தேனுண்ணும் வண்டு …

-- கவிஞர் காவிரிமைந்தன்.   தேனுண்ணும் வண்டு.. அமரதீபம் திரைப்படத்திற்காக டி. சலபதிராவ் மற்றும் ஜி.இராமநாதன் இசையில் ஏ.எம்.ராஜா மற்றும் பி.சு

Read More

ஆட்டமா தேரோட்டமா நோட்டமா சதிராட்டமா …

-- கவிஞர் காவிரிமைந்தன்.   கேப்டன் பிரபாகரன் திரைப்படத்தில் இசைஞானி இளையராஜா இசையில் கவிஞர் பிறைசூடன் இயற்றிய பாடல் இது. வெற்றிச் சித்திரமான

Read More

பொன்னான வாழ்வு மண்ணாகிப் போமா?

-- கவிஞர் காவிரிமைந்தன்.   பொன்னான வாழ்வு மண்ணாகிப் போமா ... தமிழ்த்திரையுலகில் பாட்டு சாம்ராஜ்ஜியத்தை தனக்கென படைத்துக் காட்டிய கவியரசு கண்

Read More

கல்யாண வளையோசை கொண்டு …

-- கவிஞர் காவிரிமைந்தன். கல்யாண வளையோசை கொண்டு ... 'உரிமைக்குரல்' திரைப்படத்தில் ஒரு காதல் பாடல். கிராமத்துக் கதையென்பதால் இயற்கையின் எழிலெல

Read More

பொன் அந்தி மாலைப் பொழுது …

-- கவிஞர் காவிரிமைந்தன்.   பொன் அந்தி மாலைப் பொழுது ... புலவர் புலமைப்பித்தனின் தமிழுக்கென்று தனியோர் சிறப்பு உண்டு. இளமை துள்ளி விளையாட

Read More

ஆடைகட்டி வந்த நிலவோ …

-- கவிஞர் காவிரிமைந்தன்.   ஆடைகட்டி வந்த நிலவோ ... நிலவுக்கு ஆடைகட்டிய முதல் கவிஞன் தமிழனாகத்தான் இருக்க முடியும்! அதுவும் பண்பாடு, கலா

Read More

தேரோடும் எங்க சீரான மதுரையிலே …

-- கவிஞர் காவிரிமைந்தன்.  தமிழக பாரம்பரியக் கலைகளுள் ஒயிலாட்டமும் ஒன்று. எத்தனையோ கலைகள் அழிந்து வருகின்றன... அவற்றைக் காப்பதும் பராமரிப்பதும்

Read More

என் கதைதான் உன் கதையும் …

-- கவிஞர் காவிரிமைந்தன்.       கருப்பு வெள்ளைத் திரைப்படங்கள் வந்த காலகட்டத்தில் அமைந்த பாடல்கள்போல் அதன்பின் வந்தகாலங்க

Read More

அந்தி மழை மேகம் தங்க மழை தூவும்

--கவிஞர் காவிரிமைந்தன். புலவர் புலமைப்பித்தனின் பூந்தமிழ்வரிகள்... இளையராஜாவின் இசையில் துள்ளிகுதிக்க... டி.எல்.மகராஜனுடன் பி.சுசீலா குரல்கள்...ம

Read More