அருங்காட்சியகம் ஓர் அறிவுக் கருவூலம் – 100.

 வீல்ஸ்கா உப்புச் சுரங்கம், க்ராக்காவ், போலந்து முனைவர் சுபாஷிணி உப்பில்லா பண்டம் குப்பையிலே என்பது நம் வழக்கில் உள்ள பழமொழி. எவ்வளவு தான் சுவையாகச்

Read More

அருங்காட்சியகம் ஓர் அறிவுக் கருவூலம் – 99

செக்போயிண்ட் சார்லி அருங்காட்சியகம், பெர்லின், ஜெர்மனி முனைவர் சுபாஷிணி ஜெர்மனியின் வரலாற்றில் பல முக்கிய தேதிகள் நீண்ட பட்டியலாகவே உள்ளன. மிக

Read More

அருங்காட்சியகம் ஓர் அறிவுக் கருவூலம் – 98

உடைந்த உறவுகள் - அருங்காட்சியகம், சாக்ரெப், குரோய்ஷியா முனைவர் சுபாஷிணி காதல்.. காதல்.. காதல்.. பழமையைப் போற்றுவதற்கும், மானுடவியல் ஆய்வுகளில் உதவுவதற

Read More

அருங்காட்சியகம் ஓர் அறிவுக் கருவூலம் – 9​7

தேசிய ​அருங்காட்சியகம், கோலாலம்பூர், மலேசியா முனைவர் சுபாஷிணி ​மலேசியா ஆங்கிலேய காலனித்துவ ஆட்சியிலிருந்து விடுதலைப் பெற்று 60 ஆண்டுகள் ஆகிய மகிழ்ச்

Read More

அருங்காட்சியகம் ஓர் அறிவுக் கருவூலம் – 96

தேசிய அகழாய்வு அருங்காட்சியகம் , ஏதன்சு, கிரேக்கம். முனைவர் சுபாஷிணி கிரேக்கம் என்ற பெயரைக் கேட்டவுடன் நம் மனதில் எழும் அதிர்வுகள் அதன் பழமையின் பெர

Read More

அருங்காட்சியகம் ஓர் அறிவுக் கருவூலம் – 95

குவா கெலாம் குகை அருங்காட்சியகம், பெர்லிஸ், மலேசியா முனைவர் சுபாஷிணி ஈய வளமுள்ள தென்கிழக்காசிய நாடுகளில் மலேசியாவும் ஒன்று என்பதை நாம் வரலாற்றுப் பா

Read More

அருங்காட்சியகம் ஓர் அறிவுக் கருவூலம் – 94

டனூப் நதி அருங்காட்சியகம், டோனாவேஷிங்கன், ஜெர்மனி முனைவர் சுபாஷிணி நதிகள் பார்ப்போர் மனதை அமைதி கொள்ளச் செய்யும் பண்பு கொண்டவை. நதிகளின் பிரமாண்டம்

Read More

அருங்காட்சியகம் ஓர் அறிவுக் கருவூலம் – 93

தேசிய அருங்காட்சியகம், கிப்ரால்ட்டார் முனைவர் சுபாஷிணி ஸ்பெயின் நாட்டின் தெற்கில், ஆப்பிரிக்க கண்டத்தின் மொரோக்கோ நாட்டின் வடக்கில், அல்போரான் கடல்

Read More

அருங்காட்சியகம் ஓர் அறிவுக் கருவூலம் – 91

பீசா சாய்ந்த கோபுர அருங்காட்சியகம், பீசா, இத்தாலி முனைவர் சுபாஷிணி உலக அதிசயங்களில் ஒன்று. சரிந்து விழுந்து நொறுங்கி விடுமோ எனப் பலரும் நினைத்துத் த

Read More

அருங்காட்சியகம் ஓர் அறிவுக் கருவூலம் – 90

அக்வின்க்கும் பண்டைய ரோமானிய நகரம், அதன் அருங்காட்சியகம் - பூடாபெஷ்ட், ஹங்கேரி முனைவர் சுபாஷிணி பண்டைய ரோமானிய பேரரசு தெற்கே மத்தியத்தரைக்கடல் பகுதி

Read More

அருங்காட்சியகம் ஓர் அறிவுக் கருவூலம் – 89

 பிரித்தானிய அருங்காட்சியகம், லண்டன், இங்கிலாந்து முனைவர் சுபாஷிணி உலகின் மிகப் பிரசித்தி பெற்ற பத்து அருங்காட்சியகங்களைப் பட்டியலிட்டால் அதில் இடம்

Read More

அருங்காட்சியகம் ஓர் அறிவுக் கருவூலம் –  88

-முனைவர் சுபாஷிணி டெ வாக் விண்ட்மீல் அருங்காட்சியகம், லைடன், நெதர்லாந்து விண்ட்மில் என்பவை காற்றின் மூலம் கிடைக்கக்கூடிய சக்தியைக் காற்றாடிகளின் ச

Read More

அருங்காட்சியகம் ஓர் அறிவுக் கருவூலம் –  87

செயிண்ட் தோமஸ் கல்லறை அருங்காட்சியகம், சென்னை, தமிழகம், இந்தியா -முனைவர் சுபாஷிணி ஏசு நாதருடன் துணையாக இருந்த 12 இறை தூதர்களில் ஒருவராகக் கருதப்படுப

Read More

அருங்காட்சியகம் ஓர் அறிவுக் கருவூலம் – 86

அனைத்துலக வாசனை திரவிய அருங்காட்சியகம், க்ராஸ், பிரான்சு முனைவர் சுபாஷிணி The Perfume என்ற ஒரு திரைப்படம் பற்றி பலர் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். அடிப்பட

Read More