காலம்

மீ.விசுவநாதன் மாமழை கொட்டிப்பின் மாமலை மீதிறங்கி பூநடை ஆறாகிப் போய்கடல் சேர்த்தல்போல் ஊரெல்லாம் சுற்றியே ஓய்ந்த மனமுள்ளே ஆரெனத் தேடு(ம்) அதை

Read More

அவன், அது , ஆத்மா

  (ஒரு எளிய மனிதனின் சுயசரிதை)                                                        மீ.விசுவநாதன் அத்தியாயம் : இரண்டு வாழையடி வாழை "அவனது" அப்

Read More

காலம்

மீ.விசுவநாதன்   ஆர்பரிக்கும் பேரருவி ஆளோடும் ஆடுமே சேர்த்து அடித்துடன் சீறியே பாயுமாம் ; தீர்ப்பை இறைவனும் தீம்பின்றிக் கூறுவான் சீர

Read More

இன்று பிரதோஷ நன்னாள்!

-மீ.விசுவநாதன் இருண்ட மனதில் ஒளியானாய்; இயற்கை நியதிப் பொருளானாய்; உருண்டு புரண்டு அழுதாலும் உயிருள் குளிர்ந்த சுகமானாய்; சுருண்டு கிடக்கும் பாம்

Read More

கோபூஜை

-- மீ.விசுவநாதன். சத்யவாகீஸ்வரன் என்ற சத்யாவுக்கு முப்பத்திரெண்டு வயது இந்த மாதம் முப்பதாம் தேதியன்றே முடிந்து விட்டது. அவன் கணக்கில் புலி. அதனால்

Read More

அவன், அது , ஆத்மா

மீ.விசுவநாதன் "கல்லிடைக் குறிச்சி" தமிழகத்தின் தென்பகுதியில் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் , தென்பொதிகையின் அடிவாரத்தில் உள்ள ஒரு அழகான கிராமம் கல்ல

Read More

காலம்

மீ.விசுவநாதன் கனிவு , பணிவு , கவனச் சிறப்பு , பனிபோல் தெளிவாய்ப் பழகு மினிமை , உதவும் குணத்தா(ல்) உயர்ந்த பதவி பதமாய் அமைதல் பலம்.

Read More