Posts Tagged ‘கிரேசி மோகன்’

Page 1 of 10812345...102030...Last »

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
Single Line....Super Keshav....! ----------------------------------------------- 180223 - eka rekha lr 24x32 cms '' சிங்கமாய் வந்தவர் ஸிங்கிலாய் வந்துளார், அங்கமோர் லைனில்(LION) அமைந்துளார்-செங்கண்மால் பூமத்ய(அவதாரக் கண்ணன்) ரேகையில் போட்டெடுத்து, ஏகாக்ர சூமந்த்ர காளி, சுகம்"....! (OR) சித்திரம் கேசவ்ஜி சூப்பரும்(சூப்பர் உம்) கைவண்ண,... Full story

ரமணம்

  ''உள்ளம் உருகுதய்யா’’....மெட்டில்....! --------------------------------------------------------------------------------     "அருணை முன்னாடி உள் -கந்தன் கருணைக் கண்ணாடி யுள் நானாறு முகம் தோன்றும் -நடேசக் கோனாரு மகன் போன்று எருமையில் மரணம் செல்லும் -ரமண மரணம் முடிவில் வெல்லும் அயனரி அரன் போற்றும் -முருகர் தயரத ராம் மருகர் சுந்தரம் பிள்ளையைப்(ரமணர் அப்பா) போல் -வேறு மந்திரம் இல்லையடா (தொடரலாமா....!)....!கிரேசி மோகன்....! உள்ளம் உருகுதய்யா -ரமணர் உள்ளது நாற்பதய்யா... Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
  பசு உவாச....! -------------------------------- 171030 Vatsalyam watercolour A4 எண்ணம் ஒடுங்கிட ஏகாந்தம் கூடிட கண்ணன் கருநீலக் காயாம்பூ -வண்ணன் நினைப்பும் நாலுகாலன் நானும் கலக்க, கனைப்பை மறந்தேனே காண்....!   ''மாலோல பாகவதர், மாடை மடியிட்டு தாலேலோ வாத்ஸல்ய தாலாட்டு: -ஏலேலோ வாழ்க்கையில் சிக்கி வழிதவறும் எங்களை ஊழ்கையில் சிக்கா(து) உதவு''....கிரேசி மோகன்....!     Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
  வசன வெண்பா....! ---------------------------------------- ''ஆ’’காட்டு கண்ணா ,அதுயிருக்கு கொட்டிலில்! நா(ன்)கேட்டேன் நின்வாயை நந்தகுமார் -’’மா’’கேட்டாள், மண்ணத்தின் றாயாமே மாதவன்(கண்ணனின் நண்பன்) சொல்லிவிட்டான் கண்ணைப்பார் பின்னர்வாய்க் குள்!’’....கிரேசி மோகன்....! Full story

அன்னை பிறந்தநாள்….!21-2-2018

  ’’அன்னை பிறந்தநாள், அல்லி மலர்ந்தநாள், முன்னை வினைகள் முடிந்தநாள், -அன்னையே சைதன்ய சக்தியே, சச்சிதா னந்தமே கைதந்து சேர்ப்பாய் கரை’’....கிரேசி மோகன்....! கண்ணை இமைகாக்கும், தென்னை குலம்காக்கும் அன்னை நமைகாக்கும் அற்புதம் -விண்ணை இறங்கவைத்து மண்ணில் இருத்திய தாயின் பிறந்தநாள் நாளை போற்று....கிரேசி மோகன்....! கரணா திகளைக் கருத்தில் கொள்ளாய் திறனாய்வு தன்னைத் தவிர்ப்பாய் -சரணா கதியென்(று)அன் னையிரு கால்களில் வீழ்வாய் விதியுந்தன் காலில் விழும்....கிரேசி மோகன்....!... Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
’’அர்ஜுன உவாச’’....! ---------------------------------------------- சண்டித் தனமாய் சகத்தில் உழல்கின்ற நொண்டிக் குதிரைநான் நாரணா -அண்டி வருவாய் அருகே குருவாகிக் காட்டு பரிமேல் அழகா பரிவு....கிரேசி மோகன்....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
180219 Gopala Gita - Vishwaroopa -24x32cms watercolour Indian ink. New series ’’பசுவரும் முன்னே, விஸுவரூபர் பின்னே, கொசுவாகக் காண்டீபர் கெஞ்ச ,-’’அசுவரதம் ஏறு முதலில், அருச்சுனாபின் கீதையின் சாறுண்டு கொல்நூறு பேரு’’....கிரேசி மோகன்....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
180218 -Akasha ganga -govinda pattabhishekam -24x32 watercolour -lr ’’அந்தணர், மந்திரம், ஆடம் பரமின்றி, மந்தா கினியாக மாடு்பால் -தந்திட: மாட்டினார் மன்னராய், மாடுகள் மேய்ப்பவர், காட்டிய கேசவ் கவி"....! மந்தாகினி -ஆகாஸகங்கை....! "பாலா பிஷேகமே பட்டா பிஷேகமாய் கோலோ கலமாகக் கொண்டாடும் -மாலோலர்; ... Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
  எந்தவேலை ஆனாலும், எந்தவேளை ஆனாலும், நந்தலாலா நிந்தன் நினைவாக -அந்தரங்க ஸோல்மேடே கண்ணனே, டோல்கேட்டாம் வைகுண்ட கால்மாட்டில் பால்மாட்டாய்க் கொள்’’....கிரேசி மோகன்....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
180216 - Tvameva -lr ’’சகாதேவன் கட்டினான்,ய சோதை பிணைத்தனள் சுகதேவர் சொல்லுற்ற(பாகவத) சேயோ, -அகமில்லா அன்பால் அடைபடும் ஆனந்தக் கண்ணன்,ஆ வின்பால் யசகாதே வர்’’....கிரேசி மோகன்....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
180216 - Tvameva -lr ’’தலை’’வன் ஆடும்போது வால் ஆடக்கூடாது.....! சரணாகதி ‘’ஆ’’....! நீயின்றி நானில்லை! ‘’நான்’’இன்றி நீயில்லை, தீயின்றி தீபமது தானுண்டோ! -நீயின்று மாடோடு ஆடுகின்றாய் , மாலே மணிவண்ணா: ஆடா(து) அசங்காதே ‘’ஆ’’....கிரேசி மோகன்....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
171213 b - Universal Krishna -raw ''டால்ஃபினில் ஏறி தரங்கம்(கடல்) புகுந்தந்த மால்பின்னர் மச்சமாய் மாறினார் -நூல்களாம் ஆரணம்(வேதங்கள்) காக்க அசுரனைக் கொன்றவர்: பூரணர் கண்ண பிரான்’’....கிரேசி மோகன்....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
''மாலோலன் பாடுகிறார் மாடை மடிதாங்கி, தாலேலோ வாத்ஸல்ய தாலாட்டு: -காலேல(காலையில்) கேசவ் அனுப்ப கலிதீர்ந்து போனது வாசனையாய்(பிராரப்தம்,ஆகாமி....!) என்வெண்பா வாய்''....கிரேசி மோகன்.... Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
’கந்தரும்,கணபதியும் கைக்கெட்டும் தூரத்தில், நந்திமேல் நாயகர், நாயகியோ -குந்தினள் சிம்மா சனத்திலே சும்மா இருந்திடாது அம்மாதை வாமம் அணைப்பு’’....!கிரேசி மோகன்....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
பார்த்தோர் பசுமையாய், பாராதோர் பூதமாய், சேர்த்தணைக்கும் பெட்டைக்கு சேவலாய், -ஆர்த்தொலிக்கும், சங்கில் மவுனமாய், சக்கரத்தில் சீற்றமாய், எங்கும் திகழ்வோனை ஏத்து....கிரேசி மோகன்....! '' ஆத்திலொரு காலாக, சேத்திலொரு காலாக, காத்திருக்கேன் கேள்விக் குறியாக! -பூத்திருவை, மார்பினில் சூடிய மாதவா, நேருக்கு நேர்பதில் கூறுவதென் நாள்''....கிரேசி மோகன்....! Full story
Page 1 of 10812345...102030...Last »
Copyright © 2015 Vallamai Media Services . All rights reserved.
வல்லமை மின்னிதழில் வெளியாகும் ஆக்கங்கள், ஆக்கியவரின் தனிப்பட்ட கருத்துகளே; வல்லமையின் கருத்துகளாகக் கொள்ள வேண்டாம்.