Posts Tagged ‘கிரேசி மோகன்’

Page 1 of 8412345...102030...Last »

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
விட்ணு(விஷ்ணு) மயிற்பீலி வுச்சி யிலணிந்து பட்டுக் கவுபீனம் பூண்டாவை -வெட்டவெளியில் மேகவண்ணன் வேய்ங்குழலால் மேய்க்கின்றார்,கானிலே(காட்டிலே) காகவண்ணக் காலடியில் கன்று’’....கிரேசி மோகன்....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
தீரன் யமுனா தரங்கக் கரையோரன் சேரும் இளமாதர் ஜீவான்ம -சோரன் அழகில் சுகுமாறன் அன்பில் உபகாரன் கழுகில் வரும்நேரம் காப்பு.... தாய்க்குப் பணிந்தன்று தாம்பில் புகுந்துமரம் சாய்க்க உரலிழுத்த சாகஸா - வாய்க்குள் மாதா மகிழ மகோன்னதம் காட்டிய கீதா உபதேசா காப்பு.... கண்ணே கனியமுதே கற்கண்டே கார்முகிலே... Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
''மீண்டும் உரலிழுத்து மாமருதம் சாய்த்தரவத் தாண்டவம் ஆடி, தயிருண்டு -வேண்டிய ராதையை காதலித்து, போதனையாய் கீதையை யாதவா வந்திங்(கு) எழுது''....!கிரேசி மோகன்....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
’’கோபியர் ,ஞானியர், கும்பிடும் கோபாலர் பாபியர் நூறழிய பாரதப்போர் -JOBபிவர்: வந்ததும் வ்ருஷ்ணிசேய், நந்தகோபர் இல்லம்பு குந்ததுய சோதைக் காய்’’....!கிரேசி மோகன்.... Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
''பூனைக்கண் மூடுது பூலோகக் கங்குலாம்(இருளாம்) ஆனை பசிக்(கு)அவலா ஆகாரம் : -காணும் புவிநா டகங்களை பாராது பார்க்கும் கவிதே சிகர்வாக்கைக் காண்’’....கிரேசி மோகன்....! Full story

கண்ணனை நெஞ்சே கருது…. (பாடல் – மகாநதி ஷோபனா)

கண்ணனை நெஞ்சே கருது.... (பாடல் - மகாநதி ஷோபனா)
கிரேசி மோகன்   கண்ணனை நெஞ்சே கருது.... --------------------------------------- எழுதியது அடியேன் பாடி &இசையமைத்தது ‘’மஹாநதி ஷோபனா’’ அவர்கள்....! பீதாம் பரமாட பீலி மயிலாட தோதான தோழர்கள் தோள்கொடுக்க -மீதேறி வெண்ணையை வாரி வழங்கிடும் வள்ளலை கண்ணனை நெஞ்சே கருது....(1) நாணமின்றி யுத்தத்தில் நாலுகால் ஜந்துக்கள் சாணமள்லிக் கொட்டும் ஜனார்த்தனனை -ஞானமள்ளி உண்ணென ... Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
''வெண்ணைக்காய் கண்ணனவர் அன்னையிடம் கெஞ்சலாட்டம் விண்ணின் திருப்பாற்கடல் விஷ்ணுஅவர், -தன்னைத்தான் சித்திரைப் புத்தாண்டில் ,சித்திறை என்றரியா, நித்திரைக் காரர் நனவு’’....கிரேசி மோகன்....! "ஞானியும் சேயும் நிகரா னவர்களே சோணை ரமணமுனி சொன்னதிது; -ஊனென, ஆய்ச்சியோ, பேய்ச்சியோ, ஆரளித்தா லும்பாலின், வீழ்ச்சிவரை கொள்ளும் விருந்து"....கிரேசி மோகன்.... ஆய்ச்சியைக் கொள்ளும்.....பேய்ச்சியை ... Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
பல்லில்லா பாலகன் என்றெண்ணி பூதனை கொல்லவந்த கண்ணனைக் கண்டதும் -இல்லம் புகுந்து முலைதிணித்துப் பார்த்திட வாய்க்குள் முகுந்தனுக்கு முப்பத்தி மூணு’’(நமக்கு 32)....!   முலைகனத் தாயை அலைக்கழிய விட்டு கொலைகுண பூதனை கொங்கை -மலைசுவைத்தோன் அந்நஞ்சைப் பாம்பின்மேல் ஆடி ஜெரித்தவன்பால் நன்நெஞ்சே நிற்பாய் நினைந்து....!   சூழ்ச்சி யுடன்வந்த பேய்ச்சி முலைபற்றி மோட்ஷ விருந்தளித்த மோகனனை ... Full story

ஹேவிளம்பி ஆண்டு….!

ஹேவிளம்பி ஆண்டு....!
விரும்பியவை சேர விரும்பாதன போக கரும்பதனைக் கூலியோடு கொள்ள -வரும்புதி ஹேவிளம்பி ஆண்டே ஹடக்கிரீவர் கண்ணனால் வாவிளம்பு தீதைத்த விர்த்து’’....! OXYMORON TYPE வெண்பா --------------------------------------------- குருட்டு மலடி குழந்தையைப் பெற்றாள் திருட்டுத் தனமாய்க் கனவில் -இருட்டில் பிறந்தஅப் பிள்ளைக்குப் பாலூட்டும் போது விருந்தானாள் வாய்க்குள் விழைந்து.... பாயில்ட் வெஜிடபில்ஸ், பச்சரிசி சாதத்தில் ஆயில்ட் சாம்பார் ... Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
''வேதப் பரிபுரை வீற்றிருக்க , கோபாலர் காதைவெண் சங்கால் குடைகிறார்: -வேதாந்த தேசிகரின் விம்சதி தேவி மகாத்மியத்தை, கேசவ் வரைந்த கவி’’....கிரேசி மோகன்....! ''காதாகி கோபாலர் வேதாந்த விம்சதியை ஊதுவது ஞானத்தின் உற்சாகம், -போதமர்(போது -மலர்) வாணியும் கூடவே வாசிக்கிறாள், சாரங்க பாணிமடி பாரதிப்(சரஸ்வதியின் இன்னொரு பெயர் பாரதி) பூ’’....கிரேசி மோகன்....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
''காட்சியிதில், ஆனை கஜேந்திரரை காத்தருளும் மோட்சமது உண்டாம் முதலைக்கும், -ஆட்சி அரியா சனத்திலே அம்முதலை சாட்சி: பரிவா சனமவர் பார்’’....! ''அடிசறுக்கி ஆனை துடிதுடித்த போது நொடிக்கணக்கில் வந்தகால நேமி: -வடிவெடுத்து ஆவென வாய்பிளந்த பாவத்தின் பற்களுற்றேன் ஆவன செய்யவா தேவு''....!   ''துரியோ தனனும் விருகோ தரனும்(பீமன்) சரியில் ... Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
நடுநிசியில் ரோகினி நட்ஷத் திரத்தில் கொடுஞ்சிறையில் தோன்றிய கண்ணா-முடிமிசையில் அப்பன் சுமந்திட ஆயர்தம் கோகுல குப்பம் நுழைந்தவனே காப்பு....   காளியன் குட்டையில் மூளியாய் மூழ்கஅவன் தோளினில் ஆடிய தெய்வமே -காளியின் அண்ணனே கைமாறி ஆயர் குலம்புகுந்த கண்ணனே வேண்டினேன் காப்பு....கிரேசி மோகன்....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
கேசவ் , மஹாகவி பாரதியாரின் ‘’குஞ்சென்றும், மூப்பென்றும் உண்டோ’’ வரிகள்தான் ‘’அக்கினிக் குஞ்சை’’ அன்னை தாலாட்டும் படம் பார்த்ததும் ஞாபகம் வந்தது....சூப்பர் கேசவ்....! ‘’காக்கைச் சிறகினை (ஏரார்ந்த) கண்ணி ,மடியிருத்தி பூக்கச்செய் கின்றனள் பொன்குஞ்சாய்: -யாக்கை நிறமெது வானாலும் நீலநிறக் கண்ணன் பரமது பாகவதப் பிஞ்சு’’....! ’’அட்டைக் கரியாய் அவதார ... Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
’’அடிதனில் அன்னை, அவள்மடியில் கன்று, விடியலில் வாசிப்பார் வேணு(குழல்): -படியளக்கும் மன்னனை மாமதுரை மைந்தனை யாதவக் கண்ணனை நெஞ்சே கருது’’....!   ''தூணிருந்த பல்லியின் துண்டித்த வாலாக வீணகந்தை யால்வீழ்ந்து வாடுகின்றாய் -நீநெகிழ்ந்து அண்ணனாய் தம்பியாய் ஆன பலராமக் கண்ணனை நெஞ்சே கருது''....கிரேசி மோகன்....! Full story

‘’வாழ்நாள் விருது’’

‘’வாழ்நாள் விருது’’
மதிப்பிற்குரிய திரு கிரேசி மோகன் அவர்களுக்கு ‘’வாழ்நாள் விருது’’ அளித்து மைலாப்பூர் அகாடமி கெளரவித்திருக்கிறது. திருமிகு கிரேசி மோகன் அவர்களால் பெருமைப்படுகிறது இவ்விருது. இவர் இன்னும் பலப்பல விருதுகள் பெற்று, பல்லாண்டுகள் வாழ்ந்து தமது சேவையை நாடக உலகிற்கு அளிக்கவேண்டும் என்று எல்லாம்வல்ல எம் இறையை பிரார்த்திக்கிறோம். வல்லமை குழுவினர் Full story
Page 1 of 8412345...102030...Last »
Copyright © 2015 Vallamai Media Services . All rights reserved.
வல்லமை மின்னிதழில் வெளியாகும் ஆக்கங்கள், ஆக்கியவரின் தனிப்பட்ட கருத்துகளே; வல்லமையின் கருத்துகளாகக் கொள்ள வேண்டாம்.