Posts Tagged ‘​சி. ஜெயபாரதன்’

Page 1 of 1112345...10...Last »

எழிலரசி கிளியோபாத்ரா – 9

எழிலரசி கிளியோபாத்ரா - 9
அங்கம் -2 பாகம் -9 “ஓவ்வோர் அங்கமும் தன்னிடமுள்ள முழுமையற்ற தன்மையை நீக்கிப் பூர்த்தியாகத் தனது முழுமையை நோக்கிப் பிணைந்திட விரைந்து கொண்டு செல்கிறது!” லியனார்டோ டவின்ஸி, ரோமானிய ஓவிய மேதை (1452-1519) “கிளியோபாத்ரா பல்வேறு நாட்டுத் தூதர்களோடு அவரவர் மொழியிலே பேசித்தான் பதிலளிப்பாள். சிறுபான்மையான சில காட்டுமிராண்டி நாட்டு அரசரோடு உறையாற்றும்போது மட்டும், அம்மொழி விளக்குநரின் உதவியை நாடுவாள். எதியோப்பியன், ஹீபுரூஸ், அரேபியன், சிரியன், பார்த்தியன், டிரோகிளோடைட்ஸ், ... Full story

நாசா விண்வெளி ஆய்வகம் அண்டக்கோள்கள் ஆராய 10 சதுர விண்சிமிழ்களை ஏவத் திட்டமிட்டுள்ளது

நாசா விண்வெளி ஆய்வகம் அண்டக்கோள்கள் ஆராய 10 சதுர விண்சிமிழ்களை ஏவத் திட்டமிட்டுள்ளது
  சிறிய சதுரப் பெட்டக துணைக்கோள் சி. ஜெயபாரதன் B.E.(Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா ************** http://www.bing.com/videos/search?q=NASA+CubeSat+Launch+Initiative&&view=detail&mid=20FB33544207FA58FD5820FB33544207FA58FD58&FORM=VRDGAR http://video.pbs.org/video/1790621534/ https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mCF2p5TvlQ4 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YTRP_lyBk7A ********************* சூரிய குடும்பத்தின் பிணைப்பில் சுழல் கோள்கள் சுற்றிடும் விந்தை யென்ன ... Full story

எழிலரசி கிளியோபாத்ரா – 8

எழிலரசி கிளியோபாத்ரா - 8
    மூலம்: ஷேக்ஸ்பியர் & பெர்னாட்ஷா தமிழாக்கம்: சி. ஜெயபாரதன், கனடா   அங்கம் -2 பாகம் -8 தைபர் நதிக்கரை மீதுள்ள ரோமாபுரி எரிந்து உருகிடலாம்! சாம்ராஜி யத்தின் விரிந்த தோரண வளையம் கவிழ்ந்திடலாம்! நானாடும் அரங்கவெளி இங்குளது! பேரரசுகள் வெறுங் களிமண்! நம்மிருண்ட தாரணியும் மண்ணே! எதிர்த் திசையில் அதுவும் மனித ரெனக் கருதி, காட்டு விலங்குக்கு ஊட்டும் உணவு! ஆண்பெண் இருவர் சேர்ந்து புரியும் வாழ்வின் மகத்துவம் அதுவே! வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் நேரம், இடம்: அலெக்ஸாண்டிரியாவில் ... Full story

விண்வெளியில் பூமிபோல் சூழ்வளி உள்ள நீர்க்கோள் ஒன்றை விஞ்ஞானிகள் முதன்முறை கண்டுபிடித்தார்

விண்வெளியில் பூமிபோல் சூழ்வளி உள்ள நீர்க்கோள் ஒன்றை விஞ்ஞானிகள் முதன்முறை கண்டுபிடித்தார்
  சி. ஜெயபாரதன் B.E.(Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா  ... Full story

இரண்டு பூதக்கருந்துளைகள் மோதும் போது எழுந்திடும் ஈர்ப்பலைகள் காலக்ஸி மையக் கருந்துளையை வெளியேற்றும்

இரண்டு பூதக்கருந்துளைகள் மோதும் போது எழுந்திடும் ஈர்ப்பலைகள் காலக்ஸி மையக் கருந்துளையை வெளியேற்றும்
சி. ஜெயபாரதன் B.E.(Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா +++++++++++++++++++ அகிலத்தின் மாயக் கருந்துளைகள் அசுரத் திமிங்கலங்கள் ! உறங்கும் பூத உடும்புகள் ! விண்மீன் விழுங்கிகள் ! சுழன்று சுற்றி ... Full story

உமர் கயாம் ஈரடிப் பாக்கள்

உமர் கயாம் ஈரடிப் பாக்கள்
பாரசீக மூலம் : உமர் கயாம் ரூபையாத் ஆங்கில மூலம் : எட்வேர்டு ஃபிட்ஜெரால்டு தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா. ++++++++++++++++++ ஒருகண நிறுத்தம், சில வினாடிச் சுவை, கழிவுகளுக் கிடையே ஊருணி உள்ளது, மெதுவாய்ச் ... Full story

சூரிய குடும்பத்தில் முன்பு விலக்கப்பட்ட புறக்கோள் புளுடோ மீண்டும் ஒன்பதாம் கோள் தகுதி பெறுகிறது

சூரிய குடும்பத்தில் முன்பு விலக்கப்பட்ட புறக்கோள் புளுடோ மீண்டும் ஒன்பதாம் கோள் தகுதி பெறுகிறது
  குள்ளக்கோள்  புளுடோ  சி. ஜெயபாரதன் B.E.(Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா ++++++++ புளுடோ வுக்கு மீண்டும் சூரிய மண்டலக் கோள் மதிப்பீடு  ! பரிதியைச் சுற்றும் கோள்கள் மீண்டும் ஒன்பது என்று மாறியது ! புதன் முதல் புளுட்டோ வரை விதவிதப் பாறை, வாயுக் கோள்களில் விலக்கப்  பட்டது புளுடோ ! நெப்டியூன் இறுதிக்கோள் என்பது மாறி இப்போது மீண்டும் புளுடோ ஒன்பதாம் கோள் தகுதி பெற்றது அறிவிக்கப் பட்டது  ! குள்ளக் ... Full story

எழிலரசி கிளியோபாத்ரா (7)

எழிலரசி கிளியோபாத்ரா (7)
எழிலரசி கிளியோபாத்ரா மூலம்: ஷேக்ஸ்பியர் & பெர்னாட்ஷா தமிழாக்கம்: சி. ஜெயபாரதன், கனடா அங்கம் -2 பாகம் -7 கிளிபாத்ரா ஓர் நாகப் பாம்பு! பார்க்க அழகாக இருக்கிறது! ஆனால் பக்கத்தில் நெருங்கினால் பாம்பு கொட்டி விடும்!” டாலமி XIII ஓ! உன்னத வாழ்வே! விலை மதிப்பிலா ஒளிக்கற்கள்,... Full story

பாரத-ரஷ்யக் கூட்டுறவில் ஒலிவேகம் மிஞ்சிய தொலைநீட்சிப் பிரம்மாசுரத் தாக்குகணைச் சோதிப்பு

பாரத-ரஷ்யக் கூட்டுறவில் ஒலிவேகம் மிஞ்சிய தொலைநீட்சிப் பிரம்மாசுரத் தாக்குகணைச் சோதிப்பு
சி. ஜெயபாரதன் B.E.(Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா +++++++++++++++++++++++++++++ ஈர்த்துக் கொள் என்னை உன்னிதயத் துக்கு. பூர்வப் புதிர்களை வெளிப்படுத் தெனக்கு விடை தேடுகிறேன் நானொரு வினாவுக்கு எங்கோ உள்ளது என்னுள்ளே ஆழத்தில் எனக்குத் தெரியும் இங்கு காணேன் என்று ஏற்கனவே இருக்கிற தெந்தன் மனதில் என்னிதயப் போக்கில் ... Full story

எழிலரசி கிளியோபாத்ரா – 6

எழிலரசி கிளியோபாத்ரா  - 6
எழிலரசி கிளியோபாத்ரா மூலம்: ஷேக்ஸ்பியர் & பெர்னாட்ஷா தமிழாக்கம்: சி. ஜெயபாரதன், கனடா அங்கம் -2 பாகம் -6 தேன்மொழி நாவால் நெகிழ வைப்பவள்! மீன்விழிக் கணையால் நெஞ்சைப் பிளப்பவள்! சூழ்ந்த கவர்ச்சி காந்த மண்டலம்! அவ்வலையில் வீழ்ந்தவர் மீண்டும் உயிர்தெழ மாட்டார்! வனப்பினில் ... Full story

இந்தியா 2018 ஆண்டில் சந்திரயான் -2 விண்ணுளவி, தளவுளவி, தளவூர்தி மூன்றையும் நிலவை நோக்கி ஏவப் போகிறது

இந்தியா 2018 ஆண்டில் சந்திரயான் -2 விண்ணுளவி, தளவுளவி, தளவூர்தி மூன்றையும் நிலவை நோக்கி ஏவப் போகிறது
சி. ஜெயபாரதன் B.E.(Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா +++++++++++++++ நிலவைச் சுற்றிய முதல் சந்திரயான் உளவிச் சென்று நாசா துணைக்கோளுடன் வடதுருவத்தில் ஒளிமறைவுக் குழியில் பனிப் படிவைக் கண்டது ! நீரா அல்லது வாயுவா என்று பாரதமும் நாசாவும் ஆராயும் ஒன்றாக ! சந்திரனில் சின்னத்தை வைத்தது இந்திய மூவர்ணக் கொடி ! யந்திரத் திறமை காட்டும் இப்பயணம் பந்தய மில்லை ! விந்தை புரிந்தது இந்தியா ! இரண்டாம் சந்திராயன் 2018 ஆண்டில் சென்று இறக்கும் விண்ணுளவி , தளவுளவி ! தளவூர்தி பாரத விண்வெளித் ... Full story

எழிலரசி கிளியோபாத்ரா – 5

எழிலரசி கிளியோபாத்ரா - 5
  மூலம்: ஷேக்ஸ்பியர் & பெர்னாட்ஷா தமிழாக்கம்: சி. ஜெயபாரதன், கனடா அங்கம் -2 பாகம் -5 “அவளது கனிவுக்குரல் மொழிகள் வாத்திய இசைக் கருவியின் பல்வேறு நாண்கம்பிகள் போன்றவை. மாந்தரின் முகப்புகழ்ச்சி மொழிகள் நான்கு தரப்பின; ஆனால் அவளிடமிருந்தவையோ ஆயிரம்!” புளூடார்க், கிரேக்க வரலாற்றுப் பதிவாளர் வயது மலரும் அவள் வளமையில் செழித்து! பொங்கிடு மிளமை அங்க மனைத்தும்! வான்வெளி நிலவையும் வசீகரம் செய்பவள்! வாக்கு வன்மையில் நெகிழ வைப்பவள்! நானவளை வெறுப்பேன் ஆயினும் அவள் மோக உடலை நோக்குவேன்! கவரும் எழிலைச் சபிப்பேன் ... Full story

உமர் கயாம் ஈரடிப் பாக்கள் -10

உமர் கயாம் ஈரடிப் பாக்கள் -10
உமர் கயாம் ஈரடிப் பாக்கள் பாரசீக மூலம் :  உமர் கயாம் ரூபையாத் ஆங்கில மூலம் : எட்வேர்டு ஃபிட்ஜெரால்டு தமிழாக்கம் :  சி. ஜெயபாரதன், கனடா +++++++++++   இப்புவியில்  ஏனென்று,  எப்போ தென்று, அறியாது,  திக்கற்ற நீரோடைபோல் நான் திசைமாறிக் கழிவுமேல் வீசும் காற்றாக, எங்கு போவ தறியேன் குறி நோக்க மின்றி. Into this Universe, and Why not knowing, Nor Whence, like Water willy-nilly flowing: And out of it, as Wind along the Waste, I know not Whither, willy-nilly blowing.  +++++++++++  பூமத்தி தாண்டி வந்தேன் ஏழாம் வாசல் வழி ஆசனத்தின் மீது சனிக்கோள் அமர்ந்தி ருக்கும் பல முடிச்சுகள் அவிழ்ந்தன பாதை நெடுவே ஆயின் ஊழ்விதிக் கதிபன் முடிச்ச விழாது! Up from Earth's Centre through the Seventh Gate I rose, and on ... Full story

சனிக்கோளின் துணைக் கோள் தென்துருவத்தில் ஒளிந்துள்ள உப்புக்கடலைச் சமிக்கை மூலம் காஸ்ஸினி விண்ணுளவி கண்டுபிடித்தது

சனிக்கோளின் துணைக் கோள் தென்துருவத்தில் ஒளிந்துள்ள உப்புக்கடலைச் சமிக்கை மூலம் காஸ்ஸினி விண்ணுளவி கண்டுபிடித்தது
சி. ஜெயபாரதன் B.E. (Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா ++++++++++++++ சனிக்கோளின் துணைக்கோளில் பனித்தளம் கடலாகக் கொந்தளிக்கும் தென் துருவம் ! தரைத்தளம் பிளந்து வரிப்பட்டை  வாய்பிளக்கும் ! முறிவுப் பிளவுகளில் பீறிட்டெழும் வெந்நீர் எழுச்சி ஊற்றுக்கள் ! முகில் மயமான  அயான் வாயுக்கள் ! பனித்துளித் துகள்களும் எரிமலை போல் விண்வெளியில் வெடித்தெழும் ! புண்ணான பிளவுகள் மூடும் மீண்டும் திறக்கும் ! நீரெழுச்சி வேகம் தணியும், விரையும் ! வாயிலை வெப்ப மாக்கும் ! பனிக்கடல்  உருகி எப்படித் தென்துருவ ஆழத்தில்  வெப்ப நீரானது ... Full story

உமர் கயாம் ஈரடிப் பாக்கள்

உமர் கயாம் ஈரடிப் பாக்கள்
    பாரசீக மூலம் : உமர் கயாம் ரூபையாத் ஆங்கில மூலம் : எட்வேர்டு ஃபிட்ஜெரால்டு தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா. ++++++++++++++++++   28] முதிய கயாமுடன் வா, ஞானிகள் பேசட்டும். ஒன்று மட்டும் உறுதி, ஓடுகிறது வாழ்க்கை மற்றவை பொய்யாகும் என்பதும் உறுதியே ஒருமுறை உதிர்ந்த பூ நிரந்தரச் சருகு ... Full story
Page 1 of 1112345...10...Last »
Copyright © 2015 Vallamai Media Services . All rights reserved.
வல்லமை மின்னிதழில் வெளியாகும் ஆக்கங்கள், ஆக்கியவரின் தனிப்பட்ட கருத்துகளே; வல்லமையின் கருத்துகளாகக் கொள்ள வேண்டாம்.