Posts Tagged ‘எம். ஜெயராம சர்மா’

Page 1 of 1512345...10...Last »

வாழ்வுக்கு வழிவகுக்கும்!

-எம் . ஜெயராமசர்மா – மெல்பேண், அவுஸ்திரேலியா காசமெனும் நோய்தானும் கதிகலங்க வைத்ததுவே கவலையுடன் பலபேரும் காசமதில் உழன்றனரே மேதினியில் வியாதிபல வந்துகொண்டே இருக்கிறது விருப்புடனே வியாதிதனை வரவேற்பார் யாருமுண்டோ! என்றாலும் சிலபேர்கள் இதைமனதில் கொள்ளாமல் எவர்கருத்தும் கேட்காமல் இறுமாந்தே நடக்கின்றார் ஆரம்பம் நடக்குமுள்ளே அவர்க்கு அதுதெரியாது ஆபத்து மெள்ளவந்து அங்கேயே அமர்ந்துவிடும்! ஆபத்தாய் வந்ததுவே அகிலமதை உலுக்கிநிற்கும் ஆலகால விஷமான புற்றுநோயின் வருகையதே தப்பிதமாய் நடந்திடுவார் புற்றுநோயைக் கண்டவுடன் முப்பொழுதும் கவலையிலே மூழ்கிடுவார் வாழ்வினிலே! புற்றுநோய் வருவதற்குப் பொதுவான காரணங்கள் செப்பமாய்ச் சொன்னாலும் சிலவுமிப்போ சேர்ந்துளது மொத்தமாய் பெருகிவரும் விஞ்ஞானக் கருவிகளும் புற்றுநோய் பெற்றுத்தர சற்றேனும் தவறவில்லை! புகைப்பழக்கம் குடிப்பழக்கம் புற்றுநோயை வரவழைக்கும் என்றெங்கும் பரப்புரைகள் ஏராளம் நடக்கிறது வருகின்ற சினிமாக்கள் புகைகுடியைக் காட்டிநின்றால் வளர்ந்துவரும் தலைமுறைகள் புற்றுநோய்க்கு என்னசொல்லும்! ஊடகங்கள் அத்தனையும் உழைப்பதற்கு இருந்தாலும் கேடுதரும் விஷயங்களைக் கிழித்தெறிந்து விடவேண்டும் குடிபற்றி புகைபற்றி விளம்பரங்கள் போடுவதை அடியோடு அகற்றிவிட அவையாவும் வரவேண்டும்! புற்றுநோய் என்றதுமே புலனெல்லாம் ஒடுங்குகிறது உற்றவரும் மற்றவரும் ஒருவாறு நோக்குகிறார் பெற்றெடுத்த பிள்ளைகூட சற்றுத்தள்ளி நிற்கின்றார் மற்றநோயைப் புறந்தள்ளி புற்றுயே நிற்கிறது! நாகரிகம் எனக்கருதி நாளும்பல செய்கின்றோம் நமக்குநன்மை செய்தவற்றை நாமொதுக்கி ... Full story

வாழ்த்தியே மகிழ்ந்திடுவோம்!

-எம் . ஜெயராமசர்மா – மெல்பேண்,  அவுஸ்திரேலியா நிலவென்போம்  மலரென்போம்  நீதானே  உலகென்போம் அழகெல்லாம்  உன்னிடத்தே  ஆரம்பம்  ஆகுதென்போம் வரமாக  வந்திருக்கும்  வாழ்வென்று  கூறிநின்று வையத்தில்  மகளிர்தமை  வாழ்த்தியே  மகிழ்ந்திடுவோம்! பொன்னென்போம்  புகழென்போம்  பொறுமைக்கு  நிகரென்போம் மண்ணினையும்  பெண்ணென்போம்  மதிப்புடனே வணங்கிடுவோம் ஓடுகின்ற  நதியினுக்கும்  பெண்பெயரைச்  சூட்டிநின்று உலகினிலே  பெண்மைதனை  உயர்வென்றே  வாழ்த்திநிற்போம்! மனிதனது  வாழ்க்கையிலே  மகளிர்நிலை உயர்வாகும் மகளிர்நிலை  தாழ்வுற்றால்   மனிதவாழ்வு  கீழாகும் ஒழுக்கமுடை  மகளிர்தாம்  உன்னதத்தின் இருப்பிடமே ஒழுக்கமது  குலைந்துவிடின்  உலகவாழ்வே  சீரிழக்கும்! நாடுயர  வீடுயர  நல்மகளிர்  தேவையன்றோ நல்லொழுக்கப்  பிறப்பிடமே  நல்மகளிர்  பிறப்பாகும் தீயொழுக்கம்   மகளிரிடம்  குடிகொண்டு விட்டுவிட்டால் திறலுடைய  சமுதாயம்   சிறப்பிழந்து போகுமன்றோ! அடக்கு  முறைக்குள் அடங்கிநின்றார்  மகளிர்கள் அவர்வாழ்வில்   சோதனைகள்  அலையலையாய்  வந்தனவே இலக்கியத்தில்  உயர்வாக  வலம்வந்த  மகளிர்கள் இவ்வுலகில்  இடர்ப்பட்டு  ஏக்கமுற்று ... Full story

எல்லோரும் விரும்பி நிற்போம்!

-எம். ஜெயராமசர்மா – மெல்பேண், அவுஸ்திரேலியா நரையொடு மூப்பு நமைவந்துசேரும் நாள் அதை எண்ணிடாமல் நாளுமே நல்லதை மனமதிலிருத்தியே நாமுமே வாழ்ந்து பார்ப்போம் தினமெலாம் புதிதென சிந்தனைபுகுத்தியே நினைவதில் கொண்டு வாழ்வோம் வருவது அனைத்தையும் மகிழ்வுடனேற்றுமே வாழ்ந்திட  எண்ணி  நிற்போம்! மற்றவர் வாழ்வினை மதிப்பிடும்வேலையை வாழ்க்கையில் தவிர்த்து நிற்போம் குற்றமே கண்டிடும் குணமதை நாளுமே வெட்டியே எறிந்து நிற்போம் பற்றுடன் நல்லதைப் பற்றியேநின்றிடும் பக்குவம் பெற்று  நிற்போம் உற்றவர் மற்றவர் உவப்புடனிருந்திட உறுதுணை ஆகி  நிற்போம்! வளமுடன் வாழ்ந்திட வகையினை நாளுமே மனதினில் இருத்தி வைப்போம் உளமதில் கருணையை ஊறிடச்செய்திட இறைவனை நினைந்து  நிற்போம் அளவிலா ஆசையை மனதிலிருந்துமே அகற்றிட முயன்று நிற்போம் இணையிலா வாழ்வினை என்றுமே வாழ்ந்திட எல்லோரும் விரும்பி நிற்போம்!     Full story

தலைநிமிர்ந்து நின்றிடுவாய்!

-எம் . ஜெயராமசர்மா - மெல்பேண், அவுஸ்திரேலியா அம்மாவைப்   பிடிக்காதார் அகிலத்தில்  ஆருமுண்டோ? அம்மாவின் அணைப்பினிலே அகமகிழ்வார் அனைவருமே அம்மாவின் பாலோடு கலந்ததுவே அன்னைமொழி ஆதலால் காதலுடன் அகம்நிறைப்போம் அன்னைமொழி! தாய்மொழியைப்  பழிப்பாரை சந்ததியே மதிக்காது தாய்கூட   அவர்க்கெல்லாம் தயைகூடக்  காட்டாரே தாயொதுக்கி  நின்றுவிடின் தயைபுரிவார் யாருளரோ தாய்மொழியைப்  புறந்தள்ளி வாழ்ந்துவிடல்  முறையாமோ! மொழிகாக்கப்   பலபோர்கள் முழுவீச்சாய்  நடக்கிறது மொழிக்காகப் பலபேரும் ஈந்தளித்தார் இன்னுயிரை மொழிவீழின் கலாசாரம் முழுவதுமே வீழ்ந்துவிடும் மொழிதன்னை விழிபோலக் காத்திடுவோம் வாருங்கள்! தாய்மொழியில்  பேசுவதைத் தலைகுனிவு எனநினைக்கும் தாழ்வுமனப்  பான்மைதனைத் தகர்த்தெறியச் செய்திடுவோம் தாய்தன்னைப் பழித்திடுவார் தரமிழந்தே போயிடுவார் தாய்மொழியும்  தாய்போலத் தானெமக்கு இருக்கிறதே! அடிபட்ட   வுடனேநாம் அம்மா  வென்றலறுகிறோம் அன்னைமொழி அகமதிலே அமர்ந்தேயே இருக்கிறது அடிமைத்தனம் அகமுறைவோர் அன்னைமொழி தனைவெறுப்பார் ஆனந்தம் வேண்டுமெனில் அன்னைமொழி அரவணைப்போம்! தாய்மொழியில்  பேசிப்பார் சந்தோசம் நிறைந்துவிடும் தாய்மொழியில் எழுதிப்பார் சர்வமுமே உனக்குள்வரும் தாய்மொழியை வாழ்வெல்லாம் தாங்கிநின்று  நீபாரு தலைநிமிர்ந்து  இவ்வுலகில் தான்நீயும் நின்றிடுவாய்!       Full story

தேர்தல்!

-எம் . ஜெயராமசர்மா – மெல்பேண், அவுஸ்திரேலியா பாலாறும் தேனாறும் பாய்ந்தோடும் ஊரெல்லாம் பலருக்கும் இலவசங்கள் பக்குவமாய் கிடைத்துவிடும் வேலையற்ற அனைவருக்கும் விரைவில் வேலைகொடுத்திடுவோம் வாக்களித்துத் தேர்தலிலே வாகைசூட வைத்திடுங்கள்! ஆட்சிதனில் அமர்ந்தவுடன் அனைவரையும் அணைத்திடுவோம் அக்கிரமங்கள் அனைத்தையுமே அடியோடு அழித்திடுவோம் போக்குக்காட்டிப் பொய்யுரைக்கும் பொறுப்பற்ற தலைமைகளைத் தேர்தல்தனில் வென்றபின்னர் திசைதெறிக்க ஓடவைப்போம்! காவல்துறை நீதித்துறை கசடனைத்தும் களைந்தெறிவோம் கற்பழிப்பு வழிப்பறிக்கு காட்டமாட்டோம் கருணையினை போதைவகைப் பாவனையைப் பொங்கிநின்று பொசுக்கிடுவோம் காதலுடன் வாக்களித்துத் தேர்தல்வெல்லச் செய்திடுங்கள்! இப்படிப் பலவற்றை ஏறும்மேடை பலவற்றில் செப்பமாய் உரைத்தபடி சிறப்பாக வணங்கிநிற்பார் வாக்குப்பெற்று தேர்தல்வென்று வசதியுடன் வந்தபின்னர் வாக்களித்த மக்களெலாம் மண்டியிட்டு வணங்கிநிற்பார்!     Full story

ஆன்மீகப் பொக்கிஷம் !

  எம் . ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா  ஆடைதனைக் குறைத்தார் ஆணவத்தைக் களைந்தெறிந்தார் நாடிநின்றார் நம்ரமணர் நல்வழியைக் காண்பதற்கு ஓடிவந்தார் அண்ணாமலை ஒடுக்கிநின்றார் மனமதனை வாடிவிடா அவரிருந்தார் வழங்கிநின்றார் அருளையெலாம் ! தன்னையே அறிவதற்குத் தவமிருந்தார் ரமணரிஷி தனிமைதனை இனிமையாய் தவமுனிவர் ஏற்றுநின்றார் பொய்மையாம் உடலுக்குள் ... Full story

புகழ்ந்து கவி பாடுவோம்! 

- எம். ஜெயராமசர்மா, மெல்பேண், அவுஸ்திரேலியா கண்மூடிக் காதல்கொள்ளும் -காதலினை விட்டிடுவோம் மண்ணிலுள்ளார் மனங்கவரும் -காதலினைச் செய்திடுவோம் பெண்மனமும் ஆண்மனமும் -பேதமின்றிக் கலக்கும்படி மண்மீது காதலினை -மலர்ந்துவிடச் செய்திடுவோம்! அரும்பாகி   மொட்டாகி -மலராகும் காதலினை விரும்பாதர் இவ்வுலகில் -இல்லையென்றே இயம்பிடலாம் நரம்பெல்லாம் முறுக்கேற்றும் -நற்காதல் என்றென்றும் நம்வாழ்வின் அடித்தளமாய் -நமையியக்கும் சக்தியன்றோ! காதலிப்பார் வாழ்வெல்லாம் -காணுவது பேரின்பம் காதலனும் காதலியும் -கனவினிலும் காதலிப்பார் சோதியெனக் காதலங்கே -சுடர்விட்டு  நிற்குமங்கே சொர்க்கமதைக் காதலர்கள் -சொந்தமாய் ஆக்கிடுவார்! காலமெலாம் காதலுடன் -கைகோத்துப் பாருங்கள் காணுகின்ற அத்தனையும் -கற்கண்டாய் ஆகிவிடும் ஓடியோடி உழைத்தாலும் -உள்ளமதில் காதலின்றேல் உங்கள்வாழ்வு உலகினிலே -உவப்புதனை ஈந்திடுமா! காதலர்கள் தினமதிலே -காதலினைப் போற்றிடுவோம்! காலமெலாம் காதலது -வாழ்கவென வாழ்த்திடுவோம் சாதிமத பேதமின்றி -காதலர்கள் தினமதனைப் பூதலத்தில் பொலிகவென்று -புகழ்ந்து கவிபாடிடுவோம்!           ... Full story

உலகம் போற்ற வாழ்கிறார் !

  எம் . ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா     கத்தியின்றி ரத்தமின்றி யுத்தமொன்று நடத்திய உத்தமராம் காந்திமகான் உயர்வுபெற்று நிற்கிறார் சத்தியத்தை மனதிலேற்றி சாதனைகள் செய்திட்ட உத்தமராம் காந்திமகான் உலகம்போற்ற வாழ்கிறார் ! உணவைமாற்றி உடையைமாற்றி உள்ளமதை உறுதியாய் தெளிவையூட்டி சிறப்பைக்காட்டி சிந்தனையை ஊட்டினார் அழிவில்லாத ... Full story

ஆவலுடன் செயற்படுவோம் !

  எம் . ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா   இலக்கியமும் இலக்கணமும் இங்கிதமாய் அமைந்தமொழி வழக்கொழிந்து போகாமல் வாழுகின்ற தெங்கள்மொழி நிலத்திலுள்ள மாந்தரெல்லாம் நிம்மதியாய் வாழுதற்கு நீதியொடு வாழ்வியலை நீக்கமறச் சொன்னமொழி ! அகத்திணையும் புறத்திணையும் அமைகின்ற வகையினிலே ஆழமாய் கருத்துக்களை அனைவருக்கும் சொன்னமொழி நிலத்தியல்பை வாழ்க்கையொடு இணைத்திடவே இலக்கியத்தை நெஞ்சமெலாம் பதியவைக்க நிறையவே ... Full story

 உளம்மகிழப் பொங்கிடுவோம்!

 உளம்மகிழப் பொங்கிடுவோம்!
-எம். ஜெயராமசர்மா – மெல்பேண், அவுஸ்திரேலியா மனங்கவரும் மார்கழியில் மகத்தான நாட்கள்வரும் இந்துக்கள் கிறீத்தவர்கள் எல்லோரும் பங்குகொள்வர்     வைஷ்ணவமும் சைவமும் வாழ்த்திநிற்கும் திருவெம்பா மார்கழியின் முக்கியமாய் மனமாசை அகற்றிநிற்கும்! ஒளிவிழா எனும்பெயரால் உத்தமராம் யேசுபிரான் வழிநிற்போர் அனைவருமே வாழ்த்துக்கூறி நிற்பார்கள் பீடுடைய மாதமாய் மார்கழியும் அமைந்துதுநின்று பெருமகிழ்ச்சி வருவதற்குத் தைதனக்கு வழிகொடுக்கும்! தைபிறந்தால் வழிபிறக்கும் என்கின்ற நம்பிக்கை தளர்வுநிலை அகன்றுவிடத் தானுரமாய் அமைந்திருக்கு பொங்கலென்னும் மங்கலத்தை பொறுப்புடனே தருகின்ற எங்கள்தையை எல்லோரும் இன்பமுடன் வரவேற்போம்! புலம்பெயர்ந்த நாட்டினிலும் பொங்கலுக்குப் பஞ்சமில்லை நிலம்பெயர்ந்து வந்தாலும் நீங்கவில்லை பண்பாடு நலந்திகழ வேண்டுமென்று யாவருமே நினைத்தபடி உளம்மகிழப் பொங்கலிட்டு உவகையுடன் இருந்திடுவோம்! வாசலிலே தோரணங்கள் வடிவாகக் கட்டிடுவோம் வண்ணப் பொடிகொண்டு கோலங்கள் போட்டிடுவோம் எண்ணமெலாம் இறைநினைவாய் எல்லோரும் இருந்திடுவோம் எங்கள்வாழ்வு விடிவுபெற இணைந்து நின்றுபொங்கிடுவோம்! ஆரோக்கியம் ஆனந்தம் அனைவருக்கும் வரவெண்ணி ஆண்டவனை மனமிருத்தி ஆவலுடன் பொங்கிடுவோம் வேண்டுகின்ற அத்தனையும் விரைவாகக் கிடைத்துவிட நாங்களெல்லாம் ஒன்றுசேர்ந்து நன்றாகப் ... Full story

புத்தாண்டே நீ வருக !

புத்தாண்டே நீ வருக !
  எம். ஜெயராமசர்மா ..... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா    புத்தாண்டே நீவருக புதுத்தெம்பை நீதருக எத்திக்கும் நடக்கின்ற இடர்களைய நீவருக சொத்துக்காய் சுகத்துக்காய் சூழ்ச்சிகளைச் செய்வாரின் புத்தியினை மாற்றிவிட புத்தாண்டே நீவருக ! அரசியலில் குழப்பங்கள் அத்தனையும் அறவேண்டும் ஆன்மீகம் மக்களது ... Full story

பன்முகம் நூல் வெளியீடு

பன்முகம் நூல் வெளியீடு
    Full story

உதவிடுமா !

எம் . ஜெயராமசர்மா, மெல்பேண், அவுஸ்திரேலியா   பிறந்திடும் போது இறப்பினைப் பற்றி நினைந்திடும் மனிதர் உலகினி லுண்டா பிறப்புக்கும் இறப்புக்கும் இடையினில் தானே பெரும் போராட்டம் நடக்குது இங்கே சொத்துக்கள் சேர்ப்பதும் சொகுசெலாம் காண்பதும் நித்தியம் என்று நினைக்கிறார் மனிதர் எத்தனை இடர்கள் வருமென நினையா இருப்பதைப் பெருக்க நினைக்கிறார் நாளும் !   வாழும்வரை வாழுங்கள் வகைவகையாய் சுவையுங்கள் நாளைபற்றி நினைக்காமல் நன்றாக மகிழுங்கள் ஊணுறக்கம் தனைமறந்து உழையுங்கள் உழையுங்கள் உங்களுக்குப் பின்னாலே உங்கள்சொத்து யாருக்கு உயிருடம்பில் இருக்கும்வரை உங்கள்சொத்து உங்களுக்கே உயிர்பிரிந்து போனபின்னால் உங்கள்சொத்து என்னவாகும் பிள்ளைகளும் பேரர்களும் பிய்த்தெடுத்து நிற்பார்கள் அவர்களுக்குள் போராட்டம் ஆரம்பம் ஆகிவிடும் !   மனைவி பிரிந்துவிட்டால் வாழ்க்கையே கசந்துவிடும் மகிழ்ச்சி அமைதியெல்லாம் மங்கியே இருந்துவிடும் சேர்த்துவைத்த சொத்தெல்லாம் பார்த்துநிற்கும் ஓரக்கண்ணால் சிந்தனையோ எமைவிட்டு ... Full story

வசந்தமாய் மாறும் !

           ஆண்டவன் படைப்பிலே அனைத்துமே அற்புதம் ஆயினும் மனிதனோ அனைத்திலும் அதிசயம் வேண்டிய அனைத்தையும் விரைவினில் பெற்றிடும் வித்தைகள் அவனிடம் சொத்தென இருக்குதே !   மனிதனைப் படைப்பினில் உயர்வெனக் கருதிட மனிதனின் செயல்களே காரணம் ஆயின புனிதனாய் மனிதனும் புவிதனில் இருக்கையில் மனிதனின் மாண்புகள் மாட்சிமை ஆகிடும் !   தானமும் செய்தான் தவமும் செய்தான் ஈனமாம் காரியம் எண்ணிலாச் செய்தான் யானது என்னும் ஆணவக் குப்பை போனது போலத் தெரியவே இல்லை !   குப்பைகள் குவிந்திடின் குணமெலாம் சிதறும் தப்பிதமாகவே செயல் எலாம் அமையும் எப்பவும் மனநிலை இறுகியே இருக்கும் எதை நினைத்தாலும் பதட்டமே பெருகும் !   விருப்புகள் வெறுப்புகள் நிறையவே இருக்கும் வேதனை சோதனை நாளுமே குவியும் மனமதில் குப்பையாய் இவற்றினைச் ... Full story

வாராமல் காத்திடுவோம் !

      ( எம் . ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா )     நீரிழிவு எனும்வார்த்தை பாரினையே கலக்கிறது யாருக்கு வருமென்று யாருக்கும் தெரியாது எல்லோரும் நீரிழிவை எதிரியாய்ப் பார்க்கின்றார் வல்லவரும் நல்லவரும் நீரிழிவால் வாடுகிறார் !   நல்லகாலம் இருப்பார்க்கு நீரிழிவு வருவதில்லை அல்லல்தரும் நோயெனவே அனைவருமே எண்ணுகிறார் அறுசுவையுள் பலவற்றை அணுகிடவே முடியாமல் அடக்கிவைக்கும் நோயாக நீரிழிவு வந்திருக்கு !   நீரிழிவு இப்போது யாரையுமே விடுவதில்லை ஏழை பணக்காரென்று பாரபட்சம் பார்ப்பதில்லை குழந்தைமுதல் கிழவர்வரை கொடுக்கிறது தொல்லையினை நலமிழந்து வாடிநிற்க நீரிழிவு செய்கிறது !   உணவைக் குறையுங்கள் உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள் நலன்கெடுக்கும் வகையினிலே நடக்காது இருந்திடுங்கள் பசித்தவுடன் உண்ணுங்கள் புசித்தவுடன் உறங்காதீர் எதற்குமே பதட்டமதை இயன்றவரை தடுத்திடுவீர் !   இனிப்புக் ... Full story
Page 1 of 1512345...10...Last »
Copyright © 2015 Vallamai Media Services . All rights reserved.
வல்லமை மின்னிதழில் வெளியாகும் ஆக்கங்கள், ஆக்கியவரின் தனிப்பட்ட கருத்துகளே; வல்லமையின் கருத்துகளாகக் கொள்ள வேண்டாம்.