குறவன் பாட்டு-22

குறவன் விற்பனைக்காக நகரம் செல்லுதல்   கானகம் அனுப்பிய தூதுவனாக, குறவன் மாநகர் நோக்கி நடந்து சென்றானே, தூவனம் ஈந்த பொருட்களை ஏந்தி, நாணயமா

Read More

குறவன் பாட்டு-23

குறத்தி விற்பனைக்காக நகரம் செல்லுதல்   நாற்பது வயது நந்தவ னம்போல், தோற்றத்தில் இருபது வயதுப் பெண்போல், பாற்கடல் கொண்ட தெள்ளமு தம்போல்,

Read More

குறவன் பாட்டு-21

ஆலமரமும் வண்ணத்துப் பூச்சிகளும்   பனைமரம் போலப் பருத்துத் திரண்ட, பற்பல நூறு விழுதுகள் மண்ணில், பலநூ றாண்டுக ளாகத் தொடர்ந்து, பதியம்

Read More

குறவன் பாட்டு – 20

களிறுகள் பலாக்கனி உண்ணுதல்   தாமரை இலையின் வடிவம் கொண்டு, சாமரம் வீசும் செவிமடல் இரண்டும், வாரணத் தலைவனின் வெம்மை நீக்க, சேவகம் செய்

Read More

குறவன் பாட்டு – 19

குறத்தி கானகத்தில் கண்டுகளித்த காட்சிகள்   நாரைகளும் வண்டுகளும் பலாக்கனிக்குக் கண்கள் வழங்குதல்   மாலை வானில் நாரைக் கூட்டம், மேலு

Read More

குறவன் பாட்டு – 18

கரும்பு ஒடித்தல்   மலையில் புதராய் வளர்ந்த கரும்பினில், கணுக்கள் தொலைவினில் அமைந்த கரும்பினை, வேருடன் பிடுங்கித் தோகையை ஒடித்து, மன

Read More

குறவன் பாட்டு – 17

சச்சிதானந்தம் குறவனும் குறத்தியும் தத்தம் பயணத்தைத் தொடர்தல்   பசியும் தாகமும் தணிய, நடு நிசிபோல் கண்கள் சுழன்று இழுக்க, அசையும் தருக்கள்

Read More

குறவன் பாட்டு – 16

                               சச்சிதானந்தம் பிற்பகல் உணவு உண்ணுதல்  சேகரம் செய்த பழங்களில் சிறிய, பகுதியைப் பிரித்துக் குறத்தியும் கொடுக்க, த

Read More

குறவன் பாட்டு – 15

சச்சிதானந்தம் குறத்தி புலிக் குட்டிகளைக் கொஞ்சுதல்   தாய்ப்புலி யொன்று குட்டிகள் தன்னை, யாரும் காணாப் புதரில் விட்டு, தாய் நாட்டைப்

Read More

குறவன் பாட்டு – 14

சச்சிதானந்தம் ஆலமரமும் அழகுக் குறத்தியும்   சிறுகுறும் பறவைகள் சிலநூறு வாழ்ந்திடும், சிற்றிலை ஆல்பெற்ற விழுதினைப் பற்றியே, நற்குணக்

Read More

குறவன் பாட்டு – 13

குறத்தியின் பயணம்   வானுயர்ந்த மலை முகட்டில், கொண்ட குணமுயர்ந்த கலைக் குறத்தி, வீசும் மணமுயர்ந்த மலர் சேர்க்க, கனிந்த மனமுவந்து முகிலிடைய

Read More

குறவன் பாட்டு – 12

சச்சிதானந்தம் குறத்தியின் எழில்   கம்பன் செய்த சீதையின் அழகும், பிரம்மன் செய்யும் புதுப்புது அழகும், கண்கள் குளிர்ந்த வள்ளியின்

Read More

குறவன் பாட்டு – 11

சச்சிதானந்தம் குறத்தியின் பயணம்                                                     அறிமுகம் கண்ணகிக்குக் கற்கோயில் எடுக்கவைத்த குலத்தில்

Read More

குறவன் பாட்டு – 10

சச்சிதானந்தம் களிறுகளும் குறவனும்   அருவியில் நீர்பருக வருகின்ற யானைகள், அருகிலே செல்லாமல் கவனித்து நின்றான், தொலைவிலே தெரிகின்

Read More

குறவன் பாட்டு – 9

சச்சிதானந்தம் கரடியின் தாண்டவம் குட்டிக ளிரண்டைக் கூட்டிக் கொண்டு, வெட்டிரும் பொத்த முகத்தைக் கொண்டு, முட்டிக் கரையான் புற்றைச் ச

Read More