சுத்த அறிவு

மீ.விசுவநாதன் என்னு ளிருக்கும் இசைவெளியில் இமைக ளடைத்து ரசித்திருபேன் இன்னு மதிலே கரைந்தேபோய் இதயம் மறந்து தனித்திருபேன் ! தன்னந் தனியே இர

Read More

இளைஞர்வாழ்க்கை

விவேக் பாரதி   உலகத்தார் பல்லோரும் இளைஞர் வாழ்வை உருப்படாத வாழ்வென்றே எண்ணு கின்றார் கலகந்தான் இவராலே நேரு மென்பார் கண்டபடி வாழ்ந்திட

Read More

ரயிலு வண்டி

மீ.விசுவநாதன்   ரயிலுவண்டி வருகிறது - அது ராவில் ஊருள் நுழைகிறது குயிலுகுரல் கொடுக்கிறது - படு குஷியாய்ப் பக்கம் வருகிறது ! வெளிச்சமுடன

Read More

மதயானை

மீ.விசுவநாதன்   நல்லவன் போலே தெரிகின்ற நடிப்புக் கலைஞன் நானேதான் ! வில்லனை உள்ளே தெரியாமல் வெளியே சிரிப்பவன் நானேதான் ! சொல்கிற

Read More

அந்தக் கரும்பு

மீ.விசுவநாதன்   அந்தத் துறவி அணுகித்தான் அறத்தி(ன்) அருகே அமர்ந்தேன்நான் ! கந்தல் துணியை அணிந்தாலும் கவலை மறக்கத் தெரிந்தேன்நான் ! பொ

Read More

பகவத்கீதை பதினெட்டு!

  புலவர் இரா, இராமமூர்த்தி *********************************** பகவத்கீ தையின் பதினெட்டுப் பாகமும் மிகவிரைந் தென்னுள் விளங்க - முகத்

Read More

படித்தல் சுகம்

மீ.விசுவநாதன்   படிக்கப் படிக்க இனிக்கிறது பலவாய்க் கருத்தும் விரிகிறது முடிக்க முடியாக் கதைகளுமே மூச்சில் முடிக்க முடிகிறது ! கடித்துக

Read More

“குரு ரமணா”

மீ.விசுவநாதன் மனத்தை அழிக்கப் பழகென்றாய் - ரமணா மனத்தில் நீயும் இருக்கின்றாய் ! சினத்தை அழிக்கப் பழகென்றாய் - என் சிரமம் அறிந்து சிரிக்கின்றாய்

Read More

“மதச்சிறைக்குள்”

மீ.விசுவநாதன் பச்சைக் கிளியில் பலவகை வண்ணமும், கொச்சை மொழிசொலும் குஞ்சுக் குருவியில் மஞ்சள். கருஞ்சாம்பல். மாநிறம் என்றுபல நெஞ்சங் கவர்ந்த நிற

Read More

அவன்

  மீ.விசுவநாதன்   அடடா அடடா ஆண்டவனே - என் அகத்தில் அன்பு பூண்டவனே ! விடடா விட்டா என்றாலும் - ஒரு விளக்காய் உள்ளே ஒளிர்பவனே ! எதற்

Read More

“இறைவாசல்”

  மீ.விசுவநாதன் வெள்ளையாய் ஒருநேரம் -கரு நீலமாய் ஒருநேரம் - மேக வெள்ளமாய் ஒருநேரம் -செந் தீயென ஒருநேரம் -இடி மின்னலாய் ஒருநேரம்

Read More

எச்சரிக்கை மணி

மீ.விசுவநாதன் குதிரையின் வேகம் இருக்கிறது – பணக் குறியாய் மனமும் அலைகிறது ! கதிரையும் காற்று விசையினையும் - தன் கைக்குள் அடக்கத் துடிக்கிறது !

Read More

தர்மம்

  மீ.விசுவநாதன் தர்மம் செய்யும் கைகள் தர்மம் பெறுவ தில்லை ! மர்மம் இதிலே என்ன ? மனத்தில் வறுமை இல்லை ! இருக்கும் மட்டும் அள்ளி எடுத்த

Read More

அசரீரி!

--மீ.விசுவநாதன் இதோஇதோ உன்மனசு - அதை இறுக்கிப் பிடிக்கப் பழகு அதோஅதோ என்றலையும் - அதை அமைதி யாக்கப் பழகு! எதாவது எண்ணியெண்ணி - கவலை இருட

Read More

ஆச்சர்யம்

  மீ.விசுவநாதன் நேரம் போவது தெரிகிறது - அது நிற்பதில்லை ஏனெனத் தெரியவில்லை? பாரம் உடலெனத் தெரிகிறது - தினம் பசிக்கிறது ஏனெனத் தெரியவில்ல

Read More