காவிரியின் கண்ணீர்..!

பெருவை பார்த்தசாரதி   கூடி விவசாயம் செய்வோர்க்கிங்கு இன்பமில்லை குடியரசு நாடான பெருமைமிகு நம்பாரதத்திலே..! வாடிச் சாவதெல்லாமிந்த வறுமை

Read More

கொஞ்சி விளையாடும் கோபம்!

-பெருவை பார்த்தசாரதி மனதில் நினைவிலாத கனவுகள் நூறாயிரமதில் ..........மங்காத கனவாக மனதில் நீங்காததொன்றாம்! எனதருமைக் காதலியைக் காண்ப தென்னாள் ...

Read More

எங்கும் எதிலும்!

-பெருவை பார்த்தசாரதி எந்திரசக்தி அறிந்திராத அந்தக் காலத்திலேயே .......எழும்பி நின்ற விண்ணைமுட்டும் கோபுரமுண்டு..! மந்திரசக்தியால் நல்மழையும்

Read More

அந்நாளே திருநாள்!

-பெருவை பார்த்தசாரதி எண்ணும் நல்மனத்தினுள் நற் சிந்தனையும் ........எழுவது நின்று அழுக்காற்றால் சீர்கெட்டது..! உண்ணும் உணவில் கலப்படம் மிகுந்ததால்

Read More

தனிமையோடு பேசுங்கள்..!

  பெருவை பார்த்தசாரதி ============================== மனிதப்பிறவி என்பது அரிதாகும் அதைவிடவும்.. .......மனத்திலெழும் சிந்தனா சக்திய

Read More

வஞ்சம் செய்வாரோடு..!

    வஞ்சகிகூனியும் வஞ்சகசகுனியும் செய்ததாகப் பல.. .......தந்திரமதைச் சொல்கிறது ராமகாதையும் மாபாரதமும்.! வஞ்சகத்திற் கெப்போது மிப்

Read More

நல்லதோர் வீணை..!

  நல்வளமாம் நீர்வளமும் நிலவளமும் நிறைந்ததிருநாட்டில்.. ..........நீதிவழுவாதோர் நாட்டுக்கு நல்லதெனப் பலசொன்னார்.! நல்லெண்ணம் கொண்டஞான

Read More

கொண்டாடப்படும் தினங்கள்!

-பெருவை பார்த்தசாரதி நாட்களிலே  நல்லதுகெட்டதெது  என்பதொரு கேள்வியே.? ..........நாட்களைத்துமே கொண்டாட வேண்டிய  நற்தினங்களே.! நாட்காட்டியில்  ந

Read More

தூரத்து வெளிச்சம்..!

பெருவை பார்த்தசாரதி ஆரம்பமாதிமூலம் ரிஷிமூலநதிமூலம் உண்டென்பர் ஞானியர்.. ..........அதையறிய முனைந்தால் உலகிலெதுவுமிலை என்பதேயுண்மை.! ஈரடிப்

Read More

பொங்கல் விழா – 2018

வல்லமை ஆசிரியர் குழுவுக்கும், வல்லமை உறுப்பினர்களுக்கும், வல்லமை வாசகர்களுக்கும்... என் அகமகிழ்ந்த பொங்கல் வாழ்த்தினைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.. &

Read More

நினைவுப் பெட்டகம்-2017

பெருவை பார்த்தசாரதி     அனைத்துலக நிகழ்ச்சிகளும் ஆடி அமருமிடமாம்.. ..........அருமைப் பெட்டகமதுவே நம்மரிய நினைவாகும்.! அனைவரிடம

Read More

பெண் எனும் பிரபஞ்சம்..!

பெருவை பார்த்தசாரதி விண்ணில் காணும் கார்மேகத்தையும் வெண்ணிலவையும்.. வியந்து நோக்கும்போது என்னுளவளே தெரிகின்றாள்.! மண்ணில் உலவும் அனைத்துயிரிலும்

Read More