ராதா மாதவன் வரும் நேரம் …

  வணக்கம் வாழிய நலம் யமுனை நதியின் பரப்பில் பால்வெண்ணிலவு பாதரசத்தில் பாதைவிரிக்கும்! ஆங்கே வேய்ங்குழல் ஊதி ராதையின் மனத்தைக் கொள்ளை கொள்ள

Read More

மீண்டும் சாக்லேட் கிருஷ்ணா

சு. ரவி திரு கேசவ் கிரேசி மோகனுக்கு சாக்லேட் கிருஷ்ணா ஓவியத்தை வரைந்தளித்த மேடையில் அவ்வோவியத்திற்காக ஆதிசங்கரரின் கோவிந்தாஷ்டகம் சந்தத்தில் என்னால்

Read More

நெய்தல் நிலம்

இதோ ஒரு நெய்தல் நிலக் காட்சி... மீன்பிடிப் படகுகளோடும், அன்று கிடைத்த செல்வங்களோடும்... பார்க்க, ரசிக்க..... சு.ரவி    

Read More

KEPLER, JOHANNES

Su. Ravi This drawing of astronomer KEPLER JOHANNES by me is dedicated to Dr Sesha Srinivasan who contributed a detailed write up on the Astronomer i

Read More

எனக்குள்….

  சு.ரவி உள்ளக் காட்டில் உலவும் விலங்கின் உறுமல் கேட்கிறது-கோபப் பொருமல் கேட்கிறது! அன்பால் வசியம் செய்தேன் அதனால் அடங்கி ஒடுங்கியது-

Read More

இயற்கை அன்னை!

சு. ரவி     வானமென்னும் ஆற்றினிலே ஓடிவரும் ஓடம் தேனமுதைத் தேவரெல்லாம் பூட்டிவைக்கும் மாடம் அலைகள் எறியுமொரு கடலை அணையவரும்

Read More

தழல் தந்த தரிசனம்

   சு.ரவி  தழலுக்குள்ளே தண்ணீருண்டு, நீருக்குள்ளும் தழலுண்டு சுழலுக்குள்ளே சும்மாநிற்கும் அமைதிப் புள்ளி ஒன்றுண்டு நிழலுக்குள்ளும் ச

Read More

நானுனை மறவேன் நாராயணனே!

சு.ரவி இராப் பகலாக இடருற்ற வேழம் அராற்றி ஆதி மூலமென் றலற கராப் படச் சக்கரம் கதுமென எறிந்த பராத் பரனே உன் பதம் மறவேனே! ஒருமனத் தோடு

Read More

இன்று ஆஷாட ஏகாதசி

இன்று ஆஷாட ஏகாதசி. பலலக்ஷம் வார்க்கரிகள் பாதயாத்திரையாகச் சென்று பண்டரிபுர விட்டலனைத் தரிசிக்கும் தினம். அடிமுதல் முடிவரை ஆராஅமுதமாகத் தித்திக்கும் அந

Read More

கண்ணதாசன் ஒரு சகாப்தம்

சு. ரவி   திரைப்பாடல்களில் ஒருவரியிலேயே திரைக்கதையைச் சுருக்கித் தரும் திறமையும், வளமான சொல்லாட்சியும், வற்றாத கற்பனை ஊற்றும்.. கண்ணதாசன் ஒ

Read More

பால்கி என்று சொல்லப்படும் பல்லக்குப் பயணம்

-- சு.ரவி. வணக்கம், வாழியநலம் இன்று பால்கி என்று சொல்லப்படும் பல்லக்குப் பயணம். ஆடிப் பட்டம் விதைத்து நடவு முடித்த விவசாயப் பெருமக்கள் பண்டரிபு

Read More