Posts Tagged ‘​சி. ஜெயபாரதன்’

தமிழகக் கடற்கரைப் பகுதிகளில் கடல்நீரைக் குடிநீராக்கும் சூரிய வெப்ப நிலையங்கள் நிறுவப்பட வேண்டும்

தமிழகக் கடற்கரைப் பகுதிகளில் கடல்நீரைக் குடிநீராக்கும் சூரிய வெப்ப நிலையங்கள் நிறுவப்பட வேண்டும்
சி. ஜெயபாரதன் B.E.(Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா++++++++++++++++++ 1.  https://www.hitachizosen.co.jp/english/pickup/pickup003.html 2.https://www.hitachizosen.co.jp/english/products/products011.html 3. https://www.hbfreshwater.com/desalination-worldwide.html 4. https://www.solarpaces.org/csp-power-water-namibia-study/ 5.https://en.wikipedia.org/wiki/Concentrated_solar_power 6. https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/towards-sustainable-desalination 7. ... Full story

கதிரியக்கம் இல்லாத அளவு கடந்த அணுப் பிணைவு மின்சக்தி ஆக்கத்திற்கு சீனா பேரார்வ முயற்சி

கதிரியக்கம் இல்லாத அளவு கடந்த அணுப் பிணைவு மின்சக்தி ஆக்கத்திற்கு சீனா பேரார்வ முயற்சி
சி. ஜெயபாரதன் B.E.(Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா +++++++++++++++++ 1. http://news.mit.edu/2018/nas-report-right-path-fusion-energy-1221 2.https://news.newenergytimes.net/2017/10/06/the-iter-power-amplification-myth/ 3.  http://www.nextbigfuture.com/2015/07/china-will-bigger-than-iter-test.html ++++++++++++++++++++++++ சீனா கதிரியக்கம் இல்லாத அளவு மீறிய அணுப்பிணைவு மின்சக்தி ஆக்க முயற்சி 2018 நவம்பரில் சீனா அன்ஹுயி மாநிலத்தில் தயாரித்த அணுப்பிணைவு EAST என்னும் சோதனைச் சாதனத்தில் சூரியனைப் போல் ஆறு மடங்கு உஷ்ணத்தை ... Full story

ஜப்பான் ஹயபூசா -2 விண்சிமிழ் தாமிரக் கட்டி முரண்கோளைத் தாக்கிக் குழி பறித்துள்ளது

ஜப்பான் ஹயபூசா -2 விண்சிமிழ் தாமிரக் கட்டி முரண்கோளைத் தாக்கிக் குழி பறித்துள்ளது
-சி. ஜெயபாரதன் B.E.(Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா Japan Eagle Hayabusu -2 Impactor Dropped on Asteriod Ryugu   Hayabusa -2 Impactor Copper Weight made a Crater on Asteroid... Full story

20 ஆண்டுகள் வானியல் வல்லுநர் விண்ணோக்கி ஐந்து புறக்கோள்கள் கண்டுபிடிப்பு

20 ஆண்டுகள் வானியல் வல்லுநர் விண்ணோக்கி ஐந்து புறக்கோள்கள் கண்டுபிடிப்பு
-சி. ஜெயபாரதன் B.E.(Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா +++++++++++++++++ ஊழி முதல்வன் உட்கொளும் மூச்சில் உப்பிடும் பிரபஞ்சக் குமிழி உடைந்து மீளும்! பரிதி விழுங்கிய கருந்துளை வயிற்றில் உயிர்த்தெழும் மீன்கள்! விண்வெளி விரிய விண்ணோக்கியின் கண்ணொளி நீண்டு செல்லும்! நுண்ணோக்கி ஈர்ப்புக் களத்தை ஊடுருவிக் காமிரா கண்வழிப் புகுந்த புதிய பூமிகள் இவை! பரிதி மண்டலம் போல் வெகு தொலைவில் இயங்கி சுய ஒளிவீசும் விண்மீனைச் சுற்றிவரும் மண்ணுலகம் இவை! ஈர்ப்பு விண்வெளியில் முதன்முறை பூமி போல் வாயு  சூழ்வெளி பூண்ட அண்டக்கோள் ஒன்றைக் கண்டுள்ளது கெப்ளர் விண்ணோக்கி! சில்லியின் வானோக்கி மூலம் விண்வெளி நிபுணர் கண்ட கோள்கள் ... Full story

முதன்முதல் பூதப்பெரும் கருந்துளைப் படப்பிடிப்பு – விஞ்ஞானிகள் சாதனை

முதன்முதல் பூதப்பெரும் கருந்துளைப் படப்பிடிப்பு - விஞ்ஞானிகள் சாதனை
சி. ஜெயபாரதன், B.E. (HONS), P. Eng. (Nuclear), Canada ++++++++++++++++++ https://youtu.be/rcWKKqsCANs https://youtu.be/vzQT74nNGME https://www.bbc.co.uk/programmes/m00042l4 https://www.bbc.co.uk/programmes/p0755t2s https://en.wikipedia.org/wiki/Black_hole https://youtu.be/OfMExgr_vzY https://www.bbc.com/news/science-environment-47873592 +++++++++++++... Full story

2011 புகுஷிமா அணு உலை விபத்துக்குப் பிறகு, 2018 இல் பிரான்ஸ் நாட்டு அணு மின்சக்தி உற்பத்தி மாற்றங்கள்

2011 புகுஷிமா அணு உலை விபத்துக்குப் பிறகு, 2018 இல் பிரான்ஸ் நாட்டு அணு மின்சக்தி உற்பத்தி மாற்றங்கள்
-சி. ஜெயபாரதன் B.E.(Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா   https://youtu.be/CPeN7GhTpz4 https://www.thegreenage.co.uk/cos/nuclear-power-in-france/ https://youtu.be/4YgmCu7dfS4 https://www.dw.com/en/france-sticking-with-nuclear-power/av-38397323 https://www.businessinsider.com/countries-generating-the-most-nuclear-energy-2014-3 https://www.youtube.com/watch?v=TZV2HRKNvao ... Full story

ஸ்பேஸ்X ராக்கெட் ஏவிய விண்சிமிழ் முதன்முதல் அகில தேச விண்வெளி நிலையச் சந்திப்பு நிகழ்த்தி பாதுகாப்பாய் புவிக்கு மீண்டது

ஸ்பேஸ்X ராக்கெட் ஏவிய விண்சிமிழ் முதன்முதல் அகில தேச விண்வெளி நிலையச் சந்திப்பு நிகழ்த்தி பாதுகாப்பாய் புவிக்கு மீண்டது
-சி. ஜெயபாரதன், B.E. (Hons), P.Eng. (Nuclear), கனடா ஸ்பேஸ்-X விண்சிமிழ் பாதுகாப்பாய் கடல் மீது இறங்கியது +++++++++++++++++ 1. https://www.bbc.com/news/video_and_audio/headlines/47493572/spacex-dragon-capsule-splashes-down-after-iss-mission 2. https://www.aljazeera.com/news/2019/03/spacex-nasa-set-launch-crew-dragon-demo-capsule-190302055324645.html 3. ... Full story

துணைவியின் இறுதிப் பயணம் – 14

சி. ஜெயபாரதன், கனடா என் இழப்பை நினை, எனினும் போக விடு எனை ! ++++++++++++++ ஈமச் சடங்கு உயிருள்ள மானிடப் பிறவிக்கு உரிய மதிப்பளிப்பது நியாயமே மனித நேயமே. அது போல் உயிரிழந்த சடலத்துக்கும் பயண முடிவில் மரியாதை புரிவது மனித நாகரீகம். மனித நேயமே. பிரம்மாண்ட மான வரலாற்றுச் சின்னமான பிரமிடைக் கட்டினர் ஃபெரோ வேந்தர்கள் தமது உயிரிழக்கும் சடலத்துக்கு முன்பாகவே ! மும்தாஜ் மனைவிக்கு உலக ஒப்பற்ற, எழில் கொலு மாளிகை, தாஜ் மகாலை எழுப்பினார் ஷாஜஹான் ! துணைவிக்கு நான் இரங்கற் பாமாலை வடித்துச் சூட்டினேன். ஐம்பத்தாறு ஆண்டுகள் உடனிருந்து இடர், துயர், இன்பத்தைப் பகிர்ந்து கடமை, உடைமை வறுமை, செழுமை, திறமையில் தானும் ... Full story

முதன்முதல் இஸ்ரேல் விண்வெளித் தேடல் ஆணையகம் ஏவிய நிலாத் தளவுளவி நிலவு நோக்கிச் செல்கிறது

முதன்முதல் இஸ்ரேல் விண்வெளித் தேடல் ஆணையகம் ஏவிய நிலாத் தளவுளவி நிலவு நோக்கிச் செல்கிறது
-சி. ஜெயபாரதன் B.E.(Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா +++++++++++++ https://youtu.be/kzu4-h41xWY https://youtu.be/hESyPm1vxpA https://youtu.be/zOL1hqtGRnA https://youtu.be/XZULKCMq1T4 https://youtu.be/BZ2r7Cc_Z9g ... Full story

2019 பிப்ரவரி 22 தேதி ஜப்பான் கழுகு என அழைக்கப்படும் ஹயபூஸா -2 “ரியூகு” முரண்கோளில் இறங்கியுள்ளது

2019 பிப்ரவரி 22 தேதி ஜப்பான் கழுகு என அழைக்கப்படும் ஹயபூஸா -2 “ரியூகு” முரண்கோளில் இறங்கியுள்ளது
-சி. ஜெயபாரதன் B.E.(Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா Japan Eagle Hayabusu -2 Lands on Asteriod Ryugu https://youtu.be/qeMwAdquDYM https://youtu.be/8H4aZX_8hMA https://youtu.be/mgfc0jliVjA நிலவினில் முதற்தடம் வைத்து நீத்தார் பெருமை யாய் நீல்ஸ் ஆர்ம்ஸ் டிராங் ... Full story

துணைவியின் இறுதிப் பயணம் – 13

சி. ஜெயபாரதன், கனடா என் இழப்பை நினை, ஆனால் போக விடு எனை ! ++++++++++++++ மீளாப் புரிக்கு ! என்னுள்ளத்தின் சுவர்களில் ஒவ்வோர் அறையிலும் நான் காண விழைவது துணைவி படம் ஒன்றைத்தான் ! நான் கேட்க விரும்புவது துணைவி இனிய குரல் ஒன்றைத் தான் ! ஓவ்வோர் அறைத் தளத்திலும் என் காதில் விழ வேண்டுவது துணைவி தடவைப்பு எதிரொலி ஒன்றைத்தான் ! ஒவ்வோர் சுவர்ப் படத்திலும் அவளது கண்கள் உற்று நோக்க வேண்டுவது எனது கண்களைத் தான் ! எண்ணற்ற அவளது படங்களைத் தேடி எடுத்து பலகையில் ஒட்டிப் பலர் பார்க்க வைத்தேன், ஈமச் சடங்கிலே ! யாரை நான் இழந்தேன் என்று ஊராரும், உற்றாரும் பார்க்க வேண்டும் அன்று ... Full story

துணைவியின் இறுதிப் பயணம் – 12

-சி. ஜெயபாரதன், கனடா   என் இழப்பை நினை, ஆனால் போக விடு எனை !  ++++++++++++++   அணையாத கனல் ஏற்றி வைத்த உன் மெழுகுவர்த்தி ஒருநாள் காற்றடிப்பில் பட்டென அணைந்து விடும் ! எரியும் விளக்குகள் எல்லாமே ஒருநாள் அணைந்து போகும் ! உன் உடம்பும் ஒரு மெழுகு வர்த்தியே ! அதிலே ஆட்சி புரியும் ஆத்ம உயிரும் ஓர் தீக்கனல் சக்தியே ! ஒருநாள் அணைந்து போகும் தீக்கனல் ! என் வீட்டில் வாழ ஏற்றி வைத்த ஓர் கலங்கரை விளக்கு என் துணைவி ! அவள் நடமாடும் தீபம் ! குப்பெனப் புயலில் அணைந்து எங்கும் இருள் மயம் ... Full story

பிரபஞ்சத்தின் மர்மமான நூறு புதிர்கள்

பிரபஞ்சத்தின் மர்மமான நூறு புதிர்கள்
-சி. ஜெயபாரதன் B.E.(Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா பிரபஞ்சத்தின் மர்மமான நூறு புதிர்கள் பூமியில் அடுத்து வரும் காந்தத் துருவத் திசை மாற்றத்தில் என்ன நிகழலாம் ? https://youtu.be/HFT7ATLQQx8 https://youtu.be/Ou1BiorYRNU What will happen when Earth's north and south poles flip ... Full story

துணைவியின் இறுதிப் பயணம் – 11

சி. ஜெயபாரதன், கனடா என் இழப்பை நினை, ஆனால் போக விடு எனை ! ++++++++++++++ என் கதை எழுதி, எழுதி எழுதிக் கொண்டே எழுதி, எழுதிய பின்னும் எழுதி, இன்னும் உருகி எழுதி என்றும் எழுதி இப்பிறவி பூராவும் எழுதி உருகி வந்தாலும், என் எழுத்தாணி அழுதாலும் என் துயர் தீராது ! என்னிதயக் காயம் ஆறாது ! என் பிணைப்புப் பாசம், பாலம் மாறாது ! என் காயம் இதுபோல் உங்கள் காயம் ஆகலாம் ! என் அதிர்ச்சி உங்கள் அதிர்ச்சி ஆகலாம் ! என் கதை உங்கள் கதை ஆகலாம் ! அப்போது, உங்கள் கண்ணீர் என் கண்ணீர் ஆகிவிடும் ! ++++++++++++++++++++ இரவில் ஓர் ... Full story

துணைவியின் இறுதிப் பயணம் – 10

-சி. ஜெயபாரதன்   என் இழப்பை நினை, ஆனால் போக விடு எனை ! +++++++++++++ மனமுடைந்த நான்கு மாதர்   அன்னிய மாதர் அனைவரும், ஒட்டுமில்லை எனக்கு உறவுமில்லை ! மருத்துவ மனையில் மனமுடைந்து நான் அழும் போது ஒடிவந்து அணைத்துக் கொண்டு ஆறுதல் அளித்த அந்த மருத்துவ மாது ! “மனைவி பிழைக்க மாட்டாள் போவென,” என்னை டாக்சியில் அனுப்பிய கனிவு டாக்டர் மாது !   மனைவி மரித்து விட்டாள் எனத் தகவல் கேட்ட உடனே இரங்கல் மடலோடு ஏந்திய மலர்க் கொத்தோடு இருகண்களில் தாரை தாரையாய்க் கண்ணீர் சிந்த ஓடிவந்து அணைத்துக் கொண்டு ஆறுதல் அளித்த ஜெவோஹா விட்னஸ் மாது ! அடுத்த நாள் ஆவி பறக்க சுடச்சுட சூடாக சூப்பு ... Full story
Copyright © 2015 Vallamai Media Services . All rights reserved.
வல்லமை மின்னிதழில் வெளியாகும் ஆக்கங்கள், ஆக்கியவரின் தனிப்பட்ட கருத்துகளே; வல்லமையின் கருத்துகளாகக் கொள்ள வேண்டாம்.