Posts Tagged ‘​சி. ஜெயபாரதன்’

Page 1 of 1712345...10...Last »

2019 ஆண்டில் பொதுநபர் விண்வெளிப் பயணச் சுற்றுலாவுக்கு முதன்முதல் இரு அமைப்புகள் துவங்கலாம்

2019 ஆண்டில் பொதுநபர் விண்வெளிப் பயணச் சுற்றுலாவுக்கு முதன்முதல் இரு அமைப்புகள் துவங்கலாம்
... Full story

விடை பெறுகிறேன் !

விடை பெறுகிறேன் !
    மூலம் : பீட்டில்ஸ் பாடகர் தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா ++++++++++++++++++ தயவு செய்து எழுப்பாதே என்னை, நாளைப் பொழுது இரவு வரை ! தாமதம் செய்யேன் நானினி ! இன்றிரவு கழிந்து நாளை என்றாகும் போது, விடைபெற்றுக் கொண்டு நான் வெளியேறுவேன் ! போய் வர்ரேன் ! போய் வர்ரேன்... Full story

சூரிய குழுமக் கோள்கள் தோன்றிய பூர்வ காலப் பிரளயத்தில் பூமிபோல் இருமடங்கு பளுவுள்ள அண்டம் மோதியதால் யுரேனஸ் அச்சு பேரளவு சாய்ந்தது

சூரிய குழுமக் கோள்கள் தோன்றிய பூர்வ காலப் பிரளயத்தில் பூமிபோல் இருமடங்கு பளுவுள்ள அண்டம் மோதியதால் யுரேனஸ் அச்சு பேரளவு சாய்ந்தது
Posted on July 8, 2018   ++++++++++++++++++ சூரிய குடும்பக் கட்டுப்பாட்டில் சுழல் கோள்கள் தன்னைச் சுற்றும் விந்தை யென்ன ? சூரியக் ... Full story

2018 ஜூனில் ஜப்பான் விண்கப்பல் ஹயபுஸா -2 தளவுளவி, உயிர்மூலவி தேட முரண்கோளில் இறங்கப் போகிறது

2018 ஜூனில் ஜப்பான் விண்கப்பல் ஹயபுஸா -2 தளவுளவி, உயிர்மூலவி தேட முரண்கோளில் இறங்கப் போகிறது
சி. ஜெயபாரதன் B.E.(Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா ++++++++++++++++++ https://en.wikipedia.org/wiki/162173_Ryugu http://www.spacedaily.com/reports/Japan_space_probe_reaches_asteroid_in_search_for_origin_of_life_999.html +++++++++++++++++++++ நிலவினில் முதற்தடம் வைத்து நீத்தார் பெருமை யாய் நீல்ஸ் ஆர்ம்ஸ் டிராங் ! செவ்வாய்க் கோள் ஆய்ந்திடத் தவ்விய தளவுளவி களை  நாசாவும் ஈசாவும் கொண்டு இறக்கின ! வால்மீன் வயிற்றில் அடித்து தூசிகளை ஆராய்ந்தார் நாசா ... Full story

எல்லாம் பெருத்துப் போச்சு !

எல்லாம் பெருத்துப் போச்சு !
  மூலம் : பீட்டில்ஸ் பாடகர் தமிழ்த் தழுவல் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா ++++++++++++++++++ எல்லாம் பெருத்துப் போச்சு ! எங்கும் பெருத்துப் போச்சு ! சுகிக்க முடிய வில்லை என்னால் ! உன் விழிக்குள் நோக்கி னால் என் மீது காதல் தெரியுது. நெஞ்சின் ஆழத்தில் தோண்டத் தோண்ட நிரம்பத் தகவல் புரியுது ! செரிக்க முடிய வில்லை என்னால் ... Full story

ஒளிமந்தைகள் முதிர்ந்து வயதாகும் போது, நிறை உப்பி வடிவம் பெருத்து விடுகின்றன

ஒளிமந்தைகள் முதிர்ந்து வயதாகும் போது, நிறை உப்பி வடிவம் பெருத்து விடுகின்றன
... Full story

சொந்த நாட்டுக்கு வா !

சொந்த நாட்டுக்கு வா !
மூலம் : பீட்டில்ஸ் பாடகர் தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா ++++++++++++++++++   தேன்குழலி !  நீ வேலை செய்த இனம் ! வேலை இல்லா திருந்தாய் ! வட இங்கி லாந்தில் பிறந்தவள் ! இப்போது நீ ஒளிவீசும் தாரகை வட அமெரிக்கத் திரைவானில் ! இப்போது உன் செவி கேட்கும் என் வார்த்தை இதுதான்: தேன்குழலி ! பித்தனாக் கினாய் நீ என்னை ! நேசிப்பது நான் உன்னை ஆனால்  நானோர் சோம்பேறி ! நீ சொந்த நாட்டுக்கு மீண்டும் வர வேண்டும் ! நிலைமை மோசமாய் உள்ளது எனக்கு ! வா கண்மணி  வா !  வந்திங்கு ஹாலிவுட் மோகனக் கீதங்கள் பாடு ! திரைவானில் ஒளிவீசும் தாரகை ... Full story

கருங்குயிலே!

கருங்குயிலே!
மூலம் : பீட்டில்ஸ் பாடகர் தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா +++++++++++++ காரிருளில் நள்ளிரவில் ஒளிந்து பாடிக் கொண்டிருக்கிறது ஓரிளம் கருங்குயில் ! முறிந்து கிடக்கும் சிறகுகளைச் சேர்த்து நீ பறக்கப் பயின்றிடு ! பிறந்த பின்பு இத்தருண வரவுக்குத் தான் நீ காத்திருந்தாய் ! கருங்குயில் காரிருளில் பாடிக் கொண்டுள்ளது. கிடக்கும் விழிகளை எடுத்துக் கொள், கூர்ந்து நோக்கப் பயின்றிடு ! இத்துணைக் காலம் இந்த விடுதலைக் குத்தான் நீ காத்திருந்தாய் ! பறந்து போ கருங்குயிலே ! பறந்து போ ! காரிருள் வழியே நடந்து வெளிச்சத் துக்குள் நுழைவோம் ! இத்தருண விடுதலைக் குத்தான் நீ காத்திருந்தாய் ! பறந்து போ கருங்குயிலே ! பறந்து போ ! ++++++++++++ Full story

புரட்சி எழ வேண்டும்!

மூலம் : பீட்டில்ஸ் பாடகர் தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா +++++++++++++ புரட்சி எழ வேண்டும் என்று நீ முரசு கொட்டுகிறாய்! உலகத்தை மாற்ற நாமெல்லாம் கலகம் செய்கிறோம்! பரிணாம வளர்ச்சி அதுதான் என்று விரைவாகச் சொல்கிறாய் ! உலகத்தை மாற்ற நாமெல்லாம் கலகம் செய்கிறோம்! ஆனால் அடி, தடி, உடைப்பு, தீ வைப்பு கடை அடைப்பு, வேலை நிறுத்தம் – இவை என்றால் எனக்குப் பிடிக்காதென்று உனக்குத் தெரியாதா? உடனே என் பெயரை நீக்கிவிடு எதிர்க்கும் புரட்சிக் குழுவில்! எல்லாம் நல்லதாய் முடியுமென உனக்குத் தெரியாதா? எல்லாம் இனிதாய் முடியும்! இனிதாய் முடியும்! மெய்யாகத் தீர்வு உள்ளது உன்னிடமெனக் கூறுவது நீயே! திட்ட மென்ன சொல்வாய்? நீயும் பங்கெடு என்றென்னைத் தூண்டுகிறாய். முடிந்ததைச் செய்கிறேன்! வெறுப்பு மனம் ... Full story

சூரியனை நெருங்கி ஆராயும் நாசா & ஈசா எதிர்கால விண்வெளி ஏவுகணைத் திட்டங்கள்

சூரியனை நெருங்கி ஆராயும் நாசா & ஈசா எதிர்கால விண்வெளி ஏவுகணைத் திட்டங்கள்
  சி. ஜெயபாரதன் B.E.(Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா ++++++++++++++ கதிரவனின் சினம் எல்லை மீறி கனல் நாக்குகள் நீளும் ! கூர்ந்து நோக்கின் பரிதியும் ஓர் தீக்கனல் போர்க் கோளம் ! நெற்றிக் கண்கள் திறந்து கற்றைச் சுடரொளி பாயும் ! பொல்லாச் சிறகை விரித்து மில்லியன் மைல் தாவும் ! வீரியம் மிக்க தீக்கதிர்கள் ! பீறிட்டெழும் ஒளிப் பிழம்பு ! மீறி வெளிப்படும் மின்காந்தப் புயல்கள் ! குதித் தெழும்பும் தீப்பொறிகள் வட துருவ வான் ... Full story

உள்ளொளி விளக்கு!

உள்ளொளி விளக்கு!
உள்ளொளி  விளக்கு! மூலம் : பீட்டில்ஸ் பாடகர் தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா +++++++++++++  வாசலைத் தாண்டி வெளியே றாது காசினியில் நடப்பதை அறிவேன்! பலகணி வழியே எட்டிப் பாராது, வானுலகு நடப்பு எனக்குத் தெரியும்! எத்தனை தொலைவுக் கப்பால் போயினும் கற்றுக் கொள்வது ஒருவன் சொற்பமே! கற்றுக் கொள்வது ஒருவன் சொற்பமே! கதவுக்கு வெளியே போகாது, நீ காசினி நடப்பை அறிய முடியும்! சாளரம் வழி நீ எட்டிப் பாராது, வானத்து நடப்பை அறிய முடியும்! வரம்பு தாண்டி ஒருவன் போயினும் அறிவது என்னமோ சிறிது தான்! அறிவது என்னமோ சிறிது தான்! பயண மின்றிப் போகுமிடம் ... Full story

எங்கள் தாய்!

எங்கள் தாய்!
-சி. ஜெயபாரதன், கனடா இல்லத்தில் அம்மாதான் ராணி! ஆயினும் எல்லோருக்கும் அவள் சேவகி! வீட்டுக் கோட்டைக்குள் அத்தனை ஆண்களும் ராஜா! அம்மாதான் வேலைக்காரி! அனைவருக்கும் பணிவிடை செய்து படுத்துறங்க மணி பத்தாகி விடும்!  நித்தமும் பின்தூங்குவாள் இரவில்! சேவல் கூவ முன்னெழுவாள் தினமும்! அம்மாவைத் தேடாத ஆத்மாவே இல்லை வீட்டில்! அம்மா இல்லா விட்டால் கடிகாரத்தின் முட்கள் நின்று விடும்!  எந்தப் பிள்ளைக்கும் அவள் பந்தத் தாய்! பால் கொடுப்பாள் பாப்பாவுக்கு! முதுகு தேய்ப்பாள் அப்பாவுக்கு! சமையல் அறைதான் அவளது ஆலயம்! இனிதாய் உணவு சமைத்துப் பரிமாறி எனக்கு மட்டும் வாயில் ஊட்டுவாள்!  வேலையில் மூழ்கி வேர்வையில் குளிப்பாள்! எப்போ தாவது அடி வாங்குவாள் அப்பாவிடம்! தப்பாது மிதி வாங்குவாள் மூத்த தமயனிடம்! காசு கேட்டுக் கையை முறிப்பான் கடைசித் தம்பி! கடன்காரன் வாசலில் திட்டுவான்! கலங்கும் கண்ணீரைத் துடைப்பது கனலும் காற்றும்!  இல்லத் தரசி தாரமாய் வந்த பிறகு, செல்லத் தா​ய் வேண்டாத​ தொல்லைப் ... Full story

பூதக்கோள் வியாழன், வெள்ளிக்கோள் இடையே உள்ள ஈர்ப்பால், பூமியின் சுற்றுப்பாதை மாறிப் பெருத்த உயிரினப் பாதிப்பு நேர்கிறது

பூதக்கோள் வியாழன், வெள்ளிக்கோள் இடையே உள்ள ஈர்ப்பால், பூமியின் சுற்றுப்பாதை மாறிப் பெருத்த உயிரினப் பாதிப்பு நேர்கிறது
    சி. ஜெயபாரதன், B.E (Hons), P.Eng (Nuclear) கனடா +++++++++++++   சூரியத் தீக்கோளம்  சுற்றிக் கட்டிய சிலந்தி வலைப் பின்னலில் சிக்கிச் செக்கு போல் சுற்றுபவை ஒன்பது கோள்கள் ! எல்லைக் கோடு தாண்டி, இப்புறமோ அப்புறமோ நகன்று, தப்பிக்க முடியாது ! திசைமாற இயலாது ! வேகம் சிறிதும் மாற முடியாது ! சாகாது, எல்லை மீறாது ! மோதாது ஒன்றோ ... Full story

மேடம் மெடானா!

மேடம்  மெடானா!
மூலம்: பீட்டில்ஸ் பாடகர் தமிழாக்கம்: சி. ஜெயபாரதன், கனடா +++++++++++++  பாடகி மெடானாவின் பாதத்தில் தொழுது கிடக்கும் பாலர்களே! சிந்திக்கும் என் மனது! உமது அனுதின உணவு சமைப்ப தெப்படி? வீட்டு வாடகைப் பணம் கொடுக்க வேலை செய்வது யார்? மேலே வானி லிருந்து காசு மழை பெய்கிறதா?  வெள்ளிக் கிழமை இரவு பெட்டி படுக்கை எரிந்து போகுது! ஞாயிற்றுக் கிழமை தாதி போல ஓய்ந்து வருகுது! திங்களன்று பிறக்கும் சேயானது காலணி மாட்ட முயலுது! பால ரெல்லாம், பாடகி நோக்கி ஓடுவதைப் பார்!  மேடம் மெடானா தனது பேபிக்கு முலைப்பால்  ஊட்டுவாள்! மற்ற பிள்ளை கட்கு எப்படிப் பாலூட்டப் போகிறாள்? மேடம் மெடானா படுக்கையில் விழுந்து கிடக்கிறாள்! பாடகியின் பாட்டு கேட்கும் உன் ... Full story

அறுபது வயது ஆச்சு !

அறுபது வயது ஆச்சு !
மூலம் : பீட்டில்ஸ் பாடகர் தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா ++++++++++++                   வழுக்கை விழுந்து தலை நரைத்து வயதாகும் போது நீ எனக்கு வாலன்டைன் காதல் தின வாழ்த்து மறவாது அனுப்பு வாயா ? இரவு மணி மூன்றாகி நான் இல்லம் வராது போனால், கதவுத் தாழ்ப்பாள் இடுவாயா ? உனக்கு தேவைப் படுவேனா ?... Full story
Page 1 of 1712345...10...Last »
Copyright © 2015 Vallamai Media Services . All rights reserved.
வல்லமை மின்னிதழில் வெளியாகும் ஆக்கங்கள், ஆக்கியவரின் தனிப்பட்ட கருத்துகளே; வல்லமையின் கருத்துகளாகக் கொள்ள வேண்டாம்.