Posts Tagged ‘எம். ஜெயராம சர்மா’

குரல் கொடுப்போம் வாருங்கள்!

குரல் கொடுப்போம் வாருங்கள்!
மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா வெடி குண்டு வென்று வெறியினை ஊட்டி நிற்பார் பறி போகும் உயிர்பற்றி பார்த்து விட மறுக்கின்றார் நெறி முறைகள் பற்றியவர் நெஞ்ச மதில் கொள்ளாமல் பொறி புலனை எல்லாமே அழியும் வழி ஆக்குகிறார் ! அறம் அவர்கள் சிந்தையிலே அமர்ந்து விட மறுக்கிறது அழி என்னும் தத்துவமே ஆணி வேராய் அமர்கிறது அரக்கர் எலாம் இருந்திருந்தார் என்று கதை படித்திருப்போம் அரக்கரை நாம் காண்பதற்கு அடையாளம் இவர் அன்றோ ! மதம் என்னும் பெயராலே மனிதம் தன்னை அழிக்கின்றார் புனிதம் உடை பாதையினை புறந் தள்ளி நிற்கின்றார் சாந்தி சமாதானம் அதை சற்றும் அவர் பாராமல் சங்காரம் எனும் வழியை தமது வழி ஆக்கிவிட்டார் ... Full story

ஏக்கமுற்று நாமிருப்போம்

ஏக்கமுற்று நாமிருப்போம்
-மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா ... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா இளமையெனும் பூங்காற்று  இதயமதில் எழும்போது  உலகமெலாம் காலடியில் விழுகுதென நினைத்திடுவோம்  தலைநிமிர்ந்து ஆணவமாய் தான்சாமி ஆடிடுவோம்  நிலைதளர்ந்து போகுமென நினைவினுக்கு வருவதில்லை  ஆடாத ஆட்டமெலாம் ஆடிநாம் பார்த்திடுவோம்  கூடாத கூட்டமெலாம் கூடியே குலவிடுவோம்  தேடாத பெயரயெல்லாம் தேடியே பெற்றிடுவோம் தெருமுழுக்க எம்பெயரை செதுக்கும்படி ஆக்கிடுவோம்  இளமையெனும் முறுக்காலே முழுவாழ்வை தொலைத்திடுவோம் நிலைமையது தெரிகையிலே நெடுந்தூரம் வந்திருப்போம் எவ்வளவு முயன்றாலும் எம்மிளமை போனதுதான் ஏக்கமுற்று நாமிருப்போம் இதுபோன்ற  நிலைமையிலே  Full story

நல்லதை நாளும் செய்வோம்!

-மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் ..... அவுஸ்திரேலியா மண்ணிலே நல்ல வண்ணம் வாழவே வேண்டு மாயின் கண்ணிலே கருணை கொண்டு கடவுளை நினைக்க வேண்டும் எண்ணிடும் எண்ண மெல்லாம் இனியதாய் இருந்தே விட்டால் மண்ணிலே எங்கள் வாழ்வு மங்கலம் தந்தே நிற்கும் புண்ணியம் பாவம் என்று எண்ணியே இருந்தே விட்டால் கண்ணிலே தெரியும் யாவும் கலக்கமாய் தெரியு மன்றோ பெரியவர் சென்ற பாதை விரிவென நிற்கும் போது குறுகிய பாதை சென்று குழம்பி நாம் நிற்கலாமா வறுமையில் வாழும் போதும் வாய்மையை மனதில் கொண்டு நெறியொடு வாழ்வோ மாயின் நிம்மதி வந்தே சேரும் அறிவொடு நடந்து கொள்வோம் அனைவர்க்கும் உதவி நிற்போம் பெருமைகள் வந்தே சேரும் பிறந்ததில் மகிழ்ச்சி கொள்வோம் நல்லதை நாளும் செய்வோம் நாளெலாம் உழைத்தே நிற்போம் வெல்லுவோம் என்று எண்ணி வெற்றியை நோக்கிச் செல்வோம் ... Full story

வல்லதொரு ஆண்டாக மலர்ந்துவிடு புத்தாண்டே!

-மகாதேவஐயர் ஜெயராமசர்மா ... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா புத்தாண்டே நீ வருக புத்துணர்வை நீ தருக நித்தமும் நாம் மகிழ்ந்திருக்க நிம்மதியை நீ தருக சொந்தம் எலாம் சேர்ந்திருக்க சுப ஆண்டாய் நீவருக எம்தமிழர் வாழ்வில் என்றும் இன்பம் பொங்க நீவருக வாருங்கள் என அழைத்து வரும் மக்கள் வரவேற்கும் சீர் நிறைந்த நாட்டிலிப்போ சீர் அழிந்து நிற்கிறது யார் வருவார் சீர்திருத்த எனும் நிலையே இருக்கிறது நீ வந்து புத்தாண்டே நிலை திருத்தி வைத்துவிடு ஆட்சி பீடம் ஏறுகின்றார் அறம் வெறுத்து ஒதுக்குகிறார் ஆட்சி பீடம் அமரச்செய்தார் அல்லல் பட்டே உழலுகிறார் அறம் வெறுத்து நிற்பவர்கள் அறம் பற்றி உணர்வதற்கு திறல் உடைய மருந்துடனே நீ வருவாய் புத்தாண்டே மதம் என்னும் ... Full story

பெரும் பேறாய் போற்றுகின்றோம் !

மகாதேவஐயர் ஜெயராமசர்மா ... மெல்பேண்... அவுஸ்திரேலியா முண்டாசுக்   கவிஞனே   நீ மூச்சுவிட்டால் கவிதை வரும் தமிழ் வண்டாக நீயிருந்து தமிழ் பரப்பி நின்றாயே அமிழ் துண்டாலே வருகின்ற அத்தனையும் வரும் என்று தமிழ் உண்டுமே பார்க்கும்படி தரணிக்கே உரைத்து நின்றாய் ஏழ்மையிலே நீ   இருந்தும் இன் தமிழை முதலாக்கி தோள் வலிமை காட்டிநின்று துணிவுடனே உலவி வந்தாய் வாய்மை கொண்டு  நீயுரைத்த வரமான வார்த்தை எல்லாம் மக்களது  மனம் உறையின் வாழ்வு வளம் ஆகிடுமே அடிமை  எனும்  மனப்பாங்கை அழித்துவிட  வேண்டும் என்றாய் அல்லல்  தரும்  சாதியினை தொல்லையென  நீ  மொழிந்தாய் பெண்மைதனை  சக்தி  என்று பெருங்குரலில் நீ  மொழிந்தாய் பெரும் புலவா உனையென்றும் பெரும்  பேறாய் போற்றுகின்றோம்   Full story

வளங்கொடுக்கும் வாழ்விலென்றும்

மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா ... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா பார்வையினை இழந்தவர்கள் பலபேர்கள் இருக்கின்றார்      வாய்பேச இயலாமல் வகைவகையாய் இருக்கின்றார் கையிழந்து காலிழந்து பலரிப்போ இருக்கின்றார்      கருத்தளவில் அவர்களெல்லாம் கனதியுடன் வாழுகிறார் குறைபாடு இல்லாமல் பிறந்தவர்கள் யாவருமே      குறைபாடு உடையாரை குறையுடனே நோக்குகிறார் குறையுடனே பிறந்துவிட்டோம் எனவெண்ணும் குறையுடையார்     குறைபற்றி நினையாமல் நிறைவுநோக்கி நகர்கின்றார் வலது குறைந்தவர்கள் எனும்வர்க்கம் இப்போது    மாற்றுத் திறனாளிகளாய் மலர்ந்துமே நிற்கிறது நிலம்மீது வந்து பிறந்துவிட்ட அனைவருமே    நலம்பற்றி ... Full story

பாடம் தரும் நிலவு

பாடம் தரும் நிலவு
மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா.... மெல்பேண் .. அவுஸ்திரேலியா  வானமீதில் நீந்தியோடும் வண்ணநிலாவே - உன் வடிவழகைப் பாடாத கவிஞரில்லையே நானுமுன்னைப் பாடவெண்ணும் ஆசையினாலே  - இங்கு பாடுகிறேன் பால்நிலவே நின்றுகேட்டிடு ! உண்ணமறுக்கும் குழந்தைக் கெல்லாம் உன்னைக்காட்டியே - இங்கு உணவையூட்டி உளம்மகிழ்வார் உலகில்பலருமே விண்ணில்நீயும் ஓடியோடி விந்தை காட்டுவாய் - அதை வியந்துவியந்து பிள்ளைபார்த்து விரும்பி மகிழ்ந்திடும் ! பூரணையாய் வந்துநீயும் பொலிந்து விளங்குவாய் - அதை பூரிப்போடு பலரும்பார்த்து உளம் மகிழுவார் காதலர்க்குக் களிப்பையூட்ட களத்தில் இறங்குவாய் - அதை கவிதையிலே பலகவிஞர் கண்டு வாழ்த்துவார் ! உன்வரவை ஆவலோடு உலகம் நோக்கிடும் - இங்கு உன்வரவால் ... Full story

அர்த்தமே இல்லையே !

  மகாதேவஐயர் ஜெயராமசர்மா ... மெல்பேண்... அவுஸ்திரேலியா கோடி கோடியாய் பணம் இருந்தாலும் மாடி மாடியாய் மனை குவிந்தாலும் வாடி நிற்பவர் மனம் அறியாதவர் வாழும் வாழ்விலே அர்த்தமே இல்லையே கோவில் கோவிலாய் சென்றுமே வணங்கினும் குடம் குடமாய் பாலினைக் கொடுக்கினும் வாய் இல்லாத சீவனை வதைப்பவர் வாழும் வாழ்வினை மனதுதான் ஏற்குமா வாதம் வாதமாய் மன்றிலே நிகழ்த்தியே வழக்கை பணத்துக்காய் நீட்டியே நிற்பவர் நீதி தேவனின் நெஞ்சிலே ... Full story

காண அருள் தாமுருகா !

  மகாதேவஐயர் ஜெயராமசர்மா மெல்பேண் .. அவுஸ்திரேலியா தேவரை வதைத்த சூரர் திருந்திடச் செய்த வேலா பூவுலகு எங்கும் அசுரர் புரிகின்ற கொடுமை தன்னால் மேவிய துயரம் கொண்டு விக்கித்து நிற்கும் மக்கள் ஓலங்கள் போக நீயும் ஓடியே வருவாய் ஐயா ! உபதேசம் அளித்த குருவே உலகுளோர் துயரம் பார்நீ நிலையான அறத்தை மறந்து நிற்கின்றார் மனதை மாற்று விலைபேசும் நிலையில் உள்ளார்... Full story

உனதடியைப் போற்றுகிறோம் !

  மகாதேவஐயர் ஜெயராமசர்மா மெல்பேண் .. அவுஸ்திரேலியா     வீரம்தனைக் கொடுத்து விடு வித்தைகளும் கொடுத்து விடு ஈரமுள்ள நெஞ்சம் தனை எல்லோர்க்கும் ஈய்ந்து விடு சூரன் உள்ளம் திருந்துவிட ஈரம் தனை காட்டியவா தொழு தழுது நிற்கின்றோம் சுடர் கொழுந்தே துணைநீயே ! அருண கிரி கடைத்தேற அருள் கொடுத்த வேல்முருகா கச்சியப்பர் கவி புனைய கருணை தனைக் காட்டியவா இச்சை உடன் ... Full story

திருவடியை தினம் தொழுவோம் !

  மகாதேவஐயர் ஜெயராமசர்மா மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா     ஈராறு முகம் உடையான் எண்ணியதை எமக் கருள்வான் பார்மீது நாம் வாழ பல எமக்குத் தந்திடுவான் கோல மயில் அமர்ந்திருந்து கொடுத்து நிற்பான் வரமெல்லாம் சீலமுடை சிவன் மைந்தன் திருவடியை தினம் தொழுவோம் ! சஷ்டியை பிடித்து நின்றால் தரித்திரங்கள் அகன்று விடும் சந்ததியும் தளைத்து நின்று சரித்திரமும் படைத்து விடும் உத்தமராய் வாழும் எண்ணம் உள்ளம் ... Full story

திருப்பம் பல தந்திடட்டும்!

திருப்பம்  பல  தந்திடட்டும்!
தீபாவளித் தினத்தில்  தித்திப்பு  உண்ண வேண்டும் கோபமெனும்  குணமகற்றி  கொண்டாடி  மகிழவேண்டும் பாவமென நினைக்கின்ற செயலனைத்தும் துரத்தவேண்டும் பக்குவமாய் ஒன்றுகூடி பாங்காக மகிழவேண்டும் உள்ளமதில் உண்மைதனை  ஊற்றெடுக்கச்  செய்யவேண்டும் கள்ளமுடை  எண்ணமதை களைந்தெறியச் செய்யவேண்டும் நல்லவர்கள் ஆசிபெற்று நம்வாழ்வு சிறக்கவேண்டும் நமக்குவாய்க்கும் தீபாவளி நல்வெளிச்சம் காட்டிடட்டும் ஆணவத்தைப் போக்குவென ஆண்டவனை வேண்டிநிற்போம் அறஞ்செய்யும் எண்ணமதை அகம்நிறைய  வேண்டிடுவோம் அன்னைதந்தை மனம்வருந்தா அனைவருமே நடந்திடுவோம் அனைவருக்கும் தீபாவளி அமைந்திடுமே அற்புதமாய் ஆதரவு  அற்றோரை  அரவணைத்து  உதவிடுவோம் அனாதையெனும் கருத்ததனை அழித்துவிட எண்ணிடுவோம் போதையுடன் உலவுவதை பொறுக்காமல் பொங்கிடுவோம் நல்பாதையிலே செல்வதற்கு நம்மனதைத் திருப்பிடுவோம் புத்தாடை  உடுத்திடுவோம்  புதுவெடிகள்  வெடித்திடுவோம் எத்திக்கு  இருந்தாலும்  எல்லோரும்  மகிழ்ந்திடுவோம் தித்திக்கும்  தீபாவளி ... Full story

முழு  அருளைத்   தாநீ  !

(மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா ... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா) கல்வியொடு செல்வம் தரவேண்டும் தாயே கசடில்லா வீரம் தந்திடுவாய் தாயே உள்ளமெலாம் உண்மை உறையச் செய்வாய்தாயே உன்னையென்றும் மறவா வரமருள்வாய் தாயே மாசுடையார் தொடர்பை மடியச்  செய்வாய்தாயே மனமதிலே கருணை  வளரச்  செய்வாய்தாயே தானதர்மம் செய்ய  தயைபுரிவாய்  தாயே தர்மவழி  செல்ல  தக்கதுணை  நீயே ஈனநிலை  போக  எனக்கருள்வாய்  தாயே என்றும் உயர்வாக எண்ணமெனக் கருள்வாய் ஊனமுடை   எண்ணம்  உதிக்காவண்ணம் எனக்கு உனது கடைக்கண்ணால் எனைநோக்கு தாயே இப்புவியில்  நானும்  ஏழ்மையுற்றை போதும் தப்பிதங்கள்   செய்யா  தடுத்துவிடு  தாயே எப்பவுமே வாழ்வில் என்றுமுன்னை  மறவா முப்பொழுதும் நினைக்க முழுவருளைத் தாநீ   Full story

அரவணைப்பாய் தாயே நீயும்!

  மகாதேவ ஐயர்  ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா நவராத்திரி நன்னாளில் நலந்தரும் நாயகியிடம் வேண்டி நிற்போம் நலமுடன் நாங்கள்வாழ நாயகியைச் சரணடைவோம் நிலமெலாம் அமைதிகாண நெஞ்சார வேண்டிநிற்போம் அளவில்லா ஆசைதன்னை அகற்றிடு  தாயேயென்று அன்னையின் நாமம்தன்னை அனைவரும் துதித்தேநிற்போம் மதமதை  அடக்கிநிற்கும்  மகத்தான  மாதாநீயே மனமதில்  உறைந்துநிற்கும் மலமதைப்  போக்குதாயே உளமதில்  உன்னைவைத்து  உருகியே   பாடுகின்றோம் ஒருகணம் எம்மைப்பார்த்து உத்தமராக்கு  தாயே கல்வியைத் தரும்போதம்மா  கசடினை  நீக்கித்தாநீ நல்லதைச் செய்யுமெண்ணம்  நன்குநீ  படியச்செய்வாய் சொல்லெலாம் தூய்மையாக  சொல்லிட  வைப்பாயம்மா நல்மனத்  தோடுநாளும் வாழ்ந்திடச் செய்வாய்தாயே கோலமிட்டு  கும்பம்வைத்து  குத்துவிளக்  கேற்றுகிறோம் குடும்பமெலாம் ஒன்றுசேர்ந்து குறைசொல்லல் தவிர்க்கின்றோம் வாழுதற்கு நல்லவற்றை தேடித்தேடி எடுக்கின்றோம் வல்லமையின்  நாயகியே  வந்திடுவாய்  மனமெல்லாம் ஈரமுள்ள  வீரமதை ... Full story

முருகன் ஆலயங்களும் முருகன் அடியார்களும்

-மகாதேவ ஐயர் ஜெயராமசர்மா- மெல்பேண், அவுஸ்திரேலியா " கற்பனை என்றாலும் கற்சிலை என்றாலும் கந்தனே உனை மறவேனே" ," கந்தன் திருநீறணிந்தால் கண்டபிணி ஓடிவிடும்" என்று முருகன் அடியார்கள் தினமும் எண்ணி எண்ணியே முருகனை மனதார வழிபட்டு வருகிறார்கள். குன்றிருக்கும் இடமெல்லாம் குமரன் இருக்கும் இடமென்று அடியார்கள் கொண்டாடிப்போற்றுகின்றார்கள்." வேலை வணங்குவதே வேலை என்பதுதான் முருகன் அடியார்களின்மனக்கிடக்கையாக இருக்கிறது எனலாம். கலியுகத்தில் கண்கண்ட தெய்வமாக முருகனே விளங்குகிறார் என்று முருகன் அடியார்கள் பலரும் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறார்கள். " வைதாரையும் வாழவைப்பான் முருகன் " என்பது அவர்களது உறுதியான எண்ணமாகவும் இருக்கிறது. இந்தியாவில் பல இடங்களிலும் முருகனுக்கு அடியார்கள் ஆலயங்களை அமைத்திருக்கிறார்கள். வடக்கிலும் தெற்கிலும் பல ஆலயங்கள் ... Full story
Copyright © 2015 Vallamai Media Services . All rights reserved.
வல்லமை மின்னிதழில் வெளியாகும் ஆக்கங்கள், ஆக்கியவரின் தனிப்பட்ட கருத்துகளே; வல்லமையின் கருத்துகளாகக் கொள்ள வேண்டாம்.