கவிதைகள்பொது

அம்மா வீடு!

-கவிஜி 

என் வீடு
அம்மா வீடாகிப்
போனது…

வந்து போகத்
திருவிழாக்கள்
தேவைப்படுகின்றன…

என்குழந்தையை விட
அண்ணனின் குழந்தையைச்
சற்று அதிகமாகவே
கொஞ்சுகிறார் அப்பா…!

ஒரு பொம்மையைக் கூட
கேட்டுத்தான்
எடுக்க வேண்டி இருக்கிறது…
சிரித்துக் கொண்டே
மறுத்து விடுகிறார் அண்ணி…

எனதறையில்
பழைய பொருட்கள்
போட்டு வைத்திருக்கிறார்கள்
எனது பள்ளிக்காலச் சீருடைகள் உட்பட…

ஏனோ இப்போதெல்லாம்
அம்மா வீட்டை
எனக்கும்
அம்மா வீடென்றே
சொல்லத் தோன்றுகிறது…!

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Download PDF
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க