ஞானக்கண் மானிடன்

சி. ஜெயபாரதன், கனடா பூனைக் கண்ணுக்கு  தெரியும் இரவினில் வெளிச்சம்! நரிக்குத் தெரியுது  இருட்பாதை ! கருந்துளை, கருஞ்சக்தி, கரும்பிண்டம், கரும

Read More

ஐரோப்பிய நாடுகளில் மாவட்டக் கணப்பளிக்க, சிற்றணுவுலை நிலையம் நிறுவத் திட்டங்கள்

சி.ஜெயபாரதன் B.E.(Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா ஐரோப்பிய நாடுகளில் மாவட்டக் கணப்பளிக்க 300 MWe தொழிற்கூடக் கட்டமைப்பு சிற்றணுவுலை நிலைய

Read More

இந்தியாவில் ஆறு 1000 மெகாவாட் அணுமின்சக்தி நிலையங்கள், அமெரிக்கன் வெஸ்டிங்ஹவுஸ் நிறுவகம் கட்டப் போகிறது

சி. ஜெயபாரதன் B.E. (Hons) P.Eng (Nuclear), கனடா   அமெரிக்கா இந்தியாவில் கட்டும் ஆறு 1000 MWe அணுமின்சக்தி நிலையங்கள்  2020 பிப்ரவரி 20 ஆ

Read More

பல்வேறு இயற்கை நேர்வுகள் & மனிதர் புரியும் சூழ்வெளிச் சீர்கேடுகளால், மாந்தருக்கு ஏற்படும் பேரிடர்கள், பெருஞ் செலவுகள்

சி. ஜெயபாரதன் B.E.(Hons) P.Eng (Nuclear), கனடா     உலக நாடுகளில் விளையும் நச்சு வாயுக்களால் நாள் ஒன்றுக்கு நேரும் நிதி இழப்புகள்  

Read More

காலவெளிப் பிரபஞ்சத்தை வெகு விரைவாக விரித்து வருவது கருஞ்சக்தியா?

சி. ஜெயபாரதன் B.E. (Hons) P. Eng (Nuclear) கனடா பிரபஞ்சத்தின் ஊழ்விதியை வரையப் போவது புரியாத கருஞ்சக்தியா? விரைவாய்க் குடை விரிக்கும் பிரபஞ்சத்

Read More

2022இல் ககன்யான் – நான்கு விமானிகளுக்கு ரஷ்யாவில் பயிற்சி

சி. ஜெயபாரதன் B.E.(Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா நிலவைச் சுற்றிய முதல் சந்திரயான் உளவிச் சென்று நாசா துணைக்கோளுடன் தென் துருவத்தில் ஒளிமற

Read More

தங்கத் தமிழ்நாடு

சி. ஜெயபாரதன் & இராம. மேகலா தங்கத் தமிழ்நாடு!  எங்கள் தாய்நாடு! சங்கத் தமிழ்வளர்த்த பண்டைத் திருநாடு! சிங்கத் தமிழர் உதித்த செந்நாட

Read More

தைப் பொங்கல் வைப்போம்!

சி. ஜெயபாரதன், கனடா   பொங்கல் வைப்போம் புத்தரிசிப் பொங்கல் வைப்போம் சர்க்கரைப் பொங்கல் வைப்போம் வீட்டு வாசலில் மாட்டுப் பொங்கல் வைப்போம்

Read More

புத்தாண்டு பிறக்குது

சி. ஜெயபாரதன், கனடா   புத்தாண்டு பிறக்குது ! நமக்கு புத்தாண்டு பிறக்குது ! கடந்த ஆண்டு மறையுது, நடந்த தடம் மாறப் போகுது ! வடக்கு தெற்கு கிழக்கு

Read More

அசூர் நிறுவனத்தின் 2000 மெகாவாட் சூரியக்கனல் திட்டம்

சி. ஜெயபாரதன் B.E.(Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா அசூரச் சூரியச் சக்தி உற்பத்தி நிறுவகம் இந்திய மாநில எரிசக்தி வாரியத்துக்கு 2000 மெகாவாட் சூரியக்கனல்

Read More