Posts Tagged ‘பெருவை பார்த்தசாரதி’

Page 1 of 712345...Last »

சித்திரையே வருக!

சித்திரையே வருக!
                  வல்லமை வாசக அன்பர்களுக்கும் உலகத் தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் தமிழ்ப் புத்தாண்டு நல் வாழ்த்துக்கள். பெருவை பார்த்தசாரதி   சித்திரை முதல் நன்னாளில்..சிந்தனையில் ......சிறப்பாகத் தோன்றி யதைச் சொல்கிறேன்.! பத்தரை மாற்றுத் தங்கமாமது! மாதங்கள் ......பன்னிரண்டில் முதன் மையாய்த் திகழுமே.! அத்துணை நன்மைகளும் நம்மிடம் வந்து ......அடையுமாறு அச் சித்திரையும் வழிசெயும்.! முத்திரை பதிக்கும் வாழ்விலொரு நாளாக ......சித்திரை ... Full story

இரை தேடும் பறவை..!

இரை தேடும் பறவை..!
பெருவை பார்த்தசாரதி                 வரைமுறை ஏதுமிலையெல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு ..........வகையாய் அனைத்தையும் படைத்தே ஆளுகிறான் * கரையிலாக் கடல்போல் பரந்த(அ)வன் படைப்பிலே ..........காணுகின்ற அற்புதத்தில் ஒன்றுதான் பறவையினம் *... Full story

நெருப்பின் தாகம்..!

நெருப்பின் தாகம்..!
பெருவை பார்த்தசாரதி                   நெருப்பின் துணையின்றி உலகம்தான் இயங்குமா? ..........நீரும் நெருப்புமின்றி நீடித்துயிர்வாழ முடியுமா.? இருட்டறையில் சூழ்ந்துள்ள இருள்தான் விலகுமா? ..........உருப்படியான காரிய மெதற்குமதன் ஆசிதேவை.! உருவபொம்மை எரிக்கவும் உயிர் போனபின்னால் ..........உடலைச் சாம்பலாக்க அக்கினி அவசியம்தான்.! பருவத்தில் தோன்றும் தாகத்தைக் காதல்தீர்க்கும் ..........பசிநெருப்பின் தாகமோ பாருலகையே யழிக்கும்.!   எண்ணை வளமிகுந்த சிரியாவோர் அரபுநாடாம் ..........எல்லோருக்கும் இதன் மேல் பொறாமையுண்டு.!... Full story

தற்கொலை செய்யும் கனவுகள்..!

தற்கொலை செய்யும் கனவுகள்..!
பெருவை பார்த்தசாரதி               கனவுகள் இரண்டும் தோழியாம்...அதிலொன்று .......கண்ணான மற்றொன்றிடம் “வீண்சவால்” விட்டதாம்..! கனவு பொய்த்தால் தற்கொலை செய்வேன்! யார் .......கனவிலுமினி வரவே மாட்டேனென சபதமிமிட்டதாம்.! அனவரதம் சபதம் வேண்டாம்! சகதோழியுரைத்தது .......ஆனமட்டும் சொல்லியும் அத்தோழி கேட்கவில்லை.! மனதிற்கிட்ட கட்டளைக் குட்பட்டு..மீண்டுமொரு .......சனனமெடுக்க வழியில்லாக் கனவையே கண்டதாம்.!     அண்டத்தில் நிறைந்திருக்கும் ஊழல் அனைத்தும் .......அருகிவந்து முற்றிலும் ... Full story

காவிரியின் கண்ணீர்..!

காவிரியின் கண்ணீர்..!
பெருவை பார்த்தசாரதி   கூடி விவசாயம் செய்வோர்க்கிங்கு இன்பமில்லை குடியரசு நாடான பெருமைமிகு நம்பாரதத்திலே..! வாடிச் சாவதெல்லாமிந்த வறுமை விவசாயிதான் வகையாய் வேறொர் தொழில்செய்ய வழியில்லை..! நாடியே எங்கள் வாழ்வெல்லாமொரு....நதியோரம் நெடிதுழைப்பவர் என்ப தாருக்கும் புரிவதில்லை..! கேடில்லை இனியுமக்கு என்றொரு சொல்லில்லை கடிதுலகை..பிரளயம் போலழிக்குமெம் கண்ணீரே..!     தஞ்சையிலே பிறந்தது எங்களின் தலையெழுத்தா தப்போவென இப்போதும் நினைக்கத் தோன்றும்..! பிஞ்சிலே கருகிவிடும் நெற்கதிரே எங்களையும் பஞ்சைப் பரம்பரை யாக்கிவிடுமோ என்றேபயம்..! எஞ்சியிருந்த ... Full story

கொஞ்சி விளையாடும் கோபம்!

-பெருவை பார்த்தசாரதி மனதில் நினைவிலாத கனவுகள் நூறாயிரமதில் ..........மங்காத கனவாக மனதில் நீங்காததொன்றாம்! எனதருமைக் காதலியைக் காண்ப தென்னாள் ..........என்புருகிப் போனேன்! எண்ணூறு இரவாயின! உனதருமைக் கொஞ்சலால்..காரிகை உன்மேல் ..........உன்மத்தம் பிடிக்கும்! நடுநிசியில் நீவருவாய்! எனத்துடித்தே எழுவேன்! இன்புறு மென்மேல் ..........எங்கேயுன்? கொஞ்சி விளையாடும் கோபம்! மஞ்சள்பூசி மதிமயக்கு முன்முக வசீகரத்தால் ..........முழுமதியும் வெட்கி வெளிச்சம் தரமறுக்கும்! மஞ்சத்தில் கிடக்கும் கடிமலரும் வாடிவிடும் ..........மனமாறும் நிலையில் மறுபடிநீ ஏமாற்றாதே! வஞ்சி வருவாளென வருந்தியயென் விழிகள் ..........வஞ்சியாமல் அவள் விழியை எதிர்நோக்கும்! நெஞ்சம் கனக்கிறது! ஏலா இருளில் உந்தன் .......கொஞ்சி விளையாடும் கோபமதை லேசாக்கும்! சேவலும் குயிலும்கூடக் கூக்குரலில் கூவியது ..........காவலனும் தாழிட்ட கதவைத் தட்டுகின்றான்! ஆவலில்லை! அவசரத்தில் எழும் மனமில்லை ..........அவளின்று கனவில் வடிவெடுத்து வரவில்லை! பாவமில்லை! பரிதாபமில்லை!...பஞ்சணை கூட ..........‘பூவுலகப் பெண்டிரே ... Full story

எங்கும் எதிலும்!

எங்கும் எதிலும்!
-பெருவை பார்த்தசாரதி எந்திரசக்தி அறிந்திராத அந்தக் காலத்திலேயே .......எழும்பி நின்ற விண்ணைமுட்டும் கோபுரமுண்டு..! மந்திரசக்தியால் நல்மழையும் காற்றும் பெற்று .......மண்நீர்வளம் காத்ததாகவும் சரித்திரமும் உண்டு..! தந்திரசக்தி ஏதுமின்றியே விண்ணும் மண்ணும் .......தரும் கொடைக்குத்தான் காரணம் ஏதுமுண்டா..? இந்திரிய மைந்தையடக்கி வாழ்நாளை நீட்டிக்கும் .......எங்கும் எதிலும் ஓர்சக்தியிருப்பதை உணர்வீரா.! அண்டத்தில் அனைவரிடமும் மறைந் திருக்கும் .......அற்புத சக்தியறிய இறையருளும் வேண்டும்..! கண்டம்விட்டுக் கண்டம் பாயும் ஏவுகணையை .......கருத்தாகக் கணபதியை வழிபட் டெழச்செய்வர்.! கொண்டவற்றை வைத்துக் கொண்டு குவலயமே .......கொண்டாடும் சாதனை ஆக்குமோர் சக்திதான்.! உண்டதெலாம் இரைப்பையுனுள் செல்வது முதல் .......எங்கும் எதிலுமோர் உந்துசக்தி ஒளிந்திருக்கும்..! ஆயகலைகள் அறுபத்து நான்கையும் அறிகின்ற .......ஆவி பொருள் தேகமூன்றும் கொடுத்தவனவனே.! மாயசக்தியாய்த் ... Full story

அந்நாளே திருநாள்!

-பெருவை பார்த்தசாரதி எண்ணும் நல்மனத்தினுள் நற் சிந்தனையும் ........எழுவது நின்று அழுக்காற்றால் சீர்கெட்டது..! உண்ணும் உணவில் கலப்படம் மிகுந்ததால் ........உண்ட நம்முடலும் நோயால் கெட்டழிகிறது..! கொண்ட வாழ்வில் பேராசையால் குறிதவறிய ........குறிக்கோளை மீட்டெடுப்பது எந் நாளோ..? மண்ணியல் வளம் மறைந்ததெலாம் மீண்டும் ........மாறும்நிலை நமக்கு..அந்நாளே திருநாளாம்..! பாயும் ஏவுகணை கொண்டு பயமுறுத்துவார் ........பக்கத்து நாடாயிருந்தும் பகையே கொள்வார்..! யுதமேந்திய கப்பலைக் கடலில் நிறுத்துவார் ........அண்டை நாடுகளைக் குலைநடுங்க வைப்பார்..! தாயும் குழந்தையும் தவித்திருக்கும் போதில் ........தன்கை யெறிகுண்டை வீசிக்கலகம் செய்வார்..! வாயும்முகமும் துணியால் மூடிய கயவரின்தீய ........வெண்ணம்..! மாறும் அந்நாளே திருநாளாம்..! நடமாடும் தெய்வமாம் ஞானியரும் தேவரும் ........நாளும் தவமிருந்தாரன்று பொதுநலம் கருதி..! உடலாலும் உள்ளத்தாலும் நாட்டுநலன் மீது ........உறுதிபூண்ட நல்லோரும் பின்னர் தோன்றினர்..! இடவசதி பொருள்வசதி இல்லாத ஏழைக்கு ........ஈயும் செயலையே ... Full story

தனிமையோடு பேசுங்கள்..!

தனிமையோடு பேசுங்கள்..!
  பெருவை பார்த்தசாரதி ============================== மனிதப்பிறவி என்பது அரிதாகும் அதைவிடவும்.. .......மனத்திலெழும் சிந்தனா சக்தியென்பது அற்புதமாம்.! கனியுமாமங்கே கருத்துடன் செறியும் எண்ணம்.. .......காலத்தேயது வெளிப்படும் காதுக்கினிய பேச்சாக.! இனியசொல்லே இல்லாமல் இடைவிடாமல் பேசும்.. .......இயல்புள்ள மனிதருமிங்கே உண்டு இவர்தவிர்த்து.! தனிமையிலே பேசினால்நம் தன்னிலை அறியலாம்.. .......தக்கதோர் இடமதற்கு பொருத்தமா யமையவேணும்.!     முனிவனும் யோகியும் முற்றுமெதையும் துறந்தாலும்.. .......தனிமையில் சிந்தித்ததால் தன்னிகரற்று விளங்கினர்.!... Full story

வஞ்சம் செய்வாரோடு..!

வஞ்சம் செய்வாரோடு..!
    வஞ்சகிகூனியும் வஞ்சகசகுனியும் செய்ததாகப் பல.. .......தந்திரமதைச் சொல்கிறது ராமகாதையும் மாபாரதமும்.! வஞ்சகத்திற் கெப்போது மிப்போதும் குறைவில்லை.. .......வாகாகயதைக் கையாளத் தெரிந்தால் துன்பமில்லை.! பஞ்ச பாண்டவருக்கு துரோகமிழைத்த துரியோதனன்.. .......பாரதப்போரிலே படுதோல்வி யடைந்தது எதனாலே.! அஞ்சாநெஞ்சம் கொண்ட சிங்கமாமந்த கர்ணனை.. .......ஆட்டிவைத்து அழவைத்ததும் வஞ்சச் செயல்தானே.!     லஞ்சமென்ப தெங்குமெதிலும் தலை விரித்தாடுமதில்.. .......லாவகமாய்ச் ... Full story

நல்லதோர் வீணை..!

நல்லதோர் வீணை..!
  நல்வளமாம் நீர்வளமும் நிலவளமும் நிறைந்ததிருநாட்டில்.. ..........நீதிவழுவாதோர் நாட்டுக்கு நல்லதெனப் பலசொன்னார்.! நல்லெண்ணம் கொண்டஞானியரும் முனிவரும் உதித்தநம்.. ..........நானிலத்தில் நாட்டுப்பற்றுக்கு இனியதிகப் பஞ்சம்தான்.! வல்லரசாகும் நம்நாடுமென இளைஞரின் இளநெஞ்சினில்.. ..........வல்லமை யெனும் விதையன்றே விதைத்தானொருவன்.! வெல்லமுடியா மகாகவியாமவன்!கேட்டான் சிவசக்தியிடம்.. ..........நல்லதோர் வீணைசெய்து புழுதியில் எறியலாமாவென.?     நல்லாட்சி நல்குதற்கே நாட்டுப்பற்றுடன் நாளுமுழைத்தார்.. ..........கல்லுடைத்துச் செக்கிழைத்தார் சிறைக்கும் சென்றார் .! பொல்லாத சொப்பனமின்று ... Full story

கொண்டாடப்படும் தினங்கள்!

கொண்டாடப்படும் தினங்கள்!
-பெருவை பார்த்தசாரதி நாட்களிலே  நல்லதுகெட்டதெது  என்பதொரு கேள்வியே.? ..........நாட்களைத்துமே கொண்டாட வேண்டிய  நற்தினங்களே.! நாட்காட்டியில்  நாளொன்றின்  தாளைநாம்  கிழிக்கும்போது.. ..........நம்வாழ்வில்  நாளொன்று  கழிவதைநாம்  அறியவேண்டும்.! ஆட்டம்காணா  வாழ்வமைய  ஆன்றோர்  வகுத்துவைத்த.. ..........இருங்கலையதைக்  கற்றுத்தேற  அரும்பாடு படவேண்டும்.! கோட்பாடுடன்  குறிக்கோளையும்  நாம்  கொண்டுவிட்டால்.. ..........கோள்கள் கொடுக்கும்  கொடுமைகூட  விலகிவழிவிடும்.! வளைந்தாலும் நெளிந்தாலும் வீழ்ந்தாலும் தாழ்ந்தாலும்.. ..........நாளைசெய்வோம்  எனவொரு  எண்ணம் எழவேண்டாம்.! இளைஞனே  நற்செயலைத்  திட்டமிடு! அச்செயலில்.. ..........இறங்கியபின்  நாட்டமுடன்  நல்கியதை முடிக்கப்பழகு.! முளைக்கும் விதைக்கு மண்ணைப்பிளக்கும் வீரியமுண்டு.. ..........மூளையில் உருவாகும் சிந்தனைக்குமொரு சக்தியுமுண்டு.! களைகளும் தடைகளும் தடங்கலின்றி தழைத்துவருமாம்.. ..........தாங்கியதை  எதிர்ப்பின்  எல்லாதினமும் கொண்டாட்டமே.! ஒருதினத்தில்  இல்லையெனில்  மறுதினத்தில்  வந்துவிடும்.. ..........ஓர்விழாவும்  பண்டிகையும்!...உலகமுழுதுமிது ... Full story

தூரத்து வெளிச்சம்..!

தூரத்து வெளிச்சம்..!
பெருவை பார்த்தசாரதி ஆரம்பமாதிமூலம் ரிஷிமூலநதிமூலம் உண்டென்பர் ஞானியர்.. ..........அதையறிய முனைந்தால் உலகிலெதுவுமிலை என்பதேயுண்மை.! ஈரடிப்புலவன் அய்யன்வள்ளுவனும் இதைத்தான் இயம்பினான்.. ..........அகிலத்தையு மோர்வரியில் “ஆதிபகவன் முதற்றேயுலகென்றான்” தூரத்தில் நின்றுநிலையாய் வெளிச்சம்தருமந்த வெண்ணிலவும்.. ..........துருவநட்சத்திரமும் விரிகதிரும்...நிலையாயது தோன்றாவிடின்.? பாரஞ்சுமக்கும் புவியில்தான் நுண்ணுயிர்கள் பிறக்கவழியுண்டா.. ..........பார்புகழும் விஞ்ஞானியிடம் இதற்கொருபதிலும் உண்டாசொல்.?   வருடத்திற் கொருமுறைதான் தோன்றுமாமந்த வானவேடிக்கை.. ..........வருடமோராயிரம் கடந்தாலுமின்றுமது ... Full story

யுத்தம் செய்யும் கண்கள்..!

யுத்தம் செய்யும் கண்கள்..!
  =====================   மொத்தநம் அங்கமும் பொய்யுடலில் பொழித்திருப்பின்.. ..........ஒத்தயிரண்டு கண்களில்லா உருவத்தை ஏற்கமுடியுமா.? அத்துணை படைப்புக்குமற்புத உறுப்புண்டாம் அதில்.. ..........அழகுமிகும் கண்களுக்கே..! அங்கத்தில் முதலிடமாம்.! தத்துவமாய்த் தெரிகின்றதோர் ஓவியத்தை உயிரூட்டத்.. ..........தகும் சான்றொன்று உண்டென்றாலது கண்ணழகேயாம்.! வித்தைசெயும் வித்தகன்தன் விளையாட்டை விடுமுன்.. ..........விழிகளுக் கங்கேயோர் விழிப்பான வேலையுண்டாம்.!       முத்துக்கோர்த்த பற்களொடு முல்லையிதழ் சிரிப்பொடு.. ..........மமதைமிகு கன்னியொருத்தி யெதிர்வந்தால்!.காளையர்..... Full story

பொங்கல் விழா – 2018

பொங்கல் விழா - 2018
வல்லமை ஆசிரியர் குழுவுக்கும், வல்லமை உறுப்பினர்களுக்கும், வல்லமை வாசகர்களுக்கும்... என் அகமகிழ்ந்த பொங்கல் வாழ்த்தினைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்..   பாண்டவர்கள் புகழுடனாண்ட பழம்பெரும் நாடு.. ..........பண்டிகைக்கிங்கே பஞ்சமில்லை பலவு முண்டாம்.! பாண்டியனும் சேரசோழனும் பார்த்துக் களித்தவிழா.. ..........பாரத்தின் பெருமை சொல்லும் விழாவிலொன்றாம்.!. வேண்டும் வேண்டாமை எனுமெண்ணம் இலாமல்.. ..........வேற்றுமை சிறிதுமிலா உதட்டிலன்று உவகையெழும்.!. ஆண்டுதோறும் நிறையும் அளவிலா மகிழ்ச்சியும்.. ..........அனைத்துயிரும் இன்புற்றிருக்கும் பொங்கல் விழா.! வீண்போக்கு போக்காமை வீடெலாம் சுத்தம்செய்து.. ..........விளைந்த தானியத்தால் விருந்தினரை உபசரிப்பர்.!. ஆண்பெண் எனும்பாகுபாடு இல்லா இனியவிழா.. ..........அளவில்லாமல் தானம்செயும் எண்ணமெழும் விழா.!. மீண்டும் மீண்டும் வரவேண்டுமிப் பொங்கல் விழா.. ..........மாண்டாலும் பெருமை ... Full story
Page 1 of 712345...Last »
Copyright © 2015 Vallamai Media Services . All rights reserved.
வல்லமை மின்னிதழில் வெளியாகும் ஆக்கங்கள், ஆக்கியவரின் தனிப்பட்ட கருத்துகளே; வல்லமையின் கருத்துகளாகக் கொள்ள வேண்டாம்.