Posts Tagged ‘எம். ஜெயராம சர்மா’

Page 1 of 1412345...10...Last »

மழலை மொழி !

எம் . ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா குழலினிது யாழினிது என்பர்  ஆனால் குழந்தைகள் மொழியோ அதனினும் இனிது மழலைகள் நிறைந்திடும் போது அங்கு மகிழ்வெனும் ஊற்று பொங்கியே நிற்கும் !   கோடிகள்கொட்டி திருமணம் செய்வர் ஆனால் குழந்தைகள் இன்றில் கொடுமையோ கொடுமை கூழது குடித்துமே வாழ்வார் வீட்டில் குதூகலம் கொடுத்திட மழலைகள் குவிவார் !   ஓடிநாம் களைத்துமே வந்தால் அங்கு ஓடியே வந்துமே மடிதனில் அமர்ந்து நாவினால் மழலைகள் உதிர்ப்பார் அது நாளுமே நமக்கின்பம் நல்கியே நிற்கும் !   கோபங்கள் வந்திடும் வேளை வீட்டில் குழந்தைகள் அங்கு வந்துமே நின்றால் கோபங்கள் ஓடியே போகும் அவர் குறும்புகள் மழலைகள் கொடுக்குமே இன்பம் !   வறுமையிலே கிடந்தாலும் வாடிநாம் நின்றாலும் தலைதடவும் பிஞ்சுவிரல் ... Full story

நல் தீபாவளி !

  ( எம் . ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் .... அவுஸ்திரேலியா     பட்டாடை உடுத்திடுவோம் பட்சணமும் உண்டிடுவோம் மத்தாப்புக் கொழுத்திடுவோம் மனமகிழ இருந்திடுவோம் தப்புக்கள் தனைமறப்போம் தாழ்பணிவோம் மூத்தோரை எப்பவுமே இறைநினைப்பை இதயமதில் இருத்திடுவோம் !   ஆடம்பரம் அனைத்தையுமே அனைவருமே ஒதுக்கிடுவோம் ஆதரவு இல்லார்க்கு அருந்துணையாய் அமைந்திடுவோம் தீதுடைய செயல்களைநாம் தீண்டாமல் இருந்திடுவோம் தீபாவளி எமக்கு சிறப்பாக அமையுமன்றோ !   பட்டாசும் மத்தாப்பும் பலபேரின் உழைப்பாகும் பட்டாசும் மத்தாப்பும் பலவிழப்பை தந்துவிடும் இட்டமுடன் வெடிக்காமல் எச்சரிக்கை மனங்கொண்டால் எல்லோர்க்கும் தீபாவளி இங்கிதமாய் இருக்குமன்றோ !     வியாபாரம் தனையெண்ணி விதம்விதமாய் பட்சணங்கள் வண்ணவண்ண நிறமூட்டி வாவெனவே அழைத்துநிற்கும் அவையுள்ளே பொதிந்திருக்கும் ஆரோக்கியம் தனைக்கெடுக்கும் அத்தனையும் தீபாவளி அகமகிழ்வைக் குலைக்குமன்றோ !   வேகமாய் வாகனங்கள் ஓட்டுவதைத் தவிர்த்திடுவோம் வேகமது கூடிவிடின் விபரீதம் ஆகிவிடும் தீபாவளித் தினத்தில் தேடிவரும் ஆபத்தாய் திசைதெறிக்க ஓடிவரும் வாகனத்தைத் தவிர்த்திடுவோம் !   மதுவரக்கன் தனையெவரும் மனமதிலே  நினையாமல் புதுவசந்தம் வீசுதற்கு புத்துணர்வு பெற்றிடுவோம் தீபாவளி நாளில் திருப்பங்கள் பலவந்தால் தித்திப்பு யாவருக்கும் சொத்தாக இருக்குமன்றோ !   நல்லவற்றைச் ... Full story

அழகான வாழ்வு !

        ( எம் . ஜெயராமசர்மா ...... மெல்பேண் .... அவுஸ்திரேலியா )     கனவினிலும் பெரியோரைக் காணவேண்டும் நினைவினிலும் பெரியோரை நிறுத்தவேண்டும் உணர்வெல்லாம் உயர்வாக இருக்கவேண்டும் உள்ளமதில் கள்ளமதை ஒழிக்கவேண்டும் தனிமையிலே இன்பமதைக் காணவேண்டும் தறிகெட்டு ஓடுவதை நிறுத்தவேண்டும் புவிமீது உள்ளார்கள் இவற்றைச்செய்யின் புனிதமுடை வாழ்வெமக்குக் கிடைக்குமன்றோ !   சமையமதைத்  துணையாக கொள்ளவேண்டும் சன்மார்க்க வழியினிலே நடக்கவேண்டும் சினமென்னும்  நெருப்பதனை அணைக்கவேண்டும் தீங்குசெய்யும்  மக்கள்தமை  ஒதுக்கவேண்டும் ஆண்டவனை தினமும்மனம் நாடவேண்டும் ஆசையெனும் தீயினைநாம் அகற்றவேண்டும் வேண்டிடுவார்க் குதவிதனைச் செய்தல்வேண்டும் விருப்புடனே யாவரையும் பார்த்தல்நன்றே !     மற்றவரைக் குறைசொல்லல் தவிர்த்தல்வேண்டும் வம்புபேசி நிற்பதையும் நிறுத்தல்வேண்டும் எப்பவுமே எதிர்வாதம் குறைத்தல்வேண்டும் ஏளனமாய் நோக்குவதை விலக்கல்வேண்டும் தப்புச்செய்வார் மனந்திருந்த நடத்தல்வேண்டும் தாராளம் எம்மனத்தில் இருத்தல்வேண்டும் முப்பொழுதும் முகமலர்ச்சி கொள்ளல்வேண்டும் முழுமையுடன் வாழ்வதற்கு முயல்தல்நன்றே !   மூத்தோரின் வார்த்தையினை மதித்தல்வேண்டும் மூர்க்கருடன் ... Full story

கைகோர்த்து நிற்போமே !

கைகோர்த்து நிற்போமே !
    எம் . ஜெயராமசர்மா ... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா    பசித்திருந்தார் தனித்திருந்தார் விழித்திருந்து செயற்பட்டார் பழிபாவம் தனைவெறுத்துப் பக்குவமாய் வாழ்ந்திருந்தார்! தனக்கெனவே பலகொள்கை இறுக்கமாய்க் கடைப்பிடித்தார் தளர்ந்துவிடும் வகையிலவர் தனைமாற்ற விரும்பவில்லை! பொறுப்புகளைப் பொறுமையுடன் பொறுப்பேற்றே ஆற்றிநின்றார் வெறுத்தாலும் பலவற்றை விருப்பமுடன் அவர்செய்தார்! மற்றவரை மனம்நோக வைக்காமல் இருந்துவிட மனத்தளவில் வேதனையை... Full story

இறைஞ்சுகிறேன் இறைவனிடம்!

(எம். ஜெயராமசர்மா – மெல்பேண், அவுஸ்திரேலியா)  தலைவைத்து மடிமீது நானுந்தன் முகம்பார்த்து நிலைதளரும் வேளைதனில் நீயென்னைத் தலைதடவி உளம்நிறைய ஆவலுடன் உணர்வுகொண்டு உருக்கமுடன் இருக்கின்ற நிலைகாண ஏங்கிநான் இருக்கின்றேன்! ஓடிநீ   விழுந்துவிட்டால் என்னுதிரம் கொட்டிவிடும் உன்கண்ணில் நீர்வழிந்தால் என்னுள்ளம் பதறிவிடும் வாடிவிடும் முகம்காணின் வந்துவிடும் பெருங்கவலை வையகத்தில் என்னுயிரே வடிவழகே நீதானே! நடுச்சாமம் முழித்துவிட்டால் நடுக்கமுடன் எனையணைப்பாய் படுக்கையிலே என்னருகே படுத்துவிட அடம்பிடிப்பாய் பிடித்தபடி படுத்திடுவாய் பெருவிருப்போ டிருப்பாய் உடுத்திருக்கும் உடுப்பையெல்லாம் உதறிநீ எறிந்திடுவாய்! என்மார்பில் முகம்புதைத்து என்கழுத்தை இறுக்கிடவே உன்கைகள் தனைக்கொண்டு உணர்வுடனே பற்றிடுவாய் எப்போதும் அதைநினைத்து இன்றுமே பார்க்கின்றேன் எனையிறுக அணைப்பதற்கு எவருமின்றித் தவிக்கின்றேன்! இல்லத்தில் விட்டுவிட்டு ஏன்மகளே சென்றுவிட்டாய் நல்லபடி உனைவளர்த்து நான்மகிழ்ந்து இருந்தேனே தொல்லையென நீநினைத்து என்னையிங்கு விட்டுவிட்டாய் நல்லபடி நீவாழ நானிறையை வேண்டுகிறேன்! உன்கையின் அணைப்பாலே உலகினையே மறந்தேனே உன்பேச்சைக் கேட்டவுடன் உளம்நிறைவு பெற்றேனே உன்சிரிப்பு என்னாளும் உயர்மருந்து ஆனதடி என்தவிப்பை உன்மனது ஏனின்னும் உணரலையோ! எப்படிநீ இருந்தாலும் என்னிதயம் உன்வசமே தப்புநீ செய்தாலும் தாங்குவது என்னியல்பே எப்பவுமே என்மகளே இடரின்றி நீயிருக்க இறைவனிடம் என்னாளும் இறைஞ்சுகிறேன் என்னுயிரே!     Full story

கழல்பணிந்து நிற்போமே !

   ( எம் .ஜெயராமசர்மா . .... மெல்பேண் .... அவுஸ்திரேலியா )   நலமான உடல்வேண்டும் நல்லகல்வி வரவேண்டும் வளமான செல்வமெங்கள் வாழ்வினுக்கு வேண்டுமம்மா விலைபோகா மனம்வேண்டும் வீண்பழிகள் அறவேண்டும் நிலையான வாழ்வமைய நின்னருளை வேண்டுகின்றோம் !   செல்வத்தைச் சேர்பதற்கு சேராதவிடம் சேர்ந்து அல்லல்பட்டு அல்லல்பட்டு அலைகின்றார் மாநிலத்தே தொல்லுலகில் செல்வமதை நல்லபடி சேர்ப்பதற்கு வல்லமையைக் கேட்டிடுவோம் வரம்தருவாள் லட்சுமியும் !   வீரமென்னும் பேராலே கோரம்மிங்கே நடக்கிறது வீரத்தின் தூய்மையெலாம் விபரீதம் ஆகிறது உடல்வீரம் உளவீரம் உண்மைவீரம் ஆவதற்கு துர்க்கையது பாதமதை துணையெனவே பற்றிடுவோம் !   கற்றறிந்த பெரியோர்கள் கபடமுடன் நடக்கின்றார் கல்வியினைக் காசாக்கி களங்கத்தை ஊட்டுகிறார் கற்றபடி நடக்காமல் மற்றவரை வதைக்கின்றார் கல்விதரும் சரஸ்வதியே காப்பாற்று கல்விதனை !   அறிவில்லா வீரத்தால் ஆவது ஒன்றுமில்லை ஆற்றலில்லா கல்வியினால் ஆருக்கும் நன்மையில்லை கல்வியொடு வீரம்செல்வம் கைகோர்த்து நிற்பதற்கு கருணைநிறை சக்திகளின் கழல்பணிந்து நிற்போமே !       Full story

காற்று

( எம் . ஜெயராமசர்மா ..... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா ) காற்றுக்கு மாற்றுப்பேர் நிறையவுண்டு கவரும்படி வீசினால் தென்றலாகும் சீற்றமுடன் வந்துவிடின் சூறாவளி சில்லென்று வீசினால் குளிர்காற்றாகும் வடக்கிருந்து வந்துநிற்கும் வாடையாகும் வனங்களிடை வீசினால் சேதமாகும் அளவோடு வீசினால் இதமேயாகும் ஆனாலும் காற்றெமக்கு ஆதாரமே ! வாகனங்கள் ஓடுவதும் காற்றாலே வானூர்தி இயங்குவதும் காற்றாலே நாமியங்கி நடப்பதுவும் காற்றாலே நல்விளைச்சல் விளைவதுவும் காற்றாலே வான்வெளியில் காற்றுநிலை அற்றுப்போனால் மண்மீது உயிர்கள்நிலை அற்றுப்போகும் கஞ்சியின்று வாழ்நாளைக் களித்திடலாம் காற்றின்றி வாழ்ந்துவிடல் அரிதேயாகும் ! சோறின்றி இருந்தாலும் இருந்திடலாம் சொட்டுநீர் அருந்தாதும் வாழ்ந்திடலாம் ஆடையின்றி வாழ்ந்தாலும் வாழ்ந்திடலாம் ஆனாலும் காற்றின்றி வாழமாட்டோம் நீழ்புவியில் வாழ்வார்க்குக் காற்றுத்தேவை நிம்மதியாய் வாழ்வதற்கும் காற்றும்தேவை ஆதாரம் எமக்கென்றும் காற்றேயாகும் ஆதலால் நற்காற்றைச் சுவாசிப்போமே ! நகரத்தில் நற்காற்றை காணமாட்டோம் நகரமெலாம் ... Full story

நீர் !

எம் .  ஜெயராமசர்மா ... மெல்பேண் .. அவுஸ்திரேலியா   பாரினிலே நாம்வாழ நீரெமக்கு முக்கியமே வேரினுக்கு நீரின்றேல் விருட்சமெலாம் வந்திடுமா ஊருக்கு ஒருகுளத்தில் நீர்நிரம்பி இருந்துவிடின் ஊரெல்லாம் உற்சாகம் ஊற்றெடுத்து நின்றிடுமே நீரின்றி பலமக்கள் நீழ்புவியில் இருக்கின்றார் ஆர்நீரைக் கொடுத்தாலும் அருந்திவிடத் துடிக்கின்றார் கார்கொண்ட மேகங்கள் கனமழையைக் கொட்டிவிடின் நீரின்றி இருப்பார்கள் நிம்மதியாய் இருப்பரன்றோ !   விஞ்ஞானம் வளர்ந்ததனால் விந்தைபல விளைகிறது நல்ஞானம் எனமக்கள் நாளுமே போற்றுகிறார் அவ்ஞான வளர்ச்சியினால் அளவற்ற தொழிற்சாலை ஆண்டுதோறும் பெருகிநின்று அவலத்தைத் தருகிறது தொழிற்சாலைக் கழிவனைத்தும் தூயநீரில் கலக்கிறது அதையருந்தும் மக்களெலாம் ஆபத்தில் சிக்குகிறார் ஆபத்தைத் தடுப்பதற்கு ஆட்சியாளர் வராவிட்டால் அருந்துகின்ற நீராலே அவலம்தான் பெருக்கெடுக்கும் !   கிராமப் புறங்களிலே கிணற்றுநீர் இருக்கிறது மழைபொய்த்து விட்டுவிட்டால் அந்நீரும் வற்றிவிடும் நகரப்புறங்களிலே ... Full story

ஆனந்தம் பெருகிடுமே !

எம் . ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா   கல்லுக்குள் உறைந்திருக்கும் கலைநயத்தைப் பார்ப்பதற்கு மெல்லவே உளிசென்று வெட்டிவிடும் கல்லதனை வேண்டாத பகுதிகளை வெட்டியே எறிந்துவிடின் வெளிப்படும் பகுதிதான் வியப்பெமக்குத் தந்துவிடும் !   வேதனையும் சோதனையும் தாங்குகின்ற  வேளையில்தான் மேலான தன்மையங்கே வெளிப்பட்டு வந்துநிற்கும் கல்பட்ட வேதனையால் கடவுளுரு காட்சிதரும் கால்மிதிக்கும் கல்லுக்கு வேதனைகள் புரியாது !   மனமென்னும் கல்தன்னை மாற்றிவிட  வேண்டுமென்று தினமுமே பலவற்றை செய்கின்றோம் வாழ்வெல்லாம் ஆனாலும் அம்மனமோ ஆகாத வழிசென்று ஆணவத்தை அணைத்துவிட ஆர்வம்கொண்டே நிற்கிறது !   ஆணவத்தை அணைத்துவிட்டால் அன்பங்கே அகன்றுவிடும் அறமொளிந்து மறமோங்கி ஆசையங்கே ஆர்ப்பரிக்கும் அன்புபாச நேசமெல்லாம் அனாதரவாய் ஆகிவிடும் ஆண்டவனின் நினைப்புமே அற்பமாய் ஆகிவிடும் !   வேண்டாத அத்தனையும் வேராக ஊன்றிவிடின் வில்லங்கம் அத்தனையும் நல்லவற்றை அழித்துவிடும் வில்லங்கம் தனையகற்ற நல்லதொரு செயலாக வேண்டாத அத்தனையும் வெட்டிவிடல் முறையாகும் !   வேண்டாத விஷயங்களை விரைவாக வெட்டிடுவோம் வேதனையும் சோதனையும் சாதனைக்கே வழிசமைக்கும் ஆதலால் அனைவருமே ஆண்டவனைக் காண்பதற்கு அகற்றிடுவோம் ஆணவத்தை ஆனந்தம் பெருகிடுமே ! Full story

எமது வாழ்வில் கோவில் – பகுதி II

மகாதேவஐயர் ஜெயராமசர்மா, முன்னாள் தமிழ்மொழிக் கல்வி இயக்குநர் (எமது வாழ்வில் கோவில் – பகுதி I) கோவில்கள் சமூகத்தின் உயிர்நாடியாகும். கோவில்கள் ஆன்மீகத்தின் உறைவிடமாகும். அறமுரைக்கும் இடமாகாவும்,நீதிவழங்கும் இடமாகவும், சாந்தியினை சமாதானத்தினை வழங்கும் இடமாகவும், எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக வாழ்வின் மையப் பொருளான ஆண்டவனையே காணும் இடமாகவும் விளங்குகின்றது என்பது முக்கியமாக  இருக்கிறதல்லவா? மனம் நொந்தாலும் கோவிலுக்குப் போவோம். மனம் மகிழ்ந்தாலும் கோவிலுக்குப் போவோம்.  கோவிலுக்குப் போவதால் எங்கள் குணங்களே மாறுகின்றன அல்லவா?கோவிலைச் சாந்தி நிலையம் ... Full story

எமது வாழ்வில் கோவில் – பகுதி I

  மகாதேவஐயர் ஜெயராமசர்மா, B.A (Hons ) Dip. in ( Edu) Dip. In ( Soci ) M.Phil ( Edu ) SLEAS முன்னாள் தமிழ்மொழிக் கல்வி இயக்குநர்                 "கோவில் இல்லா ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம்" என்று நமது முன்னோர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள்.   இவ்வாறு கோவிலை இவர்கள் முதன்மைப் படுத்தியதற்குக் காரணம் என்ன? கோவில் இல்லா விட்டால் வாழவே முடியாதா ? கோவில் என்பது வாழ்க்கையில் கட்டாயமான ஒன்றா ? இப்படிப் பல வினாக்கள் நம்முள் பலருக்கு எழுந்த வண்ணம் இருக்கின்றன. இந்த வினாவானது ... Full story

போராட்டம்

எம் . ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் .... அவுஸ்திரேலியா     மொழிகாக்கப் போராட்டம் இனம்காக்கப் போராட்டம் மதம்காக்கப் போராட்டம் மன்னருக்கும் போராட்டம் ஏழைக்கும் போராட்டம் கோழைக்கும் போராட்டம் இவ்வுலகில் போராட்டம் எத்தனையோ நடக்கிறது !     இல்லாமை காரணமாய் எடுக்கின்றார் போராட்டம் வல்லமையை நிலைநிறுத்த வகைவகையாய் போராட்டம் வாழவெண்ணி நடத்துகிறார் வாழ்வெல்லாம் போராட்டம் நீளமாய் தொடர்கிறது நீள்புவியில் போராட்டம் !     முதலாளி போராட்டம் முதல்பெருக வைப்பதற்கு தொழிலாளி போராட்டம் தோல்வியின்றி வாழ்வதற்கு அரசியலார் போராட்டம் ஆட்சியிலே அமர்வதற்கு அவர்மனதில் போராட்டம் அதிகசொத்துச் சேர்ப்பதற்கு !   மாணவர்கள் போராட்டம் மதிப்பெண்கள் பெறுவதில் பெற்றவர்கள் போராட்டம் பிள்ளைகளை உயர்த்துவதில் ஆசிரியர் போராட்டம் ஊதியத்தைப் பெருக்குவதில் ஆளுகின்றார் போராட்டம் அனைத்தையுமே பதுக்குவதில் !   மதுவொழிக்கப் போராட்டம் நடக்கின்ற தொருபக்கம் மதுக்கடைகள் திறப்பதற்கு வருகின்றார் ஒருபக்கம் குடிநீரே இல்லயென்று குடிகள்செய்வார் போராட்டம் குடித்துவிட்டு பலபேர்கள் குழப்பிடுவார் நாட்டினிலே !   பார்க்கின்ற இடமெல்லாம் பலநிலையில் போராட்டம் போராட்டம் என்பதற்கே அர்த்தமின்றிப் போகிறது மனட்சாட்சி தனைநிறுத்த போராட்டம் தேவயன்றோ மனமெல்லாம் மாறிவிட்டால் போராட்டம் ஓடிவிடும் ! Full story

வீணாக்கார் தம்முயிரை !

           ( எம் .ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் .... அவுஸ்திரேலியா )     பிறப்புக்கும் இறப்புக்கும் பெரும்போரே நடக்கிறது பிறந்துவிட்ட யாவருமே இறந்துவிடல் நியதியன்றோ இறப்பதற்கு எவருமே ஏக்கமுடன் இருப்பதில்லை இருந்துவிட வேண்டும் என்னும் ஏக்கமதேயிருக்கிறது வருந்தியமன் அழைத்தாலும் வரமாட்டேன் என்றழுத்தி யமனுக்கே போக்குக்காட்டும் நாடகத்தை ஆடுகிறார் விருந்துண்டு நாள்முழுக்க மேதினியில் வாழ்வதற்கே மருந்துண்டு மருந்துண்டு வாழ்நாளை பார்க்கின்றார் !   எத்தனையோ வைத்தியங்கள் அத்தனையும் பார்க்கின்றார் சத்திர சிகிச்சையெலாம் தான்செய்து நிற்கின்றார் நித்திரையை வரவழைக்க  நிறையப்பணம் கொடுக்கின்றார் அத்தனைக்கும் அவர்வசதி உச்சமதில் இருக்கிறது சொத்தெல்லாம் வித்தாலும் சுகம்பெறவே விளைகின்றார் சத்தான உணவையெல்லாம் தானவரும் உண்ணுகிறார் மொத்தமுள்ள வைத்தியரை குத்தகைக்கே எடுக்கின்றார் முழுமையாய் வாழ்வதற்கே முழுகவனம் செலுத்துகிறார் !   வசதியுடன் வாழ்வோரும் வழிதெரியா வாழ்வோரும் நீண்டகாலம் வாழ்வதற்கே ... Full story

காலமெல்லாம் உதவுமன்றோ !

எம் . ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் .... அவுஸ்திரேலியா   வசதிபல பெருகுகிறது வாழ்வுநிலை உயர்கிறது வள்ளல்குணம் மனதைவிட்டு மறைந்தோடி ஒழிகிறது தகுதிபல கொண்டவரும் தனைமறந்தே நிற்கின்றார் வெகுமதிகள் தனைநாடி விரைந்தோடி வருகின்றார் !   கல்விகற்ற பெரியவரும் கண்ணியத்தை மறக்கின்றார் காசுசேர்க்க நிற்பதிலே கருத்தெனவே இருக்கின்றார் புண்ணியத்தை மனமதிலே பொசுக்கிவிட நினைக்கின்றார் பூதலத்தில் நடக்குமிது புரியாமல் இருக்கிறது !   மேடையேறிப் பேசிடுவார் மேதையெனக் காட்டிடுவார் தலைக்கனத்தை விட்டுவிட தாம்நினைக்க மாட்டார்கள் உலகத்துப் பட்டமெலாம் ஒன்றாகப் பெற்றாலும் உள்ளமதில் திருப்தியினை உள்நுழைக்க மாட்டாரே !   அன்புபற்றி பேசிடுவார் அறம்பற்றி பலவுரைப்பார் துன்பமுடன் இருப்பாரை தூரநின்றே பார்த்திடுவார் என்புதசை உடம்பென்று இவ்வுடம்பை இகழ்ந்திடுவார் அன்புமட்டும் அவரிடத்தில் அணுகிடவே மறுத்துநிற்கும் !   சாத்திரங்கள் பலவுரைப்பார் சம்பிரதாயம் எனமொழிவார் ஆத்திரத்தை அடக்கிவிடார் ... Full story

எம்ஜிஆர் எனும் நாமம் !

எம் ஜி ஆர் நூற்றாண்டு காலமாதலால் எம் ஜி ஆருக்கு சமர்ப்பாணம்     எம் . ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா   வண்ணத் திரையினில் வலம்வந்தார் நாயகனாய் எண்ணமெலாம் எம்ஜிஆர் எனும்நினைப்பை ஊட்டிநின்றார் கண்ணுக்குள் பதியும்படி காட்சிகள் பலவமைத்து மண்ணிலுள்ளோர் மனமெல்லாம் வந்தமர்ந்தார் எம்ஜிஆர் !   ஏழையாய் வாழ்ந்தாலும் கோழையாய் வாழாமல் வாழ்நாளை வளமாக்கி வாழ்வதற்கு அவருழைத்தார் நாளையதை மனமிருத்தி நல்லவற்றைத் தேர்ந்தெடுத்து ஆழமுள்ள ஆள்மையுடன் அவர்வாழத் தொடங்கினரே !   தாய்ப்பாசம் அவரிடத்துப் பெருக்கெடுத்து ஓடியதே தாய்க்குலத்தின் பெருமைகளை தன்படத்தில் காட்டினரே வாய்க்கின்ற தருணமெலாம் மனிதகுல உயர்வினுக்கு வடிகாலாய் இருக்கும்படி வகுத்தளித்தார் வசனமெலாம் !   எம்ஜிஆர் படங்களிலே எப்பாட்டு வந்திடினும் அப்பாட்டில் பலகருத்தை அவர்புகுத்த முனைந்திடுவார் படம்பார்ப்போர் வாழ்க்கையிலே புடம்போட்டு வருவதற்கு பாட்டமைத்த ... Full story
Page 1 of 1412345...10...Last »
Copyright © 2015 Vallamai Media Services . All rights reserved.
வல்லமை மின்னிதழில் வெளியாகும் ஆக்கங்கள், ஆக்கியவரின் தனிப்பட்ட கருத்துகளே; வல்லமையின் கருத்துகளாகக் கொள்ள வேண்டாம்.