Posts Tagged ‘பெருவை பார்த்தசாரதி’

Page 1 of 812345...Last »

ஒரு முறையேனும்

ஒரு முறையேனும்
சந்திரனையும் சூரியனையும் தந்தது யார் =====சற்றேயொரு முறை யேனும் யோசியுங்கள்.! எந்திர சக்தியை எங்கிருந்(அ)து பெற்றதாம் =====எங்கேயோ அந்தரத்திலது தொங்கு தற்கு.! மந்திரத்தால் இயங்க வில்லை தெரிந்துமது =====மாயமாய் மறைந்து மீண்டும் திரும்புகிறது.! தந்திரத்தால் அங்கே போகமுடியுமா?நிரந்- =====தரமாய் நிலையா யங்கே தங்கமுடியுமா.? தருகின்ற ஒளியும் தடங்களில்லாக் காற்றும் =====தரணியைக் காக்கச் சன்மானம் ஏதுமில்லை.! இருளும் ஒளியும் நீதராது இவ்வுலகுண்டா =====இயற்கையே உன்னை என்றும் மதிப்பேன்.! ஒருநாளில் ஒருமுறை யேனும் உன்னை =====உறங்கு முன்னே நினைப்பேன் அதன்பின்.! வருகின்ற மற்றை நாட்களில் எல்லாமும் =====வாழ்வி லொருவகைப் பிடிப்பு வருமென்றே.! ஒருமுறை தான்பிறவி வேண்டு மதுவும் =====உலகுக்குதவி செயும் கிரகங்களைப் போல.! கருவிலே இருக்கும் போதே நாங்களும் =====கருணை ... Full story

மிச்சத்தை மீட்போம்

மிச்சத்தை மீட்போம்
கச்சத் தீவைக்கைவிட மாட்டோம் கத்தியே =====கூச்சல் குழப்பம் விளைவித்தவர் எங்கே.? மிச்சமின்றி ஆற்று மணல் அத்தனையும் =====மழித்து வழித்ததை மறைத்தவர் எங்கே.? இச்சகத்தில் வளமான இயற்கை வளமிருக்கு =====இனியும் அழியாமல் இருக்கவே விழித்திரு.! மிச்சத்தை இனியும் மீட்க வேண்டுமெனும் =====மேலான மனதை இனிமேற் கொள்வாயே.! அச்சம் நமைவிட்டு ஆங்கே பலமைல்தூரம் =====அகன்று விட்டது என்றுதான் நினைத்தோம்.! நச்சுக் கொடிபோன்ற நஞ்சாலை தழைத்ததால் =====நன்னீரும் கெட்டது நதிநீரும் விஷமாகியது.! இச்சைப் படிநடக்க எவருத்தரவு கொடுத்தார் =====இடர் செய்தற்கும் இங்கேயொரு காவலாளி.! மிச்சம் இருப்பதை மீட்கப்போய் மறுபடி =====மீளாத துயரத்தில் மீண்டும் ஆக்கிடுவாரோ.? அச்சமிலை அச்சமிலை என்றே முழங்கினான் =====நன்றே மஹாகவி நல்பாரதி அவரைப்போல உச்சக் கோஷம் எழுப்பினால் ... Full story

வெல்லும் சொல்!

வெல்லும் சொல்!
பெருவை பார்த்தசாரதி வெல்லும் சொல்கொண்ட வார்த்தையை வைத்து =====வியக்கின்ற வகையிலே கவிதை புனைபவருளர்.! சொல்வீச்சால் பார்வையாளரைச் சொக்க வைத்துச் =====சிந்தனையைச் சிறை வைக்கும் சொற்பெருக்கருளர்.! இல்பொருளில் எதையோ பேசிநம்மை எழவிடாமல் =====இருக்கை யிலமரச்செயும் வித்தை தெரிந்தவருமுளர்.! எல்லாமும் அறிந்த எத்தனையோ அறிஞர்களை =====ஈந்ததுதான் பெருமையெந்தன் தாய் நாட்டுக்கேயாம்.! சொல்லாடல் தெரிந்ததால்தான் இன்றும் கம்பனும் =====வள்ளுவனும் இளங்கோவும் வாழ்கிறான் என்றுமே.! சொல்லுக்கு வித்தகனாம் மஹாகவி பாரதியும்தன் =====சொல்வன்மையால் சுதந்திர தாகமெழச் செய்தான்.! நெல்மணிகளைத் தாங்கி நெற்கதிர் தாழ்வதுபோல் =====நல்லதைத் தாழ்பணிந்துச் சொன்னாள் ஒளவையும்,! நல்லகாலம் பிறப்பதற்கு நாம்வழுவ வேண்டியதை =====நாலடியிலடக்கியது நாலடியாரின் வெல்லும் சொல்.! வெல்லும் வாள்வீச்சுக்கு இணையாம்..சொல்லுமே =====வள்ளுவன் சொல்வன்மை உலகையே யாள்கிறது.! வல்லமைச் சொற்றொடரால் எழுந்த ... Full story

வாழ்க்கையெனும் போர்க்களம்..!

வாழ்க்கையெனும் போர்க்களம்..!
அரசியலில் அடிக்கடி வரும் நெருக்கடிபோல் =====அவ்வப்போது துன்பம் வரலாம் நம்வாழ்வில்.! இரக்கமற்ற செயல்களைச் செயும் சழக்கரால் =====இயல்பான வாழ்க்கையில் இடர் வந்துசேரும்.! சிரமமின்றி சீராகநம் வாழ்க்கை செல்தற்கே =====சித்தர்கள் சிந்தைபுக பலநல் வழிசொன்னார்.! வரவேற்று வகையாயதை மனதில் ஏற்றினால் =====வாழ்க்கை யெனும் போர்க்களம் இனிக்கும்.! வாழ்வில் துன்பங்கள் நெருங்கும் போதிலே =====வாழ்வு குறுக்கிய நல்லதங்காள்களும் உளர்.! வாழ்வு முழுதும் துன்பமே நிறைந்த போது =====வாழ்ந்து காட்டிய இராமர்களும் உள்ளனர்.! வாழ்வே சூனியத்தால் சூழ்ந்த போதிலும் =====வழிகாட்டினர் பாண்டவர்கள் நம் வாழ்வில்.! வாழ்க்கை என்பதே ஒரு போர்க்களமதில் =====வாழப் பழகுவதே இப்பிறவியின் நோக்கம்.! அயலான் நம்மையாட் கொண்ட போதிலே =====அன்று நாமடைந்த துயரத்திற்கு அளவேது.! கயவர்கள் செயும் ... Full story

என்றும் என் இதயத்தில்

என்றும் என் இதயத்தில்
  இருவருமே இயற்கையாய் உரை யாடுதற்கு =====இலகுவாய்த் தண்ட வாளத்தில் நடந்தோம்.! வருகின்ற பேராபத்தை உணர வழியில்லை =====வந்தவேக மிகுரயிலைக் கவனிக்க வில்லை.! ஒருவர் இறக்க ஒருவருயிருக்கு ஊசலாட =====உடனொரு மாற்று இருதய சிகிச்சையால்.! இருவருயிர் ஓருயிராக இதயம் ஒன்றாகி =====என்றும் என்இதயத்தில் நீயே வாழ்கிறாய்.! அன்றுபெற்ற இதய தானத்தால் இன்றும் =====என்றும் காதலுக்கு மரணம் இல்லையாம்.! மென்று விழுங்கினாலும் உண்ட உணவு =====மெல்ல இரைப்பை செல்லநீயே காரணம்.! நன்றுடன் வாழ்ந்திட நீயளித்த இதயம் =====நன்றே இயங்கி ஒன்றானது ஊனுடம்பில்.! நன்றி சொல்கிறேன் நல்லுளம் மிக்கவளே =====நீ இறந்தாலுமுன் இதயம் இயங்குகிறது.! நேற்றிருந்தோர் இன்றிலை எனும் விதியை =====நியதியை வென்று விடுமோ மருத்துவம்.! மாற்றங்கம் பொருத்து மொரு மகத்தான =====மருத்துவத்தால் ... Full story

யார் இட்ட சாபம்.!

யார் இட்ட சாபம்.!
போர்வீரர்களின் மனைவி தான் பாஞ்சாலி =====பொதுச்சபையில் பட்ட துன்பம் தெரியாதா..? கூர்மதி கொண்டவர் பாண்டவர்! அவர்கள் =====கொண்ட துன்பத்திற் கேதேனும் அளவுண்டா.? சூர்யகுல அரசன் அரிச்சந்திரன் தன்வாழ்வில் =====சுடலையில் பிணமெரித்த நிலை எதனால்..? யார் இட்டசாபம் இதற்கெல்லாம் காரணம்? =====ஏனிந்தக் கஷ்டம் ? புரிவது மிகக்கடினமே..! மார்க் கண்டேயனுக்கு பதினாறில் மரணம் =====மரணமில்லாச் சிரஞ்சீவி யானது எதனால்..? நேர்வாரிசு இல்லாமல் நானூறு ... Full story

கருவில் தொலைந்த குழந்தை..!

        ஆண்டுகள் பலகடந்து குழந்தைவரம் வேண்டி =====ஆவலாய்க் காத்திருக்கும் தம்பதிகள் பலராவர்.! ஆண்டாண்டு காலமாய் ஆலயங்களின் முன் =====அரிதான தவம்பூண்டு அரசமரத்தைச் சுற்றுவர்.! சீண்டி விளையாட பிள்ளையிலை எனும்பெரு =====குறைகொண்ட மாந்தர்கள் வாழுமிவ் வுலகில்.. வேண்டாமினிப் பெண்குழவி யென்றே..பிறவி =====வருமுன் கருவையழிப்பார் தாய்மை அறியார்.!     கருவிலிருப்பது ஆணா? பெண்ணா? வென்பதை =====கண்டுகொள்வது சட்டப்படி குற்றமாம்..வளர்ந்த கருவைக் கலைப்பதுவும் குற்ற மென்பதைக் =====கருத்தில் இருத்திக் கொளாத் தாய்மாருமுண்டு.! கருவிலே தொலைந்த பெண் சிசுக்களைக்... Full story

நீ கண்சிமிட்டினால்..!

நீ கண்சிமிட்டினால்..!
  -பெருவை பார்த்தசாரதி பெண்களென்றாலே பிதற்று கின்ற இவ்வுலகில் -பெண்மீது எனக்குள்ளொரு கொள்கை யுண்டு..! கண்களால் அவர்களை ஏறெடுத்தும் பார்க்காத -கண்ணியம் கடமையோடு கட்டுப்பாடு முண்டு..! வண்ணமலர் வாசனை யோடொருத்தி ஒருநாள் -வளையவந்து வசமாய் மனத்துளே புகுந்தாள்..! கெண்டை விழியாலவள் கண்சிமிட்டினாள்..நான் -கொண்ட கொள்கையுமன்றே காற்றில் பறந்தது..! விண்மீனுமவள் கண் முன் தோன்றினாலதன் -விழிமூடி வெளிச்சம் தருவதையும் மறந்துவிடும்..! கண்ணாடி முன்னவள் முகம்பார்க்கையில் தான் -கண்டவழகை கண்ணாடியும் கவிதை யாக்கிடும்..! கொண்டையிலே வீற்றிருக்கும் தாழம்பூ... தான் -கொண்ட பெருமிதத்தால் மணம்வீச மறக்கும்..! கண்சிமிட்டி கருவிழிப் புருவமுயர்த்து மழகால் -கட்டான காளையருமவள் காலடியில் வீழ்வார்..! சும்மாயவளைப் பார்த்தாலே சிந்தனை பிறக்கும் -சொற்களெலாம் ஒன்றுகூடி கவிதைகள் ஆகும்..! எம்மாடி? எவ்வளவு ... Full story

சமூகக் குற்றம்!

சமூகக் குற்றம்!
-பெருவை பார்த்தசாரதி சுத்தமாக எழுபது ஆண்டுகள் ஆனபின்னும் ===சுதந்திர தேசப்பிதாவின் கனவு நனவாகவிலை..! பத்திரிகைத் தாளின் பக்கங்களிலெலாம் பத்தி ===பத்தியாகப் பாலியல் வன்கொடுமைச் செய்தி..! சத்தமின்றியே எங்கோவோர் மூலையில் இது ===எப்போதும் அரங்கேறுகிற சமூகக் குற்றமாம்..! அத்துமீறி இக்குற்றம் புரிவோரை யடக்கவே ===அசுரபலம் கொண்ட புதியசட்டம் வேண்டும்..! எங்கும் நடந்தேறுகிற பாலியல் கொலைகளின் ===எண்ணிக்கையில் பச்சிளம் பிஞ்சுகளே அதிகம்..! எங்கேயொரு ஊடகத்தில் வெளிவந்த பின்னே ===எரியும் தீபோல பரவுகின்ற அவலநிலைதாம்..! எங்கும் சுதந்திரமாயுலவும் சமூகக் குற்றங்கள் ===இனி நிகழாதிருக்க ஏனின்னும் முடியவில்லை..? அங்கங்கே அரங்கேறும் அராஜகம் அக்கிரமம் ===அதை மன்றத்தில் கையாளும் திறமையெங்கே..? மண்டிக் கிடக்கும் சமுதாயச் சீர்கேட்டால் ===மங்கியநம் கலாசாரம் மெதுவாக மறைகிறது..! கண்ட ... Full story

நதிகரையின் நினைவலைகள்..!

நதிகரையின் நினைவலைகள்..!
பெருவை பார்த்தசாரதி               மன்னுபுகழ்க் காவிரி யாலெங்கள் நிலமொடு ====நன்செய் பயிர்களும் தழைத்ததொரு காலமாம்..! தன்னிஷ்டம்போல் தமிழகமெங்கும் ஓடிய அது ====தண்ணீரின்றி வற்றியே தரையிலின்று குறுகியது..! அன்றாடம் அலைததும்பும் அகண்ட காவிரிதான் ====இன்றும் வறண்ட காவிரியெனக் காட்சிதருகிறது..! என்னவென இன்றதன் நிலையைச் சொல்வேன் ====என் நினைவலையில் நதிக்கரையே நிழலாடுது..!   என்னை மறப்பேன்! நதியில் அமிழும்போது ====எழுப்புமே ... Full story

நிழலில் தேடிய நிஜம்..!

நிழலில் தேடிய நிஜம்..!
 பெருவை பார்த்தசாரதி                   சுழலும் புவியுலகில் இறைவன் நமக்களித்தநற் ……….சூழல்தாம் எத்தனை கோடியின்பம் அளிக்கிறது..! உழலும் மாந்தரினம் இவ்வுலகில் பெற்றபலவுள் ……….ஒன்று உயர்வானது!அதுநல் நண்பரமைவதாகும்..! குழலூதி மாயம்செய்வித்த மாமணி வண்ணனே ……….குசேலனனெனும் ஏழைக்கு உற்ற நண்பனானான்..! நிழலில்தேடிய நிஜமானது நேரில் வந்ததுபோல் ……….நிகரிலாக் கர்ணனைப் பெற்றான் துரியோதனன்..!   குழவிக் கல்லிருந்தால் கூடவே அம்மியிருக்கும் ……….வாழ்விலதுபோல ... Full story

அலை பாயும் மனதினிலே..!

அலை பாயும் மனதினிலே..!
பெருவை பார்த்தசாரதி                     மரக்கிளையில் அற்புதமாய் கூடுகட்டும் பறவைக்கு =====மகத்தான சக்தியதை மனதுக்குள் புகுத்தியதாரோ..? இரவிலொளி உண்டாக்கும் மின்மினிப் பூச்சிக்கு =====அடிவயிற்றின் முடிவில் ஒளிகொடுத்தது யாரோ..? மரங்கொத்திப் பறவைதன் கூரலகால் உளிபோல =====மரத்தைச் செதுக்கும் உத்தியைத் தந்ததுயாரோ..? குரங்குபோலத் தாவும்நம் அலைபாயும் மனதினில் =====கோடி கோடியறிவியல் கேள்வியெழும் அன்றாடம்.!   குறையில்லா வாழ்வுவாழ வியனுலகில் இருக்கிறது =====கொட்டிக்கிடக்கும் எண்ணற்ற இயற்கை வளங்கள்,!... Full story

சித்திரையே வருக!

சித்திரையே வருக!
                  வல்லமை வாசக அன்பர்களுக்கும் உலகத் தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் தமிழ்ப் புத்தாண்டு நல் வாழ்த்துக்கள். பெருவை பார்த்தசாரதி   சித்திரை முதல் நன்னாளில்..சிந்தனையில் ......சிறப்பாகத் தோன்றி யதைச் சொல்கிறேன்.! பத்தரை மாற்றுத் தங்கமாமது! மாதங்கள் ......பன்னிரண்டில் முதன் மையாய்த் திகழுமே.! அத்துணை நன்மைகளும் நம்மிடம் வந்து ......அடையுமாறு அச் சித்திரையும் வழிசெயும்.! முத்திரை பதிக்கும் வாழ்விலொரு நாளாக ......சித்திரை ... Full story

இரை தேடும் பறவை..!

இரை தேடும் பறவை..!
பெருவை பார்த்தசாரதி                 வரைமுறை ஏதுமிலையெல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு ..........வகையாய் அனைத்தையும் படைத்தே ஆளுகிறான் * கரையிலாக் கடல்போல் பரந்த(அ)வன் படைப்பிலே ..........காணுகின்ற அற்புதத்தில் ஒன்றுதான் பறவையினம் *... Full story

நெருப்பின் தாகம்..!

நெருப்பின் தாகம்..!
பெருவை பார்த்தசாரதி                   நெருப்பின் துணையின்றி உலகம்தான் இயங்குமா? ..........நீரும் நெருப்புமின்றி நீடித்துயிர்வாழ முடியுமா.? இருட்டறையில் சூழ்ந்துள்ள இருள்தான் விலகுமா? ..........உருப்படியான காரிய மெதற்குமதன் ஆசிதேவை.! உருவபொம்மை எரிக்கவும் உயிர் போனபின்னால் ..........உடலைச் சாம்பலாக்க அக்கினி அவசியம்தான்.! பருவத்தில் தோன்றும் தாகத்தைக் காதல்தீர்க்கும் ..........பசிநெருப்பின் தாகமோ பாருலகையே யழிக்கும்.!   எண்ணை வளமிகுந்த சிரியாவோர் அரபுநாடாம் ..........எல்லோருக்கும் இதன் மேல் பொறாமையுண்டு.!... Full story
Page 1 of 812345...Last »
Copyright © 2015 Vallamai Media Services . All rights reserved.
வல்லமை மின்னிதழில் வெளியாகும் ஆக்கங்கள், ஆக்கியவரின் தனிப்பட்ட கருத்துகளே; வல்லமையின் கருத்துகளாகக் கொள்ள வேண்டாம்.