பூஞ்சிரிப்பூ!

கவிநயா

சின்னச் சின்ன ரோஜாப்பூ!

வண்ண வண்ண ரோஜாப்பூ!

முள்ளின் நடுவே இருந்தாலும்

மலர்ந்து சிரிக்கும் ரோஜாப்பூ!

கொடியில் பாரு முல்லைப்பூ!

கொத்துக் கொத்தாய் முல்லைப்பூ!

கொஞ்ச நேரம் இருந்தாலும்

கொஞ்சிச் சிரிக்கும் முல்லைப்பூ!

குண்டு குண்டு மல்லிப்பூ!

செண்டு போல மல்லிப்பூ!

மனங்கள் மகிழ மலர்ந்தேதான்

மணம் பரப்பும் மல்லிப்பூ!

குளத்தில் பாரு தாமரைப்பூ!

குனிந்து பாரு தாமரைப்பூ!

சேற்றின் நடுவே இருந்தாலும்

சிரித்து மகிழும் தாமரைப்பூ!

பூக்கள் போல நீ இரு!

பூஞ்சிரிப்பில் மலர்ந்திடு!

சங்கடங்கள் மறந்திடு!

சந்தோஷமே பரப்பிடு!

 

http://cute-indian-baby-girl-smile.grrcoyyw.webhop.net/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *