Posts Tagged ‘எம். ஜெயராம சர்மா’

Page 1 of 1212345...10...Last »

அருமருந்தே காளியம்மா !

           ( எம். ஜெயராமசர்மா ... மெல்பேண் .. அவுஸ்திரேலியா )   எண்ணமெலாம் உன்னிடத்தில் எங்களது காளியம்மா மண்ணிலே நல்லவண்ணம் வாழுதற்குத் துணையானாய் ( எண்ணமெலாம் )   கண்ணாலே உனைப்பார்த்தால் கவலையெல்லாம் தீருமம்மா கண்மணியே காளியம்மா காலடியைப் பற்றுகின்றோம் ( எண்ணமெல்லாம்)   தீராத காதலுடன் தினமும்வரும் அடியவரை நோகாமல் காத்திடுவாய் நுண்ணறிவின் இருப்பிடமே ஆராதனை செய்து அனுதினமும் பாடுகின்றோம் நேராக எமைபார்த்து நின்னருளைத் தருவாய   மருதமர நிழலினிலே வாழுகின்ற தாயேநீ உரிமையுடன் வருமடியார் உள்ளமதில் உறைந்திடம்மா வருவினைகள் எமையணுகா வகையினிலே காத்திடுவாய் அருமருந்தே காளியம்மா அனைவருமே தொழுகின்றோம்   ( எண்ணமெலாம் )                   Full story

முத்தமிழ் வித்தகர் !

முத்தமிழ் வித்தகர் !
எம். ஜெயராமசர்மா .. மெல்பேண் .. அவுஸ்த்திரேலியா  மட்டுநகர் வாவியிலே மீன்கள் பாடும் மகளிரது தாலாட்டில் தமிழ் மணக்கும் கட்டளகர் வாயிலெல்லாம் கவி பிறக்கும் களனிகளில் நெற்பயிர்கள் களித்து நிற்கும் இட்டமுடன் கமுகு தென்னை ஓங்கிநிற்கும் இசைபாடிக் குயில்களெங்கும் மயக்கி நிற்கும் எத்திக்கும் இயற்கைவளம் தன்னைப் பெற்ற... Full story

ஏற்றிடலே நன்று !

     (    எம் . ஜெயராமசர்மா ...... மெல்பேண் ..... அவுஸ்திரேலியா   )     தானியங்கள் பலவற்றை நாமுண்டு வந்தோம் நகரத்து உணவுகளை நாம் காணவில்லை ஊரெல்லாம் விவசாயம் உயிர்ப்புடனே அன்று ஒழுங்குடனே இருந்ததனை யாவருமே அறிவோம் காலமெனும் சக்கரமோ வேகமாய் சுழன்று கடுகதியாய் உணவெல்லாம் மாற்றமுறத் தொடங்கி நாமின்று வேண்டாத உணவுகளை உண்டு நலமிழந்து போவதற்கு ஆளாகி உள்ளோம் !   கூழ்குடித்த காலமதில் குடல்நோய்கள் குறைவே கொக்கோகோலா குடித்தவர்க்கு வருநோய்கள் பலவே ஆழ்கிணறு நீரெடுத்து அருந்திநின்றோம் நன்றாய் அதனாலே ஆரோக்கியம் அமைந்திருந்த தன்று நீர்குடித்தோம் மோர்குடித்தோம் நிரம்பியது வயிறு பீர்குடித்து உடல்நலத்தைக் கெடுக்கின்றோம் இன்று ஊர்முழுக்க இப்போது மாறியே போச்சு உயிர்ப்புள்ள உணவுகளை உண்பாரும் குறைவே !   வரகுதினை கம்புசோளம் மாட்டுணவாய் ஆச்சு மனிதவுண ... Full story

இயங்கிநிற்கும் பிரம்மா !

         ( எம் . ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் .... அவுஸ்திரேலியா )   படைக்கின்ற பிரம்மாவை நாம்பார்த்த  தில்லை படைப்பதனை பார்த்துவிட்டு வியப்படைந்து நிற்போம் படைக்கின்ற பிரம்மாவும் அவர்படைப்பும் கண்முன் பார்க்கின்ற பாக்கியத்தைப் பார்மீது காண்போம் !   எழுத்தாளர் இவ்வுலகின் இயங்கிநிற்கும் பிரம்மா எழுத்தாலே இவ்வுலகை அவர் ஆளுகின்றார் எழுத்தாலே எத்தனையோ எமக்களித்து நிற்கும் எழுத்தாளர் எல்லாமே இறைவனது வரமே !   கல்லுக்குள் கலைநயத்தைக் காட்டுகிறான் சிற்பி சொல்லுக்குள் ஆயிரத்தைத் தீட்டுகிறான் எழுத்தன் நல்லவற்றைத் தீயவற்றை நாட்டுக்கு உரைக்கும் வல்லமையை எழுத்தாளன் வாங்கிவந்து உள்ளான் !   வாழ்க்கையினை மாற்றுகின்ற எழுத்தாளர் தம்மை வானவரும் போற்றிடுவார் மனமார நாளும் வாழ்வினுக்கு ஏற்காமல் எழுதிநிற்பார் ஆகின் வாழ்க்கையிலே நரகமதை அடைந்திடுவார் விரைவில் !   கம்பனெனும் எழுத்தாளன் ... Full story

துணையெனவே கொண்டிடுவோம் !

  ( எம் . ஜெயராமசர்மா ..... மெல்பேண் .... அவுஸ்திரேலியா )   ஆலயம் தொழுவது சாலவும் நன்று நூலகம் போவது யாவர்க்கும் நன்று ஆலயம் எங்கள் ஆணவம் போக்கும் நூலகம் எங்கள் அறிவினைக் கூட்டும் !   சாதியும் பாராது சமயமும் பாராது பதவியும் நோக்காது பணத்தையும் பார்க்காது படிக்கின்ற மனமுடையார் பலருக்கும் வரவேற்பு பக்குவமாய் கிடைக்குமிடம் நூலகமொன்றேயாம் !   நூல்வாங்க முடியாதார் நூலகத்தை நாடிடுவார் நூல்தெரிந்து படிப்பாரும் நூலகத்தை நாடிடுவார் வாழ்வெல்லாம் படிப்பாரும் நூலகத்தை நாடிடுவார் வளமெனவே அமைந்திருக்கும் நூலகத்தை வாழ்த்திடுவோம் !   ஊருக்குள் நூலகம் ஒருகோவில் போலாகும் பாருக்குள் நூலகம் பலகோவில் போலாகும் வேருக்கு நீராக நூலகங்கள் இருப்பதனால் விருப்பமுடன் சென்றிடுவார் வேற்றுமைகள் இல்லாமல் !   கோவில்களும் நூலகமும் நாட்டினுக்கு ... Full story

அரவணைப்பாய் ஆண்டவனே !

         ( எம் .ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் .... அவுஸ்திரேலியா )   பாயிலே படுத்தாலும் பாடிடுவேன் ஆண்டவனே நோயென்னை வதைத்தாலும் உனைமறவேன் ஆண்டவனே நாள்முழுக்க வேதனையில் நரகமதைக் கண்டாலும் வாழ்நாளில் உன்நாமம் மறக்காமல் செபித்திடுவேன் !   பரிசு பலபெற்றாலும் பட்டமெலாம் கிடைத்தாலும் உரிமையுடன் உன்நாமம் உரைத்துநிற்க நான்மறவேன் அருமருந்து உண்டாலும் அருகில்பலர் இருந்தாலும் ஆண்டவனே உன்துணையே அமிர்தமாய் அமையுமன்றோ !   இன்பம்பல நான்கண்டேன் இனிமையுடன் வாழ்ந்திருந்தேன் இப்போது அவையாவும் எட்டியே நிற்கிறதே இல்லறமும் கசக்கிறது இனிமையெலாம் உறைக்கிறது என்றாலும் ஆண்டவனே நீமட்டும் இனிக்கின்றாய் !   சுகமுடனே இருக்கையிலே சுற்றமெலாம் சூழ்ந்திருந்தார் சுகம்குறைந்து போகையிலே தூரரவர் நிற்கின்றார் சுகமனைத்தும் பெற்றுநின்றார் சுமையென்றே எண்ணுகிறார் சுமைதாங்கி ஆண்டவனே சுமையென நீயெண்ணாதே !   பழம்பழுத்த மரமாகப் பயன்கொடுத்து ... Full story

கந்தப்பெருமானே !

    எம் . ஜெயராமசர்மா ..... மெல்பேண் .... அவுஸ்திரேலியா      கலியுகத்தின் தெய்வமே - கந்தப்பெருமானே நிலைபெறவே வேண்டுறேன் - கந்தப்பெருமானே பவவினைகள் போக்கிடுவாய் - கந்தப்பெருமானே பாவிகளைக் காத்திடுவாய் - கந்தப்பெருமானே முத்தமிழாய் முகிழ்த்தவனே - கந்தப்பெருமானே சொத்தெனவே நிறைந்தவனே - கந்தப்பெருமானே சத்தியமாய் உள்ளவனே - கந்தப்பெருமானே சகலசெல்வம் ஆகியுள்ளாய் - கந்தப்பெருமானே நித்தமுனைப் பாடிநிற்க - கந்தப்பெருமானே நினதருளைத் தந்திடுவாய் - கந்தப்பெருமானே... Full story

நாட்டுக்குத் தேவை !

எம் . ஜெயராமசர்மா ... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா      ஒன்றுபட்டால் உண்டுவாழ்வு ஒற்றுமை அகன்றிடின் அனைவர்க்கும் தாழ்வு என்றிடும் வாக்கினை மனத்தினில் இருத்தி இணைந்திட நினைப்போம் ஏற்படும் உயர்வே ! கூட்டுறவென்பது நாட்டுயர்வாகும் கூடிடும்போது கூடிடும்வலிமை நாடுகள் பிரிந்தால் நன்மைகள் உடையும் கேடெலாம் சூழ்ந்து நாடெலாம் குலையும் ... Full story

காலமெலாம் வாழுகிறாய்

காலமெலாம் வாழுகிறாய்
  எம் . ஜெயராமசர்மா ... மெல்பேண் அவுஸ்த்திரேலியா  எங்கள்கவி கண்ணதாச என்றும்நீ வாழுகிறாய் தங்கநிகர் கவிதந்த தமிழ்க்கவியே நீதானே தங்கிநிற்கும் வகையினிலே தரமிக்க கவிதைதந்து எங்களுக்கு அளித்தவுன்னை எம்மிதயம் மறந்திடுமா பொங்கிவரும் கடலலைபோல் புதுப்புதிதாய் பாட்டெழுதி எங்கும்புகழ் பரப்பியதை எம்மிதயம் நினைக்கிறதே... Full story

கடவுளுமே பொறுக்க மாட்டார் !

  எம் .ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா கண்விழித்து கண்விழித்து காலமெல்லாம் காவல்காத்து கடல்கடந்து உடல்வலிந்து காசுழைத்து வந்துநின்று கண்ணுக்குள் மணியாக கருணைமழை பொழிந்துநிற்பார் மண்மீது வரமெனவே வந்துதமைந்த பெற்றோரோ ! பெற்றோரின் கனவெல்லாம் பெற்றபிள்ளை உயர்வினிலே கற்றவராய் நிற்கவேண்டி கடுமுழைப்பை ஈந்துநிற்பார் பட்டம்பெற்று பிள்ளைவந்து பக்கமதில் நிற்கையிலே பெற்றதிலும் அவர்மனது பெரிதாக மகிழ்ந்துநிற்கும் ! ஆணென்றோ பெண்ணென்றோ அவரெண்ணி நிற்காமல் ... Full story

மல்லிகையின் ஜீவா வாழ்க !

மல்லிகையின் ஜீவா வாழ்க !
  எம். ஜெயராமசர்மா .. மெல்பேண் .. அவுஸ்திரேலியா  தொண்ணூறு வயதினைத் தொட்டுநிற்கும் ஜீவாவே இன்னும்நீ வாழ்வதற்கு இறைவனிடம் வேண்டுகிறேன் உன்னுடைய ஊக்கத்தால் உரம்பெற்று வளர்ந்தவர்கள் உனைவாழ்த்தும் வாழ்த்தெல்லாம் உரமாக அமைந்திடட்டும் ! யாழ்நகர வீதிகளில் நீநடந்த காட்சியெலாம் வாழ்நாளில் சாதனையாய் மல்லிகையாய் மலர்ந்ததுவே தாழ்வுதனை துணையாக்கி தலைநிமிர்ந்த உன்துணிவை... Full story

நெஞ்சமே ஏங்கிறது !

  எம் .ஜெயராமசர்மா ... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா நிலம்பெயர்ந்து போனாலும் நினைவுமட்டும் மாறவில்லை மனமுழுக்க ஊர்நினைப்பே மெளனமாய் உறங்கிறது தலைநிறைய எண்ணெய்வைத்து தண்ணீரில் மூழ்கிநின்று குளங்கலக்கி நின்றதெல்லாம் மனம்முழுக்க வருகிறது ! பக்கத்து வீட்டினிலே பந்தல்போட்டுக் கல்யாணம் படுஜேராய் நடக்கையிலே பாய்ந்துசென்று அமர்ந்திருந்து சுட்டுவைத்த பலகாரம் அத்தனையும் ... Full story

முட்டுக்கட்டை !

   எம் . ஜெயராமசர்மா ... மெல்பேண். ... அவுஸ்திரேலியா      முட்டிபோதி நிற்கின்றார் தட்டிப்பறிக்க முனைகின்றார் அத்தனைபேர் செயலினிக்கும் முட்டுக்கட்டை போடவேண்டும் வட்டியினைப் பெரிதாக்கி வரம்பின்றி லாபமீட்டும் கெட்டகுணம் அத்தனைக்கும் முட்டுக்கட்டை இடல்வேண்டும் ! மதுவொழிக்க முன்னிற்பார் வம்புதும்பு தனையொழிப்பார் சூதுதனைத் துடைத்திடுவார் சொன்னவற்றைக் காத்திடுவார் யாவரது வழிகளையும் நாசமாக்க முனைவோரை முட்டுக்கட்டை போட்டுநிதம் முடக்கிவிடல் முறையாகும் ! அரசியலில் நேர்மையின்மை அறம்பற்றி கவலையின்மை ... Full story

குவிந்துநிற்கும் வாழ்வினிலே !

  எம் .ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா    கொஞ்சி மகிழ்வதற்கு குழந்தைகள் இல்லாமல் கெஞ்சிநின்று நோன்பிருந்து கேட்டுநிற்போம் கடவுளிடம் நெஞ்சறிந்த கருணைக்கடல் நிறையவே கொடுத்துவிட்டால் வெஞ்சொல்லால் கடவுளையே வெடுக்கென்று திட்டிநிற்போம் ! பஞ்சமுடன் இருக்கையிலே பலகுழந்தை அளித்துநின்றால் அஞ்சாமல் ஆண்டவனை அர்ச்சித்தே நின்றிடுவோம் கொஞ்சமேனும் இரக்கமின்றி கொடுத்துவிட்டார் ... Full story

புள்ளிகளும் கோலங்களும் !

    எம் . ஜெயராமசர்மா ... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா    வெள்ளை மனத்தினிலே கறுத்தப்புள்ளி வந்துவிட்டால் வினையாவும் குடிபுகுந்து விட்டதென நாம்நினைப்போம் புள்ளியினால் கோலங்கள் மாறுவதைக் கண்டுவிட்டால் நல்லபுள்ளி வருவதற்கு நாம்முயற்சி செய்துநிற்போம் ! புள்ளியினால் கோலங்கள் புறப்பட்டு வந்துநிற்கும் புள்ளியது பிழைத்துவிடின் அலங்கோலம் ஆகிவிடும் புள்ளியினை நாமென்றும் எள்ளிநகை யாடிவிடின் நல்லகோல மெல்லாமே நரகலோக மாகிவிடும் ! நல்லவராய் இருப்போரை நல்லபுள்ளி எனவழைப்போம் ... Full story
Page 1 of 1212345...10...Last »
Copyright © 2015 Vallamai Media Services . All rights reserved.
வல்லமை மின்னிதழில் வெளியாகும் ஆக்கங்கள், ஆக்கியவரின் தனிப்பட்ட கருத்துகளே; வல்லமையின் கருத்துகளாகக் கொள்ள வேண்டாம்.