Posts Tagged ‘​சி. ஜெயபாரதன்’

Page 1 of 1112345...10...Last »

பாரத-ரஷ்யக் கூட்டுறவில் ஒலிவேகம் மிஞ்சிய தொலைநீட்சிப் பிரம்மாசுரத் தாக்குகணைச் சோதிப்பு

பாரத-ரஷ்யக் கூட்டுறவில் ஒலிவேகம் மிஞ்சிய தொலைநீட்சிப் பிரம்மாசுரத் தாக்குகணைச் சோதிப்பு
சி. ஜெயபாரதன் B.E.(Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா +++++++++++++++++++++++++++++ ஈர்த்துக் கொள் என்னை உன்னிதயத் துக்கு. பூர்வப் புதிர்களை வெளிப்படுத் தெனக்கு விடை தேடுகிறேன் நானொரு வினாவுக்கு எங்கோ உள்ளது என்னுள்ளே ஆழத்தில் எனக்குத் தெரியும் இங்கு காணேன் என்று ஏற்கனவே இருக்கிற தெந்தன் மனதில் என்னிதயப் போக்கில் ... Full story

எழிலரசி கிளியோபாத்ரா – 6

எழிலரசி கிளியோபாத்ரா  - 6
எழிலரசி கிளியோபாத்ரா மூலம்: ஷேக்ஸ்பியர் & பெர்னாட்ஷா தமிழாக்கம்: சி. ஜெயபாரதன், கனடா அங்கம் -2 பாகம் -6 தேன்மொழி நாவால் நெகிழ வைப்பவள்! மீன்விழிக் கணையால் நெஞ்சைப் பிளப்பவள்! சூழ்ந்த கவர்ச்சி காந்த மண்டலம்! அவ்வலையில் வீழ்ந்தவர் மீண்டும் உயிர்தெழ மாட்டார்! வனப்பினில் ... Full story

இந்தியா 2018 ஆண்டில் சந்திரயான் -2 விண்ணுளவி, தளவுளவி, தளவூர்தி மூன்றையும் நிலவை நோக்கி ஏவப் போகிறது

இந்தியா 2018 ஆண்டில் சந்திரயான் -2 விண்ணுளவி, தளவுளவி, தளவூர்தி மூன்றையும் நிலவை நோக்கி ஏவப் போகிறது
சி. ஜெயபாரதன் B.E.(Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா +++++++++++++++ நிலவைச் சுற்றிய முதல் சந்திரயான் உளவிச் சென்று நாசா துணைக்கோளுடன் வடதுருவத்தில் ஒளிமறைவுக் குழியில் பனிப் படிவைக் கண்டது ! நீரா அல்லது வாயுவா என்று பாரதமும் நாசாவும் ஆராயும் ஒன்றாக ! சந்திரனில் சின்னத்தை வைத்தது இந்திய மூவர்ணக் கொடி ! யந்திரத் திறமை காட்டும் இப்பயணம் பந்தய மில்லை ! விந்தை புரிந்தது இந்தியா ! இரண்டாம் சந்திராயன் 2018 ஆண்டில் சென்று இறக்கும் விண்ணுளவி , தளவுளவி ! தளவூர்தி பாரத விண்வெளித் ... Full story

எழிலரசி கிளியோபாத்ரா – 5

எழிலரசி கிளியோபாத்ரா - 5
  மூலம்: ஷேக்ஸ்பியர் & பெர்னாட்ஷா தமிழாக்கம்: சி. ஜெயபாரதன், கனடா அங்கம் -2 பாகம் -5 “அவளது கனிவுக்குரல் மொழிகள் வாத்திய இசைக் கருவியின் பல்வேறு நாண்கம்பிகள் போன்றவை. மாந்தரின் முகப்புகழ்ச்சி மொழிகள் நான்கு தரப்பின; ஆனால் அவளிடமிருந்தவையோ ஆயிரம்!” புளூடார்க், கிரேக்க வரலாற்றுப் பதிவாளர் வயது மலரும் அவள் வளமையில் செழித்து! பொங்கிடு மிளமை அங்க மனைத்தும்! வான்வெளி நிலவையும் வசீகரம் செய்பவள்! வாக்கு வன்மையில் நெகிழ வைப்பவள்! நானவளை வெறுப்பேன் ஆயினும் அவள் மோக உடலை நோக்குவேன்! கவரும் எழிலைச் சபிப்பேன் ... Full story

உமர் கயாம் ஈரடிப் பாக்கள் -10

உமர் கயாம் ஈரடிப் பாக்கள் -10
உமர் கயாம் ஈரடிப் பாக்கள் பாரசீக மூலம் :  உமர் கயாம் ரூபையாத் ஆங்கில மூலம் : எட்வேர்டு ஃபிட்ஜெரால்டு தமிழாக்கம் :  சி. ஜெயபாரதன், கனடா +++++++++++   இப்புவியில்  ஏனென்று,  எப்போ தென்று, அறியாது,  திக்கற்ற நீரோடைபோல் நான் திசைமாறிக் கழிவுமேல் வீசும் காற்றாக, எங்கு போவ தறியேன் குறி நோக்க மின்றி. Into this Universe, and Why not knowing, Nor Whence, like Water willy-nilly flowing: And out of it, as Wind along the Waste, I know not Whither, willy-nilly blowing.  +++++++++++  பூமத்தி தாண்டி வந்தேன் ஏழாம் வாசல் வழி ஆசனத்தின் மீது சனிக்கோள் அமர்ந்தி ருக்கும் பல முடிச்சுகள் அவிழ்ந்தன பாதை நெடுவே ஆயின் ஊழ்விதிக் கதிபன் முடிச்ச விழாது! Up from Earth's Centre through the Seventh Gate I rose, and on ... Full story

சனிக்கோளின் துணைக் கோள் தென்துருவத்தில் ஒளிந்துள்ள உப்புக்கடலைச் சமிக்கை மூலம் காஸ்ஸினி விண்ணுளவி கண்டுபிடித்தது

சனிக்கோளின் துணைக் கோள் தென்துருவத்தில் ஒளிந்துள்ள உப்புக்கடலைச் சமிக்கை மூலம் காஸ்ஸினி விண்ணுளவி கண்டுபிடித்தது
சி. ஜெயபாரதன் B.E. (Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா ++++++++++++++ சனிக்கோளின் துணைக்கோளில் பனித்தளம் கடலாகக் கொந்தளிக்கும் தென் துருவம் ! தரைத்தளம் பிளந்து வரிப்பட்டை  வாய்பிளக்கும் ! முறிவுப் பிளவுகளில் பீறிட்டெழும் வெந்நீர் எழுச்சி ஊற்றுக்கள் ! முகில் மயமான  அயான் வாயுக்கள் ! பனித்துளித் துகள்களும் எரிமலை போல் விண்வெளியில் வெடித்தெழும் ! புண்ணான பிளவுகள் மூடும் மீண்டும் திறக்கும் ! நீரெழுச்சி வேகம் தணியும், விரையும் ! வாயிலை வெப்ப மாக்கும் ! பனிக்கடல்  உருகி எப்படித் தென்துருவ ஆழத்தில்  வெப்ப நீரானது ... Full story

உமர் கயாம் ஈரடிப் பாக்கள்

உமர் கயாம் ஈரடிப் பாக்கள்
    பாரசீக மூலம் : உமர் கயாம் ரூபையாத் ஆங்கில மூலம் : எட்வேர்டு ஃபிட்ஜெரால்டு தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா. ++++++++++++++++++   28] முதிய கயாமுடன் வா, ஞானிகள் பேசட்டும். ஒன்று மட்டும் உறுதி, ஓடுகிறது வாழ்க்கை மற்றவை பொய்யாகும் என்பதும் உறுதியே ஒருமுறை உதிர்ந்த பூ நிரந்தரச் சருகு ... Full story

இந்திய விண்வெளி ஆய்வு ஆணையகம் உலகிலே முதன்மையாக ஒரே ஏவு கணையில் 104 துணைக் கோள்களை ஏவியுள்ளது

இந்திய விண்வெளி ஆய்வு ஆணையகம் உலகிலே முதன்மையாக ஒரே ஏவு கணையில் 104 துணைக் கோள்களை ஏவியுள்ளது
  சி. ஜெயபாரதன் B.E.(Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா ++++++++++++++ https://youtu.be/iz80BJVDlAM வானை அளப்போம்! கடல் மீனை அளப்போம்! சந்திர மண்டலத்தியல் கண்டு தெளிவோம்! …… ஆயுதம் செய்வோம்! நல்ல காயுதம் செய்வோம்! ஆலைகள் வைப்போம்! கல்விச் சாலைகள் வைப்போம்! மகாகவி பாரதியார் (பாரத தேசம்)... Full story

எழிலரசி கிளியோபாத்ரா -2

எழிலரசி கிளியோபாத்ரா -2
எழிலரசி கிளியோபாத்ரா மூலம்: ஷேக்ஸ்பியர் & பெர்னாட்ஷா தமிழாக்கம்: சி. ஜெயபாரதன், கனடா +++++++++++++++++ வயது ஏறினும் வாடாது அவள் மேனி வழக்க மரபுகளால் குலையாதவள் எழில். வரம்பிலா விதவித வனப்பு மாறுபாடு! அவளது உடல் வனப்பை விளக்கப் போனால், எவரும் சொல்லால் வர்ணிக்க இயாலாது ! தோரணம் தொங்கும் அலங்காரப் ... Full story

செவ்வாய்க் கோளில் இரு பில்லியன் ஆண்டுகளாய்த் தொடர்ந்து பொங்கி எழுந்த பூத எரிமலை.

செவ்வாய்க் கோளில் இரு பில்லியன் ஆண்டுகளாய்த் தொடர்ந்து பொங்கி எழுந்த பூத எரிமலை.
செவ்வாய்க் கோளில் எழுந்த பூர்வீகப் பூத எரிமலை சி. ஜெயபாரதன் B.E. (Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா... Full story

உமர் கயாம் ஈரடிப் பாக்கள் -8

உமர் கயாம் ஈரடிப் பாக்கள் -8
  பாரசீக மூலம் : உமர் கயாம் ரூபையாத் ஆங்கில மூலம் : எட்வேர்டு ஃபிட்ஜெரால்டு தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா. ++++++++++++++++++ மேலாய் அனுபவி நமக்கு எஞ்சிய காலத்தை நாமெல்லாம் மண்ணுக்குள் புதையும் முன்பு. மண்ணும் மண்ணாகி மண்ணுக்குள் முடங்கும், பாட்டு, மது ஒயின், பாடகி, முடிவா யின்றி ... Full story

எழிலரசி கிளியோபாத்ரா

எழிலரசி கிளியோபாத்ரா
எழிலரசி கிளியோபாத்ரா மூலம்: ஷேக்ஸ்பியர் & பெர்னாட்ஷா தமிழாக்கம்: சி. ஜெயபாரதன், கனடா +++++++++++ வயது ஏறினும் வதங்காது அவள் மேனி ! வழக்க மரபுகளால் குலையாதவள் வாலிபம் ! வரையிலா விதவித வனப்பு மாறுபாடு ......! படகில் அவள் அமர்ந்துள்ளது பொன்மய ஆசனம்! கடல்நீரும் பொன் மயமாகும் அதன் ஒளியால்.... Full story

பிரபஞ்சத்தின் மகத்தான நூறு புதிர்கள். 780,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பூமியின் கடந்து சென்ற காந்தத் துருவத் திசை மாற்றம் நிகழ்ந்தது

பிரபஞ்சத்தின் மகத்தான நூறு புதிர்கள். 780,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பூமியின் கடந்து சென்ற காந்தத் துருவத் திசை மாற்றம் நிகழ்ந்தது
  சி. ஜெயபாரதன் B.E.(Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா +++++++++++++ பூகோளப் பூகாந்த துருவங்கள் புதிராய்த் திசைமாறும் ! ஆமை ... Full story

பிரபஞ்சத்தின் மகத்தான நூறு புதிர்கள் – பிரபஞ்சம் எத்தனை வேகமாக விரிகிறது என்பதற்குப் பேரொளி மின்மினிகள் [Quasars] விடை தருகின்றன

பிரபஞ்சத்தின் மகத்தான நூறு புதிர்கள் – பிரபஞ்சம் எத்தனை வேகமாக விரிகிறது என்பதற்குப் பேரொளி மின்மினிகள் [Quasars] விடை தருகின்றன
வெகு விரைவாய் விரியும் பிரபஞ்சம் சி. ஜெயபாரதன் B.E.(Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா https://youtu.be/bPMW7Q77p74 https://youtu.be/k8fS_W4ZI1A https://youtu.be/mUNP1Zd_IuM https://youtu.be/dB4-hoe8KDI ++++++++++++++++++... Full story

65 மில்லியன் ஆண்டுக்கு முன்பு பூமியில் நேர்ந்த இருட்டடிப்பும், குளிர்ச்சியும் டைனோசார்ஸைக் கொன்றன.

65 மில்லியன் ஆண்டுக்கு முன்பு பூமியில் நேர்ந்த இருட்டடிப்பும், குளிர்ச்சியும் டைனோசார்ஸைக் கொன்றன.
சி. ஜெயபாரதன் B.E.(Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா     ++++++++++++++++++ வக்கிரக் கோள் வழி தவறி வையத்தில் மோதிச் சுக்கு ... Full story
Page 1 of 1112345...10...Last »
Copyright © 2015 Vallamai Media Services . All rights reserved.
வல்லமை மின்னிதழில் வெளியாகும் ஆக்கங்கள், ஆக்கியவரின் தனிப்பட்ட கருத்துகளே; வல்லமையின் கருத்துகளாகக் கொள்ள வேண்டாம்.