Posts Tagged ‘எம். ஜெயராம சர்மா’

Page 1 of 1212345...10...Last »

கடவுளுமே பொறுக்க மாட்டார் !

  எம் .ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா கண்விழித்து கண்விழித்து காலமெல்லாம் காவல்காத்து கடல்கடந்து உடல்வலிந்து காசுழைத்து வந்துநின்று கண்ணுக்குள் மணியாக கருணைமழை பொழிந்துநிற்பார் மண்மீது வரமெனவே வந்துதமைந்த பெற்றோரோ ! பெற்றோரின் கனவெல்லாம் பெற்றபிள்ளை உயர்வினிலே கற்றவராய் நிற்கவேண்டி கடுமுழைப்பை ஈந்துநிற்பார் பட்டம்பெற்று பிள்ளைவந்து பக்கமதில் நிற்கையிலே பெற்றதிலும் அவர்மனது பெரிதாக மகிழ்ந்துநிற்கும் ! ஆணென்றோ பெண்ணென்றோ அவரெண்ணி நிற்காமல் ... Full story

நெஞ்சமே ஏங்கிறது !

  எம் .ஜெயராமசர்மா ... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா நிலம்பெயர்ந்து போனாலும் நினைவுமட்டும் மாறவில்லை மனமுழுக்க ஊர்நினைப்பே மெளனமாய் உறங்கிறது தலைநிறைய எண்ணெய்வைத்து தண்ணீரில் மூழ்கிநின்று குளங்கலக்கி நின்றதெல்லாம் மனம்முழுக்க வருகிறது ! பக்கத்து வீட்டினிலே பந்தல்போட்டுக் கல்யாணம் படுஜேராய் நடக்கையிலே பாய்ந்துசென்று அமர்ந்திருந்து சுட்டுவைத்த பலகாரம் அத்தனையும் ... Full story

முட்டுக்கட்டை !

   எம் . ஜெயராமசர்மா ... மெல்பேண். ... அவுஸ்திரேலியா      முட்டிபோதி நிற்கின்றார் தட்டிப்பறிக்க முனைகின்றார் அத்தனைபேர் செயலினிக்கும் முட்டுக்கட்டை போடவேண்டும் வட்டியினைப் பெரிதாக்கி வரம்பின்றி லாபமீட்டும் கெட்டகுணம் அத்தனைக்கும் முட்டுக்கட்டை இடல்வேண்டும் ! மதுவொழிக்க முன்னிற்பார் வம்புதும்பு தனையொழிப்பார் சூதுதனைத் துடைத்திடுவார் சொன்னவற்றைக் காத்திடுவார் யாவரது வழிகளையும் நாசமாக்க முனைவோரை முட்டுக்கட்டை போட்டுநிதம் முடக்கிவிடல் முறையாகும் ! அரசியலில் நேர்மையின்மை அறம்பற்றி கவலையின்மை ... Full story

குவிந்துநிற்கும் வாழ்வினிலே !

  எம் .ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா    கொஞ்சி மகிழ்வதற்கு குழந்தைகள் இல்லாமல் கெஞ்சிநின்று நோன்பிருந்து கேட்டுநிற்போம் கடவுளிடம் நெஞ்சறிந்த கருணைக்கடல் நிறையவே கொடுத்துவிட்டால் வெஞ்சொல்லால் கடவுளையே வெடுக்கென்று திட்டிநிற்போம் ! பஞ்சமுடன் இருக்கையிலே பலகுழந்தை அளித்துநின்றால் அஞ்சாமல் ஆண்டவனை அர்ச்சித்தே நின்றிடுவோம் கொஞ்சமேனும் இரக்கமின்றி கொடுத்துவிட்டார் ... Full story

புள்ளிகளும் கோலங்களும் !

    எம் . ஜெயராமசர்மா ... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா    வெள்ளை மனத்தினிலே கறுத்தப்புள்ளி வந்துவிட்டால் வினையாவும் குடிபுகுந்து விட்டதென நாம்நினைப்போம் புள்ளியினால் கோலங்கள் மாறுவதைக் கண்டுவிட்டால் நல்லபுள்ளி வருவதற்கு நாம்முயற்சி செய்துநிற்போம் ! புள்ளியினால் கோலங்கள் புறப்பட்டு வந்துநிற்கும் புள்ளியது பிழைத்துவிடின் அலங்கோலம் ஆகிவிடும் புள்ளியினை நாமென்றும் எள்ளிநகை யாடிவிடின் நல்லகோல மெல்லாமே நரகலோக மாகிவிடும் ! நல்லவராய் இருப்போரை நல்லபுள்ளி எனவழைப்போம் ... Full story

அழவிட்டுப் போனதெங்கே !

அழவிட்டுப் போனதெங்கே !
     எம்.ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா  அப்துல் ரகுமானே அழகுதமிழ் பாவலரே செப்பமுடன் கவிதைதந்த சிந்தனையின் கோமானே முப்பொழுதும் தமிழ்பற்றி மூச்சாக நின்றவரே எப்பொழுது உன்தமிழை இனிக்கேட்போம் இவ்வுலகில் ! தமிழ்க்கவிதைப் பரப்பினிலே தனியாக ஆட்சிசெய்தாய் உரத்தகுரல் கொண்டுநீ உயர்கருத்தை ஈந்தளித்தாய் கவிதை அரங்குகளை களியாட்டம் ஆக்காமல் புதுமை தனைப்புகுத்தி ... Full story

நாளெலாம் போற்றுவோம் !

  ( எம் . ஜெயராமசர்மா ... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா )   ஊசிமுதல் உணவுவரை உழைப்பாலே வருகிறது உழைக்கின்றார் வாழ்வெல்லாம் உயர்வுபெற மறுக்கிறது காசுள்ளார் கைகளிலே உழைப்பெல்லாம் போகிறது கவலையுறும் உழைப்பாளி கண்ணீரில் மிதக்கின்றான் !   சமத்துவங்கள் பேசுகிறார் சங்கங்கள் அமைக்கின்றார் நினைத்தவுடன் மாநாடு நிறையவே வைக்கின்றார் அனைத்துமே உழைக்கின்றார் அனுசரணை என்கின்றார் ஆனாலும் உழைக்கின்றார் அல்லலிலே இருக்கின்றார் !   நிலத்தில் வியர்வை சிந்தியே நித்தம் உழைக்கும் மக்களின் நலத்தை மனதில் எண்ணியே நடத்தல் நீதி அல்லவா பணத்தை முடக்கி வைத்திடும் குணத்தை உடைய மனமெலாம் உழைப்பை மதிக்கும் நிலையினை உலகில் வந்திடச் செய்குவோம் !   பாடுபடுவார் பலவற்றைப் பெறுதல் வேண்டும் பக்குவமாய் அவர்வாழ்வு மலர்தல் வேண்டும் நாட்டினிலே அவருழைப்பு போற்றல் வேண்டும் நலம்விளைக்கும் நாளாய் மே திகழவேண்டும் !   உழைப்பினை நல்குவார் உயர்ந்திடச் செய்குவோம் உழைப்பினை நினைவுறும் நாளதைப் போற்றுவாம் நலத்துடன் உழைப்பவர் வாழ்ந்திட ... Full story

மகிழ்ந்து வாழ்வோம் !

   ( எம் . ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா )     முதியோர் இல்லமதில் தாய் முறுவலுடன் விழாவதனில்  சேய் தனியாகத் தவிக்கிறாள் தாய் தானமெலாம் செய்கிறான் சேய் !   பலலட்சம் வைத்துள்ளான் சேய் பரிதவித்து நிற்கிறாள் தாய் பட்டம்பல பெற்றுவிட்ட சேய் பாருக்குள் இருப்பதுதான் ஏன் !   விரிவுரை பலசெய்து விருதுகள் பலபெற்று கருணையை காட்டிநிற்கும் காவியம் பலகாட்டி தெருவெலாம் வரவேற்பு தினமுமே பெறுவதற்கு பலநூறு செலவுசெய்யும் பாங்கினைநாம் என்னசொல்ல !   ஊட்டி வளர்த்தவளை ஒருகணமும் நினையாமல் போட்டி பொறாமையொடு புகழ்தேடும் கனவான்கள் சேற்றிலே வீழ்ந்துள்ள சீரழிவைக் காண்கையிலே நாட்டிலே இருப்பதனால் நன்மையென்ன இருக்கிறது !   பட்டம் பலபெற்றாலும் பதவிகளில் உயர்ந்தாலும் கெட்ட குணமுள்ளவரை அத்தனையும் வீணாகும் நட்டம் பலவந்தாலும் தான்நொடிந்து போனாலும் இட்டமுடன் ... Full story

பரந்தமனம் எழவேண்டும் !

     ( எம் . ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் .... அவுஸ்திரேலியா )     குடிப்பதற்கு நீரின்றிக் குவலயத்தில் பலபேர்கள் தவிக்கின்ற நிலையிப்போ தானெழுந்து நிற்கிறது அதைப்போக்க வழிகாண ஆராய்ச்சி செய்துவிடின் அவலமுறும் அனைவருமே ஆறுதலை அடைந்திடுவார் !   அணுபற்றி ஆராய்ச்சி அகிலத்தில் நடக்கிறது ஆயுதங்கள் புதுப்புதிதாய் அதனூடாய் வருகிறது அருந்துவதற்கு நீரின்றி அவதியுறும் நிலைபற்றி ஆயுதத்தை சிந்திப்பார் அரைக்கணமும் நினைப்பதில்லை !   ஆண்டவனின் படைப்பினிலே அரும்படைப்பு மனிதவினம் அவ்வினத்தின் துயர்பற்றி அக்கறையைச் செலுத்தாமல் ஆயுதங்கள் செய்வதிலே ஆசையுடன் செயற்பட்டால் அகிலத்தின் அமைதியெலாம் அத்தனையும் அழியுமன்றோ !   நீரில்லா நிலையினிலே நிலம்வறண்டு வீணாகும் போர்வந்து ... Full story

அன்புதனை அணையுங்கள்

எம் . ஜெயராமசர்மா, மெல்பேண், அவுஸ்திரேலியா    ஓடிவரும் ஆறும் ஊற்றெடுக்கும் நீரும் ஆடிவரும் காற்றும் அனைவருக்கும் உதவும் கூவிநிற்கும் குயிலும் குதித்தோடும் முயலும் யாவருக்கும் இன்பம் நல்கிவிடும் நயமாய் !   மயிலென்போம் குயிலென்போம் வண்ணமிகு கிளியென்போம் தனியான குணங்கொண்டால் அன்னமென உயர்த்திடுவோம் கருடனை வணங்கிடுவோம் காக்கைக்குச் சோறிடுவோம் பெருமைநிறை பறவையென உரிமையாய் உரைத்துநிற்போம் !   கூவிநிற்கும் கோழியினை குழம்புவைத்துச் சுவைத்துவிட்டு கோழியது பொருமையை கொண்டாடி மகிழ்ந்திடுவர் வீட்டிலே வளர்த்தெடுக்கும் வெள்ளாடு தனைவெட்டி விருந்துண்டு மகிழ்ந்துவிட்டு விரிவுரைகள் செய்துநிற்பர் !   அஃறிணை என்று அவற்றையெல்லாம் ஒதுக்கிவிட்டு உயர்திணை என்று உவப்பாகப் பேசிநிற்கும் உலகத்து மனிதர்களின் உண்மைமுகம் வரும்பொழுது அஃறிணை எதுவென்று அப்போது  அறிந்திடலாம் !   உயிர்கொன்று உயிர்வளர்த்தல் உயர்வான செயலன்று எனவுரைக்கும் வள்ளுவத்தை உயர்பீடம் வைக்கின்றோம் உயர்வான குறள்சொல்லும் உயர்வான தத்துவத்தை உள்ளமதில் பதிக்காமல் உதாசீனம் செய்கின்றோம் !   கருணையைக் கடவுளென்போம் அன்புதான் அனைத்துமென்போம் உயிர்களைக் காப்போமென்று உறுதியும் எடுத்து நிற்போம் விலங்குக்குச் சங்கம்வைப்போம் வேள்விகள் வேண்டாமென்போம் நலம்பற்றி சொல்லிவிட்டு நாம்மட்டும் மாறமாட்டோம் ... Full story

புனிதமுடன் நோக்குவோம் !

     ( எம். ஜெயராமசர்மா.... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா )     கருணையொடு பாசமும் கள்ளமில்லா உள்ளமும் உருகிநிற்கும் அன்புமே உருவமெனக் கொண்டதாய் கருவறையில் சுமந்துமே கண்விழித்துப் பார்த்துமே மனமுழுக்கச் சுமந்திடும் மாண்புடைய மங்கையை நிலமுழுதும் இன்றுநாம் நீக்கமறப் போற்றுவோம் அவள்மனதில் ஆனந்தம் அமர்ந்துவிடச் செய்குவோம் !   பொறுமையில் சிகரமாகி பொறுப்பினில் வைரமாகி அறிவினில் கூர்மைகொண்டு அனைத்திலும் உழைத்துநிற்கும் பெருமையாம் பெண்கள்தம்மை பெருமையாய் பார்க்கும்பாங்கு உலகினில் உதிக்கவேண்டி  ஒலியுடன் குரலெழுப்பி தனிமையில் வாடும்பெண்மை தலைநிமிர்ந் திடுகவென்று அனைவரும் அழைப்போம்வாரீர் அவரகம் மகிழ்ந்துநிற்பார் !   மாதர்தம்மை இழிவுசெய்வார் மடமையைப் பொசுக்குவோம் மாநிலத்தில் மாதர்தம்மை மதிப்புயரச் செய்குவோம் பேதமின்றி பெண்கள்வாழ பெரிதும்பணி ஆக்குவோம் பூதலத்தில் பெண்கள்தமை புனதமுடன் நோக்குவோம் !   Full story

ஒருகணம்நாம் சிந்திப்போம் !

   ( எம். ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா )     பரந்திருக்கும் கடலதனை பலருக்கும் உவமிப்பர் பட்டம்பல பெற்றவரை பதவியிலே உயர்ந்தவரை பெட்டிநிறை பணம்கொண்டார் அத்தனபேர் தனையுலகில் கடலெனவே பெயர்சூட்டிக் களிப்புடனே அழைத்திடுவர் !   உவமிக்கும் உவமானம் உயர்வினையே தரவேண்டும் உவர்நிறைந்த கடலதனை உவமித்தல் உகந்ததன்றோ உவர்நிறைந்த கடலதனை உவமானம் ஆக்கிவிடின் உயர்வென்று கருதுவதில் ஒருகுறைவு வருமன்றோ !   தந்தாலும் பலவளத்தை தாகமதைத் தீர்க்காத கடலதனை உவமித்தல் கற்பனைக்கே பொருத்தமில்லை பசுமைதனைத் தருவதற்கும் பயிர்வளர்ச்சி யடைவதற்கும் ஒருபொழுதும் உதவாமல் இருக்குதன்றோ உவர்கடலும் !   மேலிருக்கும் மேகமது கீழிருக்கும் கடல்தன்னுள் ஆதவனின் உதவியுடன் ஆவியென நீரெடுத்து பூமிதனைக் குளிர்விக்க பொழிகின்ற மழையெனவே மாறிவிட்டால் பின்னால்தான் மற்றவர்க்கு உதவுதது !   பட்டம்பல பெற்றவர்கள் பண்புநிலை உயர்வதில்லை பணம்கொண்ட பலபேர்கள் குணம்கூட மாறமாட்டார் உவர்கொண்ட கடல்போல உளமெல்லாம் உயிர்ப்பின்றி அவர்வாழும் நிலையினைநாம் அகிலத்தில் காணுகிறோம் !   கருணைக் கடலென கடவுளைக் கூறுகிறோம் கற்பனைக் கடலென்று கவிஞர்தமை அழைக்கின்றோம் பரந்திருக்கும் காரணத்தால் பெருவாழம் கொண்டதனால் கடலெனவே கருதிநின்று உலகிலுள்ளோர் அழைக்கின்றார் !   ஆழத்தை ... Full story

ஆண்டவனை வேண்டிடுவோம்!

-எம். ஜெயராமசர்மா - மெல்பேண், அவுஸ்திரேலியா  ஆணவம் வந்துவிட்டால் அப்பனும் தெரியமாட்டார் அம்மையும் தெரியமாட்டார் அறிவெலாம் மயங்கிநின்று அகந்தையின் உச்சம்சென்று அழிவினைத் தொட்டுநிற்கும் அவலத்தில் சிக்கிநிற்போம்! குடும்பமாய்க் கடவுள்காட்டும் குணமதைக் கொண்டுநிற்கும் அரும்பெரும் சமயந்தன்னை அறிந்திட முயலுகின்றார் ஆணவம் போக்குவென்று அம்மதம் சொல்லிச்சொல்லி அருமையாய்க் கதைகள்தன்னை அமுதமாய் அளிக்குதன்றோ! தேவரென ... Full story

மாற்றம் – பகுதி 2

-எம். ஜெயராமசர்மா - மெல்பேண், அவுஸ்த்திரேலியா "திருப்புகழ்" எங்கள் சமயத்துக்குக் கிடைத்த மற்றொரு வரப்பிரசாதமாகும்.  கோவில்களிலே திருமுறை ஓதும்போது திருப்புகழும் சேர்க்கப்பட்டுவிட்டது. இதற்குக் காரணம் அதன் அமைப்பும், இறைவன் புகழைக் கூறும் விதமுமாகும்.  தமிழ்மொழியில் இப்படிப் பாடமுடியுமா என்னும் அளவுக்கு மிகமிக அற்புதமாக அமைந்திருப்பதுதான் திருப்புகழ். அந்தத் திருப்புகழைத்தந்த அருணகிரியார் பற்றிப் பார்க்கும்பொழுது அவர் யாவரும் வெறுக்கும்படியான அருவருக்கத்தக்க இழிவான முறையில் வாழ்ந்தார் என்று அறியமுடிகிறது. யாவரும் வெறுத்து ஒதுக்கிய நிலையில் இருந்தவரை மாற்றியது எது? அதுதான் இறைவனின் திருவருள்! அருணகிரியாரின் மாற்றம் அவருக்கு மட்டும் பயன்பட்டதா? ... Full story

திருவாசகத் தேனில் சைவசித்தாந்தம்

-எம். ஜெயராமசர்மா - மெல்பெண், அவுஸ்திரேலியா   இறைவன் தன் திருவடியால் இந்நிலமிசை வந்து அருள்பாலித்துத் தனது திருக்கரத்தால் எழுதிய பெருமை பெற்றது "திருவாசகம்". இத்திருவாசகத்தைக் கேட்டவரும் உருகுவார். படித்தவரும் உருகுவார். இதனாலத்தான் "திருவாசகத்துக்கு உருகாதார் ஒரு வாசகத்துக்கும் உருகார் "என்று சொன்னார்கள் போலும். தேன் மருத்துவ குணம் கொண்டது. தானும் கெடாது தன்னைச் சேர்ந்ததையும் கெடவிடாத தன்மை கொண்டது. இதனால்தான் "திருவாசகம் என்னும் தேன்" என்று யாவரும் ஏற்றிப் போற்றுகின்றனர். தமிழர் மட்டுமின்றி மேனாட்டினரும் திருவாசகத்தை உயர்ந்த நிலையிலேயே வைத்துள்ளனர். கல்லையும் கரைக்கும் தன்மையுடையது திருவாசகம். கல் நெஞ்சையே நல்நெஞ்சாக்கும் ... Full story
Page 1 of 1212345...10...Last »
Copyright © 2015 Vallamai Media Services . All rights reserved.
வல்லமை மின்னிதழில் வெளியாகும் ஆக்கங்கள், ஆக்கியவரின் தனிப்பட்ட கருத்துகளே; வல்லமையின் கருத்துகளாகக் கொள்ள வேண்டாம்.