“குரு ரமணா”

மீ.விசுவநாதன் மனத்தை அழிக்கப் பழகென்றாய் - ரமணா மனத்தில் நீயும் இருக்கின்றாய் ! சினத்தை அழிக்கப் பழகென்றாய் - என் சிரமம் அறிந்து சிரிக்கின்றாய்

Read More

“மதச்சிறைக்குள்”

மீ.விசுவநாதன் பச்சைக் கிளியில் பலவகை வண்ணமும், கொச்சை மொழிசொலும் குஞ்சுக் குருவியில் மஞ்சள். கருஞ்சாம்பல். மாநிறம் என்றுபல நெஞ்சங் கவர்ந்த நிற

Read More

அவன்

  மீ.விசுவநாதன்   அடடா அடடா ஆண்டவனே - என் அகத்தில் அன்பு பூண்டவனே ! விடடா விட்டா என்றாலும் - ஒரு விளக்காய் உள்ளே ஒளிர்பவனே ! எதற்

Read More

“இறைவாசல்”

  மீ.விசுவநாதன் வெள்ளையாய் ஒருநேரம் -கரு நீலமாய் ஒருநேரம் - மேக வெள்ளமாய் ஒருநேரம் -செந் தீயென ஒருநேரம் -இடி மின்னலாய் ஒருநேரம்

Read More

எச்சரிக்கை மணி

மீ.விசுவநாதன் குதிரையின் வேகம் இருக்கிறது – பணக் குறியாய் மனமும் அலைகிறது ! கதிரையும் காற்று விசையினையும் - தன் கைக்குள் அடக்கத் துடிக்கிறது !

Read More

தர்மம்

  மீ.விசுவநாதன் தர்மம் செய்யும் கைகள் தர்மம் பெறுவ தில்லை ! மர்மம் இதிலே என்ன ? மனத்தில் வறுமை இல்லை ! இருக்கும் மட்டும் அள்ளி எடுத்த

Read More

அசரீரி!

--மீ.விசுவநாதன் இதோஇதோ உன்மனசு - அதை இறுக்கிப் பிடிக்கப் பழகு அதோஅதோ என்றலையும் - அதை அமைதி யாக்கப் பழகு! எதாவது எண்ணியெண்ணி - கவலை இருட

Read More

ஆச்சர்யம்

  மீ.விசுவநாதன் நேரம் போவது தெரிகிறது - அது நிற்பதில்லை ஏனெனத் தெரியவில்லை? பாரம் உடலெனத் தெரிகிறது - தினம் பசிக்கிறது ஏனெனத் தெரியவில்ல

Read More

ஓட்டுப் பெட்டி சொல்கிறது

மீ.விசுவநாதன் வாக்களிக்க வாருங்கள் மக்களே - உங்கள் மனச்சாட்சி சொல்கேட்டால் நன்மையே ! ஆக்கமுள பணிநானும் செய்கிறேன் - இந்த அழகான நாடுவாழ மையின

Read More

ஸ்ரீ ஆதிசங்கரர்

மீ.விசுவநாதன் சிவகுரு ஆர்யாம்பாள் சீர்மிகுச் செல்வன் சிவனுரு வென்றே இருந்தார் - உவமை எதுவு மிலாத எளியதோர் ஞானி இதுவரை இல்லை இயம்பு. (1) இ

Read More

கோடைமழை

-மீ.விசுவநாதன் காலைமுதல் வெயில்தான்  கொளுத்திடும் --கருமேகம் கணப்போதில் சூழும்! சாலையெல்லாம் மழைநீ ரோடிடும் --சாக்கடையின் குப்பைகளும் நீங்கும்!

Read More

வாக்காளப் பெருமக்களே

  மீ.விசுவநாதன் பொய்யும் புரட்டும் செய்கின்ற பொல்லா தவரைத் தள்ளுங்கள் ! கையும் வாயும் வேலைபெரும் கள்ளுக் கடையை மூடுங்கள் ! ஐயா எனக்

Read More

பரம்பரை வீடு

மீ.விசுவநாதன்   இந்த வீட்டிற் குள்ளேதான் என்தாத்தா பாட்டியும் வாழ்ந்தார்கள் ! வந்த இன்ப துன்பத்தை வரவேற்றுச் சிறப்புடன் வென்றார்கள் ! எ

Read More

முறுக்கு

மீ.விசுவநாதன் முறுக்கு தின்னும் ஆசையிலே - தெரு மூலைக் கடைக்குச் சென்றேன்நான் ! குறுக்கு நெடுக்கு மாட்களெலாம் - அங்கு கூடி யிருந்து சுற்றுகிறார

Read More

காடும் நாடும்

மீ.விசுவநாதன் காட்டுக் குள்ளே நடக்கின்றேன் - எழில் கண்டு நானும் களிக்கின்றேன் கூட்டுக் குடும்ப களிறுகளின் - நல்ல துணிவும் உறவும் ரசிக்கின்றே

Read More