பெற்றோர்

  பி.தமிழ் முகில் நீலமேகம்   தட்டுத் தடுமாறி மெல்ல எட்டு எடுத்து வைக்கையிலே பட்டுக் கரம் தா என் கட்டித் தங்கமே என்றேந்தி எட

Read More

ஒரு தாயின் ஏக்கம்

  பி.தமிழ் முகில் நீலமேகம்   காலமெல்லாம் கழனிக்காட்டில் காத்து மழையும் பாராம கனலா சுட்டெரிக்கும் சூரியனையும் மதியாம கள

Read More

வந்து விட்டது வசந்த காலம் !!!

  பி. தமிழ்முகில் நீலமேகம்   இலையுதிர்த்த  மரங்களெல்லாம் மலர்களால்  அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்க மகரந்தங்களைத் தேடி மலர்களை சில்

Read More

கனவா ?? நினைவா ??

பி.தமிழ்முகில் நீலமேகம்   வானுயர்ந்த மரத்தின் மலர்கள் பூமியின் மடியில் மலர் மஞ்சமாக சுற்றிலும் படர்ந்திருந்த புல்வெளி வெண்சாமரம் வ

Read More

ஆசான்

பி.தமிழ்முகில் நீலமேகம்   அன்னையும் பிதாவும் கொடுத்த அறிவினை சுடர் விட்டெரிய செய்யும் தூண்டுகோல் !!!   கண்டிக்க

Read More

பெண்மை !!!

  பி.தமிழ்முகில் நீலமேகம்   மகளிர் தினம் அன்னையர் தினம் என்று சொற்ப நாட்கள் மட்டும் கொண்டாடப் படவேண்டியதல்ல பெண்மை !!!

Read More

நம்பிக்கை

  தமிழ்முகில் நீலமேகம்   விழுந்து விடுவோம் என்று ஓர் நாளும் வித்துக்கள் வீண் பயம் கொள்வதில்லை !!! எழும் போது விருட்சமாய்

Read More

பெண்ணை வாழ விடுங்கள் !!!!

பி.தமிழ்முகில் நீலமேகம்   அடுக்களையும் அரிகரண்டியும் மாதருக்கே பாத்யதை என்று பட்டயம் ஏதும் எழுதப் பட்டிருக்கிறதோ ??  

Read More

தமிழ்முகிலின் பொன்வண்டு கதைக்கான இறுதிப் பகுதி

பி. தமிழ்முகில் நீலமேகம் பொன் வண்டு சிறுகதையின் முதல் பகுதி மருத்துவமனையை அடைந்ததும் அவசர அவசரமாய் ஓடிச் சென்று அங்கிருந்த மருத்துவர் ஒருவரிடம

Read More

Carnivorous Plants

P.Tamizhmuhil Neelamegam We all know that plants prepare their food by the process called Photosynthesis. But there are certain plants which de

Read More

ஆசான்

பி .தமிழ்முகில் நீலமேகம் அன்று  கல்லூரியின் கடைசி  வேலை நாள். பரீட்சைகள் அனைத்தும் முடிவடைந்து, அன்று  விடைத்தாட்கள் விநியோகிக்கப் பட்டு, மாணவர்க

Read More