Posts Tagged ‘கிரேசி மோகன்’

Page 1 of 8612345...102030...Last »

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
''காபி குடிப்பதேன்! , காலை சுறுசுறுப்பை, கோபிகா கண்ணன் கொடுக்கையில், -டோபிகா(வண்ணான்) வாலா மனவழுக்கில்(மனதின் அழுக்கை) வெண்மை பளிச்சிட, மாலா(திருமாலா) எமையும் மடி(வண்ணாமடி)’’....கிரேசி மோகன்....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
''ராதா சமேதராய் ரங்கன், விஜயருக்கு கீதா சமேதராய் , கண்ணன்கோ -மாதாக்கு பாதா சமேதர், பலவடிவம் ஏற்றும்ய சோதா சமேதரென்றும் சேய்’’....கிரேசி மோகன்....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
''ஊதா நிறத்தவன் ஊதிக் களைத்தனன் ராதை கழுத்தென்னும் சங்கை :- போதை தலைக்கேற கண்ணப்பர் தோளைத் தழுவி வளைக்கரத்தால் போரென்றாள் மாது''....! ’’ஆலிங் கனித்தராதை தோளிங்க நர்த்தனத்தால் காளிங்கக் காட்சி கவனத்தில்: - மாலிங்கு மாதை இடுப்பேந்தி காதல்கூத் தாடுகிறான் கீதை வரிகள் மறந்து....கிரேசி மோகன்....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
''மாடத் திலேதுளஸி மாடத் திலேபசு மாடத்தன் கால்மேய, மன்னனவன் -சூடிக் கிறங்கி மணந்தவள் ஸ்ரீவில்லி,(ஆண்டாள்) விஷ்ணு பிரியத்தில் புல்லாங் புழல்(புழலேரியாய் பொழிகின்றார்)’’....கிரேசி மோகன்....! ஆண்டாள் ‘’திருத்துழாய்(துளஸி) வனத்தில்’’ பெரியாழ்வாரால் கண்டெடுக்கப் பட்டவள்..... Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
''அன்னை அடிப்பாளோ! ,அச்சத்தால் கோகுலன் தன்னைக்காப் பாற்றும் திரைக்கதையை -எண்ணியவர், மந்திதான் தின்னதென மாதாமுன் நாடகம்: சந்திர வம்ஸநட்வர் சிங்’’....கிரேசி மோகன்....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
''மந்திக்கும், பால்பசு மாட்டுக்கும், வித்தியாசம், சிந்திக்கா கண்ணா, சமத்துவ -நந்தன் சுகுமாரன் நெய்வெண்ணை சோரன்பி ரேமை, வெகுமானம் கேசவ் வரைவு’’....!கிரேசி மோகன்....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
''புதியன எண்ணும் பழைய விரும்பி, மதிவழி எல்லாமே மாயை: -பதிநூற்றி(108 திருப்பதி) எட்டில் வளர்கண்ணா , என்னத் தவம்செய்தாள் எட்டவளை(கண்ணன் -எட்டாவது பிள்ளை) அம்மாவாய் ஏற்பு’’....கிரேசி மோகன்....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
  ’’புள்ளேறி சாரங்க பாணி வருகின்றார்- கள்ளூறும் கூந்தலாள் கோமள -வல்லிகேள்வர் - ஆரா அமுதர் அடியேன் குலக்கடவுள்: - வாராய் வினைதீர்க்கும் வில்’’....கிரேசி மோகன்....எனது தாத்தா ‘’கும்பகோணம் கோமளவல்லி நாயிகா சமேத ஆரா அமுதா’’ என்று சொல்லாமல் இரவு உறங்கியது கிடையாது....நன்றி கேசவ்....! தனந்த தானனத்த தனந்த தானனத்த தனந்த தானனத்த -தனதான கும்பகோணம் ... Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
''அன்றானை காத்தவன், இன்றாவைக் காத்திட நின்றான்கோ வர்த்தனக் குன்றேந்தி -வென்றவன், வேடமிட்டு வந்ததே வேந்திர ஆனையை மாடமர்த்தி ஏற்புமன்னிப் பூ(கமல மலர்)''....! "இம்மி அசையா(து) இமையோன் அகந்தை DUMMYயா கும்வரை தூக்கினான் -MUMMYயை; COUNT -DOWN கர்வபங்கம் காணும் வரைநின்றான் MOUNT -BATTLE FEILDல் மணி(மணி வண்ணன்)".... MUMMYயை -கோமாதாவை... Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
     ''ஆண்டவா! நீலவண்ணம் பூண்டவா! நீள்விசும்பில்    நீண்டவா! பாரதப் பாண்டவராய் - வேண்டவா?    தூண்டவா பக்தியால்? தீண்டவா பாரதியாய்?    கீண்டவா தீங்கைக் கிழித்து''....  ''உண்டில்லை என்றுனை இங்கிரு சாரர்கள்   விண்டுரைத்த போதும் விசுவமே - கண்டுகொண்டேன்   மித்யை ஜகத்தென்றும் சத்தியம் நீயென்றும்   வித்தை பழகும் விதம்''....  (கிரேசி மோகன்....!)     Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்!

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்!
    ''எனக்கே எனெக்கென்(று) எவருளார் என்று தனக்கே தனக்குள் தவித்தால் - உனக்குள் உவமை இலாத ஒருத்தனைக் காண்பாய் அவனே ஹரிகிருஷ்ணன் ஆம்’’ …கிரேசி மோகன்....!     Full story

’’அன்னையர் தின வாழ்த்துக்கள்’’

’’அன்னையர் தின வாழ்த்துக்கள்’’
  ---------------------------------------------------------------- வேலை இருக்குது நிரம்ப -என்னை வேகப் படுத்திடு தாயே - பாலை சுரந்திடு தளும்ப -உந்தன் பாதம் பணிந்திடும் சேய்நான் ஆலை கரும்பெனெப் பிழிந்து-எந்தன் ஆவி பிரிந்திடும் முன்னே சோலை நகைச்சுவைக் காற்றை-இவன் நாளும் நுகர்ந்திட அருள்வாய்....கிரேசி மோகன்....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
‘’டார்வின் -தியரியை’’ துவாபர யுகத்திலேயே பகவான் சொல்லி விட்டார்....! ''வானர புத்தியை வா!நரா வென்றழைத்து கோனரசர்(வடமதுரா மன்னவர்) கோகுலக் கண்ணனவர், -நானற, வங்கம் கடைந்தவர் வாத்ஸல்ய மாய்சொலல் தங்கமே நீமனி தன்(டார்வின் தியரி)’’....கிரேசி மோகன்....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
கட்டு மயிற்பீலி கொண்டை யிலணிந்து பட்டுப்பீ தாம்பரம் பூண்டாவை -வெட்ட வெளிதனில் மேய்த்ததற்கு வைகுண்டம் காட்டும் களிமிகு கண்ணனே காப்பு....கிரேசி மோகன்....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
''சீதையின் மாலையைச் சீப்பிக் கடித்தவர், கீதையை(கண்ணனை) ராமனாய்க் கண்டுகொண்டார்: -பாதை சரிவரப் பார்த்து சிரஞ்சீவி ஆனார்:(எல்லாமே மால் என்ற ஏகாக்ரம் கொண்டால் ‘’மாலன் மார்பில் மாலை’’....!Mind Is A Monkey தாத்பர்யம்) கரிவரதன் மார்பில் குரங்கு (அனுமார்)’’....கிரேசி மோகன்...! Full story
Page 1 of 8612345...102030...Last »
Copyright © 2015 Vallamai Media Services . All rights reserved.
வல்லமை மின்னிதழில் வெளியாகும் ஆக்கங்கள், ஆக்கியவரின் தனிப்பட்ட கருத்துகளே; வல்லமையின் கருத்துகளாகக் கொள்ள வேண்டாம்.