அப்துல் ரகுமான் கவிதைகளில் படிமமும் குறியீடும்

-முனைவர் இரா. தேவேந்திரன் முன்னுரை: தமிழ் இலக்கியத்துறையில் திறனாய்வு இன்று குறிப்பிடத்தக்கதாக விளங்குகிறது. இலக்கிய வடிவம், இலக்கியப் பொருள், பொர

Read More

அமைப்பியல் ஆய்வுமுறையும்  அறிமுகமும்

-முனைவர் இரா.தேவேந்திரன்        மனிதரையும் அவர் சார்ந்த பண்பாடுகளையும் ஆராய முற்பட்டப் போது பல்வேறு ஆய்வுப் போக்குகளை மானிடவியல் அறிஞர்களும் ஆய்வியல்

Read More