திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

170724 -Yashoda- lr

’’முலைகனத் தாயை அலைக்கழிய விட்டு
கொலைகுண பூதனை கொங்கை -மலைசுவைத்தாய்
அந்நஞ்சை காளியன்மேல் ஆடி ஜெரித்தவன்பால்
நன்நெஞ்சே நிற்பாய் நினைந்து’’….!

”கருத்தவர், ஆனால் கதிரொளி வீசும்
நிறத்தவர், நிர்மால்ய நீலம் -தரித்தவர்,
வண்ணமவர்,கேசவ்தன் எண்ணமவர், ஆய்ச்சியின்
கண்ணனை நெஞ்சே கருது’’….கிரேசி மோகன்….!

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க