பேராசிரியர் இ.அண்ணாமலையின் பதில்கள் – 4

பேராசிரியர் இ.அண்ணாமலை, தமிழ் மொழியியல் சார்ந்த கேள்விகளுக்குத் தொடர்ந்து பதில் அளிக்கிறார். இதோ அடுத்த பகுதி: புதுச்சேரி, பாரதிதாசன் அரசு மகளிர் கல்

Read More

பேராசிரியர் இ.அண்ணாமலையின் பதில்கள் – 3

பேராசிரியர் இ.அண்ணாமலை, தமிழ் மொழியியல் சார்ந்த கேள்விகளுக்குத் தொடர்ந்து பதில் அளிக்கிறார். இதோ அடுத்த பகுதி: ஆவரங்கால் சின்னத்துரை சிறிவாஸ் எழுப்

Read More

பேராசிரியர் இ.அண்ணாமலையின் பதில்கள் – 2

பேராசிரியர் இ.அண்ணாமலை, தமிழ் மொழியியல் சார்ந்த கேள்விகளுக்குத் தொடர்ந்து பதில் அளிக்கிறார். இதோ அடுத்த பகுதி: தேவ் எழுப்பிய கேள்விகள்: 1. தமிழ்ச் ச

Read More

பேராசிரியர் இ.அண்ணாமலை உடன் இ-நேர்காணல்

செவ்வி: அண்ணாகண்ணன் பேராசிரியர் இ.அண்ணாமலை, இலக்கியத்திலும் மொழியியலிலும் பயிற்சி பெற்றவர். உலகப் புகழ் பெற்ற பல்கலைக்கழகங்களில் இவற்றைப் படிக்கும் வ

Read More