குதன்றோ! தேவரென ... Full story

மாற்றம் – பகுதி 2

-எம். ஜெயராமசர்மா - மெல்பேண், அவுஸ்த்திரேலியா "திருப்புகழ்" எங்கள் சமயத்துக்குக் கிடைத்த மற்றொரு வரப்பிரசாதமாகும்.  கோவில்களிலே திருமுறை ஓதும்போது திருப்புகழும் சேர்க்கப்பட்டுவிட்டது. இதற்குக் காரணம் அதன் அமைப்பும், இறைவன் புகழைக் கூறும் விதமுமாகும்.  தமிழ்மொழியில் இப்படிப் பாடமுடியுமா என்னும் அளவுக்கு மிகமிக அற்புதமாக அமைந்திருப்பதுதான் திருப்புகழ். அந்தத் திருப்புகழைத்தந்த அருணகிரியார் பற்றிப் பார்க்கும்பொழுது அவர் யாவரும் வெறுக்கும்படியான அருவருக்கத்தக்க இழிவான முறையில் வாழ்ந்தார் என்று அறியமுடிகிறது. யாவரும் வெறுத்து ஒதுக்கிய நிலையில் இருந்தவரை மாற்றியது எது? அதுதான் இறைவனின் திருவருள்! அருணகிரியாரின் மாற்றம் அவருக்கு மட்டும் பயன்பட்டதா? ... Full story

திருவாசகத் தேனில் சைவசித்தாந்தம்

-எம். ஜெயராமசர்மா - மெல்பெண், அவுஸ்திரேலியா   இறைவன் தன் திருவடியால் இந்நிலமிசை வந்து அருள்பாலித்துத் தனது திருக்கரத்தால் எழுதிய பெருமை பெற்றது "திருவாசகம்". இத்திருவாசகத்தைக் கேட்டவரும் உருகுவார். படித்தவரும் உருகுவார். இதனாலத்தான் "திருவாசகத்துக்கு உருகாதார் ஒரு வாசகத்துக்கும் உருகார் "என்று சொன்னார்கள் போலும். தேன் மருத்துவ குணம் கொண்டது. தானும் கெடாது தன்னைச் சேர்ந்ததையும் கெடவிடாத தன்மை கொண்டது. இதனால்தான் "திருவாசகம் என்னும் தேன்" என்று யாவரும் ஏற்றிப் போற்றுகின்றனர். தமிழர் மட்டுமின்றி மேனாட்டினரும் திருவாசகத்தை உயர்ந்த நிலையிலேயே வைத்துள்ளனர். கல்லையும் கரைக்கும் தன்மையுடையது திருவாசகம். கல் நெஞ்சையே நல்நெஞ்சாக்கும் ... Full story

தைப்பூசம் காணுங்கள்!

-எம். ஜெயராமசர்மா – மெல்பேண்,  அவுஸ்திரேலியா      கலியுகத்தில்  கண்கண்ட தெய்வமாக கந்தப்பெருமான் விளங்குகின்றார். அவரது அருங்கருணையால் அனைவருக்கும்  அல்லல் அகன்று அகமகிழ்வு ஏற்பட வழி பிறக்கிறது. அடியார் ஓரடி நடந்தால் ஆண்டவன் நூறடிவருவான். அடியார் நூறடி நடந்தால் ஆண்டவன் ஆயிரமடி வருவான் என்று பெரியவர்கள் சொல்லுவார்கள். முருகா என்று ஒருமுறை அழைத்தால் - இம்மைக்கும் மறுமைக்கும் என்றுமை நல்லதையே முருகப்பெருமான் நல்குவான். அந்த அளவுக்கு அளப்பரும் ஆற்றல் கொண்டவன் முருகப்பெருமான்.     கலியுகத்தில் எவர் வாயிலும் முதலில் வருகின்ற வார்த்தை " முருகா " என்பதே யாகும். ... Full story

இந்துமதம் – ஒரு வாழும் நெறி

-எம். ஜெயராமசர்மா – மெல்பேண், அவுஸ்திரேலியா    வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழும் வகையினை யாவருக்கும் காட்டுகின்ற நெறிமுறைகள் அனைத்தையும் தன்னகத்தே கொண்டதாக இந்துமதம் விளங்குகின்றது. ‘கண்டதே காட்சி கொண்டதே கோலம்’ என எண்ணுபவர்களையும், "இப்படித்தான் வாழவேண்டும்" என அன்புடனும், அரவணைப்புடனும் அணுகி அவர்கள் அனைவரும் வாழ்வதற்குத் தேவையான வற்றைக் காட்டி நிற்பதால் இந்துமதம் - "என்றும் வாழும் நெறியாக" இருந்து வருகிறது எனலாம். நெகிழ்ச்சியும், சகிப்புத்தன்மையும், சுதந்திரமும் கொண்டதாக இந்துமதம் திகழ்கின்றமையாலும் அதனை- ஒரு வாழும் நெறி என்று குறிப்பிடலாம்.              ... Full story

நாமுணர்வோம் !

  எம் . ஜெயராமசர்மா ... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா    முள்ளிருக்கும் செடியினிலே முகிழ்த்துவரும் ரோஜாவே முள்பற்றி எண்ணாமல் முறுவலுடன் மலர்ந்துநிற்கும் நல்லவர்கள் வாழ்வினிலே நஞ்சுநிறை முள்வரினும் மெல்லவரும் விலக்கிநின்று நல்லவற்றை நமக்களிப்பர் ! செடிவளரும் கொடிவளரும் சிலவெமக்கு மருந்தாகும் அதனூடே வளர்ந்துவரும் ஆகாத செடியுமுண்டு அதுபோல வாழ்வினிலே ... Full story

வாழ்த்துகள் வழங்கவேண்டும் !

           உள்ளத்தில் உவகைவந்தால் உன்வாழ்வு உயர்ந்துநிற்கும் கள்ளங்கள் நிறைந்துவிட்டால் கஷ்டத்தில் அமிழ்ந்துபோவாய் நல்லதை நாடிநின்றால் நம்மிடம் சொர்க்கமாகும் அல்லவை தவிர்த்தால்வாழ்வு ஆனந்தம் நிறைந்தேநிற்கும் !   மற்றவர் உன்னைப்பார்த்து மனவெறுப் படையாவண்ணம் சொற்களை எந்தநாளும் சுவைபடப் பேசவேண்டும் கற்பன கற்கவேண்டும் கவனத்தில் கொள்ளல்வேண்டும் அற்பங்கள் அகற்றிநின்று அன்பையே பகிர்தல்வேண்டும் !   சிரிப்பினைப் பேணவேண்டும் சிறப்பினை நாடவேண்டும் பொறுப்புடன் நல்லவற்றை போற்றியே நிற்றல்வேண்டும் செருக்கினை ஒதுக்கவேண்டும் சினமதை ஒழித்தல்வேண்டும் அடுத்தவர் மகிழ்ச்சிபார்த்து ஆனந்தம் அடைவாயென்றும் !   வாழ்த்துகள் வழங்கவேண்டும் மகிழ்ச்சியைப் பெருக்கவேண்டும் ஆத்திரம் அடக்கவேண்டும் அன்பினை அளிக்கவேண்டும் வேற்றுமை தவிர்க்கவேண்டும் விருப்பமாய் பழகல்வேண்டும் சாற்றிடும் சொற்கள்யாவும் சந்தோஷம் தருதல்வேண்டும் !   Full story

வணங்குகின்றேன் மகிழ்வுடனே !

      ( எம் .ஜெயராமசர்மா ... மெல்பேண் ... .அவுஸ்திரேலியா ) மடிமீது நான்கிடக்க மலர்ந்தவிழி தனைப்பார்த்து குடிமுழுதும் காக்கவந்த குலசாமி எனவழைத்து விரல்சூப்பும் எனைரசித்து வேதனைகள் தனைமறக்கும் எனதருமை அம்மாதான் எப்போதும் என்தெய்வம் ! என்கண்ணில் நீர்கண்டால் ஏங்கியவள் தவித்திடுவாள் என்சிரிப்பைப் பார்த்தவுடன் எல்லாமே மறந்திடுவாள் என்எச்சில் தனையவளும் இன்னமுது எனநினைப்பாள் எப்படிநான் துப்பிடினும் இருகரத்தால் ஏந்திநிற்பாள் ! பிடிவாதம் பிடித்தாலும் பெருங்குறும்பு செய்தாலும் கடிகின்ற உணர்வகற்றி கருணையுடன் எனைவணைப்பாள் அடியுதைகள் நான்கொடுக்க அவள்மடியைத் தந்துநிற்கும் அன்புநிறை அம்மாவே அவனிதனில் என்தெய்வம் ! கோவிலுக்குச் சென்றாலும் குலதெய்வம் பார்த்தாலும் சாமியென அம்மாதான் சன்னதியில் தெரிகின்றாள் தூய்மைநிறை மனமுடையாள் துன்பமெலாம் தாங்கிடுவாள் வாய்மைநிறை அம்மாவை வணங்குகின்றேன் மகிழ்வுடனே ! Full story

பொங்கல் நல்வாழ்த்துகள்!

பொங்கல் நல்வாழ்த்துகள்!
  Full story

எல்லோரும் பொங்கிநிற்போம் !

எல்லோரும் பொங்கிநிற்போம் !
எம். ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா   புத்துணர்வு புதுக்கருத்து புறப்பட்டு வந்திடட்டும் பொங்கலிட்டு மனம்மகிழ்ந்து புதுப்பொலிவு பெற்றிடுவோம் பொறுமையெனும் நகையணிந்து பொங்கிநின்று மகிழ்ந்திடுவோம் இறைநினைப்பை மனமிருத்தி எல்லோரும் பொங்கிநிற்போம் !   குறையகன்று ஓடிவிட இறைவனைநாம் வேண்டிடுவோம் நிறைவான மனதுவரும் நினைப்புடனே பொங்கிடுவோம் துறைதோறும் வளர்ச்சிவர துடிப்புடனே உழைப்பதென மனமெண்ணி யாவருமே மகிழ்வுடனே பொங்கிநிற்போம் !   சாந்தியொடு சமாதானம் சகலருமே பெற்றுவிட சந்தோஷம் வாழ்வினிலே சகலர்க்கும் நிலைத்துவிட மழைபொழிந்து பூமியெங்கும் பயிர்செழித்து வளர்ந்துவிட வழிவகுக்க இப்பொங்கல் வாய்துவிட பொங்கிநிற்போம் !   பால்பொங்கி வருவதுபோல் பண்புபொங்கி வரவேண்டும் பச்சரிசி சிரிப்பதுபோல் பலமனங்கள் விரியவேண்டும் சுவைபயக்கும் சர்க்கரையாய் சுகங்கள்பல வரவேண்டும் இவையாவும் வாழ்வினிலே இருக்கவெண்ணிப் பொங்கிடுவோம் !   புலம் பெயர்ந்த நாட்டினிலும் பொங்கல் பொங்கி மகிழ்ந்திடுவோம் நலந்திகழும் நாளாக நாமெண்ணிபொங்கிடுவோம் நிலம் பெயர்ந்து போனாலும் நெஞ்சில் ... Full story

விருப்பமுடன் செயற்படுவோம் !

    ( எம். ஜெயராமசர்மா ... மெல்பேண் .... அவுஸ்திரேலியா )     காவிவேட்டி கட்டினால் கயமைக்குணம் ஓடிடும் வெள்ளைவேட்டி கட்டினால் நல்லவுள்ளம் வந்திடும் பட்டுவேட்டி கட்டினால் பகட்டுவந்து ஒட்டிடும் கிளிசல்வேட்டி கட்டுவார் கிடப்பரென்றும் தரையிலே !   வேட்டிகட்டும் போதிலே விதம்விதமாய் கரையெலாம் காட்டிநிற்கும் தரத்தினை கண்டபோது தெரிந்திடும் அரசியலில் உள்ளார்கள் அவர்கள்கட்சி நிறத்தினை வேட்டிக்கரை ஆக்கியே விரும்பிநின்று காட்டுவார் !   வெள்ளைவேட்டி கட்டினால் நல்லவுள்ளம் வரவேணும் கள்ளஞ்செய்யும் பலருமே வெள்ளைவேட்டி கட்டுகிறார் பள்ளிக்கூட ஆசான்கள் பாங்காய்கட்டிய வெள்ளையை கொள்ளை கொள்ளும்கூட்டமும் கூடவைத்து இருக்குது !   துறவுகொண்ட உள்ளத்தார் தூய்மைகாட்டும் காவியை அறவுணர்வு அழிப்பவர் ஆடையாக்கி நிற்கிறார் காவிவேட்டி கண்டதும் கதிகலங்கும் நிலையினை காவிகட்டி கொண்டுளார்  காட்டியிப்போ நிற்கிறார் !   பண்பாடு கலாசாரம் காட்டும் ... Full story
Page 1 of 1112345...10...Last »
Copyright © 2015 Vallamai Media Services . All rights reserved.
வல்லமை மின்னிதழில் வெளியாகும் ஆக்கங்கள், ஆக்கியவரின் தனிப்பட்ட கருத்துகளே; வல்லமையின் கருத்துகளாகக் கொள்ள வேண்டாம்.