ஆராயப்படாமல் காத்துக் கிடக்கும் சித்தர்களின் அறிவியல் உண்மைகள்!

அண்ணாமலை சுகுமாரன் சித்தர்கள் என்றாலே இப்போதெல்லாம் பெரும்பாலோரின் மனச் சித்திரிப்பு, உண்மைக்கு மாறான புரிதலுடன் கூடியதாகத்தான் இருக்கிறது.   தாடி வை

Read More

நீங்களே சொல்லுங்க!

அண்ணாமலை சுகுமாரன் "நீங்களே சொல்லுங்க, நான் என்ன அப்படிப்பட்ட பெரிய தவறு செய்துவிட்டேன்? வலது பக்கம் கழுத்தைத் திருப்புவதற்குப் பதில், இடது பக்கம் க

Read More

பெண்களே சமூகத்தின் உண்மையான சிற்பிகள்

அண்ணாமலை சுகுமாரன் இன்று (மார்ச்சு 8), உலக பெண்கள் தினம்! நமது நாட்டில் இப்படி ஒரு தினம் தேவையா? என்று என்னுள் ஒரு எண்ணம் தோன்றியபோது இன்று தினசரியி

Read More

அம்மா என்னும் மந்திரச் சொல்!

அண்ணாமலை சுகுமாரன் அம்மா என்பது வெறும் சொல் மட்டும் தானா? உண்மையில் அது ஒரு பதவியல்லவா? எப்படி நமது புராணங்களில் பிரம்மா, இந்திரன் முதலியவை ஒரு பத

Read More