நீலகண்டன்

நாகை.வை. ராமஸ்வாமி  ஆலகால விஷத்தை அருந்தி அது கழுத்திலேயே தங்கி, அதனால் நீலகண்டன் என்ற நாமமும் தரித்த அந்தப் பரமனின் கதையல்ல இது.  அது தான் பாமரனுக்க

Read More