ஓர் வேண்டுதல்

-மீ.விசுவநாதன் ஓர்வில்வம் நானெடுத்து உந்தன் தாளில் --உரிமையுடன் வைத்தபின் னொன்று கேட்டேன்! ”பேர்செல்வம் ஞானமுடன் ஊரில் உள்ள --ஏழைகளுக் குதவுகிற

Read More

இதுதான் வாழ்க்கை!

-மீ.விசுவநாதன் பொதிய மலைக்குப் போறேன் - என் புருசங் கூட நானும்! அதிக ஆசை இல்ல - சேந்து அருவி குளிச்சி வாறேன்! மஞ்சப் பூசி நானும் - அந்த மதகு

Read More

பறவையின் பயணம்

-மீ.விசுவநாதன் நீண்ட தூரப் பயணமதில்       நின்று போகப் பொழுதிலை! கூண்டில் சிக்கித் தவித்திடாத       குஷிக்கு ஈடு இணையிலை!    குடும்ப மாக உறவு

Read More

பம்பரம்

-மீ.விசுவநாதன் பம்பரம் விட்டேன் தெருவினிலே - சிறு பாப்பா வான நிலையினிலே! அம்பலத் தெய்வச் சிலையதுபோல் - அது அங்கே நின்று சுழன்றதுவே! என்பலம் ம

Read More

தேரோட்டம்

-மீ.விசுவநாதன் ஊர்கூடி வந்து ஒன்றாகச் சேர்ந்து தேரிழுக்கும் போது தெரியாது சாதி     மதமென்னும் பாப மதவெறியும் அங்கே முதலான தெய்வம் முகமூடி இன்றி

Read More

கிருஷ்ணப் பருந்து!

-மீ.விசுவநாதன் அங்கே பருந்தொன்று பறக்கிறது - அது அகண்ட வானத்தை அளக்கிறது! சங்கத் தமிழ்போலச் சிறகடித்து - அது   சத்தம் போடாமல் விரைகிறது ! சிற

Read More

நல்ல நூல்கள் (மரபுக் கவிதை)

  மீ.விசுவநாதன் நண்பரெலாம் காணும் பேறு நான்காண வில்லை என்னும் எண்ணத்தை விட்டு விட்டேன் ! இருக்கின்ற நல்ல நூல்கள் கண்திறக்கும் பண்

Read More