காடும் நாடும்

மீ.விசுவநாதன் காட்டுக் குள்ளே நடக்கின்றேன் - எழில் கண்டு நானும் களிக்கின்றேன் கூட்டுக் குடும்ப களிறுகளின் - நல்ல துணிவும் உறவும் ரசிக்கின்றே

Read More

பனியில் அழுக்கு படியாது

  மீ.விசுவநாதன் வாங்கும் கையாய் இல்லாமல் -தினம் வழங்கும் கையாய் இருந்திடணும் ! தீங்கைத் தட்டிக் கேட்கின்ற - நல்ல தீரன் கையாய் பலப்படணும் !

Read More

ஸ்ரீராம காதை

-மீ.விசுவநாதன் (இன்று ஸ்ரீராமநவமி தினம் (15.04.2016)) மானுடனாய்ப் பிறந்த மாலின்    -வாழ்வதனைக் காதை சொல்லும்! தானுடைய எண்ண வீம்பும்    -தம்பி

Read More

வழிபாடு

-மீ.விசுவநாதன் வழிபா டென்பது வலியை மறக்கவும், அழியும் இந்த ஐம்பூத உடலுக்குள் அழியா திருக்கும் ஆத்மனை எந்த மொழியும் இன்றியே மௌனத்தில் உணர்ந்தே உ

Read More

சிருங்கேரி ஸ்ரீ சந்திரசேகர பாரதீ மகாஸ்வாமிகள்

-மீ.விசுவநாதன் துங்கைக் கரையிலே தூயதோர் யோகியின் திங்கள் குளிர்முகம் தேடினேன் - அங்குள்ள சாரதை "சந்திர சேகர பாரதியை"ச் சேரெனச் சொன்னாள் சிரித்து

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(116)

-செண்பக ஜெகதீசன் அன்பின் வழியது உயிர்நிலை அஃதிலார்க்கு என்புதோல் போர்த்த உடம்பு. (திருக்குறள் -80:அன்புடைமை)  புதுக் கவிதையில்... அன்பு காட்

Read More

ஆசை யாரை விட்டது?

-மீ.விசுவநாதன் ஆசையாரை விட்டது - அது --அரசனை ஆண்டி யாக்குது! காசைநேரே கண்டதும் - அது --களவினைச் செய்யச் சொல்லுது! நாக்கில்பொய் வைக்குது - மொத

Read More

வண்ணத்துப் பூச்சி

-மீ.விசுவநாதன் வண்ணத்துப் பூச்சி பறக்கிறது -அது வகைவகைப் பூவை ரசிக்கிறது! மண்ணுக்குள் போகும் பொழுதுக்குள் -உள்ள   மலரெலாம் தொட்டு மகிழ்கிறது! 

Read More

“இறைவன் சொத்து”

மீ.விசுவநாதன் சின்ன தாக வீடு கட்டி சிறப்புடனே வாழ்வ தற்கும் முன்ன தாக தான தர்மம் கொஞ்சமேனும் செய்ய வேண்டும் ! தன்ன தான பொருள்க ளேதும் தனக்கென்

Read More

“கர்வம்”

  மீ.விசுவநாதன் பிறக்கும் முன்னே கருவிலே - நல்ல பிடிப்புடன் வளர்ந்தான் கர்வியாக ! துறக்கும் உள்ள உருவிலே - ஒரு துளியென இருப்பான் மர்மமாக !

Read More

அழகிய முரண்!

-மீ.விசுவநாதன் இன்னுமின்னும் கேட்கின்றேன் இன்பமே - வந்த எளிமையான இன்பத்தில் தவிக்கின்றேன்! மின்னுகின்ற தகரத்தின் தன்மையை - ஒரு வெள்ளிமீன் தகடென்

Read More

 நாக்கு!

-மீ.விசுவநாதன் நாக்கில் நரம்பை வைக்கவில்லை - அது நல்லதோ தீதோ தெரியவில்லை! தாக்கும் நோக்கில் பேசுகிறேன் - அதில் தாயது பிறப்பை விளாசுகிறேன்! கா

Read More

பொம்மைக்காரன்

-மீ.விசுவநாதன் களிமண் சேர்த்துச் செய்கின்றான் - எழில் காளியைக் கண்முன் தருகின்றான்! துளிவிண் தீயைக் கக்குதல்போல் - விழி   துலங்கிட பொம்மை படைக்க

Read More

ஓர் வேண்டுதல்

-மீ.விசுவநாதன் ஓர்வில்வம் நானெடுத்து உந்தன் தாளில் --உரிமையுடன் வைத்தபின் னொன்று கேட்டேன்! ”பேர்செல்வம் ஞானமுடன் ஊரில் உள்ள --ஏழைகளுக் குதவுகிற

Read More

இதுதான் வாழ்க்கை!

-மீ.விசுவநாதன் பொதிய மலைக்குப் போறேன் - என் புருசங் கூட நானும்! அதிக ஆசை இல்ல - சேந்து அருவி குளிச்சி வாறேன்! மஞ்சப் பூசி நானும் - அந்த மதகு

Read More