Posts Tagged ‘கிரேசி மோகன்’

Page 1 of 10112345...102030...Last »

ரமண வசனாம்ருதம்….!

  கிரேசி மோகன் ------------------------ ''தூக்கத் தினிலிருப்போம், துக்கத் தினிலிருப்போம், சாக்காய் படுத்தாலும் சம்சார -ஏக்கத்தால், ஆவது தாகம் அதனைத் தணித்திட ஜாவ்அந்த சோணா ஜலம்’’....! "ராமா யணத்தைநாம் ராமருக்கே சொன்னாற்போல் சாமா னியனென்றே செப்புதுஸத் , -நாமானோம் ஆணவ(அகந்தை மனம்) புத்தி அதனால் தடைமுக்தி ; வீணவம் மாய விதி "....கிரேசி மோகன் ....! ‘’உலகமது உண்மையில் உன்னுள் உளது அலகிலா ஆனந்த ... Full story

ரமண வசனாம்ருதம்….!

  கிரேசி மோகன் -------------------------------- "முட்டைக்குள் குஞ்சாக ,கொட்டைக்குள்(மாங் கொட்டை) பிஞ்சாக , சட்டைக்குள் (மேனிக்குள் )வாழ்கின்ற ஜீவனே , -பட்டைகள் - தீட்டியநீ வைரம் ,திருடன் வரும்வரையில், காட்டி யயிடத்தில் குந்து "....(1)   மாயநான் ஆணவம் மாற்றிடும் கோவணம் தூயநான் நிர்வாண தெய்வீகம் -நாயனார் யோகி ரமணரின் யோசனையைக் கேட்டுணர்வோர் சாகிறதை வென்ற சவம்....(2) கண்டேன் திருடனைக் கையும் களவுமாய் கொண்டேன் மனச்சிறையில் கைதியாய் -அண்டேன் இனியவன் பக்கம் தனிமையே ... Full story

“பாக்கிய லக்ஷ்மி பாரம்மா ’’….!

  "பாக்கிய லக்ஷ்மி பாரம்மா -நம்மன்னை பாக்கிய லக்ஷ்மி பாரம்மா பானை பிடித்தவன் ,தூணை பிடித்தவன் சேணம் பிடித்த சாரதியின் மேனி பிடித்தவர் மார்பில் பதிந்திடும் பாக்கிய லக்ஷ்மி பாரம்மா "உச்சியுறியேறும் அச்சுத ரமணன் மச்சமாகியே மார்பில் அமர்ந்தவள் பாக்கிய லக்ஷ்மி பாரம்மா "....! "சிம்ம ராஜனை சாந்தமாக்கிடும் நம்ம அன்னையே நடுவில் (மடியில் ) அமர்செள பாக்கிய லஷ்மி பாரம்மா"....!....கிரேசி மோகன்....! Full story

ஸ்ரீ ரமண வசனாம்ருதம்….!

    "பண்ணதையே பண்ணிண்டு , தின்னதையே தின்னுண்டு , சொன்னதையே சொல்லும் சுகபுருஷா (கிளிப்பிள்ளை ) -என்னதைக்- கண்டாய் மனமே! கவனிநான் யாரென்று : கண்டவர் விண்டிலர் காண்"....!கிரேசி மோகன் ....! Full story

வெண்பூ வெண்பா(மஹாசரஸ்வதி வெண்பாக்கள்….!)

வெண்பூ வெண்பா(மஹாசரஸ்வதி வெண்பாக்கள்....!)
  வெண்பூ வெண்பா ------------------------ (சரஸ்வதி வெண்பாக்கள்) ------------------------------------ சு.ரவியின், ரவிவர்மா(ஆயில் பெயிண்டிங்) ஓவியம் பார்த்து எழுதியது....! "எண்ணையின் வண்ணத்தில் எண்ணென் கலையாளை பண்ணிசைக்கும் கோலம் படுஜோர் - உன்நுதல் குங்குமம் கொட்டி கலைமகள் நாசியில் தங்கிய மூக்குத்தி தூள்’’....(1) ... Full story

’’ரமண வசனாம்ருதம்’’….!

  ‘’தள்ளலும், கொள்ளலும், தானாம் யதார்த்தத்திற்(கு) எள்ளளவும் இல்லைகாண் எய்ததை: -துல்லிய வெண்தா மரைஇதயம் வேதம் இருக்கும்(ம)அக கண்தாவென்(று) ஈசரிடம் கேள்’’....கிரேசி மோகன்....! Full story

பகவான்(ரமணர்) உவாச….!

  ’’அநாத்மாவோ ஆத்மாவுக்(கு) அன்னியம் அல்ல பெனாத்துகின் றாய்பேதை போல: -வினாத்தவம் மேற்கொண்டு உன்னுள்ளே மாண்புமிகு நானார் நூற்கண்டை ஊசியால் நெம்பு’’....கிரேசி மோகன்....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
’’கால்மாட்டில் மேய்ந்திட கோமாதா ரெண்டுமே டோல்கேட்(TOOL GATE) திருமால்தன் காலெட்ட(கால் எட்ட),-மால்காட்டில் பால்கொட்டி மாரியாய்(மழையாய்) பந்தயமாய்ச் சுற்றுது ஸோல்மேட்டை ,ம்யூஸிகல் சேர்(MUSICAL CHAIR)''....கிரேசி மோகன்....!   Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
''தாயை மயக்குகிறார், தாமோ தரர்தன்மண் வாயைத் திறக்க வினோதங்கள்: -ஆயர் குலக்கொழுந்தா!அன்றி கடவுளா! என்று, அலமலங்கி னாள்அன்னை அன்று’’....கிரேசி மோகன்....! Full story

”கோகுலம் -சிறுவர், சிறுமியர் பேட்டி’’….!

”கோகுலம் -சிறுவர், சிறுமியர் பேட்டி’’....!
  Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
  ''நாஸகர் கம்ஸனுக்கு, நாயகர், வாகீஸ போஷகர் வெண்பா விளையாட்டில், -கோஸகர், கொட்டும் மழையில் குளிர்காத்த ரக்‌ஷகர், விட்டலவர் கண்ணன் வியப்பு’’....கிரேசி மோகன்....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
  121231 -Raas Leela -oil on canvas - commissioned work from Bhagavatham series - Umesh’s friend -lr   ’’ஒன்பது ஓட்டை உடலே உடனேநீ தின்பது தூக்கம் தவிர்த்தாயர் -நண்பனின் ஊது குழலாய் உருமாறி என்நாளும் கீதகோ விந்தமதைக் ... Full story

”குமுதம் பக்தி -வெண்பாவில் அம்பாள்’’….!

''குமுதம் பக்தி -வெண்பாவில் அம்பாள்’’....!
    Full story

கோகுலம் கதிர் -நான் கடவுள் பேசறேன்….!

கோகுலம் கதிர் -நான் கடவுள் பேசறேன்....!
    Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
  பகவான் உவாச ---------------------- ''காரியம் அற்றசோர்வு குந்திமைந்தா கொள்வதேன்!, சூரிகள் விண்ணிடை சேர்ப்பாரோ ! -வீரியா நெற்றியில் வைத்தேன் நினக்குவீ ரத்திலகம் பற்றதை விட்டெதிர்கொள் போர்''....கிரேசி மோகன்....! Full story
Page 1 of 10112345...102030...Last »
Copyright © 2015 Vallamai Media Services . All rights reserved.
வல்லமை மின்னிதழில் வெளியாகும் ஆக்கங்கள், ஆக்கியவரின் தனிப்பட்ட கருத்துகளே; வல்லமையின் கருத்துகளாகக் கொள்ள வேண்டாம்.