ஐன்ஸ்டீன் அங்கிள்

இல்லை….. இல்லை.

தூரிகை சின்னராஜ்
கடலில் வாழும் நட்சத்திர மீன்களின் உடலில் மூளை என்ற பகுதி இல்லை.
ந‌ண்டுக‌ள் கு‌ட்டிகளை ஈ‌ன்றதுமே உயிருடன் இருப்பது இல்லை.
நியூசிலாந்து நாட்டில் காக்கைகள் இல்லை.
கிவி பறவைக்கு இறக்கை இல்லை.
உயிரினங்களில் ஈசலுக்கு  வயிறும், ஜீரண உறுப்பும் இல்லை.
பறவை இனத்தில் குயில் … Continue reading

கணக்கும் மணக்கும்.

ஆர். தனபால்
எட்டு பேர் கொண்ட சிறுவர் கூட்டம் கைப்பந்து விளையாடிக்கொண்டிருக்கிறது. அந்த குழுவில் ஒரு பந்தை எதிரே இருப்பவரை நோக்கி  வீச அதை பிடித்து அவர் வேறு ஒருவருக்கு வீச வேண்டும். இவ்வாறு மாறி மாறி எட்டு பேரும் வீசத்தொடங்கி மற்ற அனைவருக்கும் பந்து செல்ல… Continue reading