பொங்கல் வாழ்த்து

-சிலேடை சித்தர் சேது சுப்ரமணியம் மாதவனை வணங்கிய மார்கழி முடிந்ததும் ஆதவனை வணங்கிட தைப் பொங்கல் வருகுது . போகட்டும் துன்பமென போகியோடு துவ

Read More

புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்

- சிலேடை சித்தர் சேது சுப்ரமணியம் புத்தாண்டு வருகின்றது . புத்துணர்வு வருகின்றது. புது வாழ்வு மலருமென்று புது நம்பிக்கை தருகின்றது . இவ்வாண்ட

Read More

அன்னையர் தினம்

உன்னை ஈன்ற அன்னையைப் போற்று தன்னுயிர் போகும் ஆபத்து எனினும் உன்னுயிர் காத்தல் முக்கியமென்றெண்ணி எண்ணற்ற வேண்டுதல்கள் ,எத்தனை பத்தியங்கள் க

Read More