Posts Tagged ‘க.பாலசுப்பிரமணியன்’

Page 1 of 1512345...10...Last »

திருமந்திரத்தில் சில சிந்தனைத் துளிகள் (10)

திருமந்திரத்தில் சில சிந்தனைத் துளிகள் (10)
க.பாலசுப்பிரமணியன் ஆசைகளின் வடிவங்கள் மனிதனுடைய மனத்தில் எத்தனையோ வகையான ஆசைகள் பிறக்கின்றன. ஆனால் பெரியோர்கள் அவைகளிலே நம்மைப் பின்னித் துயரத்தில் தள்ளும் ஆசைகளை மூன்று வகையாகப் பிரித்திருக்கின்றனர். - மண்ணாசை, பெண்ணாசை, பொன்னாசை என்று. இந்த மூன்றும் ஒரு மாயவலையில் சிக்க வைத்து அவன் மனத்தின் அமைதியை அறவே அழிக்கின்றன. ஓர் நண்பர் சென்னையிலே வீடுகள் பல வாங்கியிருந்தார். அவருடைய ... Full story

கற்றல் ஒரு ஆற்றல்-79

கற்றல் ஒரு ஆற்றல்-79
க. பாலசுப்பிரமணியன் "படித்தல்" - ஒரு விந்தையான செயல் "படித்தல்" என்பது கற்றலுக்கு உரமிடும் ஒரு செயல். பல வகைகளில் கற்றல் நடந்தாலும் "படித்தல்" கற்றலை வளப்படுத்தவும் உறுதிப்படுத்தவும், கற்றலின் அடிப்படையில் புதிய சிந்தனைகளை சேகரிப்பதற்கும் தேவையான ஒரு ஆரோக்கியமான உள்ளீட்டு. "எண்ணென்ப ஏனை எழுத்தென்ப இவ்விரண்டும் கண்ணென்ப வாழும் உயிர்க்கு. என்பது ... Full story

திருமந்திரத்தில் சில சிந்தனைத் துளிகள் (9)

திருமந்திரத்தில் சில சிந்தனைத் துளிகள் (9)
க. பாலசுப்பிரமணியன் போதுமென்ற மனமே... “போதும் என்ற மனமே புன்செய்யும் மருந்து" என்பது பழமொழி. ஒரு மனிதனுக்கு எந்தத்  தேவையையும் தனக்கு வேண்டிய அளவு மட்டும் பெற்றுக் கொண்டு, பின் "இது போதும், இதற்கு மேல் எனக்குத் தேவையில்லை" என்ற மனம் வருமானால் அவனுக்கு வாழ்க்கையில் எந்தப் பிரச்சனையும் வருவதில்லை. ஆனால் தேவைகளுக்கு மேலும் வேண்டி நிற்பானேயாயில் அவன் தேவைகள் என்றும் ... Full story

கற்றல் ஒரு ஆற்றல் 78

கற்றல் ஒரு ஆற்றல் 78
க. பாலசுப்பிரமணியன் ஒலிஅதிர்வுகளும் கற்றலும் கேள்வி அறிவைப் பற்றிய ஆராய்ச்சிகள் உலகின் பல நாடுகளில் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. இதிலிருந்து வரும் பல குறிப்புகள் கற்றலைப் பற்றிய நமது முந்திய கருத்துக்களை மாற்றியும் அவைகளில் பலவற்றுக்கு உயிரூட்டியும் வருகின்றன. உதாரணமாக, பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக ஆசிரியர்களிடமிருந்தும் குருக்களிடமிருந்தும் கேள்வி அறிவின் மூலமாகவே  (oral communications) கற்றல் நடைபெற்று வந்ததது. இதில் கேட்கும் கருத்துக்கள் மீண்டும் மீண்டும் சொல்லப்பட்டு ... Full story

திருமந்திரத்தில் சில சிந்தனைத் துளிகள்  (8)

திருமந்திரத்தில் சில சிந்தனைத் துளிகள்  (8)
க. பாலசுப்பிரமணியன் பொருளின் நிலையாமை ஆசை இல்லாத மனிதனே இல்லை. சில நேரங்களில் ஆசை மனிதனுக்கு வாழும் சக்தியை கொடுக்கிறது. வாழ்வில் ஏதாவது சாதிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்திற்கு ஒரு ஊன்றுகோலாக இருக்கிறது.. சில நேரங்களில் மனிதனுடைய வாழ்க்கைக்கு ஒரு அர்த்தத்தை வடிப்பதற்குத் துணையாக இருக்கிறது. ஆனால் அதே ஆசை பேராசையாக மாறும் பொழுதில் அவனுடைய அழிவுக்கு முன்னுரையாகவும் விளங்குகிறது. தனக்கு எவ்வளவு ... Full story

கற்றல் ஒரு ஆற்றல் 77

கற்றல் ஒரு ஆற்றல் 77
க. பாலசுப்பிரமணியன் கேட்கும் திறனால் கற்றலில் ஏற்படும் பயன்கள் கேட்கும் திறன் ஒரு தனி மனிதனின் வாழ்க்கை வளத்திற்கு ஆதாரமாக அமைகின்றது. பல்லாண்டுகள் முயன்று நாம் பாடுபட்டு சேர்க்கக்கூடிய அறிவினை நாம் குறைந்த காலத்தில் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கின்றது. மேலும், இந்த அறிவினை பெறுவதற்கு மற்றவர்கள் எடுத்துக்கொண்ட கால அவகாசங்கள் நமக்கு கிடைப்பது ஒரு ஈடில்லாத வரவு. ஆகவேதான் நாம் நல்ல கற்றவர்களோடு அமர்ந்து ... Full story

திருமந்திரத்தில் சில சிந்தனைத் துளிகள் (7)

திருமந்திரத்தில் சில சிந்தனைத் துளிகள் (7)
க. பாலசுப்பிரமணியன் பொருளும் அருளும் வாழ்க்கையில் அனைவருக்கும் பொருள் சேர்ப்பதில் அளவற்ற ஈடுபாடு இருக்கின்றது. ஓலைக்குடிசையில் ஒட்டகம் ஒதுங்குவதற்குத் தலையை மட்டும் நீட்டிக்கொள்ள வேண்டி, பின்பு எவ்வாறு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்தக் குடிசை முழுவதையும் ஆக்கிரமித்துக் கொள்கிறதோ அது போல் ஆசையும் நம் மனதிற்குள்ளே கொஞ்சம் தலை நீட்டுகின்றது.  பின் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம் மனம் முழுவதையும் ஆக்கிரமித்துக் கொள்கின்றது.... Full story

கற்றல் ஒரு ஆற்றல் 76

கற்றல் ஒரு ஆற்றல் 76
க. பாலசுப்பிரமணியன் கேட்டல் ஒரு ஆற்றல் (Listening Skills) பல இடங்களில் நாம் மற்றவர் பேச கேட்டுக்கொண்டிருந்திருக்கின்றோம். சில நேரங்களில் சொற்பொழிவுகளில் மேடையில் யாராவது பேசும்பொழுது அதில் சற்றும் விருப்பமும் அல்லது ஈடுபாடுமின்றி அமர்ந்தோ அல்லது உறங்கிக்கொண்டோ இருந்திருக்கின்றோம். பல நேரங்களில் வேலைபார்க்கும் இடங்களில் மற்றவர்கள் உரையாற்றிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது நமது கவனம் எங்கோ இருந்திருக்கின்றது. பள்ளிகளிலும் கல்லூரிகளிலும் ஆசிரியர்கள் பாடம் நடத்திக் கொண்டு இருக்கும்பொழுது ... Full story

திருமந்திரத்தில் சில சிந்தனைத் துளிகள் (6)

திருமந்திரத்தில் சில சிந்தனைத் துளிகள்  (6)
க. பாலசுப்பிரமணியன் உள்ளும் வெளியும் ஒருவனே "நந்தவனத்திலோர் ஆண்டி அவன் நாலாறு மாதமாய்  குயவனை வேண்டி கொண்டுவந்தானொரு தோண்டி அதைக் கூத்தாடிகூத்தாடிப் போட்டுடைத்தாண்டி " என்ற சித்தரின் தத்துவப்பாடல் இந்த மானிட வாழ்வின் நிலையற்றதன்மையைப் படம் பிடித்துக் காட்டுகிறது. இதே கருத்தை முன்னிறுத்தி “குளத்திலே இருக்கின்ற பானையின் உள்ளும் நீர் ... Full story

கற்றல் ஒரு ஆற்றல்  -75

கற்றல் ஒரு ஆற்றல்  -75
க. பாலசுப்பிரமணியன்  செவிச்செல்வம் செல்வத்துள் எல்லாம் தலை கற்றலுக்கான வழிமுறைகளை பற்றிய  ஆராய்ச்சிகளின் மூலம் கீழ்க்கண்ட நான்கு வழிகள் அதற்க்கு உறுதுணையாக இருப்பதாக அறியப்பட்டுள்ளது. : அவையாவன: கேட்டல் (Listening) பேசுதல் (speaking) படித்தல் (Reading) எழுதுதல் (writing) தொல் காலம் முதற்கொண்டே கல்வி அறிவு நல்லாசிரியர்களிடமிருந்தும் குருக்களிடமிருந்தும் மாணவர்களுக்கும் சீடர்களுக்கும் கேள்வி ஞானம் மூலமாகவே கிடைத்து வந்தது. பண்டைய காலத்தில் இந்த முறையை ... Full story

திருமந்திரத்தில் சில சிந்தனைத் துளிகள்  (5)

திருமந்திரத்தில் சில சிந்தனைத் துளிகள்  (5)
க. பாலசுப்பிரமணியன் இறைவனை நாம் எப்படி அணுக வேண்டும்? இறைவனிடம் பக்தி செய்ய எந்த முறை சரியானது? தினசரி கோவிலுக்குச் சென்று நாம் வணங்கிவிட்டு வருவதால் இறைவன் மகிழ்ச்சியடைவானா? தினசரி இறைவனுக்கு நைவைத்யம் அல்லது படைப்புகள் செய்தல் நமக்கு நன்மை கிட்டுமா? “அனுமன் ராமனிடம் கட்டிய பக்திபோல் நாம் செய்யவேண்டுமா? இல்லை, மீரா கண்ணனிடம் கட்டிய அன்பு சிறந்ததா? அல்லது ... Full story

கற்றல் ஒரு ஆற்றல் 74

கற்றல் ஒரு ஆற்றல் 74
க. பாலசுப்பிரமணியன் கற்றலின் பாதைகளும் அதன் தாக்கங்களும் மகாபாரதக் கதையிலே ஒரு நிகழ்வு. பஞ்ச பாண்டவர்கள் தங்கள் குருகுலத்தில் படித்துக் கொண்டிருந்த நேரத்தில் ஒரு முறை அர்ச்சுனன் தன்னுடைய தாத்தா பீஷ்மரிடம் சென்று கேட்கின்றான் "என்னுடைய கற்றல் எப்போது முடிவுபெறும்?” என்று. அந்தக்கேள்விக்கு பொறுமையாக பதிலளிக்கிறார் பீஷ்மர் "உனது கற்றலில் கால் பகுதி உன்னுடைய குருவிடமிருந்து கிடைக்கும். இன்னொரு கால் ... Full story

தேய்மானங்கள்

க. பாலசுப்பிரமணியன் அந்தத் தங்கச் சங்கிலியை பொற்கொல்லர் தன்னிடமிருந்த கல்லில் தேய்த்துப் பார்த்துக்கொண்டிருந்தார். "கொஞ்சம் மெதுவாக.. …நீங்க தேய்க்கிற வேகத்திலே தங்கமெல்லாம் அப்படியே உதிர்ந்து விழுந்திடும் போல இருக்கு" என்று சிரித்துக்கொண்டே பைரவி அவரிடம் தன் ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தினாள் "சரிபாக்கறப்போ கொஞ்சம் தேய்மானம் இருக்கத்தாம்மா இருக்கும்" என்று அவரும் சிரித்துக்கொண்டே பதில் சொன்னார்.  "நிறைய அழுக்கு ஏறியிருக்கு,," "பின்னே என்ன. மூன்று தலைமுறையாக இவங்க வீட்டிலே ஒவ்வொருவர் கழுத்திலேயும் தொங்கிக்கொண்டிருக்கேனே.. " என்று அந்த தங்கச் சங்கிலி தனது மனதிற்குள் ... Full story

திருமந்திரத்தில் சில சிந்தனைத் துளிகள் (4)

திருமந்திரத்தில் சில சிந்தனைத் துளிகள் (4)
க. பாலசுப்பிரமணியன் இறைவனிடம் நாம் என்ன கேட்கவேண்டும்? ஒரு கோவிலில் தரிசனம் செய்துவிட்டுத் திரும்பி வரும் இரு நண்பர்களில் ஒருவன் மற்றவனிடம் கேட்டான் "நீ இறைவனிடம் என்ன வேண்டிக்கொண்டாய்?" இதுபோன்ற கேள்விகள் நம் வீடுகளிலும் உறவு மற்றும் சுற்றத்திலும் அடிக்கடி கேட்கப்படுகின்றது. "செல்வம் வேண்டும், பதவி வேண்டும், புகழ் வேண்டும், வீடு மனை வேண்டும், நல்ல ... Full story

கற்றல் ஒரு ஆற்றல் 73

கற்றல் ஒரு ஆற்றல் 73
க. பாலசுப்பிரமணியன் அறிவுசால் சமுதாயமும் கற்றலும் அறிவுசால் சமுதாயத்தைப் பற்றியும், அதன் வளர்ச்சி, நோக்கங்கள் மற்றும் அதன் தாக்கங்கள் பற்றியும் உலகளாவிய கருத்துக்கள விவாத மேடைகளிலும் அரங்கங்களிலும் மற்றும் அறிவியல், தொழில் வளர்ச்சி கருத்துக்கணிப்புக்களிலும் இடம் பெற்று வருகின்றன. கணினியின் வளர்ச்சியாலும் மற்றும் தொலைபேசித் தொழில் நுட்பங்களின் எதிர்பாராத உலகளாவிய வளர்ச்சிகளாலும் தகவல் பரிமாற்றங்களும் அதன் வாயிலாக கற்றலில் தாக்கங்களாலும் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்கள் அதிசயத்தக்கவையாக ... Full story
Page 1 of 1512345...10...Last »
Copyright © 2015 Vallamai Media Services . All rights reserved.
வல்லமை மின்னிதழில் வெளியாகும் ஆக்கங்கள், ஆக்கியவரின் தனிப்பட்ட கருத்துகளே; வல்லமையின் கருத்துகளாகக் கொள்ள வேண்டாம்.