முனைவர் இர. மணிமேகலை கவிதைகள்

1. அபகரிப்பு வெயிலற்ற மழைக்காலப் பொழுதுகளில் தனித்துத் திரிகிறேன் வாயு வெளிகளினூடாகப் பறக்கும் பறவையொன்று உணவின் திரளைப் பறித்துக்கொண்டது அதன்

Read More