ஆறுபடை அழகா…. (1)

    திருப்பரங்குன்றம் பரங்குன்றப் பொருளான பரமனுடன் பார்வதியும் பண்ணோடு இசையாகிப் பரந்தாமன் திருமகளும் பங்கயத்தை விட்டெழுந்து 

Read More

தீபாவளி – மலரும் நினைவுகள்

க. பாலசுப்பிரமணியன் நினைவலைகளில் முழுகி எழுந்திருக்கும்பொழுது -1957 - மதுரையிலே எட்டாவது வகுப்பில் படித்துக்கொண்டிருந்த நேரம்.. தீபாவளிக்கு சுமார்

Read More

வாழ்ந்து பார்க்கலாமே  41

க. பாலசுப்பிரமணியன் மாற்றங்களைக் கண்டு ஏன் பின்வாங்குகின்றோம்? வாசுவைப் பற்றி உங்களுக்குத் தெரிந்திருக்க நியாயமில்லை. அவன் நன்கு படித்தவன். புத்தி

Read More

வாழ்ந்து பார்க்கலாமே 40

க. பாலசுப்பிரமணியன் மாற்றங்களை ஏன் எதிர்கொள்ள வேண்டும்? ஒரு சிறிய நண்பர்கள் கூட்டத்தில் பேசிக்கொண்டிருந்த ஒருவர் அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒரு நண்பரி

Read More

வாழ்ந்து பார்க்கலாமே 39

க. பாலசுப்பிரமணியன் தோல்விகளுக்கு யார் காரணம் ? பல நேரங்களில் நாம் நம்முடைய தோல்விகளுக்கு மற்றவர்களைப் பொறுப்பாக்குகின்றோம். எப்பொழுதுமே நமது தோல்

Read More

வாழ்ந்து பார்க்கலாமே  38

க.பாலசுப்பிரமணியன் தோல்விகள் நமக்கு என்ன சொல்லித் தருகின்றன?  தோல்விகளும் தவறுகளும் கற்றலுக்கு அடிப்படை எனக் கருதப்படுகிறது. தோல்விகளைக்கண்டு து

Read More

வாழ்ந்து பார்க்கலாமே – 37

க. பாலசுப்பிரமணி   தோல்விகளுக்கு பொதுவான காரணங்கள் என்ன? வெற்றியும் தோல்வியும் ஒரு நிகழ்வின் இரண்டு எதிர்மறையான பரிமாணங்கள். வெற்றிவாகை சூடி

Read More

வாழ்ந்து பார்க்கலாமே 36

க. பாலசுப்பிரமணியன் தோல்வி என்பது என்ன ? வெற்றிகளை மட்டும் சுவைத்து வாழ்ந்தவர்கள் வாழ்க்கையில் பல நேரங்களில் தோல்விகளைச் சந்திக்க முடியாமல் திணறுக

Read More

வாழ்ந்து பார்க்கலாமே – 35

க.பாலசுப்பிரமணியன் வெற்றிகள் - ஒரு பார்வை  ஒரு வெளிநாட்டில் உடல் ஊனமுற்ற சிறுவர்களுக்கான ஒரு நூறு மீட்டர் ஓட்டப் பந்தயப்போட்டி நடந்து கொண்டிருந்தத

Read More

வாழ்ந்து பார்க்கலாமே 34

க. பாலசுப்பிரமணியன்   நாம் யாரோடு போட்டிபோடலாம்? கூட்டமைப்புக்களில் நாம் ஒன்றாக இருக்கும் பொழுதும் வேலைபார்க்கும் பொழுதும் நாம் சர்வ சாதார

Read More

வாழ்ந்து பார்க்கலாமே 33

கூட்டமைப்புக்களில் நமது பங்கு உலகத்தில் உள்ள அனைத்துத் தொழில் நிறுவனங்களும் ஒரு தனி மனிதனுடைய திறமைகளை அறிந்து, உபயோகித்து மற்றும் பாராட்டுவதில் பி

Read More

வாழ்ந்து பார்க்கலாமே 32

 க.பாலசுப்பிரமணியன் கூடி வாழ்ந்தால் ... பல்லாண்டுகளுக்கு முன் அமெரிக்காவில் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சி... ஒரு  நகரத்தின் வெளிப்பகுதியில்  ஒரு  கட்டுமான வ

Read More

வாழ்ந்து பார்க்கலாமே-  31

க. பாலசுப்பிரமணியன் முன்னேற்றத்தின் ஏணிப்படிகள் ஒரு  கார் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலையில் அதனுடைய முதலாளி சற்றே மேற்பார்வைக்காக உள்ளே நுழைந்தார். அங்

Read More

வாழ்ந்து பார்க்கலாமே 30

க. பாலசுப்பிரமணியன்   மகிழ்வும் திறனும் தொழிலுக்குத் தேவை பல நேரங்களில் நமக்கு நாம் விரும்பிய தொழிலோ அல்லது வேலைகளோ கிடைப்பதில்லை. எவ்வளவு

Read More

வாழ்ந்து பார்க்கலாமே 29

க. பாலசுப்பிரமணியன் தொழிலின் சிறப்பு மாற்றங்களின் தொகுப்புத்தான் வாழ்க்கை என்பதை நாம் புரிந்துகொண்டால் மாற்றங்களைச் சந்திப்பதற்கும் வாழ்வை வளமுட

Read More