Posts Tagged ‘எம். ஜெயராம சர்மா’

Page 1 of 1312345...10...Last »

நீர் !

எம் .  ஜெயராமசர்மா ... மெல்பேண் .. அவுஸ்திரேலியா   பாரினிலே நாம்வாழ நீரெமக்கு முக்கியமே வேரினுக்கு நீரின்றேல் விருட்சமெலாம் வந்திடுமா ஊருக்கு ஒருகுளத்தில் நீர்நிரம்பி இருந்துவிடின் ஊரெல்லாம் உற்சாகம் ஊற்றெடுத்து நின்றிடுமே நீரின்றி பலமக்கள் நீழ்புவியில் இருக்கின்றார் ஆர்நீரைக் கொடுத்தாலும் அருந்திவிடத் துடிக்கின்றார் கார்கொண்ட மேகங்கள் கனமழையைக் கொட்டிவிடின் நீரின்றி இருப்பார்கள் நிம்மதியாய் இருப்பரன்றோ !   விஞ்ஞானம் வளர்ந்ததனால் விந்தைபல விளைகிறது நல்ஞானம் எனமக்கள் நாளுமே போற்றுகிறார் அவ்ஞான வளர்ச்சியினால் அளவற்ற தொழிற்சாலை ஆண்டுதோறும் பெருகிநின்று அவலத்தைத் தருகிறது தொழிற்சாலைக் கழிவனைத்தும் தூயநீரில் கலக்கிறது அதையருந்தும் மக்களெலாம் ஆபத்தில் சிக்குகிறார் ஆபத்தைத் தடுப்பதற்கு ஆட்சியாளர் வராவிட்டால் அருந்துகின்ற நீராலே அவலம்தான் பெருக்கெடுக்கும் !   கிராமப் புறங்களிலே கிணற்றுநீர் இருக்கிறது மழைபொய்த்து விட்டுவிட்டால் அந்நீரும் வற்றிவிடும் நகரப்புறங்களிலே ... Full story

ஆனந்தம் பெருகிடுமே !

எம் . ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா   கல்லுக்குள் உறைந்திருக்கும் கலைநயத்தைப் பார்ப்பதற்கு மெல்லவே உளிசென்று வெட்டிவிடும் கல்லதனை வேண்டாத பகுதிகளை வெட்டியே எறிந்துவிடின் வெளிப்படும் பகுதிதான் வியப்பெமக்குத் தந்துவிடும் !   வேதனையும் சோதனையும் தாங்குகின்ற  வேளையில்தான் மேலான தன்மையங்கே வெளிப்பட்டு வந்துநிற்கும் கல்பட்ட வேதனையால் கடவுளுரு காட்சிதரும் கால்மிதிக்கும் கல்லுக்கு வேதனைகள் புரியாது !   மனமென்னும் கல்தன்னை மாற்றிவிட  வேண்டுமென்று தினமுமே பலவற்றை செய்கின்றோம் வாழ்வெல்லாம் ஆனாலும் அம்மனமோ ஆகாத வழிசென்று ஆணவத்தை அணைத்துவிட ஆர்வம்கொண்டே நிற்கிறது !   ஆணவத்தை அணைத்துவிட்டால் அன்பங்கே அகன்றுவிடும் அறமொளிந்து மறமோங்கி ஆசையங்கே ஆர்ப்பரிக்கும் அன்புபாச நேசமெல்லாம் அனாதரவாய் ஆகிவிடும் ஆண்டவனின் நினைப்புமே அற்பமாய் ஆகிவிடும் !   வேண்டாத அத்தனையும் வேராக ஊன்றிவிடின் வில்லங்கம் அத்தனையும் நல்லவற்றை அழித்துவிடும் வில்லங்கம் தனையகற்ற நல்லதொரு செயலாக வேண்டாத அத்தனையும் வெட்டிவிடல் முறையாகும் !   வேண்டாத விஷயங்களை விரைவாக வெட்டிடுவோம் வேதனையும் சோதனையும் சாதனைக்கே வழிசமைக்கும் ஆதலால் அனைவருமே ஆண்டவனைக் காண்பதற்கு அகற்றிடுவோம் ஆணவத்தை ஆனந்தம் பெருகிடுமே ! Full story

எமது வாழ்வில் கோவில் – பகுதி II

மகாதேவஐயர் ஜெயராமசர்மா, முன்னாள் தமிழ்மொழிக் கல்வி இயக்குநர் (எமது வாழ்வில் கோவில் – பகுதி I) கோவில்கள் சமூகத்தின் உயிர்நாடியாகும். கோவில்கள் ஆன்மீகத்தின் உறைவிடமாகும். அறமுரைக்கும் இடமாகாவும்,நீதிவழங்கும் இடமாகவும், சாந்தியினை சமாதானத்தினை வழங்கும் இடமாகவும், எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக வாழ்வின் மையப் பொருளான ஆண்டவனையே காணும் இடமாகவும் விளங்குகின்றது என்பது முக்கியமாக  இருக்கிறதல்லவா? மனம் நொந்தாலும் கோவிலுக்குப் போவோம். மனம் மகிழ்ந்தாலும் கோவிலுக்குப் போவோம்.  கோவிலுக்குப் போவதால் எங்கள் குணங்களே மாறுகின்றன அல்லவா?கோவிலைச் சாந்தி நிலையம் ... Full story

எமது வாழ்வில் கோவில் – பகுதி I

  மகாதேவஐயர் ஜெயராமசர்மா, B.A (Hons ) Dip. in ( Edu) Dip. In ( Soci ) M.Phil ( Edu ) SLEAS முன்னாள் தமிழ்மொழிக் கல்வி இயக்குநர்                 "கோவில் இல்லா ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம்" என்று நமது முன்னோர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள்.   இவ்வாறு கோவிலை இவர்கள் முதன்மைப் படுத்தியதற்குக் காரணம் என்ன? கோவில் இல்லா விட்டால் வாழவே முடியாதா ? கோவில் என்பது வாழ்க்கையில் கட்டாயமான ஒன்றா ? இப்படிப் பல வினாக்கள் நம்முள் பலருக்கு எழுந்த வண்ணம் இருக்கின்றன. இந்த வினாவானது ... Full story

போராட்டம்

எம் . ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் .... அவுஸ்திரேலியா     மொழிகாக்கப் போராட்டம் இனம்காக்கப் போராட்டம் மதம்காக்கப் போராட்டம் மன்னருக்கும் போராட்டம் ஏழைக்கும் போராட்டம் கோழைக்கும் போராட்டம் இவ்வுலகில் போராட்டம் எத்தனையோ நடக்கிறது !     இல்லாமை காரணமாய் எடுக்கின்றார் போராட்டம் வல்லமையை நிலைநிறுத்த வகைவகையாய் போராட்டம் வாழவெண்ணி நடத்துகிறார் வாழ்வெல்லாம் போராட்டம் நீளமாய் தொடர்கிறது நீள்புவியில் போராட்டம் !     முதலாளி போராட்டம் முதல்பெருக வைப்பதற்கு தொழிலாளி போராட்டம் தோல்வியின்றி வாழ்வதற்கு அரசியலார் போராட்டம் ஆட்சியிலே அமர்வதற்கு அவர்மனதில் போராட்டம் அதிகசொத்துச் சேர்ப்பதற்கு !   மாணவர்கள் போராட்டம் மதிப்பெண்கள் பெறுவதில் பெற்றவர்கள் போராட்டம் பிள்ளைகளை உயர்த்துவதில் ஆசிரியர் போராட்டம் ஊதியத்தைப் பெருக்குவதில் ஆளுகின்றார் போராட்டம் அனைத்தையுமே பதுக்குவதில் !   மதுவொழிக்கப் போராட்டம் நடக்கின்ற தொருபக்கம் மதுக்கடைகள் திறப்பதற்கு வருகின்றார் ஒருபக்கம் குடிநீரே இல்லயென்று குடிகள்செய்வார் போராட்டம் குடித்துவிட்டு பலபேர்கள் குழப்பிடுவார் நாட்டினிலே !   பார்க்கின்ற இடமெல்லாம் பலநிலையில் போராட்டம் போராட்டம் என்பதற்கே அர்த்தமின்றிப் போகிறது மனட்சாட்சி தனைநிறுத்த போராட்டம் தேவயன்றோ மனமெல்லாம் மாறிவிட்டால் போராட்டம் ஓடிவிடும் ! Full story

வீணாக்கார் தம்முயிரை !

           ( எம் .ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் .... அவுஸ்திரேலியா )     பிறப்புக்கும் இறப்புக்கும் பெரும்போரே நடக்கிறது பிறந்துவிட்ட யாவருமே இறந்துவிடல் நியதியன்றோ இறப்பதற்கு எவருமே ஏக்கமுடன் இருப்பதில்லை இருந்துவிட வேண்டும் என்னும் ஏக்கமதேயிருக்கிறது வருந்தியமன் அழைத்தாலும் வரமாட்டேன் என்றழுத்தி யமனுக்கே போக்குக்காட்டும் நாடகத்தை ஆடுகிறார் விருந்துண்டு நாள்முழுக்க மேதினியில் வாழ்வதற்கே மருந்துண்டு மருந்துண்டு வாழ்நாளை பார்க்கின்றார் !   எத்தனையோ வைத்தியங்கள் அத்தனையும் பார்க்கின்றார் சத்திர சிகிச்சையெலாம் தான்செய்து நிற்கின்றார் நித்திரையை வரவழைக்க  நிறையப்பணம் கொடுக்கின்றார் அத்தனைக்கும் அவர்வசதி உச்சமதில் இருக்கிறது சொத்தெல்லாம் வித்தாலும் சுகம்பெறவே விளைகின்றார் சத்தான உணவையெல்லாம் தானவரும் உண்ணுகிறார் மொத்தமுள்ள வைத்தியரை குத்தகைக்கே எடுக்கின்றார் முழுமையாய் வாழ்வதற்கே முழுகவனம் செலுத்துகிறார் !   வசதியுடன் வாழ்வோரும் வழிதெரியா வாழ்வோரும் நீண்டகாலம் வாழ்வதற்கே ... Full story

காலமெல்லாம் உதவுமன்றோ !

எம் . ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் .... அவுஸ்திரேலியா   வசதிபல பெருகுகிறது வாழ்வுநிலை உயர்கிறது வள்ளல்குணம் மனதைவிட்டு மறைந்தோடி ஒழிகிறது தகுதிபல கொண்டவரும் தனைமறந்தே நிற்கின்றார் வெகுமதிகள் தனைநாடி விரைந்தோடி வருகின்றார் !   கல்விகற்ற பெரியவரும் கண்ணியத்தை மறக்கின்றார் காசுசேர்க்க நிற்பதிலே கருத்தெனவே இருக்கின்றார் புண்ணியத்தை மனமதிலே பொசுக்கிவிட நினைக்கின்றார் பூதலத்தில் நடக்குமிது புரியாமல் இருக்கிறது !   மேடையேறிப் பேசிடுவார் மேதையெனக் காட்டிடுவார் தலைக்கனத்தை விட்டுவிட தாம்நினைக்க மாட்டார்கள் உலகத்துப் பட்டமெலாம் ஒன்றாகப் பெற்றாலும் உள்ளமதில் திருப்தியினை உள்நுழைக்க மாட்டாரே !   அன்புபற்றி பேசிடுவார் அறம்பற்றி பலவுரைப்பார் துன்பமுடன் இருப்பாரை தூரநின்றே பார்த்திடுவார் என்புதசை உடம்பென்று இவ்வுடம்பை இகழ்ந்திடுவார் அன்புமட்டும் அவரிடத்தில் அணுகிடவே மறுத்துநிற்கும் !   சாத்திரங்கள் பலவுரைப்பார் சம்பிரதாயம் எனமொழிவார் ஆத்திரத்தை அடக்கிவிடார் ... Full story

எம்ஜிஆர் எனும் நாமம் !

எம் ஜி ஆர் நூற்றாண்டு காலமாதலால் எம் ஜி ஆருக்கு சமர்ப்பாணம்     எம் . ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா   வண்ணத் திரையினில் வலம்வந்தார் நாயகனாய் எண்ணமெலாம் எம்ஜிஆர் எனும்நினைப்பை ஊட்டிநின்றார் கண்ணுக்குள் பதியும்படி காட்சிகள் பலவமைத்து மண்ணிலுள்ளோர் மனமெல்லாம் வந்தமர்ந்தார் எம்ஜிஆர் !   ஏழையாய் வாழ்ந்தாலும் கோழையாய் வாழாமல் வாழ்நாளை வளமாக்கி வாழ்வதற்கு அவருழைத்தார் நாளையதை மனமிருத்தி நல்லவற்றைத் தேர்ந்தெடுத்து ஆழமுள்ள ஆள்மையுடன் அவர்வாழத் தொடங்கினரே !   தாய்ப்பாசம் அவரிடத்துப் பெருக்கெடுத்து ஓடியதே தாய்க்குலத்தின் பெருமைகளை தன்படத்தில் காட்டினரே வாய்க்கின்ற தருணமெலாம் மனிதகுல உயர்வினுக்கு வடிகாலாய் இருக்கும்படி வகுத்தளித்தார் வசனமெலாம் !   எம்ஜிஆர் படங்களிலே எப்பாட்டு வந்திடினும் அப்பாட்டில் பலகருத்தை அவர்புகுத்த முனைந்திடுவார் படம்பார்ப்போர் வாழ்க்கையிலே புடம்போட்டு வருவதற்கு பாட்டமைத்த ... Full story

கங்காரு நாட்டின் கண்ணியம் 

  -எம். ஜெயராமசர்மா – மெல்பேண், அவுஸ்திரேலியா கங்காருநாடு என அழைக்கப்படுகின்ற அவுஸ்திரேலியா 200 வருட வரலாற்றினைக் கொண்டது. இங்குப் பல நாட்டினர், பல மொழிகளைப் பேசுபவர்கள், பல இன கலாசார பண்பாடுகளைக் கொண்டவர்கள் என 165 இனமக்களை அரவணைத்து அவர்களுக்கு அமைதியான ஆறுதலான வாழ்வினையும் வழங்கிக் கங்காருநாடு கண்ணியம் மிக்க நாடாக உலகில் விளங்குகிறது என்பது பெருமைக்குரிய விஷயமாகும். ஜனநாயகத்தை நூறுசதவிகிதம் நிலைநாட்டி வெற்றியுடன் திகழும்  கண்ணியமும் இங்கு இருக்கிறது என்பது குறிப்பிடப்படவேண்டிய தொன்றேயாகும். இந்த நாட்டின் ஆதிகுடிகள் "அபோர்ஜினிஸ்" என்று ... Full story

1000 கவிஞர்கள் கவிதை நூல் வெளியீடு 2017

1000 கவிஞர்கள் கவிதை நூல் வெளியீடு 2017
ஒக்டோபர் மாதம் 21 ஆந் திகதி 32 உலகநாடுகளைச் சேர்ந்த 1000 கவிஞர்களின் கவிதைகளைத் தாங்கி உலகின் மிகவும் பெரிய கவிதைத் தொகுப்பு நூல் யாழ்பாணத்தில் வெளியீடு செய்யப்படும்  பெருவிழா நடைபெற இருக்கிறது. தமிழ்க்கவிதை நூல் வெளியீட்டில் இவ்விழா மிகவும் சிறப்புடையதாக அமைகிறது. Full story

நன்றியுணர்ச்சி

(எம். ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் .... அவுஸ்திரேலியா )   கோடியைக் கொடுத்து நிற்போம் கொடைதனில் சிறந்து நிற்போம் வாடிய வாட்டம் காணில் மனமெலாம் இரங்கி நிற்போம் கூடிய மட்டும் நல்லாய் குணமுடன் நடந்தே நிற்போம் ஆருமே சொல்ல மாட்டார் அதன் பெயர் நன்றியாகும் !   பிள்ளையின் பின்னால் நின்றாலும் பெரும்பாசம் கொடுத்துமே வளர்த்தாலும் கள்ளமே இல்லாமல் உழைத்தாலும் கருணையுடன் கடமைகளைச்  செய்தாலும் உள்ளமெல்லாம் உருக்கமே கொண்டாலும் ஊணுறக்கம் தனைத்துறந்து நின்றாலும் நல்லவரே எனும்நினைப்பும் வாராதே நன்றியுணர்வு என்பதுவுமே   மலராதே !   நாடுமொழி இனம்காத்த பெரியவர்கள் நலம்துறந்து நலிந்துநின்ற மூத்தோர்கள் வாழ்வெல்லாம் பிறருக்காய் உழைத்தவர்கள் வதைபட்டு அடியுண்ட தியாகிகள் நோயுண்டார் தனைப்பார்க்கும் நல்மனத்தார் நொருங்குண்டார் தனைத்தேற்றும் பெருமனத்தார் வாழ்நாளில் காணாத ஒன்றென்றால் வாராத நன்றியுணர் வொன்றேயாம் !   பிள்ளைகளைப் பெற்றுவிட்ட பெற்றோர்கள் பேணிநின்று வளர்திடுவார் பெரும்பொறுப்பாய் இல்லையெனச் சொல்லாது கொடுத்திடுவார் எள்ளளவும் தமைப்பற்றி ... Full story

ஆனந்த சுதந்திரம் !

                   (  எம் .  ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் .... அவுஸ்திரேலியா )     ஆன்மீகக் கொள்கைதனை அரவணைக்கும் பாரதமே அஹிம்சையினை உள்ளுணர்வாய் ஆக்கிநிற்கும் பாரதமே அகிலத்தில் பலநிலையில் வளர்ந்துவரும் பாரதமே ஆனந்த சுதந்திரத்தை அமுதமெனக் காத்திடுவாய் !   பலபேரின் கண்ணீரால் எழுச்சிபெற்ற பாரதமே பலபிரிவு மக்களையும் இணைத்துநிற்கும் பாரதமே நிலம்மீது பலசண்டை நிகழாமல் இருப்பதற்காய் பலநீதி இலக்கியங்கள் படைத்தளித்தாய் உலகினுக்கே !   சர்வவுமே இறைவனென சாற்றிநிற்கும் பாரதமே சமத்துவத்தை நிலைநிறுத்த தானுழைக்கும் பாரதமே இவ்வுலகை இரட்சிக்க ஞானிகளை ஈந்தளித்தாய் இவ்வுலக மாந்தரெலாம் இந்தியாவை நோக்குகிறார் !   வேதமொடு சாத்திரங்கள் வியந்துவிடும் இலக்கியங்கள் பாரதத்தாய் உலகினுக்கு ஈந்தளித்தாள் பொக்கிஷமாய் யார்வந்து போனாலும் நலம்விளைக்கும் எனும்நினைப்பை நாநிலத்துக் கீந்தளிக்கும் பாரதத்தாய் வாழியவே !   புத்தர்காந்தி புனிதநபி ... Full story

வாழ்த்துக் கூறுவோம் !

       (  எம் . ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா )     ஹப்பி பேர்த்டே  என்றுபாடும் கால மதை மாற்றுவோம் கன்னித் தமிழில் பாட்டுப்பாடி கலகலப்பை ஊட்டு வோம் அம்மா பாலில் எமக்குதந்த அன்னைத் தமிழைப் பாடுவோம் அன்னியத்தை அணைத்து நிற்கும் அவலம் அதைப் போக்குவோம் !   கேக்கை வெட்டி விளக்கணைக்கும் கேளிக்கையை விரட்டு வோம் நாக்கில் இனிமை சொட்டசொட்ட நல்ல தமிழைப் பாடுவோம் வீட்டில் உள்ள பெரியவரை வீழ்ந்து வணங்கி நின்றுமே வாழ்த்து வாங்கி ஆசிபெற்று வளமாய் தமிழில் பாடுவோம் !   அப்பா அம்மா அருகணைத்து அக மகிழ்ந்து பாடுவோம் அக்கா அண்ணா தம்பியோடு அழகு தமிழில் பேசுவோம் பக்குவமாய் இனிப்பு வழங்கி பலரும் மகிழப் பாடியே செப்பமாகப் பிறந்த நாளை சிறப்பாய் செய்து மகிழுவோம் !   ஆங்கிலத்தில் பாடும் பாட்டை அகத்தை ... Full story

தமிழால் வாழ்த்துவோம் !

  ( எம்.ஜெயராமசர்மா ..மெல்பேண் .. அவுஸ்திரேலியா )     அறிவுநிறை தமிழ் கொழுந்தே ஆண்டாண்டு வாழியவே நிறைவுடைய வாழ்வு பெற்று நீண்டநாள் வாழியவே !   கனிவுநிறை உள்ளம் கொண்டு காலமெல்லாம் வாழியவே கற்கண்டே கனி அமுதே களிப்புடனே வாழியவே !   இனிமைநிறை வாழ்வு பெற்று ஏற்றமுடன் வாழியவே பருவமெலாம் வளம் பெற்று பாங்குடனே வாழியவே !   முத்தமிழே முழு நிலவே சொத்தேநீ வாழியவே அர்த்தமுள்ள வாழ்வு வாழ அகமார வாழ்த்துகிறோம் !   வசந்தம்நிறை வாழ்வு பெற்று வையகத்தில் வாழியவே வாழ்வெல்லாம் மகிழ்வு கொண்டு வாழ்ந்திடுக பல்லாண்டு !   பிறந்தநாள் கொண்டாடும் வேளை இப்படி வாழ்த்தினால் இனிக்குமல்லவா வாழ்த்திப் பாருங்கள் வண்ணமாயிருக்கும்   Full story

அருமருந்தே காளியம்மா !

           ( எம். ஜெயராமசர்மா ... மெல்பேண் .. அவுஸ்திரேலியா )   எண்ணமெலாம் உன்னிடத்தில் எங்களது காளியம்மா மண்ணிலே நல்லவண்ணம் வாழுதற்குத் துணையானாய் ( எண்ணமெலாம் )   கண்ணாலே உனைப்பார்த்தால் கவலையெல்லாம் தீருமம்மா கண்மணியே காளியம்மா காலடியைப் பற்றுகின்றோம் ( எண்ணமெல்லாம்)   தீராத காதலுடன் தினமும்வரும் அடியவரை நோகாமல் காத்திடுவாய் நுண்ணறிவின் இருப்பிடமே ஆராதனை செய்து அனுதினமும் பாடுகின்றோம் நேராக எமைபார்த்து நின்னருளைத் தருவாய   மருதமர நிழலினிலே வாழுகின்ற தாயேநீ உரிமையுடன் வருமடியார் உள்ளமதில் உறைந்திடம்மா வருவினைகள் எமையணுகா வகையினிலே காத்திடுவாய் அருமருந்தே காளியம்மா அனைவருமே தொழுகின்றோம்   ( எண்ணமெலாம் )                   Full story
Page 1 of 1312345...10...Last »
Copyright © 2015 Vallamai Media Services . All rights reserved.
வல்லமை மின்னிதழில் வெளியாகும் ஆக்கங்கள், ஆக்கியவரின் தனிப்பட்ட கருத்துகளே; வல்லமையின் கருத்துகளாகக் கொள்ள வேண்டாம்.