Posts Tagged ‘பெருவை பார்த்தசாரதி’

Page 1 of 612345...Last »

வஞ்சம் செய்வாரோடு..!

வஞ்சம் செய்வாரோடு..!
    வஞ்சகிகூனியும் வஞ்சகசகுனியும் செய்ததாகப் பல.. .......தந்திரமதைச் சொல்கிறது ராமகாதையும் மாபாரதமும்.! வஞ்சகத்திற் கெப்போது மிப்போதும் குறைவில்லை.. .......வாகாகயதைக் கையாளத் தெரிந்தால் துன்பமில்லை.! பஞ்ச பாண்டவருக்கு துரோகமிழைத்த துரியோதனன்.. .......பாரதப்போரிலே படுதோல்வி யடைந்தது எதனாலே.! அஞ்சாநெஞ்சம் கொண்ட சிங்கமாமந்த கர்ணனை.. .......ஆட்டிவைத்து அழவைத்ததும் வஞ்சச் செயல்தானே.!     லஞ்சமென்ப தெங்குமெதிலும் தலை விரித்தாடுமதில்.. .......லாவகமாய்ச் ... Full story

நல்லதோர் வீணை..!

நல்லதோர் வீணை..!
  நல்வளமாம் நீர்வளமும் நிலவளமும் நிறைந்ததிருநாட்டில்.. ..........நீதிவழுவாதோர் நாட்டுக்கு நல்லதெனப் பலசொன்னார்.! நல்லெண்ணம் கொண்டஞானியரும் முனிவரும் உதித்தநம்.. ..........நானிலத்தில் நாட்டுப்பற்றுக்கு இனியதிகப் பஞ்சம்தான்.! வல்லரசாகும் நம்நாடுமென இளைஞரின் இளநெஞ்சினில்.. ..........வல்லமை யெனும் விதையன்றே விதைத்தானொருவன்.! வெல்லமுடியா மகாகவியாமவன்!கேட்டான் சிவசக்தியிடம்.. ..........நல்லதோர் வீணைசெய்து புழுதியில் எறியலாமாவென.?     நல்லாட்சி நல்குதற்கே நாட்டுப்பற்றுடன் நாளுமுழைத்தார்.. ..........கல்லுடைத்துச் செக்கிழைத்தார் சிறைக்கும் சென்றார் .! பொல்லாத சொப்பனமின்று ... Full story

கொண்டாடப்படும் தினங்கள்!

கொண்டாடப்படும் தினங்கள்!
-பெருவை பார்த்தசாரதி நாட்களிலே  நல்லதுகெட்டதெது  என்பதொரு கேள்வியே.? ..........நாட்களைத்துமே கொண்டாட வேண்டிய  நற்தினங்களே.! நாட்காட்டியில்  நாளொன்றின்  தாளைநாம்  கிழிக்கும்போது.. ..........நம்வாழ்வில்  நாளொன்று  கழிவதைநாம்  அறியவேண்டும்.! ஆட்டம்காணா  வாழ்வமைய  ஆன்றோர்  வகுத்துவைத்த.. ..........இருங்கலையதைக்  கற்றுத்தேற  அரும்பாடு படவேண்டும்.! கோட்பாடுடன்  குறிக்கோளையும்  நாம்  கொண்டுவிட்டால்.. ..........கோள்கள் கொடுக்கும்  கொடுமைகூட  விலகிவழிவிடும்.! வளைந்தாலும் நெளிந்தாலும் வீழ்ந்தாலும் தாழ்ந்தாலும்.. ..........நாளைசெய்வோம்  எனவொரு  எண்ணம் எழவேண்டாம்.! இளைஞனே  நற்செயலைத்  திட்டமிடு! அச்செயலில்.. ..........இறங்கியபின்  நாட்டமுடன்  நல்கியதை முடிக்கப்பழகு.! முளைக்கும் விதைக்கு மண்ணைப்பிளக்கும் வீரியமுண்டு.. ..........மூளையில் உருவாகும் சிந்தனைக்குமொரு சக்தியுமுண்டு.! களைகளும் தடைகளும் தடங்கலின்றி தழைத்துவருமாம்.. ..........தாங்கியதை  எதிர்ப்பின்  எல்லாதினமும் கொண்டாட்டமே.! ஒருதினத்தில்  இல்லையெனில்  மறுதினத்தில்  வந்துவிடும்.. ..........ஓர்விழாவும்  பண்டிகையும்!...உலகமுழுதுமிது ... Full story

தூரத்து வெளிச்சம்..!

தூரத்து வெளிச்சம்..!
பெருவை பார்த்தசாரதி ஆரம்பமாதிமூலம் ரிஷிமூலநதிமூலம் உண்டென்பர் ஞானியர்.. ..........அதையறிய முனைந்தால் உலகிலெதுவுமிலை என்பதேயுண்மை.! ஈரடிப்புலவன் அய்யன்வள்ளுவனும் இதைத்தான் இயம்பினான்.. ..........அகிலத்தையு மோர்வரியில் “ஆதிபகவன் முதற்றேயுலகென்றான்” தூரத்தில் நின்றுநிலையாய் வெளிச்சம்தருமந்த வெண்ணிலவும்.. ..........துருவநட்சத்திரமும் விரிகதிரும்...நிலையாயது தோன்றாவிடின்.? பாரஞ்சுமக்கும் புவியில்தான் நுண்ணுயிர்கள் பிறக்கவழியுண்டா.. ..........பார்புகழும் விஞ்ஞானியிடம் இதற்கொருபதிலும் உண்டாசொல்.?   வருடத்திற் கொருமுறைதான் தோன்றுமாமந்த வானவேடிக்கை.. ..........வருடமோராயிரம் கடந்தாலுமின்றுமது ... Full story

யுத்தம் செய்யும் கண்கள்..!

யுத்தம் செய்யும் கண்கள்..!
  =====================   மொத்தநம் அங்கமும் பொய்யுடலில் பொழித்திருப்பின்.. ..........ஒத்தயிரண்டு கண்களில்லா உருவத்தை ஏற்கமுடியுமா.? அத்துணை படைப்புக்குமற்புத உறுப்புண்டாம் அதில்.. ..........அழகுமிகும் கண்களுக்கே..! அங்கத்தில் முதலிடமாம்.! தத்துவமாய்த் தெரிகின்றதோர் ஓவியத்தை உயிரூட்டத்.. ..........தகும் சான்றொன்று உண்டென்றாலது கண்ணழகேயாம்.! வித்தைசெயும் வித்தகன்தன் விளையாட்டை விடுமுன்.. ..........விழிகளுக் கங்கேயோர் விழிப்பான வேலையுண்டாம்.!       முத்துக்கோர்த்த பற்களொடு முல்லையிதழ் சிரிப்பொடு.. ..........மமதைமிகு கன்னியொருத்தி யெதிர்வந்தால்!.காளையர்..... Full story

பொங்கல் விழா – 2018

பொங்கல் விழா - 2018
வல்லமை ஆசிரியர் குழுவுக்கும், வல்லமை உறுப்பினர்களுக்கும், வல்லமை வாசகர்களுக்கும்... என் அகமகிழ்ந்த பொங்கல் வாழ்த்தினைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்..   பாண்டவர்கள் புகழுடனாண்ட பழம்பெரும் நாடு.. ..........பண்டிகைக்கிங்கே பஞ்சமில்லை பலவு முண்டாம்.! பாண்டியனும் சேரசோழனும் பார்த்துக் களித்தவிழா.. ..........பாரத்தின் பெருமை சொல்லும் விழாவிலொன்றாம்.!. வேண்டும் வேண்டாமை எனுமெண்ணம் இலாமல்.. ..........வேற்றுமை சிறிதுமிலா உதட்டிலன்று உவகையெழும்.!. ஆண்டுதோறும் நிறையும் அளவிலா மகிழ்ச்சியும்.. ..........அனைத்துயிரும் இன்புற்றிருக்கும் பொங்கல் விழா.! வீண்போக்கு போக்காமை வீடெலாம் சுத்தம்செய்து.. ..........விளைந்த தானியத்தால் விருந்தினரை உபசரிப்பர்.!. ஆண்பெண் எனும்பாகுபாடு இல்லா இனியவிழா.. ..........அளவில்லாமல் தானம்செயும் எண்ணமெழும் விழா.!. மீண்டும் மீண்டும் வரவேண்டுமிப் பொங்கல் விழா.. ..........மாண்டாலும் பெருமை ... Full story

வீணையின் நாதம்..!

வீணையின் நாதம்..!
  ======================   பல்லவியே பாடலில் முதல்நிலையாய் முகம்காட்டும்.. ..........பக்கவாத்யமும் அதனுடன் சேர்ந்தாலதுவே இன்னிசை.! உல்லாசமாய் ஊதுகின்ற நெடுங்குழல்நாத ஸ்வரத்துடன்.. ..........உருளைத்தவிலும் மேளமுமொருங்கே சேர்மினது கச்சேரி.! புல்லாங்குழலெழுங் காற்றும்...பொங்கியெழும் அருவிப்.. ..........புனலெழுப்பும் நீரோசையும் நமக்கொரு மெல்லிசையே.! வில்லுமிழ்ந்து சீறிப்பாயும் கூரான அம்பினொலியும்.. ..........வீணையின் நாதம்போல காதுக்கினிய இசையொலியாம்.!     நெல்கதிர்கள் தலைவணங்கி யசைந்தாடி இசைக்கும்போது.. ..........நற்பாவலரும் கவிஞரும் பாடுவராம் முல்லைப்பண்ணில்.!... Full story

நினைவுப் பெட்டகம்-2017

நினைவுப் பெட்டகம்-2017
பெருவை பார்த்தசாரதி     அனைத்துலக நிகழ்ச்சிகளும் ஆடி அமருமிடமாம்.. ..........அருமைப் பெட்டகமதுவே நம்மரிய நினைவாகும்.! அனைவரிடமும் இருக்குமிந்த அரும் பொக்கிஷம்.. ..........அதி லமிழ்ந்திருக்கும் ஆயிரமாயிரம் இன்பதுன்பம்.! எனையது உறக்கத்தில் தட்டியெழுப்பும் அதுநாம்.. ..........ஈட்டிய சாதனைகளும் கூடவேசில சோதனையும்.! சுனையாய் மனதிலென்றும் மகிழ்வுடனே சுழலுவது.. ..........சீறிப்பாய்ந்த செயற்கைக் கோளதற்கே முதலிடம்.!     தினைவிளையும் புலமதில் வினைவிதைத்த செயல்..... Full story

மனத்திற்கிட்ட கட்டளை..?

  பெருவை பார்த்தசாரதி ====================     மனத்திற்கிட்ட கட்டளைகள் மலைபோல் குவிந்தாலும்.. ..........மனமதையேற்று மகிழ்வுடன் செய்வததன் கடமையாம்.! மனவலிமை பெற்றிட வேண்டுமென்றால் அடங்காத.. ..........மனப்பேயையொரு கட்டுக்குள் வைக்க வேண்டுமாம்.! மனமொரு சேவகனெனில் மூளையதன் அரசனாகும்.. ..........மனம்மூளை இரண்டும் ஒன்றுவதே இயற்கைவிதியாம்.! மனப்புரவி அடக்குதற்கு மனக்கடிவாளம் அவசியம்.. ..........மனம்போன போக்கில் மனிதன் ஓடாவழியெதுவாம்.?   வனவாசம் செய்தாலும் மனம்நோகும் செயலைத்தன்.. ..........வசமாகாது திண்ணம் கொண்டவர்களே பாண்டவர்கள்.! தனக்கெதிரே தன்மனைவி பாஞ்சாலியாடை யுரித்ததும்.. ..........தமக்கிட்ட கட்டளைக்குக் கீழ்ப்படிந்து மாண்புகாத்தார்.!... Full story

பெண் எனும் பிரபஞ்சம்..!

பெருவை பார்த்தசாரதி விண்ணில் காணும் கார்மேகத்தையும் வெண்ணிலவையும்.. வியந்து நோக்கும்போது என்னுளவளே தெரிகின்றாள்.! மண்ணில் உலவும் அனைத்துயிரிலும் அன்புணர்வுகள்.. மலர்வதைப் பார்க்கின்றேன்!....அவளின் கருத்தரிப்பில்.! தண்ணீரில் மிதக்கும்தாமரையும் அல்லியுமலர்வது அவளின்.. தளிர்நடை கண்டபிறகுதானென கவிதையும் பாடுவேன்.! மண்டலத்தில் மாறாத வாசமனைத்துமவள் சொந்தமோ?. பெண்ணவள் பிரபஞ்ச மனைத்திலும் நிறைந்திருப்பாள்.! மண்ணிலவதரித்த அழகான மனுஷியர்களங்கே கூடுவார்.. மானுடர் நிறையுமேடையும் அண்டமும் இதைக்காணும்.! பெண்தானுலகிலேயே அழகுப் பண்டமெனக் கூடிப்பேசுவர்.. பொன்னுமுத்துமணியாப் பேரழகி யாரெனறிய முனைவர்.!... Full story

விடையில்லா விடுகதை..!

விடையில்லா விடுகதை..!
விடையில்லா விடுகதைபோல வினாப்பல உண்டிங்கே.. விடையில்லை இன்றளவும் எஞ்சுவது வினாவொன்றே.? படையுடன் போர்தொடுத்து பகையிலா நாட்டையும்.. பழிதீர்க்கும் செயலுக்குத் தகும்காரணம் ஏதுமுண்டா.? இடைத்தரகர் இறாது எதையுமிங்கே செய்யமுடியுமா.. எதுவும்முடியும் அவர்தயவால் என்பதுதான் நியாயமா.? கடையேழு வள்ளலையும்கூட வஞ்சகரெனக் கூறுவார்.. குறையில்லா மனிதர்களும் இவ்வுலகில் இருக்கிறாரா.? பொதுச்சொத்தை அழிக்கும் ... Full story

என் முதல் கனவு..!

என் முதல் கனவு..!
    பெருவை பார்த்தசாரதி               ஒருமுறைதான் உனைநான் நினைத்தேன் நீயோ.. ..........ஓராயிரமுறை வந்தாயென் கனவில்!....நீயாரோ.! பருவமெய்திய நாள் முதல்கனவு கண்டபின்.. ..........புரண்டு புரண்டு படுத்தாலும் நித்திரையில்லை.! ஒருநாள் விடாமலென் உறக்கத்தைக் கெடுத்தவன்.. ..........ஊர்புகழும் அன்னவன் வாள்சுழற்றும் வீரன-வன்.! தருமின்ப மதிமயக்கமும் தழுவுமினிய சுகம்தனில்.. ..........தழைந்துவந்த கனவிதுவேதான் என் முதல்கனவு.!     கொல்லும் காதலெனும் பெருந்தீயை மூட்டிவிட்டு.. ..........கண்ணைக்கட்டி காட்டில் விட்டகன்ற கட்டழகன்.! இல்லற சொர்க்கத்தை இயக்கிக் கொண்டிருக்கும்.. ..........இன்ப அதிர்வலையில் திக்குமுக்காட வைத்தவன்.! கொல்லும் பகைகிழிக்கும் வீரமுடன் வேகமாகச்.. ..........செல்லும் குதிரைஏறி வாளுடனெங்கு சென்றான்.! மெல்லமெல்ல நானுமெனை மறந்தேன் இதுதான்.. ..........மென்மை நிலவொளியில் கண்டயென் முதல்கனவு.!     பட்டகாலிலே படும் கெட்டகுடியே கெடுமென்பார்.. ..........படாதபாடு படுத்துமாம் ... Full story

யாருமில்லாத மேடையில்..!

யாருமில்லாத மேடையில்..!
  பெருவை பார்த்தசாரதி           பாருக்கு பாரதியும் பகன்றபல நற்கருத்தையெலாம்.. ..........படித்துப் புரிந்துகொண்டோர் எத்துணை பேராவார்.! ஆருடம் சொல்லும் இடமங்கேதான் கூட்டமதிகமாம்.. ..........அருந்தலைவர்கள் ஆற்றுவதைக் கேட்க ஆளில்லை.? ஊருடன் ஒத்துவாழ உலகமக்களுக்கு அறிவுறுத்திய.. ..........ஒருமித்த கருத்துள்ள உத்தமரோயிரம் உண்டிங்கே.! யாருமில்லாத மேடையில்நான் கூச்சல் போடுகிறேன்.. ..........வாருங்களய்யா!..வந்துஅவர் பேச்சைக் கேளுமென்று.!     ஊருக்குள் இருப்பவருக்கு எங்கிருக்கிறது அக்கரை.. ..........உலகில் யாவர்குமெளிதாய் வருமோ?...நாட்டுப்பற்று.! நேருவும் காந்தியும் நேத்தாஜியும் வ.உ.சிதம்பரமும்.. ..........நெறிதவறி வருமானம்பெற வழிதவறிப் போகவில்லை.! ஆருமே அறியாதபல அற்புத வாழ்வியல்கல்வியை.. ..........அய்யன் வள்ளுவனும் வாழ்வினுக்கு வழங்கினான்..! பெருமதிப்பு கொண்ட பெரியோர்களின் நல்லுரையை.. ..........பெறமறவாதீர்! என்கிறேன் யாருமில்லா மேடையில்.!   கம்பனும் இளங்கோவனும் காப்பியம் ... Full story

உன் குரல் கேட்டால்..!

உன் குரல் கேட்டால்..!
பெருவை பார்த்தசாரதி                    அத்தானென அழகாயுன்குரல் கேட்டால் போதும்.. ..........அன்பின் உச்சத்துக்கு அச்சொல்லே பிரதானமாகும்.! முத்தான கனிச்சொல் பலவுண்டாம் தாய்மொழியில்.. ..........முத்தமிழில் “என்அத்தான்” எனும்சொல் இனிக்கும்.! இத்துணையினால் பெறும் பேரின்பக் கிளர்ச்சியே.. ..........இயக்கும்நம் பெரும்சக்திக்கு ஈடாகும் பாலமாகும்.! எத்தனை போராட்டங்கள் புவியில்பல நடந்தாலும்.. ..........இத்“தஞ்சம்” எனும்முடிவு காதலிலே மட்டுமெழும்.!   காதல் இயல்பாக எழவேண்டுமதில் எப்போதுமே.. ..........கனலிருக்கும்!உரசிக்கொண்டால் பற்றிக் கொள்ளும்.! மோதலென்பது காதலில் வந்தாலது முற்றியவுடன்.. ..........முடிவில் சரணாகதி என்பதேயதன் தத்துவமாகும்.! காதலியே!“காதலிக்கிறேன்”எனஉன்குரல் கேட்டால்.. ..........காலத்திற்கும் அடிமையாவது காதலின் பண்பாகும்.! காதல் கைகூடாமல் மாந்தரழிந்தாலும் இவ்வுலகில்.. ..........காலத்தால் அழியாதென்பது உண்மைக் காதலாகும்.!   கவர்ச்சியென்பது காதலுக்கு முக்கிய இலக்கணமாம்.. ..........காணும் பார்வையாலே யாவரையும் கவர்ந்திழுக்கும்.! கவண்கல்போல் ... Full story

மேகத்தில் கரைந்த நிலா..!

மேகத்தில் கரைந்த நிலா..!
பெருவை பார்த்தசாரதி                  மேகத்தினுள் கரைகின்ற வெண்ணிலவே உன்னை.. ..........மென்மையென மேன்மையாகப் பாடாதவர் உளரோ.? மோகத்தில் திளைத்திருக்கும் இளைஞரும் உன்னை.. ..........மனம்நாடும் மங்கையொடு ஒப்பிட்டே அழைப்பர்.! போகத்தில் கட்டுண்ட காளையரோ தன்கன்னியரைப்.. ..........போற்றிக் கொஞ்சும்போது கண்ணே நிலவேயென்பர்.! தேகத்தின் அழகைவருணிக்கப் பெண்ணே நிலவுக்கு.. ..........தகுதியான உவமையென..பாவலரும் பாப்புனைவர்.!   காகமொன்று கரைந்தாலன்று விருந்தாளி வருவாராம்.. ..........கன்னியொருத்தி நிலவுபோல வருவாளென் கனவில்.! மேகமீதமர்ந்து நானவள் மேனியழகை ரசிக்கையில்.. ..........முகத்தைக் காட்டாமல் மறைத்தே வைத்திருப்பாள்.! யாகத்தீயின் வேதவொலியில் எழும் தேவதைபோல்.. ..........யோகமிருந்தால் மட்டுமே மேகம்கிழித்து வருவாள்.! வேகமாய் விரைவாக விண்ணிலே கலந்துவிடுவாள்.. ..........வெண்மேகத்தில் கரையும் விண்நிலவைப் போல்.!   நிலவு ஒருபெண்ணாகி நீந்துகின்ற அழகோவெனும்.. ..........நினைவில் ... Full story
Page 1 of 612345...Last »
Copyright © 2015 Vallamai Media Services . All rights reserved.
வல்லமை மின்னிதழில் வெளியாகும் ஆக்கங்கள், ஆக்கியவரின் தனிப்பட்ட கருத்துகளே; வல்லமையின் கருத்துகளாகக் கொள்ள வேண்டாம்.